Ewch i’r prif gynnwys
Mary Heimann

Yr Athro Mary Heimann

Athro Hanes Modern, Dirprwy Bennaeth Hanes

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy agwedd tuag at hanes syniadau yn debyg iawn i anthropolegydd. Rwy'n ceisio adfer a gwneud synnwyr o sut mae pobl, sy'n byw ar wahanol adegau ac mewn gwahanol leoedd, yn cysyniadu eu crefyddau crefyddol eu hunain ac yn wrthwynebol, paradeim gwyddonol, hunaniaethau cenedlaethol ac iwtopia gwleidyddol.

Mae gen i arbenigedd arbennig mewn Tsiecoslofacia, Catholigiaeth Seisnig a chysylltiadau Comiwnyddol-Gatholig yn ystod y Rhyfel Oer.

Fy nghyhoeddiadau mwyaf adnabyddus yw Defosiwn Catholig yn Victorian England (Gwasg Prifysgol Rhydychen), 'Christianity in Western Europe from the Enlightenment' yn A World History of Christianity, and Czechoslovakia: The State That Failed (Yale University Press).

Bydd fy llyfr nesaf, Catholigiaeth y tu ôl i'r Llen Haearn, hefyd yn cael ei gyhoeddi gan Yale University Press.

Mae fy ngwaith ar hanes Tsiecoslofacia wedi denu sylw llywodraethau, diplomyddion a llunwyr polisi, gan gynnwys NATO.

Yn 2016 fe'i dewiswyd fel Astudiaeth Achos Effaith AHRC i Gymru.

Astudiaeth Achos Effaith

Tsiecoslofacia: The State that Failed yn ymddangos mewn ysgrifenwyr rhyngwladol a gwyliau llyfrau, gan gynnwys Gŵyl Awduron Prague.

Gŵyl Awduron Prague

Cynhyrchwyd argraffiad Tsiec newydd gan Petrkov yn 2020 gyda chyflwyniad gan Brif Weinidog cyntaf Tsiec.

Yng Ngwanwyn 2021, roedd yn un o'r 10 llyfr a ddarllenwyd fwyaf yn y Weriniaeth Tsiec. http://maryheimann-ceskoslovensko.cz/

Sefydlais a chyfarwyddais Ganolfan Ymchwil Canol a Dwyrain Ewrop Caerdydd a  Chasgliad Arbennig Tsiecoslofacia

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig yn hanes modern Ewrop, yn enwedig hanes Catholig a Tsiecoslofacia.

Cefais fy enwebu gan fy myfyrwyr am wobrau 'Rhagoriaeth Addysgu', 'Tiwtor Personol' ac 'Aelod Staff Mwyaf Dyrchafol'.

Gwnaed fy addysgu dan arweiniad ymchwil yn destun erthygl nodwedd yng nghylchgrawn Times Higher Education .

Mae cyfweliadau diweddar yn y cyfryngau yn cynnwys New York Times, BBC Radio 4, DV TV, Sunday Supplement a All Things Considered

Cyhoeddiad

2023

 • Heimann, M. and Delay, C. 2023. Saints and devotional cultures. In: Harris, A. ed. Oxford History of British and Irish Catholicism, vol. V: Recapturing the Apostolate of the Laity, 1914-2021. Oxford: Oxford University Press, pp. 146-164.
 • Heimann, M. 2023. Evangelicals and the Communist regimes in postwar East-Central Europe. In: Bebbington, D. ed. The Gospel and Religious Freedom: Historical Studies in Evangelicalism and Political Engagement. Waco, TX: Baylor University Press, pp. 167-182.

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

 • Heimann, M. 2005. Catholic revivalism in worship and devotion. In: Gilley, S. and Stanley, B. eds. The Cambridge History of Christianity: Volume 8, World Christianities c.1815–c.1914. Cambridge: Cambridge University Press

2004

2002

 • Heimann, M. 2002. English Catholic particularism in piety and politics. In: Lamberts, E. ed. The Black International: L'Internationale Noire 1870-1878 - The Holy See and Militant Catholicism in Europe/Le Saint-Siege et le Catholicisme Militant en Europe. KADOC Studies Leuven: Leuven University Press

1999

1996

1995

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Mae fy agwedd tuag at hanes syniadau yn debyg iawn i anthropolegydd. Rwy'n trin y gorffennol fel cyfres o ddiwylliannau tramor y mae eu safbwyntiau, rhagfarnau a rhagdybiaethau meddyliol yn wahanol i'n rhai ni.

Mae fy ymchwil yn ceisio adfer a gwneud synnwyr o sut mae pobl, sy'n byw ar wahanol adegau ac mewn gwahanol leoedd, yn cysyniadu eu crefyddau crefyddol eu hunain ac yn wrthwynebol, patrymau gwyddonol, hunaniaethau cenedlaethol ac iwtopia gwleidyddol.

Rwy'n cyhoeddi mewn dau faes penodol:

 • Hanes crefyddol y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif, yn enwedig Prydain
 • Hanes gwleidyddol Dwyrain Ewrop yr ugeinfed ganrif, yn enwedig Tsiecoslofacia

Fy nghyhoeddiadau mwyaf adnabyddus yw Defosiwn Catholig yn Victorian England (Gwasg Prifysgol Rhydychen), 'Christianity in Western Europe from the Enlightenment' yn A World History of Christianity, and Czechoslovakia: The State That Failed (Yale University Press).

Cyhoeddwyd argraffiad Tsiec newydd, Československo - stát, který zklamal, yn 2020, gyda rhagair gan Brif Weinidog cyntaf Tsiec, Petr Pithart, a chymeradwyaeth gan gyn-arweinydd y Fforwm Dinesig Jan Urban a dirprwy Weinidog Tramor Slofacia Magdaléna Vášáryová.

Mae fy llyfr nesaf, Catholigiaeth y tu ôl i'r Llen Haearn, hefyd i'w gyhoeddi gan Yale University Press.

Rwyf wedi derbyn amryw o wobrau ymchwil, gan gynnwys gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, yr AHRC a'r ESRC.

Mae fy ymchwil wedi bod yn destun Astudiaethau Achos Effaith REF (2014) ac AHRC (2016).

Rwy'n ddiolchgar i BASEES, y Llysgenhadaeth Tsiec yn Llundain, Llysgenhadaeth Slofacia yn Llundain, a Chonswl Slofacaidd Anrhydeddus yng Nghymru am gefnogaeth i ddilyn digwyddiadau ymgysylltu ehangach diweddar sy'n gysylltiedig ag ymchwil:

Coffau 100 mlynedd ers sefydlu Tsiecoslofacia:

Tsiecoslofacia 100

Tystiolaeth tystion 30 mlynedd ar ôl Chwyldro Velvet 1989:

Generation '89 Witness Seminar

Addysgu

Rwy'n dysgu cymysgedd o hanes Ewropeaidd modern, gan ganolbwyntio'n bennaf ar Tsiecoslofacia a Dwyrain Canolbarth Ewrop yr ugeinfed ganrif.

Mae modiwlau semester dwbl arbenigol a ddatblygwyd ar gyfer Caerdydd yn cynnwys:

 • HS1884 Tsiecoslofacia: Yr olygfa o Ganolbarth Ewrop
 • HS6224 Sgiliau Iaith i Haneswyr
 • HS1772 Merthyron a Chydweithredwyr: Catholigiaeth y tu ôl i'r Llen Haearn
 • HST685 Chwyldroadau 1989 yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop
 • HS1135 Prydain Fodern (gyda chydweithwyr)

Rwy'n cyfrannu at amrywiol fodiwlau a addysgir gan dîm mewn Hanes (Gwneud y Byd Modern, Trafod Hanes, Creu Hanes, Hanes mewn Ymarfer, Archwilio Dadl Hanesyddol, Dosbarth Meistr Traethawd Hir).

Rwy'n goruchwylio prosiectau ymchwil israddedig ac ôl-raddedig mewn Hanes Modern. Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio dau draethawd MPhil yn hanes Tsiecoslofacia.

Ar hyn o bryd rwy'n datblygu / addysgu dau fodiwl un semester newydd:

 • HS6218 Yr Ugeinfed Ganrif Dywyll
 • HS6321 Tsiecoslofacia: Yr Ugeinfed Ganrif yn Fach

Bywgraffiad

Rwy'n hanesydd sy'n arbenigo mewn Tsiecoslofacia, Catholigiaeth Lloegr, a chrefydd yn Nwyrain Ewrop yn ystod y Rhyfel Oer.

Sefydlais Ganolfan Ymchwil Canol a Dwyrain Ewrop a Chasgliad Arbennig Tsiecoslofacia ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cefais fy addysg yng Ngholeg Vassar yn upstate Efrog Newydd (BA mewn Hanes a Saesneg, 1987) ac yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen (1988-1992).

Dyfarnwyd fy DPhil (PhD) mewn Hanes Modern o Brifysgol Rhydychen ym 1993.

Cyn cael fy mhenodi'n Gadeirydd Hanes Modern ym Mhrifysgol Caerdydd, roeddwn yn Gymrawd Ymchwil yng Ngholeg Newnham, Caergrawnt (1992-5), yn Ddarlithydd Hanes ym Mhrifysgol Efrog (1995-6), Golygydd Ymchwil yng Ngeiriadur Bywgraffiadur Cenedlaethol Rhydychen (1996-7) ac yn Uwch Ddarlithydd, wedyn Darllenydd, ym Mhrifysgol Strathclyde yn yr Alban.

Rwyf wedi ennill amryw o grantiau ymchwil (AHRC, Leverhulme, Maguire), wedi cynnal cymrodoriaethau ymweld (Prifysgol Charles ym Mhrâg, Prifysgol Masaryk ym Mryno) ac wedi cael argymhellion polisi a fabwysiadwyd gan Bartneriaeth Heddwch NATO (2015).

Rwy'n gwasanaethu ar fyrddau golygyddol The English Historical Review (Oxford University Press) a British Catholic History (Gwasg Prifysgol Caergrawnt).

Am flynyddoedd lawer bûm yn Olygydd Cyswllt ar gyfer Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press) gyda chyfrifoldeb am bynciau Catholig Saesneg; gweithiais hefyd ar The Gladstone Diaries and History of the University of Oxford projects. Tan yn ddiweddar roeddwn hefyd ar fyrddau golygyddol The Innes Review (Edinburgh University Press) ac Astudiaethau Ewrop-Asia ( Astudiaethau Sofietaidd gynt).

Rwyf wedi bod yn Gymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ers 2005.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas yr Awduron
 • Cymdeithas Astudiaethau Tsiecoslofacia
 • Cymdeithas Astudiaethau Slafaidd, Dwyrain Ewrop ac Ewrasiaidd (ASEEES)
 • Fforwm ar gyfer Astudiaethau Tsiec a Slofacia (DU)
 • Cymdeithas Astudiaethau Slafonic a Dwyrain Ewrop (BASEES)
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Cymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2016-presennol: Athro Hanes Modern, Prifysgol Caerdydd
 • 2016: Darlithydd, Uwch Ddarlithydd, Darllenydd, Prifysgol Stathclyde
 • 1996-1997: Golygydd Ymchwil, Oxford DNB, Prifysgol Rhydychen
 • 1995-1996: Darlithydd mewn Hanes, Prifysgol Efrog
 • 1992-1995: Cymrawd Ymchwil, Coleg Newnham, Caergrawnt

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu ac yn mwynhau goruchwylio myfyrwyr ymchwil Meistr (MPhil) a Doethuriaeth (PhD) mewn Hanes Modern.

Mae fy meysydd o arbenigedd a diddordeb academaidd yn cynnwys:

 • Tsiecoslofacia
 • Catholigiaeth Seisnig
 • Comiwnyddiaeth
 • Gwyddoniaeth a Chrefydd
 • Dwyrain Canolbarth Ewrop
 • Y Rhyfel Oer
 • Crefydd o dan y ddaear
 • Treialon Gwleidyddol

Goruchwyliaeth gyfredol

James Moffatt

James Moffatt

Myfyriwr ymchwil

Liz Kohn

Liz Kohn

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Mae pynciau ymchwil ôl-raddedig cyfredol/dan oruchwyliaeth ddiweddar yn cynnwys:

 • Liz Kohn, 'Menywod Comiwnyddol mewn Treial Sioe Tsiecoslofacia' (dechreuwyd Hydref 2022; gwaith ar y gweill).
 • James Moffatt, 'The Rudolf Battěk Trial in Normalized Tsiecoslofacia' (dechreuwyd Hydref 2022; gwaith ar y gweill).
 • Kristof Smeyers, 'Blood Ties: Stigmatics and Society in Victorian Britain' (cyd-oruchwylio gyda Tine van Osselaer ym Mhrifysgol Antwerp), PhD a ddyfarnwyd 2021. 
 • Stephen O'Donnell, 'Cenedlaetholdeb Slofacia Trawswladol, tua 1890-1914' PhD a ddyfarnwyd 2018.
 • David Green, 'Chwyldro Plaid Gomiwnyddol Tsiecoslofacia' PhD a ddyfarnwyd 2014.
 • Jennifer Dowie Roe, 'Ysgolion Sul Ysbrydolwyr, 1860-1900' PhD a ddyfarnwyd 2011.

Arbenigeddau

 • Hanes Canol a Dwyrain Ewrop
 • Hanes Prydain
 • Hanes syniadau
 • Hanes crefydd