Ewch i’r prif gynnwys
Jennifer Hoolachan

Dr Jennifer Hoolachan

Uwch Ddarlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
HoolachanJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76871
Campuses
Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I was appointed as a Lecturer in Sociology and Criminology in September 2016 and I am currently teaching on the School's Criminology programme across all levels.  My research interests are in the areas of drugs & alcohol use; homelessness & housing; and youth transitions, subcultures & the life-course.  In particular I am interested in constructions and theories of drug use and how these intersect with responses from the public, practitioners and policymakers.  Moreover, my research concerns the public/private spaces in which drugs and alcohol are used and therefore my interests are inter-disciplinary as they cut across criminology, sociology and human geography.  Methodologically, I am a qualitative researcher and experienced ethnographer and I am keen to explore research methods in general, including visual and sensory methods. 

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2017

2015

Articles

Monographs

Ymchwil

Mae fy mhrosiectau diweddaraf wedi cynnwys:

 • Ymchwil a Gwerthuso Tai Ffres (wedi'i ariannu gan y Loteri Genedlaethol)
 • Llety Myfyrwyr pwrpasol (PBSA) a Thai Myfyrwyr yn yr Alban (wedi'i ariannu gan Lywodraeth yr Alban)
 • Gwneud Tŷ yn 'gartref' yn y Sector Rhentu Preifat: Canllawiau Arfer Da i Landlordiaid (wedi'i ariannu gan Safe Deposit Scotland)
 • Gwerthusiad o wasanaethau digartrefedd i bobl ifanc sy'n gadael yr ystâd ddiogel'. (Cyllidwyd gan Lywodraeth Cymru)
 • Gwerthusiad o Tŷ Tarian: Gwasanaeth Peilot Digartref i fenywod sy'n ymwneud â gwaith rhyw neu sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol (heb ei ariannu)

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu ar y modiwlau canlynol:

Blwyddyn 1:

 • Sylfeini Troseddeg Gyfoes (SI0284)

Blwyddyn 2:

 • Troseddu ac Erledigaeth (SI0201)
 • Ethnograffeg a Bywyd Bob Dydd (SI0309)

Blwyddyn 3:

 • Cyffuriau, Trosedd a Chymdeithas (SI0603) - Cydgynullydd Modiwl
 • Traethawd Hir (SI0131) - goruchwylio ac addysgu

Msc:

 • Crime and Social Harms (SIT312) - Cynullydd Modiwlau
 • Traethawd Hir (SIT725) - goruchwylio

 

Bywgraffiad

Trosolwg gyrfa:

 • Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd, 2022-bresennol
 • Darlithydd, Prifysgol Caerdydd, 2016-2022
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prifysgol St Andrews, 2015-2016
 • Cynorthwy-ydd Addysgu, Prifysgol Stirling, 2011-2016
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prifysgol Stirling, 2014-2016

Addysg a Chymwysterau:

 • PhD (Gwyddorau Cymdeithasol) Prifysgol Stirling, 2016
 • MSc (Ymchwil Gymdeithasol Gymhwysol) Prifysgol Stirling, 2011
 • MSc (Astudiaethau Alcohol a Chyffuriau) Prifysgol Gorllewin yr Alban, 2010
 • MA(Anrh) (Seicoleg) Prifysgol Glasgow, 2007

Anrhydeddau a dyfarniadau

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Cyfnodolyn Astudiaethau Trefol 'Papur Gorau 2019' (rhestr fer) ar gyfer Hoolachan, J. and McKee, K. (2019) Anghydraddoldebau tai rhyng-genhedlaeth: 'Baby Boomers' yn erbyn y 'Millenials'. Astudiaethau Trefol, 56(1), 210-225.

Aelodaethau proffesiynol

Cymdeithas Astudiaethau Tai (aelod o'r Bwrdd Gweithredol, cyn Drysorydd a Swyddog Cyfathrebu cyfredol)

Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Tai (aelod)

Pwyllgorau ac adolygu

Gweithgareddau Journal and Reviewer

Golygydd y cyfnodolyn Astudiaethau Tai

Cyn Olygydd Adolygu Polisi ar gyfer y International Journal of Housing Policy (2019-2022)

Cyn aelod o'r Bwrdd Cynghori Rhyngwladol dros gyfnodolyn Astudiaethau Tai

Cyd-olygydd rhifyn arbennig i Bobl, Lle a Pholisi - Devany, C., Formby, A., Hoolachan, J. a McKee, K. (2020) PPP Rhifyn Arbennig Golygyddol. Ieuenctid cyfoes: rhagarweiniad, ymwrthedd a dyfodol dychmygus, pobl, lle, polisi, 14(2), 85-89.

adolygydd cymheiriaid ar gyfer:

 • Ethnograffeg
 • European Journal of Criminology
 • Astudiaethau Tai
 • Tai, Theori a Chymdeithas
 • International Journal of Housing Policy
 • Journal of Organisational Ethnograffeg
 • Ymchwil ansoddol

Adolygydd y grant: ESRC

Pwyllgorau SOCSI a rolau gweinyddol

Hyrwyddwr Llais Myfyrwyr (2023-presennol)

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Hinsawdd (2021-presennol)

Cyd-sylfaenydd a chyd-gynullydd Clwb Ysgrifennu SOCSI (2019-presennol)

Cyd-gynullydd Grŵp Ymchwil Ethnograffeg, Diwylliant a Dadansoddi Dehongliol (2019-presennol)

Pwyllgor Dysgu ac Addysgu (2018-2023)

Aelod o'r Pwyllgor Addysg Ddigidol (2020-2022)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig sy'n cynnal ymchwil ansoddol a/neu ethnograffig yn y meysydd canlynol:

 • Digartrefedd
 • Tai rhentu preifat
 • Profiadau goddrychol o'r cartref
 • Defnydd cyffuriau ac alcohol
 • Materion Pobl Ifanc
 • Deviance

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio'r ymgeiswyr PhD/Doethuriaeth Proffesiynol canlynol:

Fiona Long (2019-presennol) 'Chwalu rhwystrau: astudiaeth ethnograffig i'r rhwystrau i adael digartrefedd'

Kirsty Stuart Jepsen (2020-presennol) 'Sut mae hunaniaeth yn cael ei gwneud yn synhwyrol yn ystod profiad sydd bron â bod yn gaeth i alcohol?'

Melanie Brain (2018-presennol) 'Effaith digartrefedd ar hunaniaeth menywod bregus'

Rachael Walker (2022-presennol) 'Astudiaeth ansoddol o "niwed gamblo" yn y DU'

 

Rwyf wedi goruchwylio'r myfyrwyr PhD/Doethuriaeth Proffesiynol canlynol:

Bethan Davies (2019-2022) 'Dulliau ataliol mewn radicaleiddio: astudiaeth gymharol o ymyriadau cynnar ar gyfer ideolegau asgell dde eithafol ac ideolegau 'Islamaidd'

 

 

Arbenigeddau

 • Troseddeg
 • Polisi tai
 • Astudiaethau ieuenctid
 • Digartrefedd
 • Defnyddio sylweddau