Ewch i’r prif gynnwys
Sally Holland

Yr Athro Sally Holland

(hi/ei)

Athro

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
HollandS1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14602
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Athro Gwaith Cymdeithasol ydw i. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys gwaith cymdeithasol plant a theuluoedd, hawliau plant a chyfranogiad plant ac ieuenctid mewn ymchwil a llunio polisïau.

Fy nghanolfan ymchwil yw CASCADE Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant lle rwy'n arwain ar gynnwys y cyhoedd a materion cyhoeddus.

Rwy'n Gyfarwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Rwy'n aelod o Fwrdd Cenhadaeth Ddinesig y Brifysgol.

Rhwng 2015 a 2022 roeddwn i'n Gomisiynydd Plant Cymru.

Ar hyn o bryd rwy'n arwain gwerthusiad Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol ar gyfer Pobl Ifanc sy'n Gadael Gofal Llywodraeth Cymru, gyda David Westlake.

Rwy'n dysgu ar y rhaglen MA Gwaith Cymdeithasol ac yn goruchwylio traethodau hir Meistr a PhDs.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2000

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar blant a theuluoedd, yn enwedig ym maes gofal cymdeithasol plant.

Mae fy mhrosiectau ymchwil wedi archwilio sawl agwedd ar fywydau plant a theuluoedd. Roedd hyn yn cynnwys:

- Adolygiad o ymyriadau effeithiol i wella canlyniadau i blant sy'n derbyn gofal ar gyfer y Loteri Fawr. Yna buddsoddodd yr     elusen £5 miliwn mewn treial o'r ymyriad a argymhellodd yr astudiaeth;

- prosiect cyfranogol gyda phlant sy'n derbyn gofal gan ddefnyddio dulliau creadigol;


- astudiaeth arsylwadol o ymgysylltiad gweithwyr cymdeithasol â phlant;


- astudiaeth gymunedol o ddiogelu plant ar ystâd dai;


- cyfweliadau hanes bywyd gydag oedolion ifanc â phrofiad o ofal;


- astudiaeth carfan fabwysiadu;


- astudiaeth o brofiadau plant o gynadleddau grwpiau teulu.

Grantiau ymchwil a ddewiswyd:

2013-2015 Holland, Ruch, Winter, Cree, Hadfield, ‘Communicating with Vulnerable Children: Understanding the Everyday Practices of Child and Family Social Workers’, ESRC, £415,000.  ES/K006134/1

2013 (March-September) Holland. ‘Scoping and analysis of neglect tools, procedures and services responses in wales’, NSPCC/A4C/Welsh overnment, £20,000.

2013-16 Co-applicant (PI Robling, co-applicants Hood, Kemp, Butler, Sanders (Medicine), Holland, Segrott (SOCSI)) ‘Evaluating the long-term effectiveness, and the cost and consequences of the Family Nurse Partnership parenting support programme in reducing maltreatment in young children’ NIHR, £680,015.

September 2010-January 2011 Byrne and Holland, ‘Children at Risk: evaluating Early Years interventions with homeless families through photography’, Cymorth, £6,500.

Oct 2010-Oct 2011 Bateman, MacIntosh, Rushworth, Holland and Williams, ‘Dental Health and Looked After Children’, Northumbria Health Board, £15,000.

April 2010-April 2011 Scourfield, Bullock, Featherstone, Holland, Tolman, A feasibility study for a randomised controlled trial of a training intervention to improve the engagement of fathers in the child protection system, Wales Office of Research and Development in Health and Social Care (WORD), £124,000.

Oct 2009-Oct 2010 Forrester, Copello and Holland ‘An Evaluation of the “Option 2” Intensive Family Preservation Service’ AERC £60,000.

Addysgu

Rwy'n addysgu ar y rhaglen MA Gwaith Cymdeithasol

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr traethawd hir israddedig a Meistr a Doethuriaeth