Ewch i’r prif gynnwys
Llewelyn Hopwood

Mr Llewelyn Hopwood

Cydymaith Ymchwil

Ysgol y Gymraeg

Email
HopwoodL@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 1.59, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Rwy'n arbenigo mewn hanes a llenyddiaeth yr Oesoedd Canol a'r ieithoedd Celtaidd, yn enwedig barddoniaeth Gymraeg cyfnod Beirdd yr Uchelwyr. Bu'm doethuriaeth, Sound and Control in Welsh Poetry, c.1300–c.1600 – yn gwrando ar seiniau Cymru ganoloesol. Ceisiai rhoi cyd-destun newydd i'n ffordd ni o astudio diwylliannau hanesyddol cyn y cyfnod Modern gan roi fwy o sylw ar bwysigrwydd sain yn y cyfnodau hynny cyn y chwyldro argraffu a chyfnod yr Ymoleuo. Mae fy ngwaith, felly, yn darllen llên ganoloesol gan ofyn pa ystyron newydd y gellir eu datguddio drwy wrando ar y seiniau y sonnir amdanynt yn y llên dan sylw. Mae rhan o'r gwaith yn gofyn am ddatgymalu testunau amlieithog, gan ofyn sut a pham y gwnaeth yr awduron hynny benderfynu plethu mwy nag un iaith mewn ffyrdd sy'n aml yn ddifyr, yn ddoniol, ac yn ddyrys.

Mae fy niddordeb mewn sain, iaith, ac ieithoedd yn mynd â'm gwaith i bob cyfnod gan fy mod hefyd yn mwynhau gweithio ar eiriaduron, gramadegau, gwyddoniaduron, a chanllawiau ynganu, ac rwy'n caru unrhyw beth sy'n ymwneud â cherddoriaeth.

Yn gyffredinol, mae fy nysgu yng Nghaerdydd a thu hwnt yn ymwneud â'r canon llenyddol Cymreig cyn tua 1700, sgiliau academaidd, sgiliau iaith, a chyflwyniadau i'r ieithoedd Celtaidd yn eu ffurf fodern a chanoloesol, yn enwedig y Gymraeg a'r Wyddeleg.

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

Articles

Audio

Videos

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordebau academaidd yn bennaf yn ymwneud â hanes a llenyddiaeth ganoloesol a Modern Cynnar, gan gynnwys:

 • Barddoniaeth ganoloesol Gymreig
 • Llenyddiaeth Saesneg Canol
 • Amlieithrwydd ym Mhrydain ac Iwerddon
 • Cerddoriaeth ym Mhrydain ac Iwerddon
 • Hanes geiriaduron a gwyddoniaduron
 • Astudiaeth Sain
 • Astudiaethau Cyfieithu 

Rwyf hefyd yn ymddiddori ym meysydd:

 • Hanes y synhwyrau
 • Iaith a llenyddiaeth Sbaeneg
 • Iaith a llenyddiaeth Wyddeleg
 • Astudiaethau llawysgrifol
 • Cysylltiadau Cymru â'r byd

Addysgu

Rwy'n dysgu ar fodiwlau'r cwrs BA, gan gynnwys:

- Sgiliau Academaidd Uwch

- Sgiliau Iaith

- Iaith ac Ystyr

- Sgiliau Astudio Llenyddiaeth

- Y Gymraeg Heddiw

- Trafod Ein Llên

Rwyf hefyd yn dysgu myfyrwyr sy'n ymweld â Chaerdydd o Brifysgol Colgate, Efrog Newydd.

Bywgraffiad

Cefais fy ngeni a'm magu yn Llangynnwr, tafliad carreg o dref Caerfyrddin. Ar ôl mynychu Ysgol Gyfun Bro Myrddin, euthum ymlaen i gwblhau tair gradd ym Mhrifysgol Rhydychen:

2023: DPhil ar astudiaethau sain a llenyddiaeth Gymraeg canoloesol, gyda'r traethawd yn dwyn y teitl Sound and Control in Welsh Poetry, c. 1300-͏c. 1600.

2019: Gradd ryngddisgyblaethol MSt mewn Astudiaethau Canoloesol (Y Gyfadran Hanes), gan ysgrifennu ar waith Geoffrey Chaucer, llawysgrif Cyfraith Hywel (Rawlinson C 821), hanes Ewrop yn y ddeuddegfed ganrif, a barddoniaeth amlieithog o'r bymthegfed a'r unfed ganrif ar bymtheg.

2018: BA mewn Sbaeneg ac Astudiaethau Celtaidd (Y Gyfadran Ieithoedd Modern a Chanoloesol) gan gynnwys chwe mis yn Yr Ariannin fel athro Saesneg gyda'r Cyngor Prydeinig a chwe mis yn Sbaen fel ymchwilydd ym Mhrifysgol Valladolid (Soria) a chyfieithydd gyda 'Traducciones Abroads' (Córdoba).

Anrhydeddau a dyfarniadau

2022

 • Cymrodoriaeth Ymchwil Tymor-Byr (Llyfrgell yr Huntington, Los Angeles, Califfornia)
 • Cronfa Hyfforddiant Pellach (Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau)

2021

 • Ysgoloriaeth Uwch Coleg Corpus Christi, Prifysgol Rhydychen

 • Cronfa Hyfforddiant Pellach (Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau)

2019

 • Ysgoloriaeth Corpus Christi Cowley (Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau / Prifysgol Rhydychen) (2019–23)

 • Gwobr am draethawd hir orau’r flwyddyn (Cyfadran Hanes Prifysgol Rhydychen)

 • Cronfa Hyfforddiant Pellach (Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau)

2018

 • Ysgoloriaeth cwrs MSt Astudiaethau Canoloesol (Ysgoloriaeth Thomas Charles-Edwards mewn Astudiaethau Celtaidd) Coleg Corpus Christi, Prifysgol Rhydychen) (2018–19)

 • Her Gyfieithu Pen Cymru (Mercator Rhyngwladol/Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru)

 

 

2017

 • Gwobr Astudiaethau Celtaidd Syr John Rhŷs (Cyfadran Ieithoedd Modern Prifysgol Rhydychen)

2016

 • Ysgoloriaeth Deithio Heath Harrison (Cyfadran Ieithoedd Modern Prifysgol Rhydychen)

 • Grant Deithio McKenna (Coleg Iesu, Prifysgol Rhydychen)

 

2015

 • Meyricke Exhibition (Coleg Iesu, Prifysgol Rhydychen)

Aelodaethau proffesiynol

Cynrychiolydd Astudiaeth Celtaidd a Chymreig, University Council of Modern Languages (Early Career Academics)

Safleoedd academaidd blaenorol

2022–Presennol: Yn ogystal â'm gwaith yng Nghaerdydd, rwyf hefyd yn Ddarlithydd Ieithoedd Celtaidd yng Nghyfadran Ieithyddiaeth Prifysgol Rhydychen, lle rwy'n dysgu Cymraeg i fyfyrwyr yr MPhil mewn Astudiaethau Celtaidd yn bennaf.

2022–Presennol: Darlithydd a Thiwtor achlysurol gydag amryw o golegau Prifysgol Rhydychen a'r Gyfadran Saesneg (Cymraeg a Gwyddeleg Ganoloesol).

Medi 2022: Cymrawd Ymchwil Tymor Byr yn Llyfrgell yr Huntington, Califfornia, yn creu catalog o eitemau Cymreig y Llyfrgell.

2021–2022: Roeddwn yn Ymchwilydd Cynorthwyol ar brosiect dan nawdd UKRI Prifysgol Lerpwl The Human Remains: Digital Library of British Mortuary Science and Investigation, yn chwilio drwy destunau Cymraeg cyn 1800 am wybodaeth yn ymwneud ag ymagweddau tuag at ddatgladdu.

2016: Ymchwilydd cynorthwyol i Dr Juan Miguel Zarandona ar ei brosiect ymchwil ar lên Arthuraidd Sbaen a Phortiwgal, Cultura, Literatura, y Traducción Ibero-Artúrica, ym Mhrifysgol Valladolid. 

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

2023

 • ‘Encountering Irish in medieval Welsh poetry’, Y Gyngres Geltaidd Ryngwladol (Prifysgol
  Utrecht)
 • ‘Sain ieithoedd “tramor” ym marddoniaeth Beirdd yr Uchelwyr: Lladin, Saesneg, Gwyddeleg a mwy’, Fforwm
  Beirdd yr Uchelwyr (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth
 • ‘Towards a Catalogue of Welsh items at The Huntington Library’, The Celtic Studies Association of North America Conference (Prifysgol Virginia Tech) [ar-lein]

2022

 • Beth oedd “Cymraeg da” (1300–1600)?’, Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Aberystwyth; [Ar-lein])
 • ‘The Othering Sounds of Medieval Wales, The Harvard Celtic Colloquium (Prifysgol Harvard)
 • ‘What was “good Welsh” (1300–1600)?’, Celtic Studies Program Seminar (Prifysgol Califfornia, Berkeley)
 • ‘“Sounding Different” in Medieval Wales According to its Poets’, The International Medieval Congress (Prifysgol Leeds), The Oxford-Cambridge Celtic Colloquium (Coleg Iesu, Rhydychen), a The Medieval English Research Seminar (Prifysgol Rhydychen)
 • Sesiwn bedwar papur: ‘Corpus or Corpus? Exhuming bodies from texts and texts from exhumed bodies’, The International Medieval Congress (Prifysgol Leeds) [Trefnwyd ar y cyd gyda Dr Ruth Nugent, Prifysgol Lerpwl]
 • ‘English phonetics in medieval Welsh poetry’, Phonetics Lab Seminar (Prifysgol Lancaster)

2021

 • Clychau Beirdd y Glêr a sain barddoniaeth wael yng Nghymru ganoloesol’, Cynhadledd Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Llyfrgell Genedlaethol Cymru [Ar-lein])
 • a Ruth Nugent, ‘The Human Remains: a digital library of British mortuary science and investigation’, Digital Humanities Hangout (Prifysgol Lancaster)
 • ‘“Och i’r cloc”: Listening to time in late medieval Welsh poetry’, The Oxford-Cambridge Celtic Colloquium (Prifysgol Caergrawnt [Ar-lein])
 • ‘Creative Bilingualism in Late-Medieval Welsh Poetry: The Case of Ieuan ap Rhydderch’s Aureation’, Medieval Multilingual Manuscripts: Texts, Scribes, and Patrons (Dublin Institute for Advanced Studies, Dulyn [Ar-lein]), The Oxford Medieval Graduate Conference (Prifysgol Rhydychen [Ar-lein), a Liminality: Crossing Borders, Crossing Boundaries (The Late Antique and Medieval Postgraduate Society Conference, Prifysgol Caeredin [Ar-lein])
 • Beirdd y Glêr: Fly-Minstrels and the inhuman noise of humans in late medieval Welsh poetry’, The Senses in Medieval and Renaissance Europe: Hearing and Auditory Perception (Forum for Medieval and Renaissance Studies in Ireland; Coleg y Drindod, Dulyn [Ar-lein])
 • ‘The inhuman noise of humans in the Middle Ages’, Jesus College Medievalists Forum (Coleg Iesu, Rhydychen [Ar-lein])

2020

 • ‘Listening to the birds and beasts of Wales: Sound and Auditory Perception in Medieval Welsh Literature’, Jesus College Medievalists Forum (Coleg Iesu, Rhydychen [Ar-lein])
 • ‘What did Medieval Wales Sound Like? Listening to medieval Welsh literature’, The University of Oxford Celtic Seminar (Coleg Iesu, Rhydychen)

2019

 • ‘Writing in English, Spelling in Welsh: What and Why? A brief analysis of English poetry in “Welsh orthography” in the late Middle Ages’, The Oxford-Cambridge Celtic Colloquium (Coleg Iesu, Rhydychen) ac yn The University of Oxford Celtic Seminar (Coleg Iesu, Rhydychen)
 • ‘Barddoni yn Saesneg, sillafu yn Gymraeg: beth a pham? Cipolwg ar farddoniaeth Saesneg mewn “orgraff Gymraeg” o’r Oesoedd Canol diweddar’, Darllen, Ysgrifennu, a Chasglu: Llyfrau a Llawysgrifau yng Nghymru, 1450–1850 (Prifysgol Bangor a Chymdeithas Ddysgedig Cymru; Eglwys Gadeiriol Aberhonddu)
 • ‘Sir John Rhŷs: First Professor of Celtic at Jesus College’, Jesus College Medievalists Forum (Coleg Iesu, Rhydychen)

2017

 • ‘Pwy yw Tared? Chwilio am atebion yn El libro del Caballero Zifar a Culhwch ac Olwen’, Cymdeithas Myfyrwyr Astudiaethau Celtaidd Iwerddon a Phrydain: Y Bumed Gynhadledd Flynyddol (Prifysgol Glasgow)

2016

 • ‘¿Quien es ‘Tared’? En busca de una respuesta en El libro del Caballero Zifar y Culhwch ac Olwen’, Terceras Jornadas De Literatura, Cultura y Traducción Artúrica, (Prifysgol Valladolid; Soria, Sbaen)

Pwyllgorau ac adolygu

Prif Olygydd, Oxford Research in English

External profiles