Ewch i’r prif gynnwys
Jemma Hawkins

Dr Jemma Hawkins

Uwch Ddarlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
HawkinsJ10@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75184
Campuses
sbarc|spark, Ystafell Room 2.04, 1-3 Museum Place, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

My research interests lie in the fields of health psychology and public health. Within this, I am interested in the social determinants of health, well-being and health behaviours and evaluation of interventions to improve or modify these. I have a particular interest in physical activity that is conducted in outdoor natural environments (sometimes referred to as $acirc; green exercise$acirc; ). My most recent research has focused on older populations and the health and well-being benefits of engagement in gardening activity. In my research I primarily use a range of psychosocial and physiological measures of health and well-being, and employ both quantitative and qualitative research techniques and analysis.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2011

Articles

Conferences

Monographs

Ymchwil

Cyllid ymchwil : 

 1. 2023 - 2023. Hawkins, J (PI), Morgan, K., & Long, S. Healthy Working Wales Survey Tools Project. Iechyd Cyhoeddus Cymru. £29,749.

 2. 2021 - 2022. Morgan, K., Hawkins, J (Prif Gyd-I), Moore, G., Hallingberg, B., van Sluijs, E., Charles, J., Pickles, T., Roberts, J. CHoosing Active Role Models to INspire Girls (CHARMING): astudiaeth ddichonoldeb ar hap clwstwr o raglen sy'n gysylltiedig â'r gymuned mewn ysgolion i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol mewn merched 9-11 oed. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Gwobr Ymchwil Iechyd. £249,830

 3. 2020 – 2025. Collishaw, S & Rice, F. (cyd-PI), Thapar, A., John, A., Hall, J., Owen, M., Murphy, S., Moore, G., Hawkins J. (cyd-I), Ifanc, Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc H. Wolfson. Wolfson Foundation £10,000,000.

 4. 2020 – 2025. Murphy, S., Esgob, J., Evans, R., Hawkins, J. (cyd-I), Moore, G., Roberts, J., Robinson, A., Robling, M., Segrott, J., Gwyn, J., Ifanc. H. Canolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Gwella Iechyd y Cyhoedd [DECIPHer]. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Cyllid Seilwaith Datblygu Ymchwil. £2,488,488.

 5. 2019 – 2020. Hawkins, J. (PI), Melendez-Torres, G.J. & Murphy, S. Cymru Iach Gweithio Partner Gwerthuso.  Cyllid Partneriaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru. £38,096

 6. 2018-22. Gwyn, J. Hawkins, J. (cyd-I), Madden, K., Cannings-John, R., Townson, J., Murphy, S., Campbell, R., Hickman, M., Bonell, C., Parrott, S. & Moore, L. Hapdreial rheoledig clwstwr aml-ganolfan i werthuso effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd ymyrraeth atal drig a arweinir gan gymheiriaid mewn ysgolion (The FRANK friends study). Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd, Cronfa Ymchwil Iechyd y Cyhoedd. £1,831,321

 7. 2017-2017. Morgan, K., McConnon, L., Hawkins, J.L. (cyd-I), Littlecott, H., Long, S. & Moore, G.F. "Asesiad gwerthuso Rhaglen Cyfoethogi Bwyd a Hwyl yr Ysgol yng Nghymru." Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. £49,718

 8. 2016-2016. Fletcher, A., Hawkins, J.L. (cyd-I) & Morgan, K. "Gwerthusiad Prosiect Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP). Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. £112,000

 9. 2015-2017. Hawkins, J.L (PI), Murphy, S., Simpson, S., Oliver, E., Kelson, M., Jago, R., Tudor-Edwards, R & Moore, G. "Defnyddio monitorau gweithgaredd seiliedig ar accelorometry a phorth gwe cysylltiedig i wella cynnal a chadw gweithgarwch corfforol yn y tymor hir mewn oedolion: Treial peilot mewn lleoliad atgyfeirio ymarfer corff." Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Gwobr Ymchwil Iechyd.  £307,494

 10. 2015-2017. Murphy, S., Hawkins, J.L. (cyd-I), Gobat, N., Hickman, M., Wagner, C & Rollnick, S. "GMI_ALC: Datblygu rhaglen hyfforddi athrawon ar gyfer ymyrraeth Cyfweld Cymhelliant Grŵp i atal camddefnyddio alcohol mewn ysgolion uwchradd" Cyngor Ymchwil Feddygol, Cronfa Datblygu Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd. £143,951

 11. 2014-2016. Hawkins, J.L. (PI), Milbourne, P., Fletcher, A., & Morgan, K. "Tyfu Diet Iach: Ymchwilio cysylltiadau rhwng gweithgaredd garddio ysgolion a bwyta ffrwythau a llysiau mewn plant ysgol gynradd" Cronfa Seedcorn Ymchwil Prifysgol Caerdydd.  £4912

 12. 2012-2013. Clayton, D, Thirlaway, K, Hawkins, J (cyd-I), Webb, R, Thom, J, Clare, L, Wyatt-Williams, J, & Little, G. "Gweithgareddau Awyr Agored a Grŵp Datblygu Ymchwil Heneiddio'n Iach; Cydweithrediad rhyngddisgyblaethol ledled Cymru i ddatblygu cynigion ariannu ymchwil sy'n ymwneud â garddio a cherdded" Rhwydwaith Ymchwil a Datblygu Pobl Hŷn a Heneiddio (OPAN). £1700

 13. 2011-2013. Clayton D, Mercer J, Hawkins J (cyd-I), Backx K, a Thirlaway K. "Tyfu poblogaeth hŷn iach yng Nghymru prosiect" Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, Gwobr Ymchwil Gofal Cymdeithasol. £188,031


  Rwyf hefyd yn gydweithredwr ar astudiaeth ymchwil yn y Ffindir o'r enw "SOLDEX: Allgáu cymdeithasol henoed mewn gofal cartref - cyffredinrwydd, ystyron ac ymyrraeth" dan arweiniad Elisa Tiilikainen ym Mhrifysgol Dwyrain y Ffindir.

Addysgu

 

Bywgraffiad

I am a newly appointed research associate with the Public Health Improvement Research Network (PHIRN) and my role involves developing and evaluating complex interventions in public health. I also hold an honorary contract with Public Health Wales for the evaluation of the use of activity monitors with participants of the National Exercise Referral Scheme. Previously I have worked as a research officer on a 2 year funded NISCHR study which expanded on the findings of my doctoral research related to the health and well-being benefits of allotment and community gardening activity in later life. Alongside my research I took on teaching responsibilities for both undergraduate and postgraduate level courses in the areas of health psychology, health sociology and research methods and statistics. Prior to this I worked for the NHS as a mental health practitioner, delivering brief therapeutic interventions to patients diagnosed with mild to moderate mental health problems. During this post I also took a lead role for mental health promotion within the community. I have also held several voluntary posts, including work for a youth project in Penarth and an outreach project for children with learning disabilities.

Aelodaethau proffesiynol

 

Safleoedd academaidd blaenorol

Swyddog Ymchwil [Prifysgol Metropolitan Caerdydd]

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio 2 fyfyriwr PhD a 3 myfyriwr Doethuriaeth Broffesiynol, ac wedi goruchwylio nifer o draethodau hir israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgolion Meddygaeth a'r Gwyddorau Cymdeithasol, a chyn hynny yn yr Adran Seicoleg / Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau ymchwil mewn meysydd gan gynnwys:

 • Ymyrraeth gwella iechyd yn yr ysgol;
 • ymyriadau i hyrwyddo gweithgarwch corfforol / lleihau ymddygiad eisteddog ar draws y cwrs bywyd;
 • cymdeithasau rhwng canlyniadau iechyd ac addysgol disgyblion ysgol;
 • dulliau datblygu ymyriad/gwerthuso
 • Gwerthusiad polisi iechyd