Ewch i’r prif gynnwys
John Hadden

Dr John Hadden

(Translated he/him)

Darlithydd mewn Technolegau Cwantwm

Yr Ysgol Peirianneg

Email
HaddenJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76467
Campuses
Adeiladau'r Frenhines-Adeilad Canolog, Ystafell Ystafell C/3.07, 5 The Parade, Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd yn yr Ysgol Peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar nano-ffotoneg, opteg cwantwm, a thechnolegau synhwyro cwantwm yn seiliedig ar ganolfannau lliw allyrru ffoton sengl mewn deunyddiau lled-ddargludyddion llydan bandgap fel nitride gallium, diemwnt a deunyddiau 2D.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen y grŵp.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

Articles

Conferences

Websites

Ymchwil

Fy niddordebau ymchwil cyfredol yw ymchwilio a datblygu canolfannau lliw allyrru ffoton sengl ar gyfer cymwysiadau cyfathrebu a synhwyro mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd llydan bwlch band gyda galluoedd twf a phrosesu aeddfed fel nitride gallium.

Mae fy ngwaith blaenorol wedi canolbwyntio ar ddatblygu canolfannau lliw mewn diemwnt fel adnoddau technoleg cwantwm ffotonig fel allyrwyr cwantwm ffoton sengl a soled cyflwr ar gyfer gwybodaeth cwantwm.  Roedd hyn yn cynnwys cyplysu canolfannau lliw Swydd Wag Nitrogen (NV) neu Swydd Silicon Wag (SiV) i strwythurau ffotonig megis pelydr ïon ffocws (FIB) melino lensys trochi solet i wella effeithlonrwydd casglu ffotonau (APL, APL, 97, 24, 241901, 2010), cyseinyddion microdisk modd oriel sibrwd ar gyfer optomecaneg ceudod (Optica, 3, 9, 963. 2016), a waveguides ysgrifenedig laser femtosecond i arwain a chasglu golau a allyrrir (Optics Letters, 43, 15, 3586 2018).

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen y grŵp.

Bywgraffiad

Ar ôl cwblhau MSci mewn Mathemateg a Ffiseg ym Mhrifysgol Bryste, ymunais â'r Ganolfan Ffotoneg Cwantwm gyda'r Athro Jeremy O'Brien a John Rarity, gan gwblhau PhD ar "Strwythurau a Thechnegau Ffotonig ar gyfer Mesur Gwell Qubits Spin mewn Diamond". Wedi hynny deuthum yn Gymrawd Ôl-ddoethurol Uchel Llygaid yng ngrŵp yr Athro Paul Barclay yn y Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Cwantwm ym Mhrifysgol Calgary.     Ymunodd â Phrifysgol Caerdydd yn 2018, gan weithio gyda'r Athro Anthony Bennett a'r Athro Diana Huffaker ac ennill cymrodoriaeth ôl-ddoethurol Sêr Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi fy ngwaith ar allyrwyr cwantwm mewn lled-ddargludyddion llydanfyl.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen y grŵp.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2021-Generation Tech (CoI) - Cyllid Catalydd Allgymorth - Arloesi i Bawb, Cyllid Arloesi i Bawb gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).
 • Rhwydwaith Hyfforddiant Arloesol Gweithredoedd Marie Sklodowska-Curie 2020-Horizon 2019-presennol - 'Hyfforddiant ar Fabrication Laser a Mewnblannu Ion o ddiffygion fel allyrwyr cwantwm' - (Cyd-awdur ac Ymchwilydd a Enwyd yn Ymchwilydd). www.lasiondef.eu (LasIonDef).
 • 2019-2022 Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Cofund Sêr Cymru - 'NIQuED' - Nitride Dyfeisiau Allyrru Cwantwm Integredig - PI (2019).
 • 2019-2020 (CoI) EPSRC ECR Offer Sefydliadol - 'System nodweddu Micro-Raman i bennu cyfansoddiad elfennol deunyddiau newydd'.
 • 2019-2020 (PI) Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions Seal of Excellence.

Aelodaethau proffesiynol

 • 2015 - Sefydliad Ffiseg
  • 2021 - Pwyllgor grŵp optegol - Aelod cyffredin, Ysgrifennydd Dros Dro.
 • 2020-2021 - Cymdeithas Optegol America (Optica)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2022 - Darlithydd Presennol mewn Technolegau Cwantwm, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.
 • 2018 - 2022 Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol/Cymrawd Ôl-ddoethurol Sêr Cymru, Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd.
 • 2015 - 2018 Llygaid Cymrawd Ôl-ddoethurol Uchel, Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Cwantwm, Prifysgol Calgary.
 • 2013 - 2014 Cynorthwy-ydd Posdoethurol, Canolfan Ffotoneg Cwantwm, Ysgol Ffiseg, Prifysgol Bryste.
 • 2008 - 2013 Myfyriwr PhD, Canolfan Ffotoneg Cwantwm, Ysgol Ffiseg, Prifysgol Bryste.

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygu

 • Adolygydd ar gyfer cyfnodolion Cyfathrebu Natur, Adroddiadau Gwyddonol, Adolygiadau Laser a Ffotoneg, PRL, Pra, PRB ac APL, ac ar gyfer asiantaeth ariannu EPSRC.

Pwyllgorau

 • 2021-pwyllgor grŵp Optegol IOP cyfredol - Aelod cyffredin, Ysgrifennydd Dros Dro.
 • 2018-2022 Trefnydd Ffotoneg a Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Clwb Cyfnodolion.
 • 2019-2022 Aelod o'r Amgylchedd Comittee - Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd.

Allgymorth

 • Gweld Ffotonau Sengl - Datblygu arbrawf arddangos ffotoneg cwantwm ar gyfer allgymorth yng Ngŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2023 - 'Yr Amgueddfa Ar Ôl Tywyllwch'
 • Generation Tech - Datblygu gweithdy ysgolion i gyflwyno agweddau ar dechnoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd a'u cymhwyso i ddatrys problemau'r byd go iawn. CoI, ymgynghorydd gwyddonol a gwirfoddolwr.
 • Rhaglen Llysgenhadon STEM - Gwirfoddoli mewn digwyddiadau gŵyl wyddoniaeth Caerdydd fel 'The Museum After Dark', Science Busking, allgymorth ar-lein fel 'Rwy'n wyddonydd STAY AT HOME' a llysgenhadon STEM ar-lein  Brightside mentora.

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordeb mewn goruchwylio a gweithio gyda myfyrwyr gyda brwdfrydedd dros eu gwaith. Diddordebau penodol yn 

 • ffotoneg cwantwm.
 • Allyrwyr cwantwm mewn deunyddiau llydan bandgap ar gyfer ffynonellau ffoton sengl a synhwyro.

Ar hyn o bryd yn goruchwylio Bilge Yagci a Yanzhao Guo fel rhan o LasIonDef - Hyfforddiant ar wneuthuriad laser a mewnblannu ïonau diffygion fel allyrwyr cwantwm.

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Technolegau cwantwm
 • Opteg cwantwm ac optomecaneg cwantwm
 • Nanoffotoneg
 • Lled-ddargludyddion cyfansawdd