Ewch i’r prif gynnwys
Arne Hintz MA (Warwick), PhD (Hamburg)

Dr Arne Hintz

MA (Warwick), PhD (Hamburg)

Darllenydd

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
HintzA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76281
Campuses
Sgwâr Canolog, Ystafell 1.38, Caerdydd, CF10 1FS
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Mae Arne Hintz yn Ddarllenydd yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Caerdydd (JOMEC), Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig, a Chyd-Gyfarwyddwr y Lab Cyfiawnder Data.

Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar arferion ac amodau dinasyddiaeth ddigidol, gan gyfuno gwaith ar actifiaeth y cyfryngau, polisi cyfathrebu, a datafication. Mae ei ymchwil fwyaf cyfredol yn archwilio llwybrau ar gyfer cyfranogiad gwell gan y dinesydd mewn llywodraethu data ac AI. Mae wedi arwain nifer o brosiectau ymchwil cydweithredol ac aml-flwyddyn, gan gynnwys Digital Citizenship and Surveillance Society: UK State-Media-Citizen Relations After the Snowden Leaks (2014-16), Towards Democratic Auditing: Civic Participation in the Scoring Society (2018-20), a Democrateiddio'r Gymdeithas Datafied (2021-23).

Mae ei gyhoeddiadau'n cynnwys y llyfrau cyd-awdur a chyd-olygwyd Data Justice (Sage, 2022), Digital Citizenship in a Datafied Society (Polity, 2019), Beyond WikiLeaks: Implications for the Future of Communications, Journalism & Society (Palgrave, 2013) a Civil Society Media and Global Governance (Lit, 2009), sawl rhifyn arbennig cyfnodolyn, a nifer fawr o erthyglau cyfnodolion yn ogystal â phenodau mewn cyfrolau a llawlyfrau amlwg wedi'u golygu.

Mae'n Gyd-gadeirydd Gweithgor Polisi Cyfryngau Byd-eang Cymdeithas Ryngwladol Ymchwil y Cyfryngau a Chyfathrebu (IAMCR), ac mae wedi gweithio fel arbenigwr ac ymgynghorydd gyda mentrau eiriolaeth fel Fforwm Cyfryngau Cymunedol Ewrop (CMFE) a'r Grŵp Hawliau Agored (ORG), a phrosesau'r Cenhedloedd Unedig megis Uwchgynhadledd y Byd ar y Gymdeithas Wybodaeth (WSIS).

Mae Arne Hintz wedi gweithio mewn sawl sefydliad academaidd a chyfryngau cyn ymuno â JOMEC ym mis Hydref 2012. Cwblhaodd MA mewn Economi Wleidyddol Ryngwladol ym Mhrifysgol Warwick, y DU, a PhD mewn Gwyddor Wleidyddol yn Hamburg, yr Almaen. Yna gweithiodd fel Cyfarwyddwr Rhaglen Canolfan Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu (CMCS) ym Mhrifysgol Canol Ewrop (CEU) yn Budapest, ac roedd yn Gymrawd Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol McGill ym Montreal. Yn ogystal â'i gefndir academaidd, mae ganddo brofiad mewn newyddiaduraeth, papur newydd ac ar-lein, ac mewn cysylltiadau cyhoeddus. Fel gweithredwr cyfryngau, mae wedi gwirfoddoli gyda radios cymunedol ac wedi helpu i sefydlu prosiectau ar-lein fel Indymedia.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

Articles

Book sections

Books

Monographs

Websites

Ymchwil

Trwy ei ymchwil, mae Arne Hintz yn ceisio hyrwyddo ein dealltwriaeth o ddinasyddiaeth ddigidol ac asiantaeth dinasyddion, yn ogystal â heriau cyfoes i ddemocratiaeth, yng nghyd-destun datafication cynyddol llawer o feysydd cymdeithas. Mae hyn yn cynnwys gwaith ar lywodraethu cyfathrebu, cymdeithas sifil, a chyfiawnder data; y prosesau sy'n creu newid yn y meysydd hyn; a deinameg trawswladol a chyd-destunau byd-eang. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn cwestiynau am gymryd rhan - ym maes cynhyrchu cyfryngau, datblygu polisi, ac mewn newid cymdeithasol ehangach. 

Mae'n cyd-gadeirio'r Lab Cyfiawnder Data ac mae wedi bod yn ymwneud â llawer o brosiectau cydweithredol y Lab , gan gynnwys. Tuag at Archwilio Democrataidd: Cyfranogiad Dinesig yn y Gymdeithas Sgorio (2018-20), Polisïau Data: Dulliau Rheoleiddio o Lwyfannau sy'n cael eu gyrru gan ddata (2017-19) a Sgoriau Data fel Llywodraethu: Ymchwilio i Ddefnydd o Sgorio Dinasyddion (2017-18).

Cyn hynny bu'n Brif Ymchwilydd y prosiect a ariannwyd gan ESRC, Digital Citizenship and Surveillance Society: UK State-Media-Citizen Relations After the Snowden Leaks" (2014-16) ac yn rheolwr prosiect cydweithredol rhyngwladol 'Mapio Polisi Cyfryngau Byd-eang' (2009-12). Roedd ymchwil gydweithredol arall a ariannwyd gan sefydliadau Ewropeaidd yn cynnwys prosiectau ar luosogiaeth y cyfryngau, radio digidol, cadw a gwyliadwriaeth data, pobl ifanc a defnyddio'r rhyngrwyd, a datblygu'r cyfryngau.

Diddordebau ymchwil
 • Dinasyddiaeth Ddigidol
 • Polisi llywodraethu'r rhyngrwyd, cyfryngau a chyfathrebu
 • Hawliau digidol, gwyliadwriaeth a rhyddid mynegiant mewn cymdeithas ddata
 • Cyfryngau amgen, cymunedol a dinasyddion
 • Cymdeithas sifil, actifiaeth, eiriolaeth a chyfranogiad

Addysgu

Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig

 • Cyfres gweithdy PhD wythnosol

Addysgu

 • Deall Cyfryngau Digidol (MA)
 • Datafied Society (MA) 
 • Llywodraethu Rhyngrwyd (BA)

Arolygiaeth

 • Goruchwylio PhD ar bynciau datafication, actifiaeth ar-lein, llywodraethu rhyngrwyd, e-ddemocratiaeth, dinasyddiaeth ddigidol.

Bywgraffiad

Career overview

 • 2015-present: Senior Lecturer, School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff University, UK
 • 2012-2015: Lecturer, School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff University, UK
 • 2009-2012: Research Fellow, McGill University, Canada
 • 2007-2009: Program Director, Center for Media and Communication Studies, Central European University, Hungary

Education and qualifications

 • 2007: PhD (Political Science), University of Hamburg, Germany
 • 1999: MA (International Political Economy), Warwick University, UK

Aelodaethau proffesiynol

 • International Association for Media and Communication Research (IAMCR) (Chair of Global Media Policy Working Group)
 • European Communication Research and Education Association (ECREA)
 • Global Internet Governance Academic Network (GigaNet)
 • International Communication Association (ICA)
 • OURMedia, a network of community/alternative media researchers and practitioners