Ewch i’r prif gynnwys
Shan Hou PhD, MSc, BArch PGCE FHEA

Dr Shan Hou PhD, MSc, BArch PGCE FHEA

Darlithydd

Ysgol Bensaernïaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Shan Shan yn Ddarlithydd ac Ymchwilydd deniadol, ymroddedig a chreadigol gydag arbenigedd mewn Technoleg Carbon Isel, Ôl-ffitio Seiliedig ar Systemau Tŷ Cyfan a Dadansoddi Cylch Bywyd, angerdd am addysgu, sgiliau cyfathrebu cryf, a hanes profedig o ddatblygu a chyflwyno rhaglenni addysgol, deunyddiau ac asesiadau hynod effeithiol ar gyfer israddedigion, ôl-raddedigion, ymgeiswyr PhD, gweithwyr proffesiynol a disgyblion CA2-CA4.

Mae gan Shan brofiad helaeth mewn arferion dylunio carbon isel fel ymgynghorydd ynni adeiladu ar ystod eang o brosiectau ers 2007. Mae enghreifftiau penodol yn cynnwys Parkview Green yn Beijing (Integrated Design Associates), Brickell Citicentre ym Miami (ARQUITECTONICA), gwesty IC yn Davos (Baulink AG ac OIKIOS GmbH), Kunsthaus yn Zurich (David Chipperfield Architects), i enwi ond ychydig.

Cymwysterau:

· PhD mewn Dylunio Carbon Isel, Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, UK                                                

- Thesis: Ymchwiliad i ddatblygu rhaglenni hyfforddi dylunio carbon isel

· MSc mewn Dylunio Amgylcheddol Adeiladau (rhagoriaeth), Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd   

- Traethawd Hir: Adolygiad Beirniadol o Ddylunio Cynaliadwy ym Mhrydain Fawr

  · BArch mewn Dylunio Pensaernïol, Ysgol Pensaernïaeth, Prifysgol Chang'an, Tsieina                                  

  · FHEA: Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

  · Achrediad Arferion Adeiladu Gwyrdd:

- Aseswr SAP trwyddedig

- Asesydd BREEAM ar gyfer Adeiladu Newydd Rhyngwladol

- AP LEED ar gyfer Dylunio Adeiladu

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Articles

Book sections

Conferences

Thesis

Ymchwil

Prif Arbenigedd:

 • Ffiseg Adeiladu
 • Technoleg Carbon Isel
 • Ôl-ffitio sy'n seiliedig ar systemau tŷ cyfan
 • Dadansoddiad Cylch Bywyd
 • Addysgu a Chefnogi Dysgu mewn Addysg Uwch

Profiad Goruchwyliaeth:

 • Ar hyn o bryd yn ail oruchwylio 3 PhDs

Cyllid Cyfredol:

 • Cronfa Arloesi Addysg: Digwyddiad adrodd straeon PGR

 

Addysgu

Proffil addysgu

 • Arweinydd modiwl: MSc Ddaear a Chymdeithas
 • Cyd-arweinydd modiwl: Bensaernïol BArch Technology_Year 3
 • Cwrs yr Academi Ddoethurol: Cynllunio PhD ac Ysgrifennu Eich Traethawd Ymchwil
 • Goruchwyliwr traethawd hir: PhD a graddau MSc
 • Rhaglen Ysgolor Clwb Gwych ar gyfer disgyblion CA2 i CA4: Newid Hinsawdd a Sut i Arbed Ynni mewn Cartrefi?

Themâu ymchwil