Ewch i’r prif gynnwys
Tristan Hughes

Dr Tristan Hughes

Darllenydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
HughesT7@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74647
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 1.09, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am part of the School's Creative Writing research group.

Cyhoeddiad

2020

 • Hughes, T. 2020. Shattercone. Cardigan, Wales: Parthian.

2018

 • Hughes, T. 2018. Up here. In: Furman, L. ed. The O. Henry Prize Stories 2018. O. Henry Prize Collection Series Anchor

2017

2011

 • Hughes, T. 2011. Eye Lake. London: Picador.

2010

2008

 • Hughes, T. 2008. Revenant. London: Picador.

Book sections

Books

Ymchwil

Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw:

 • y nofel
 • Y stori fer
 • Ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg
 • Ysgrifennu a lle

Nofelau

Hummingbird, Aberteifi: Parthian, 2017

Eye Lake, Llundain: Picador, 2011

Revenant, Llundain: Picador, 2008

Anfon fy esgyrn oer adref, Aberteifi: Parthian, 2006  

Casgliadau Stori Fer

Shattercone, a fydd yn cael ei gyhoeddi gyda Parthian ym mis Mai 2020

Y Tŵr, Aberteifi: Parthian, 2004

Argraffiadau Canada:

Hummingbird, Vancouver: Gwasg Locarno, 2018

Vancouver: Douglas and McIntyre, 2009

Eye Lake, Toronto: Llyfrau Coach House, 2011

Straeon Byrion

'I fyny yma', Ploughshares, 42:4 (Gaeaf 2016-17); Cyhoeddwyd yn The O. Henry Prize Stories 2018, Efrog Newydd: Penguin/Anchor Books, 2018

'Blackthorn Winter', The Literary Review, 59:4 (Hydref 2016)

'Apron'r Cawres', The Southern Review, 52:4 (Hydref 2016)

'An Elephant in Aberaeron', New Welsh Review, 107 (2015)

'Homecoming', Stori : Antholeg Stori Fer Llyfrgell Cymru, Cyf.2, gol. Dai Smith, Aberteifi: Parthian, 2014

'Siapiau a darnau', New Welsh Review, 99 (2013)

'Just Like Honey', Sing Sorrow Sorrow , gol. Gwen Davies, Pen-y-bont ar Ogwr: Seren, 2010

' Pont yr Enfys', Y Rhifyn Mawr, y gwanwyn (2007)

'The Butterfly Effect', The Big Issue, gwanwyn (2005) 

'High Water Everywhere', New Welsh Review, 69 (2005) 

'Of Rocks and Stones', Heartland: Straeon byrion o ogledd-orllewin Cymru , gol. Dewi Roberts, Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2005 

'Twelve Beer Blues', Cymraeg Trefol: Ffuglen Gymraeg Newydd, gol. Lewis Davies, Aberteifi: Parthian, 2005

'Ley Lines', New Welsh Review, 60 (2003)   

'A Kind of Homecoming', Ghosts of the Old Year, gol. Lewis Davies, Aberteifi: Parthian, 2003

Traethodau Ffeithiol a Beirniadol Creadigol

'Emyr Humphreys yn 100', Wales Arts Review, Ebrill (2019)

' Y Ddraig a'r Ynys', Planed: Y Rhyngwladol Cymreig, 233 (2019)

'Winter Wanders', The Guardian, Rhagfyr 2018

'The Mona Complex', Planet: The Welsh Internationalist, 213 (2014)

'Dinasoedd ac Ynysoedd', New Welsh Review, 76 (2007)

'The Stillness of Stones', Megalith: Eleven Journeys In Search Of Stones, gol. Damian Walford Davies, Llandysul: Gomer, 2006

'O Yoknapatawpha i Ynys Môn', New Welsh Review, 69 (2005)

Papurau a Sgyrsiau

'Dod o hyd i un o'r pedair cornel: Emyr Humphreys.' Darlith Diwrnod y Llyfr Cyngor Llyfrau Cymru, 2019

'Croeso'r Bont ac Ysgrifennu Cartref.' Darlith y Cyfarfod Llawn ar gyfer Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg, ar y thema 'Topograffïau llenyddol', 2014

'Ysgrifennu a thirwedd.' Papur a gyflwynwyd i'r Grŵp Ymchwil Diwylliant, Dychymyg ac Ymarfer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, 2011

'Anrhegion Ymgolli a Pastau Defnyddiadwy: Ail-feddwl Y Lleol – W.G. Sebald a Lloyd Jones.'  Papur a gyflwynwyd i Gynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg, 2006

Cyfieithiadau:

'Ynys', Brush With Fate (blodeugerdd o ffuglen Gymraeg fodern mewn cyfieithiad Arabeg) traws. Hala Salah Eldin, AFAC: Adolygiad Albawtaka, 2013

'Llinellau Ley', Ffiniau Aflonydd: Antologia Sodobne Valizanske Knjizevnosti, traws. Veno Taufer, Ljubljana: Drustvo Slovenskih Pisateljev, 2010

Geestverschijning (Revenant), trans. Karina van Santen, Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2009

Vez (Y Tŵr), trans. Vladmira Satavova, Prague: Volvox Globator, 2006

 

 

 

Addysgu

Rwy'n addysgu ar yr MA mewn Ysgrifennu Creadigol ac ar amrywiaeth o fodiwlau Israddedig. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi arbenigo mewn modiwlau addysgu mewn ysgrifennu ffuglen a'r stori fer.

Bywgraffiad

Cefais fy addysg ym mhrifysgolion Efrog a Chaeredin, a Choleg y Brenin, Caergrawnt, lle cwblheais PhD mewn Llenyddiaeth Americanaidd gyda thraethawd ymchwil ar ysgrifau Môr y De Herman Melville. Cyn dod i addysgu yng Nghaerdydd, bûm yn dysgu cyrsiau ar Lenyddiaeth Americanaidd ym Mhrifysgol Bangor, ac rwyf wedi bod yn Athro Gwadd Picador ar gyfer Llenyddiaeth ym Mhrifysgol Leipzig ac yn Awdur Preswyl yn y Ganolfan Ysgrifennu Creadigol a Diwylliant Llafar ym Mhrifysgol Manitoba.

Rwyf wedi cyhoeddi pedair nofel, Send My Cold Bones Home, Revenant, Eye Lake a Hummingbird (a enillodd Wobr Edward Stanford am Ffuglen gydag Ymdeimlad o Le a Gwobr Dewis y Bobl Llyfr y Flwyddyn), yn ogystal â dau gasgliad o straeon byrion cysylltiedig, The Tower and Shattercone. Mae fy ffuglen fer hefyd wedi ymddangos mewn amryw gyfnodolion, gan gynnwys Ploughshares, The Southern Review, a'r New Welsh Review, ac rwyf wedi bod yn enillydd Gwobr Stori Fer Rhys Davies a Gwobr O. Henry.

Meysydd goruchwyliaeth

Byddaf yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dymuno gwneud ymchwil mewn ysgrifennu creadigol a beirniadol gyda ffocws ar y meysydd a'r genres canlynol:

 • y nofel
 • Y stori fer
 • Ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg
 • Ysgrifennu a lle