Ewch i’r prif gynnwys
Amie Hodges

Dr Amie Hodges

Uwch-ddarlithydd: Plant a Phobl Ifanc

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
HodgesAS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10686
Campuses
Tŷ Eastgate, Ystafell Ystafell 613, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd mewn Plant a Phobl Ifanc yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ac rwy'n Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Fel cymdeithasegydd sydd â chefndir clinigol mewn nyrsio plant ac oedolion, mae gen i ddiddordeb hirsefydlog mewn gwella canlyniadau iechyd a lles. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar brofiadau byw a bydoedd cymdeithasol plant, pobl ifanc a theuluoedd mewn perthynas â llwybrau salwch cronig.

Cefnogwyd fy ymchwil doethurol gan Sefydliad Florence Nightingale. Canolbwyntiodd yr astudiaeth ar brofiadau gofal teuluol plant sy'n frodyr a chwiorydd sy'n byw yng nghyd-destun ffibrosis systig. Defnyddiais ddulliau gweledol, creadigol a chyfranogol a thynnu ar ddramâu i dynnu sylw at berfformiad brodyr a chwiorydd, rhyngweithio cymdeithasol a lleoedd a gofodau y deuir ar eu traws ym mywyd y teulu. Roedd fy ngwaith yn herio safbwynt y brawd neu chwaer 'dda' ym maes salwch cronig.

Rwyf wedi derbyn arian a gwobrau ysgoloriaeth gan Sefydliad Florence Nightingale, The Band Trust, GNC, Y Coleg Nyrsio Brenhinol, Sefydliad Brocher, Cymdeithaseg Iechyd a Salwch, Prifysgol Caerdydd a GlaxoSmithKline.

Rwyf wedi cyflwyno fy ymchwil i gynrychiolwyr o Sefydliad Iechyd y Byd, y Groes Goch a'r Cenhedloedd Unedig ac wedi cynnal Astudiaeth Ysgoloriaeth Teithio a oedd yn canolbwyntio ar effaith Gwersyll Asthma ar ansawdd bywyd plant yn Nova Scotia.

Mewn ymarfer clinigol, fe wnes i arloesi i wella gwasanaethau gofal anadlol ac alergedd plant mewn ysbytai a chymunedau a chydnabuwyd y gwaith hwn mewn enwebiad ar gyfer Menyw y Flwyddyn yng Nghymru.

Cefais fy enwebu ar gyfer Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr am Addysgu yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ac rwyf wedi cyd-oruchwylio dau fyfyriwr PhD yn llwyddiannus hyd at gwblhau.

Mae fy nghyhoeddiadau yn adlewyrchu fy niddordebau ymchwil mewn lles plant, teulu a brodyr a chwiorydd, rwyf wedi ysgrifennu ar gyfer cyhoeddwyr Wiley Blackwell, Brill ac Emrallt.

Cyhoeddiad

2021

 • Hodges, A., Kelly, D. and Tod, J. 2021. Impact on Siblings. In: Brimble, M. and McNee, P. eds. Nursing Care of Children & Young People with Long Term Conditions. Wiley Blackwell, pp. 81-94.

2020

2016

2009

2008

2007

Articles

Book sections

Thesis

Addysgu

Myfyrwyr Doethuriaeth cyfredol

Abeer Jamal (Myfyriwr rhyngwladol: Saudi Arabia): Roedd y Therapyddion Corfforol a'r Rhieni yn byw profiad o Ofal sy'n Canolbwyntio ar y Teulu ar gyfer plant ag anableddau yn Saudi Arabia. Dull ffenomenolegol ansoddol.

Fatmah Saigh (myfyriwr Rhyngwladol: Saudi Arabia): Cyfranogiad mamau yn rheolaeth poen ôl-weithredol eu plentyn yn Saudi Arabia.

Aisha Salim Al-Mamari (myfyriwr Rhyngwladol: Oman): Gweithredu sgrinio diabetes mellitus gestational yn Oman.

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

Anrhydeddau a Gwobrau

Yn 2017 dyfarnwyd ysgoloriaeth teithio i Montreal: Cymdeithaseg Iechyd a Salwch.

2017 dyfarnwyd y wobr gyntaf am bapur ymchwil y dydd. Cynhadledd Ryngwladol y Coleg Nyrsio Brenhinol. Rhydychen.

2015 Enwebwyd: Gwobr Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr Enwebwyd am fynd y tu hwnt i'r gwaith fel darlithydd

Gwobr Bwrsariaeth y Coleg Brenhinol Nyrsio 2015

Ysgoloriaeth Ymchwil Florence Nightingale 2014/2015

2014 Gwobr Poster Cynhadledd Sefydliad Florence Nightingale

2014 Gwobr Bwrsariaeth ac Ysgoloriaeth Teithio Prifysgol Caerdydd i fynychu a chyflwyno yn y Gynhadledd Gofal Rhyngwladol i Gleifion a Theuluoedd. Vancouver.

2013/2014 Ysgoloriaeth Ymchwil Florence Nightingale

2013/2014 Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Sefydliad Brocher / preswyliad 4 wythnos fel cymrawd ysgoloriaeth ymchwil. Genefa. Swistir.

2012/2013 Ysgoloriaeth Ymchwil Florence Nightingale

2014 Gwobr Poster Cynhadledd Sefydliad Florence Nightingale

2014 Gwobr Bwrsariaeth ac Ysgoloriaeth Teithio Prifysgol Caerdydd i fynychu a chyflwyno yn y Gynhadledd Gofal Rhyngwladol i Gleifion a Theuluoedd. Vancouver.

2013/2014 Ysgoloriaeth Ymchwil Florence Nightingale

Dyfarnwyd Gwobr Ann Vaughn yn 2006 am ennill rhagoriaeth yn fy TAR

2011 RCN Cyhoeddi Plant a Phobl Ifanc. Enillydd y Wobr

2000/2001 Apêl Elusen Cadeirydd RhCT. Gwobr am ddatblygiad anadlol yn y gymuned 20,000

2000 Ysgoloriaeth Teithio Sefydliad Florence Nightingale 2000, i archwilio effaith gwersylloedd asthma plant ar ansawdd bywyd plant yn Nova Scotia Canada gyda Chymdeithas yr Ysgyfaint Canada.

2013/2014 Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Sefydliad Brocher / preswyliad 4 wythnos fel cymrawd ysgoloriaeth ymchwil. Genefa. Swistir.

2012/2013 Ysgoloriaeth Ymchwil Florence Nightingale

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Coleg Nyrsio Brenhinol
 • Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth Cofrestredig
 • Florence Nightingale Aelod Cyn-fyfyrwyr Sefydliad

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Iechyd a salwch plant a phobl ifanc
 • Chwiorydd
 • Gofal sy'n canolbwyntio ar y teulu
 • Ffibrosis Systig
 • Salwch Cronig
 • Gofal cymhleth
 • Rhyngweithio Cymdeithasol