Ewch i’r prif gynnwys
Tristram Hales

Yr Athro Tristram Hales

(e/fe)

Athro Peryglon Amgylcheddol

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae T.C. Hales yn wyddonydd rhyngddisgyblaethol ac yn Athro Peryglon Amgylcheddol, sydd â diddordeb mewn deall y berthynas rhwng systemau ecolegol a chymdeithasol a pheryglon amgylcheddol. Mae T.C. yn gweithio ar ddau brosiect mawr sy'n canolbwyntio ar y cydadwaith rhwng penderfyniadau defnydd tir ac erydiad afonydd a thirlithriadau.   Mae ei waith ar Afon Kinabatangan isaf yn Borneo Malaysia yn ceisio deall gyrwyr ac effeithiau datgoedwigo trofannol ar erydiad a dal carbon o fewn priddoedd. Fel Cadeirydd prosiect Regrow Borneo, mae'n defnyddio'r ymchwil hwn i ddatblygu rhaglen ailgoedwigo cymunedol i adfer coedwigoedd a charbon cymynrodd. Mae ei waith ar brosesau erydu ar ôl Daeargryn Wenchuan maint 7.9 maint 2008 wedi ymchwilio i sut mae tirlithriadau a llifoedd mwd parhaus yn effeithio ar fregusrwydd cymunedau sy'n gwella o ddaeargrynfeydd. Cyfarwyddodd y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn 2020-2021.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2005

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

My research focuses on understanding what processes act on the hillslopes between river channels and their rates. I am interested in how changes to Earth's climate and vegetation control these processes and the hazards they pose to humans. I pose questions about the role of frost in the development of mountain landscapes and how humans, vegetation, and climate interact to create landslide hazards.

Addysgu

I teach students how the landscapes on which humans live are formed and how they change through time. My classes in the first and third year focus on understanding the fluvial, glacial, and hillslope processes that shape landscapes. We utilise GIS, computer models, and field-based observations to test hypotheses about how Earth's surface changes through time. In the field, I teach students about the development of sedimentary basins in Dorset, Quaternary landscapes in the Brecon Beacons, and the development of geohazards in Tenerife.

Bywgraffiad

  • Lecturer in Earth and Ocean Sciences-School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University (2007-present)
  • Postdoctoral Research Fellow-Department of Geography, University of North Carolina (2007)
  • PhD-Department of Geosciences, University of Oregon (2006)
  • BSc (Hons) Geological Sciences-University of Canterbury (2000)

Aelodaethau proffesiynol

  • American Geophysical Union
  • European Geosciences Union
  • British Society for Geomorphology