Ewch i’r prif gynnwys
Simon Hutt

Dr Simon Hutt

Darlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Email
HuttS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11832
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell S0.05, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd mewn Triboleg yng ngrŵp ymchwil Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a Deunyddiau Prifysgol Caerdydd.

Triboleg yw'r astudiaeth o gysylltiadau symudol (er enghraifft cyswllt rhwng dannedd gêr, neu rhwng olwyn a rheilffordd) a mecanweithiau ffrithiant, iro a gwisgo. Fy mhrif weithgareddau yn y maes hwn yw:

 • Ymchwil i ddefnyddio technegau Allyriadau Acwstig i roi mewnwelediad i fecanweithiau iro gêr a gwisgo. Bydd hyn yn helpu i ddatblygu methodolegau monitro iechyd ar gyfer trosglwyddiadau gêr gwerth uchel (er enghraifft y rhai a geir mewn tyrbinau gwynt).
 • Ehangu gallu meddalwedd efelychu offer o'r radd flaenaf Prifysgol Caerdydd. Datblygwyd hyn dros sawl degawd gan ymchwilwyr olynol. Mae'n darparu modelu penderfynol o'r amodau iro mewn gerau llwythog iawn lle mae effeithiau garwedd wyneb yn bwysig.
 • Yr astudiaeth o driboleg elastomer, yn benodol, y ffactorau sy'n effeithio ar berfformiad morloi o-modrwyau deinamig. Dechreuwyd y diddordeb hwn gan brosiect yn ymchwilio i fethiant morloi o-gylch a ddefnyddir mewn offer trosglwyddo foltedd uchel.
 • Cydweithio â diwydiant i gynnal profion tribolegol pwrpasol. Mae hyn yn aml yn cynnwys dylunio rigiau a gweithdrefnau prawf newydd. Mae partneriaid diwydiannol blaenorol wedi cynnwys busnesau newydd bach yn ogystal â chwmnïau mawr fel SKF, Rolls Royce a'r Grid Cenedlaethol.

Cyhoeddiad

2019

2018

2017

Articles

Book sections

Conferences

Thesis

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil:

 • Triboleg gêr:
  • Theori iro elastohydrodynamic cymysg.
  • Mecanweithiau gwisgo arwyneb gan gynnwys rhedeg-mewn, micropitting a scuffing.
  • Arbrofi corfforol gan ddefnyddio peiriannau disg.
  • Modelu rhifiadol penderfynol.
 • Monitro cyflwr cysylltiadau symudol gan ddefnyddio Allyriadau Acwstig (AE):
  • Technegau AE ar gyfer monitro traul wyneb a rhyngweithio asperity mewn cysylltiadau dannedd gêr.
  • Technegau AE ar gyfer monitro iechyd o Bearings elfen dreig.
 • Triboleg O-ring ac elastomer:
  • Dylanwad paramedrau tribolegol a materol ar berfformiad morloi modrwy deinamig.
  • Modelau deunydd Viscoelastic ar gyfer FEA.
 • Triboleg beicio mynydd:
  • Perfformiad breciau disg hydrolig.
  • Perfformiad teiars beicio mynydd.

Prosiectau cyfredol:

 • Cyd-ymchwilydd: Datblygu model dwyn cyfnodolyn ar gyfer pympiau tanwydd injan mawr cyfredol ac yn y dyfodol (wedi'u hariannu gan Rolls Royce).

Prosiectau blaenorol:

 • 2019-2021: Dyluniadau newydd o'r cylch (NORD) (wedi'u hariannu gan y Grid Cenedlaethol).
 • 2014-2019: Allyriadau Acwstig o iriad elastohydrodynamig cymysg (PhD) (a ariennir gan EPSRC).
 • 2016: Gwisgwch brofi deunyddiau dwyn hynod galed i'w defnyddio mewn pwmp calon (Calon Cardio).
 • 2018: Profi perfformiad tribolegol o ddyluniad newydd o gyplu cyffredinol (cyplyddion pync).
 • 2018: Gwisgo profion o leininau dwyn plaen newydd (SKF).

Addysgu

Rwy'n dysgu yn y modiwlau canlynol:

 • Triboleg - 4ydd blwyddyn / MSc
  • Rwy'n darlithio hanner y modiwl, mae fy mhynciau'n cynnwys hafaliad Reynolds ar gyfer iro ffilm hylif, cyfnodolyn Bearings, iro cysylltiadau anghydffurfiol (iro elastohydrodynamic), ffilmiau gwasgfa hydrodynamig a morloi.
 • Trosglwyddo Pŵer Mecanyddol - 3edd flwyddyn - Arweinydd modiwl
  • Fi yw arweinydd y modiwl ac yn darlithio hanner y modiwl, mae fy mhynciau'n cynnwys mecaneg gyswllt, Bearings a dirgryniadau mewn siafftiau.
 • Dyluniad - 2il flwyddyn
  • Rwy'n darparu cymorth dylunio a ABA i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â'u prosiect grŵp dylunio 2il. Mae hyn yn cael ei ddarparu ar ffurf meddygfeydd dylunio rheolaidd.

Yn ogystal, rwy'n darparu goruchwyliaeth ar gyfer myfyrwyr 3ydd blwyddyn ac MSc sy'n ymgymryd â phrosiectau unigol sy'n gysylltiedig â thriboleg.

Bywgraffiad

Apwyntiadau:

2021 - Darlithydd mewn Triboleg - Ysgol Peirianneg Caerdydd
2019 - 2021Cyswllt Ymchwil - Ysgol Peirianneg Caerdydd

Anrhydeddau a Gwobrau:

2018Cronfa Deithio Peter Jost ar gyfer CMMNO 2018
2017Gwobr Maurice Godet am y papur a'r cyflwyniad gorau gan wyddonydd ifanc yn 44ain Leeds-Lyon Symposiwm ar Triboleg

Aelodaeth broffesiynol

 • Aelod Cyswllt o'r Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (iMechE).

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Triboleg gêr
 • Modelu rhifiadol gerau
 • Technegau Allyriadau Acwstig ar gyfer cysylltiadau symudol
 • Gwisgo newydd a phrofi ffrithiant
 • Triboleg elastomers ac o-rings
 • Triboleg beicio mynydd.