Ewch i’r prif gynnwys
Monika Hennemann

Dr Monika Hennemann

Darllenydd mewn Cerddoriaeth/Deon Rhyngwladol, Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd mewn Cerddoriaeth yn Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd, Cyd-gyfarwyddwr yr Ysgol ar gyfer Ymgysylltu Rhyngwladol, yn Gyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Ryngddisgyblaethol i Opera a Drama (CIRO), ac yn Gyfarwyddwr Derbyniadau.

Fel ysgolhaig, rwy'n gerddodydd, hanesydd diwylliannol, ieithydd a chyfieithydd. Fy mhrif ddiddordebau yw cerddoriaeth, llenyddiaeth, a chelf y byd Almaeneg a Saesneg ei hiaith o ddiwedd y ddeunawfed ganrif hyd heddiw. Mae arbenigeddau'n cynnwys opera o'r 19eg ganrif; Lieder, canu, ac ymarfer perfformiad; Cerddoriaeth Mendelssohn, Liszt a Webern. Mae fy monograff diweddar Felix Mendelssohn Bartholdys Opernprojekte im kulturellen Kontext der deutschen Opern- und Librettogeschichte , 1820-1850 (Prosiectau Opera Felix Mendelssohn yng Nghyd-destun Diwylliannol Opera Almaeneg a Hanes Libretto o 1820-1850) wedi'i ddisgrifio fel "astudiaeth arloesol ... trylwyr yn ei hysgolheictod, craff yn ei ddehongliadau." Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar hanes perfformio theatrig Liszt St Elizabeth ac oratorios eraill, yn ogystal â chysyniadau o theatr rhyngddiwylliannol addasol yn seiliedig ar berfformiadau opera'r Gorllewin yn y Dwyrain.

Astudiais yn Johannes Gutenberg-Universität yn yr Almaen, ac ym Mhrifysgol Talaith Florida yn yr Unol Daleithiau. Fel cerddor, rwy'n canu'r piano, y feiolin a'r recordydd Baróc, a phryd bynnag y mae fy nyletswyddau eraill yn caniatáu, rwy'n mwynhau canu mewn corau.

Rwyf wedi gweithio yn flaenorol mewn adrannau Cerddoriaeth ac Almaeneg y Brifysgol, ac mewn ystafelloedd cerdd cadwraeth. Cyn ymgymryd â'm rôl bresennol, rwyf wedi dal swyddi academaidd mewn Cerddoleg yn y College Conservatory of Music yn Cincinnati (UDA), Prifysgol Talaith Florida (UDA) fel Ysgolhaig Orpheus Endowed ac ym Mhrifysgol Birmingham (DU), yn ogystal ag mewn Astudiaethau Almaeneg / Cyfieithu ym Mhrifysgol Rhode Island (UDA) ac yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn ogystal â'm diddordebau ymchwil, mae gen i brofiad hir fel cyfieithydd proffesiynol. Rydw i'n arholwr Goethe Institut ac DAAD Ortslektorin sydd wedi cymhwyso'n llawn, ac am sawl blwyddyn cynigiais seminarau ôl-raddedig ar Almaeneg i Gerddolegwyr yn y Sefydliad Astudiaethau Uwch yn Llundain. Cefais fy nghyfweld yn ddiweddar ar gyfer y cylchgrawn Der Spiegel am fy mhrofiadau fel Almaenwr sy'n byw yng Nghymru, ac rwy'n gweithio'n agos gyda swyddfa Llywodraeth Cymru yn Berlin i hyrwyddo diwylliant Cymru i gynulleidfaoedd Almaenig.

Gyda fy nghyd-Gyfarwyddwr Ymgysylltu Rhyngwladol yn yr Ysgol Cerddoriaeth, rwy'n negodi ac yn curadu cysylltiadau â sefydliadau partner dramor, ac yn rhannu cyfrifoldeb am symudedd a recriwtio myfyrwyr rhyngwladol, ac am gyfnewid staff rhyngwladol. Ers dros ddau ddegawd, rwyf wedi datblygu a chynnal cysylltiadau helaeth â Phrifysgolion, Conservatoires a Cholegau yn yr Unol Daleithiau, Ewrop, Tsieina a De-ddwyrain Asia. Rwy'n goruchwylio partneriaeth yr Ysgol Cerddoriaeth gyda Phrifysgol Normal De Tsieina, ac rwy'n gweithio'n frwd i helpu ein myfyrwyr tramor i gymhathu i ddulliau astudio a dysgu'r Gorllewin. Rwy'n gyd-sylfaenydd a Chynullydd Pennod De-ddwyrain Asia y Gymdeithas Gerdd Frenhinol, ac yn cynnal darlithoedd rheolaidd yn Singapore, Malaysia a Gwlad Thai. Mae gen i gysylltiad arbennig o gryf â Singapore, lle rydw i ers blynyddoedd lawer wedi mwynhau rhoi dosbarthiadau gwadd blynyddol i gerddorion ifanc yn Sefydliad Raffles ac Ysgol Merched Raffles, ac yng Ngholeg Iau Temasek.

Rwyf wedi cyflwyno nifer o bapurau yng Nghyfarfodydd Blynyddol Cymdeithas Gerddolegol America (AMS), y Gymdeithas Gerddorol Frenhinol (RMA), a'r Gesellschaft für Musikforschung yn yr Almaen. Mae ymrwymiadau diweddar wedi cynnwys papur AMS ar wleidyddiaeth gerddorol ac Elias Mendelssohn, a phrif ddarlithoedd ar gyfer Sefydliad y Dywysoges Galyani yng Ngwlad Thai a Phrifysgol Xiamen yn Tsieina. Rwyf wedi cymryd rhan yng Nghyfres Darlithoedd Nodedig Adran Saesneg Prifysgol Macau, ac wedi cyflwyno mewn llawer o sefydliadau eraill ledled y byd, gan gynnwys Prifysgol California yn Berkeley, Prifysgol Brown, Prifysgol Duke, Prifysgol New Hampshire (UDA); Graz Universität (Awstria); Opéra National de Paris, Université de Rouen (Ffrainc); Royal Opera House, Llundain, y Coleg Cerdd Brenhinol, Llundain (DU); Prifysgol Heidelberg, Bremen Universität, y Klassik Stiftung Weimar (Yr Almaen); Academi Celfyddydau Cain Nanyang (Singapôr).

Mae fy nghyhoeddiadau darlledu yn cynnwys cyfweliad diweddar (2020) ar ddrama Tot for ORF gan y cyfansoddwr Awstriaidd Anton Webern, gwaith i BBC Radio 3 ac i'r BBC Proms, sawl rhaglen ar werthfawrogi cerddoriaeth glasurol ar gyfer Chicago Public Radio, a'r darllediad teledu "Mendelssohn in Scotland" (rhan o'r gyfres "Artists and Landscapes" ar gyfer Deutsche Welle Germany/USA).

Rwy'n croesawu ymholiadau am ymchwil ôl-raddedig/astudiaethau doethurol ar bynciau rhyngddisgyblaethol sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth ac iaith o'r 19eg a'r 20fed ganrif; opera ac oratorio; Lieder, canu, ac ymarfer perfformiad; addasu mewn cerddoriaeth; ac astudiaethau libreto.

Cyhoeddiad

2024

2020

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

  • Hennemann, M. 2005. Liszt’s Lieder. In: Hamilton, K. ed. The Cambridge Companion to Liszt. Cambridge University Press, pp. 192-205.

2004

2003

2002

1997

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Mae fy monograff Felix Mendelssohn Bartholdys Opernprojekte im kulturellen Kontext der deutschen Opern- und Librettogeschichte, 1820-1850 (Prosiectau Opera Felix Mendelssohn yng Nghyd-destun Diwylliannol Opera Almaeneg a Libretto History rhwng 1820-1850) wedi ymddangos yn ddiweddar gyda Wehrhahn Verlag (2020 ).  Mae cyhoeddiadau arwyddocaol eraill yn cynnwys argraffiad cyntaf drama Anton Webern, Tot", ynghyd â thraethawd dadansoddol, yn Webern_21 (Boehlau 2009); "Much Ado about The Tempest: London Opera Politics, Intercultural Incomprehension a Felix Mendelssohn" (Journal of Musicological Research, 2010); "Musikalische Souvenirs von Mendelssohns Schottlandreise" in Musiker auf Reisen: Beiträge zum Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert (2011); The Phantom of Mendelssohn's Opera: Cyfrifon Ffuglennol a Phropaganda ar ôl ei farwolaeth" yn Mendelssohn Perspectives (2012); "A Most Extraordinary Mania"–Händel und die englische Aufführungstradition des 19. Jahrhunderts"in Händels Weg von Rom nach London(2013); y bennod "Operatorio"–ar theori ac arfer llwyfaniadau dramatig oratorios–yn The Oxford Handbook of Opera (2014), yn ogystal â phenodau ar Mendelssohn a Liszt yn y Cambrigde Companions priodol .

CYHOEDDIADAU:

Penodau Llyfr ac Erthyglau Cyfnodolion:

"Operatorio?"  Oxford Handbook of Opera, gol. Helen Greenwald. Efrog Newydd: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2014, 74-91.  

'A Most Extraordinary Mania': Händel und die englische Aufführungspraxis des 19. Jahrhunderts."  Händels Weg von Rom nach Llundain, eds. Chr.-H. Mahling a Wolfgang Birtel (Mainz: Are, 2013), 85-110.

"The Phantom of Mendelssohn's Opera: Cyfrifon Ffuglennol a Phropaganda ar ôl ei farwolaeth."  Safbwyntiau Mendelssohn, gol. Nicole Grimes ac Angela Mace (Aldershot: Ashgate, 2012), 177-196.

"Musikalische Souvenirs von Mendelssohns Schottlandreise (1829)." Musiker auf Reisen: Beiträge zum Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert, gol. Chr.-H. Mahling (Augsburg: Wissner, 2011), 187-203.

"Much Ado about The Tempest: London Opera Politics, Intercultural Incomprehension a Felix Mendelssohn" Journal  of Musicological Research2-3/29 (2010), 86-118.

"Anton Weberns Bühnenspiel Totals Schlüssel zu seinen Kompositionen."  webern_21, gol. Dominik Schweiger (Fienna: Böhlau, 2009), 117-134. Cefnogir gan Grant Ymchwil Cerddoriaeth a Llythyrau.  

"Mendelssohn a'r llwyfan."  Mendelssohn yn Performance, gol. Siegwart Reichwald (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2008), 115-146. Cyfrol ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Ruth A. Solie o Gymdeithas Gerddolegol America.  

"Caneuon Liszt."  Cambridge Companion to Liszt, gol. Kenneth Hamilton (Caergrawnt, DU: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2005), 192-205.

"Gwaith Mendelssohn ar gyfer y llwyfan: o Liederspiel i Lorelei."  Cambridge Companion to Mendelssohn, gol. Peter Mercer-Taylor (Caergrawnt, DU: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2004), 206-229.

"'Ritter Berlioz' und 'Proffwyd Mendelssohn' in der Rezeption ihres Zeitgenossen Griepenkerl."  Berlioz, Wagner und die Deutschen, gol. Sieghart Döhring, Arnold Jakobshagen a Gunther Braam (Köhl: Dohr, 2003), 271-287.

"'So kann ich es nicht componiren': Mendelssohn, Opera, and the Libretto Problem."  Y Mendelssohns–Eu Cerddoriaeth mewn Hanes, gol. John Michael Cooper a Julie Prandi (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2002), 181-201.

Mendelssohn a Byron: Dwy gân bron heb eiriau. Mendelssohn-Studien 10 (Berlin: Duncker & Humblot, 1997), 131-156. Cefnogir gan Grant Ymchwil Cerddoriaeth a Llythyrau.    

Monograff:

Felix Mendelssohn Bartholdys Opernprojektein ihrem kulturellen Kontext: Ein Beitrag zur deutschen Opern- und Librettogeschichte zwischen 1820 und 1850. (Braunschweig: Wehrhahn, 2020).
"Cylch Lied a Chân," "Oratorio," "Felix Mendelssohn"

Oxford Companion to Music, gol. Alison Latham (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2002):       
"Conti, Francesco," "Corradini, Francesco," "Courcelle, Francesco," "Kalabis, Victor," "Kittl, Jan Bedřich," "Kvapil, Jaruslav," "Menuhin, Yehudi," "Nebra, José de," "Ordoñez, Carlo d'," "Royer, Joseph-Nicolas," "Valls, Francisco"

Cyfieithiadau Academaidd:  

Nifer o erthyglau (yn Mendelssohn-Studien,The Mendelssohn Companion, ac eraill), rhagwynebau (ar gyfer Schott, Mainz a Llundain), cofnodion geiriadur (ar gyfer Die Musik yn Geschichte und Gegenwart), a nodiadau'r rhaglen.

Addysgu

Mae fy addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cynnwys:

Modiwlau Israddedig:
· Astudiaethau repertoire
· Merched mewn Cerddoriaeth y 19eg Ganrif
· Opera Eidalaidd
· Cerddoriaeth Ymarferol I
· Portffolio Cyfraniad Ymarferol I

· Cyflwyniad i Hanes a Diwylliant yr Almaen
· Drama Almaeneg
· Barddoniaeth Almaeneg
Diwylliant Almaeneg mewn Cyd-destun
 · Y GDR mewn Llenyddiaeth a Diwylliant Gweledol
 · Almaeneg at ddibenion proffesiynol
· Cyfieithiad ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf
· Cyfieithu i'r Saesneg ar gyfer Myfyrwyr Erasmus
· Cyfieithu Arbenigol
· Ymarfer Cyfieithu Uwch
· Cyfieithu fel Proffesiwn

· Goruchwylio Traethawd Hir (Astudiaethau Cerddeg, Almaeneg a Chyfieithu)

Cyfraniadau i'r
· MA mewn Cerddoriaeth
· MA mewn Astudiaethau Cyfieithu
· MA mewn Astudiaethau Ewropeaidd
· MA mewn Diwylliannau Byd-eang a Chreadigrwydd

Rwyf hefyd wedi dysgu'r canlynol:

Ar gyfer Deutsche Sommerschule am Atlantik (Prifysgol Rhode Island)
· Pob lefel o hyfforddiant Almaeneg

Modiwlau israddedig ac ôl-raddedig:·
· Theori ac Ymarfer Seineg
· Almaeneg ar gyfer cerddorion
· Seminar Addysgeg Iaith i Athrawon Integreiddio Barddoniaeth i Addysgu Iaith
· "Frauenpower": Menywod mewn Hanes, Diwylliant a Gwleidyddiaeth yr Almaen

Ar gyfer Prifysgol Birmingham (modiwlau a darlithoedd)
· Merched mewn Cerddoriaeth y 19eg Ganrif
· Cerddoriaeth yn y Ffilmiau
· Y Piano a'i Gerddoriaeth mewn Cyd-destun Diwylliannol, 1700-1820
· Derbyniad Cerddoriaeth ym Mhrydain y bedwaredd ganrif ar bymtheg
Cerddoriaeth, Diwylliant a Llenyddiaeth yn fin-de siècle Fienna
· Y Llew, 1800-1920

· "Cerddoriaeth a Rhyw"
· "Diwylliant Virtuoso o'r 19eg ganrif"
· "Opera Almaeneg o Weber i Wagner"
· "The Lied" · "Dyfyniadau Cerddorol"
· "Puccini'sIl Trittico"
· "Diwygiad Bach y 19eg ganrif"
• Felix Mendelssohn
• Franz Liszt
· "Ceryntau Cerddorol yn Fienna tua 1900"
· "Cerddi yn y 19eg ganrif"

Ar gyfer y Coleg-Conservatoire of Music, Prifysgol Cincinnati (modiwlau)
· Arolwg Israddedig o Hanes Cerddoriaeth
· Arolwg Israddedig o Hanes Cerddoriaeth hyd 1750
· Arolwg Graddedigion o Hanes Cerddoriaeth
Rhamantiaeth mewn Cerddoriaeth I (1800-1850); Rhamantiaeth mewn Cerddoriaeth II (1850-1900)
·
Arolwg o Lenyddiaeth Allweddellau'r Ddeunawfed Ganrif
· Ymchwil ac Ysgrifennu Graddedigion

Ar gyfer y Sefydliad Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain
· Almaeneg ar gyfer Cerddolegwyr (modiwl ôl-raddedig)

Ar gyfer Université de Rouen
· Derbyniad Berlioz ym Mhrydain (modiwl ôl-raddedig)

Bywgraffiad

Rwy'n Ddarllenydd mewn Cerddoriaeth yn Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd, Cyd-gyfarwyddwr yr Ysgol ar gyfer Ymgysylltu Rhyngwladol, yn Gyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Ryngddisgyblaethol i Opera a Drama (CIRO), ac yn Gyfarwyddwr Derbyniadau.

Astudiais yn Johannes Gutenberg-Universität yn yr Almaen, ac ym Mhrifysgol Talaith Florida yn yr Unol Daleithiau. Fel cerddor, rwy'n canu'r piano, y feiolin a'r recordydd Baróc, a phryd bynnag y mae fy nyletswyddau eraill yn caniatáu, rwy'n mwynhau canu mewn corau.

Rwyf wedi gweithio yn flaenorol mewn adrannau Cerddoriaeth ac Almaeneg y Brifysgol, ac mewn ystafelloedd cerdd cadwraeth. Cyn ymgymryd â'm rôl bresennol, rwyf wedi dal swyddi academaidd mewn Cerddoleg yn y College Conservatory of Music yn Cincinnati (UDA), Prifysgol Talaith Florida (UDA) fel Ysgolhaig Orpheus Endowed ac ym Mhrifysgol Birmingham (DU), yn ogystal ag mewn Astudiaethau Almaeneg / Cyfieithu ym Mhrifysgol Rhode Island (UDA) ac yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Caerdydd. Am nifer o flynyddoedd, roeddwn yn Gyfarwyddwr Rhaglen Deutsche Sommerschule Prifysgol Rhode Island am Atlantik.

Rwyf wedi trefnu'r cynadleddau, y symposia a'r gweithdai canlynol:

· "Coffáu'r Rhyfel Byd Cyntaf: Creadigrwydd a Gwrthdaro, Prifysgol Caerdydd", Mai 2016-Tachwedd 2018; cyfres amlddisgyblaethol o ddiwrnodau astudio, darlithoedd, cyngherddau, dangosiadau ffilm a digwyddiadau ymgysylltu cymunedol mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru, KU Leuven, Prifysgol Heidelberg a Phrifysgol Brown (gyda Dr Clair Rowden, Caerdydd); http://www.cardiff.ac.uk/commemorating-wwi-conflict-and-creativity

· Gweithdy Cyhoeddus a Thrafodaeth ar "RALPH: Bywyd ac Anturiaethau Gelyn Estron (siaradwr gwadd: Sophie Rashbrook; chwarewrg, dramatwrg a chyfieithydd), 20 Mawrth 2018, (gyda Dr Carlo Cenciarelli, Benjamin Davies, Dr Cristina Marinetti a'r Athro Loredana Polezzi)

· Gweithdy Cyhoeddus a Bwrdd Crwn ar "Creu Opera, Cyfieithu a Syrffio" ar y cyd â pherfformiad Opera Cenedlaethol Cymru o Le vin herbé Frank Martin, Canolfan Mileniwm Cymru, 16 Chwefror 2017 (gyda Dr Clair Rowden, Caerdydd)

· "Creu Artistig Rhyngwladol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf: Symposiwm Rhyngddisgyblaethol", Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, 11-12 Tachwedd 2016

· Symposiwm rhyngddisgyblaethol yng Ngholeg y Brenin, Llundain: "Brwdfrydedd Teutonic ac Agweddau Eingl-Sacsonaidd: Gwrthdaro Diwylliannol, Trosglwyddo a Chymhathu ym Mywyd Cerddorol Llundain, c.1800-1850" (ariannwyd gan Grant Uwch ERC yr Athro Roger Parker "Music in London, 1800-1851"), 8-9 Gorffennaf 2016              

· Symposiwm y RMA De-ddwyrain Asia Chapter "Gorllewin yn cwrdd â'r dwyrain: Trosglwyddiadau Intercultural mewn Perfformiad", Singapore, Sefydliad Raffles, 2 Ebrill 2016 (gyda Dr Ruth Rodrigues, Singapore)

· Symposiwm Agoriadol Pennod RMA De-ddwyrain Asia "Gorllewin yn cwrdd â'r Dwyrain: Trosglwyddiadau Rhyngddiwylliannol mewn Cerddoriaeth", Singapore, Sefydliad Raffles, 4 Ebrill 2015 (gyda Dr Ruth Rodrigues, Singapore)

· Symposiwm Rhyngwladol Rhyngddisgyblaethol "Cyfieithu mewn Cerddoriaeth", Prifysgol Caerdydd, 25-26 Mai 2014 (gyda Dr Clair Rowden a Dr Cristina Marinetti)

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu ymholiadau am ymchwil ôl-raddedig/astudiaethau doethurol ar bynciau rhyngddisgyblaethol sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth ac iaith o'r 19eg a'r 20fed ganrif; opera ac oratorio; Lieder, canu, ac ymarfer perfformiad; addasu mewn cerddoriaeth; ac astudiaethau libreto.