Ewch i’r prif gynnwys
Josie Henley  FHEA CPsychol

Dr Josie Henley

(Nhw / Nhw)

FHEA CPsychol

Darlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
HenleyJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75332
Campuses
Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd ac ymchwilydd ansoddol yn y Gwyddorau Cymdeithasol, gyda PhD mewn Seicoleg. Rwyf wedi gweithio ym maes Gwyddorau Iechyd, Gwyddorau Cymdeithasol a'r Ysgol Feddygaeth. Rwyf hefyd wedi gweithio yn y trydydd sector mewn gwasanaethau iechyd meddwl ac mewn rolau ymchwil a pholisi.

Diddordebau ymchwil: awtistiaeth, iechyd meddwl, gofal cymdeithasol, a chydraddoldeb.

Rhagenwau: They / them

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2014

2013

2012

2011

Articles

Conferences

Monographs

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb hir mewn iechyd meddwl a lles.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd. Yn fwyaf diweddar, bûm yn gweithio yn y Ganolfan Treialon Clinigol (CTR). Mae prosiectau blaenorol CTR yn cynnwys: PEACH: Procalcitonin: Gwerthuso defnydd gwrthfiotig mewn cleifion ysbyty COVID-19; a'r astudiaeth RESPECT: gwerthusiad realaidd o ragnodi cymdeithasol gyda chredydau amser.

Roeddwn i'n rhan o Crucible GW4 yn 2022 a datblygais brosiect ar y cyd â chydweithwyr yng Nghaerfaddon, Bryste a Chaerdydd i archwilio teimladau a meddyliau pobl awtistig ynghylch y damcaniaethau allweddol ar darddiad awtistiaeth.

Mae prosiectau eraill yn cynnwys ymchwilio i ansawdd bywyd mewn oedolion hŷn (rhan o IDEAL: Gwella Profiad Dementia a Gwella Bywyd Egnïol); y prosiect REACT (ymchwiliad i gydrannau gweithredol ymyrraeth triniaeth arbenigol yn y cartref i atal derbyn cleifion â dementia mewn argyfwng yn yr ysbyty yn y gymuned); a'r astudiaeth gwneud penderfyniadau Nyrs (Gwneud penderfyniadau Nyrsys ynghylch darparu gofal croen i gleifion â chanser datblygedig ar ddiwedd oes).

Roeddwn i'n aelod allweddol o dîm ymchwil astudio WHELM y DU (Gwaith, Iechyd a Bywydau Emosiynol Bydwragedd (WHELM) ar gyfer y Deyrnas Unedig (DU)).

Archwiliodd fy PhD mewn niwrowyddoniaeth wybyddol y berthynas rhwng cwsg, breuddwydio a'r cof. Cefais gefnogaeth i'r theori bod gan freuddwydion swyddogaeth cydgrynhoi cof.

Yn fwy diweddar, rwyf wedi gweithio ar brosiectau ymchwil gyda chleifion â cholled cof sylweddol, e.e. yr astudiaethau IDEAL ac YMATEB.

Rwy'n gweithio'n bennaf mewn dulliau ansoddol. Rwy'n cynnal cyfweliadau ansoddol ac yn datblygu ffyrdd o weithio gyda dulliau creadigol.

Addysgu

I have worked as a lecturer and tutor at FE and HE level in a variety of establishments.

My current contract with Cardiff University is research only, however I am an Associate Lecturer for Open University on two modules teaching Psychology undergraduates.

My PhD was a teaching studentship, during which I taught on four modules: Introduction and Advanced Biological Bases of Psychology; Introduction and Advanced Cognitive Psychology to Swansea University undergraduates. I also facilitated research methods and statistics sessions, marked essays and exam papers and invigilated exams.

I have taught Psychology and IT courses at FE level in colleges in North Wales and South Wales.

Bywgraffiad

Rwyf wedi bod yn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2016, ar ôl cwblhau fy PhD ym Mhrifysgol Abertawe.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel darlithydd mewn Seicoleg Gymdeithasol yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Cyn y rôl hon, roeddwn yn Gydymaith Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil Treialon (CTR) fel rhan o'r tîm ansoddol, gan weithio ar brosiectau meddygol a gofal cymdeithasol.

Yn 2019 gweithiais yn Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) lle canolbwyntiais yn bennaf ar weithio gyda chyfranogwyr CFAS-Wales (Astudiaeth Swyddogaeth Wybyddol a Heneiddio) i ddeall mwy am eu profiadau ac unrhyw newidiadau y gallent sylwi arnynt yn y cof, y meddwl neu'r gallu i reoli bywyd bob dydd wrth iddynt heneiddio. Gwnaethom gyfrannu at y rhaglen IDEAL - Gwella Profiad Dementia a Gwella Bywyd Egnïol.

Astudiais Seicoleg ac Ieithyddiaeth fel myfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Bangor, gan raddio yn 1992. Penderfynais barhau yn y byd academaidd a gweithio fel cynorthwyydd ymchwil a thiwtor yn yr adran Seicoleg.

Dysgais Gymraeg yng Ngogledd Cymru. Dw i'n siarad gydag acen y Gog.

Bûm yn gweithio ym myd diwydiant a'r trydydd sector am rai blynyddoedd cyn dychwelyd i'r byd academaidd i astudio ar gyfer fy PhD yn Adran Seicoleg Prifysgol Abertawe, 2008-2014. Archwiliodd fy PhD mewn niwrowyddoniaeth wybyddol y berthynas rhwng cwsg, breuddwydio a'r cof. Cefais gefnogaeth i'r theori bod gan freuddwydion swyddogaeth cydgrynhoi cof.

Anrhydeddau a dyfarniadau

GW4 Crucible, 2022, "Building Back Better: Interdisciplinary Approaches to Mental Health and Wellbeing Research"

Travel Award, School of Social Sciences, 2019, Glasgow BSA conference travel.

Equality and Human Rights Commission, 2018, “Monitoring of listed bodies’ performance against the Public Sector Equality Duty, EHRC 1819-02 Specification.”

NHS Centre for Equality and Human Rights in Wales in collaboration with Welsh Health Specialised Services Committee: “Appraisal of LGBTQ needs and inclusivity in online NHS resources.” 2017

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), Aelodaeth Siartredig
 • Cymdeithas yr Awduron, Aelodaeth Lawn

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2021-present: Associate Lecturer in Psychology, Open University in Wales
 • 2019-present: Research Associate at the Centre for Trials Research, Cardiff University
 • 2018-2019: Research Associate at WISERD, Cardiff University
 • 2016-2018: Research Assistant in the School of Healthcare Sciences, Cardiff University
 • 2008-2014: Teaching Studentship, Swansea University

Pwyllgorau ac adolygu

Reviewing

Journal reviewer

Frontiers in Psychology
Ageing and Society
Journal of Advanced Nursing

Committees

 • Cardiff University Centre for Trials Research Equality and Diversity committee (2019-current).
 • Cardiff University Research Staff Association (CURSA) representative (2019-current).
 • Cardiff University School of Social Sciences Equality and Diversity committee (2018-2019).

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Awtistiaeth a hunaniaeth Awtistiaeth
 • Teithiau diagnosis
 • Gofalwyr a chyd-ofal/cymorth cydfuddiannol
 • Gofal cymdeithasol
 • Cydraddoldeb