Ewch i’r prif gynnwys
Scott Hill

Mr Scott Hill

Partner Busnes TG

Email
HillSC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79702
Campuses
40-41 Plas y Parc, Cathays, Caerdydd, CF10 3BB

Trosolwyg

Rwy'n un o Bartneriaid Busnes TG y Brifysgol, gan arwain yn benodol ar Strategaeth Ddigidol y Brifysgol. Rwy'n gweithio gydag uwch dimau rheoli ar draws y Colegau, Ysgolion a Gwasanaethau Proffesiynol i gyfieithu a dod â'r Strategaeth Ddigidol yn fyw gan gynnwys map ffordd sylfaenol o ddatblygiadau technoleg a buddsoddiad.

Cyhoeddiad

2011

2010

Cynadleddau

Monograffau

Bywgraffiad

Rwy'n weithiwr proffesiynol TG sydd â phrofiad ymarferol ym mhob cam o brosiectau systemau gwybodaeth a hanes o gyflawni mentrau newid mawr, gan gynnwys y canlynol ym Mhrifysgol Caerdydd:

  • Rhaglen Trawsnewid TG 2014-2017
  • Rhaglen Trawsnewid y We 2011-2014
  • Prosiect I-WIRE a ariannwyd gan Jisc 2009-2011


Fy sgiliau:

  • Rheoli Cysylltiadau Busnes - BRMP wedi'i achredu gan APMG
  • Rheoli Rhaglen, Prosiect a Newid - MSP a PRINCE2 wedi'i achredu gan APMG
  • Dadansoddiad Busnes - Tystysgrif Sylfaen
  • Rheoli Gofynion
  • Dylunio Ateb
  • Achrediad Sefydliad Rheoli Gwasanaeth TG (ITIL)

External profiles