Ewch i’r prif gynnwys
Cosimo Inserra

Dr Cosimo Inserra

Uwch Ddarlithydd
Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil
Deon Cyswllt Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
Sefydliad Archwilio Disgyrchiant
Canolfan Caerdydd ar gyfer Ymchwil a Thechnoleg Astroffiseg

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
InserraC@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell Ystafell N/3.19, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n astroffisegydd arsylwadol sy'n gweithio ar ffrwydradau cosmig, o'r enw supernovae, sy'n nodweddu marwolaeth seren. Mae fy ymchwil bresennol yn canolbwyntio ar y ffrwydradau uwchnofâu disgleiriaf, y cyfeirir atynt fel arfer fel "supernovae supernovae", a'u defnydd fel chwiliedydd newid uchel.

Mae gen i ddiddordeb hefyd yn rôl rhyngweithio a siociau ar transients seryddol, yn ogystal â'r rhai sy'n cyrraedd eu golau mwyaf ac yn pylu yn fuan ar ôl ychydig wythnosau, y cyfeirir atynt fel arfer fel transients Cyflym neu transients Cyflym, Glas, Optegol (FBOTs). Rwyf hefyd yn gweithio ar weithredu technegau dysgu peiriannau ar gyfer seryddiaeth dros dro i ddosbarthu a chategoreiddio gwahanol fathau o uwchnofâu a transients eithafol.

Yn ddiweddar, dyfarnwyd Gwobr MERAC 2021 i mi fel yr ymchwilydd Gyrfa Gynnar Gorau mewn Astroffiseg Arsylwadol am ymchwilio i eithafion ffrwydradau serol, gan ddarparu cyfraniad arloesol i'w dealltwriaeth a'u rôl mewn seryddiaeth ac astroffiseg.

Fy rolau gweinyddol yw'r canlynol:

 • Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth
 • Deon Cyswllt Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
 • Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth
 • Llysgennad Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data Caerdydd
 • Aelod o Grŵp Llywio Cydraddoldeb Rhyw Prifysgol Caerdydd

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Articles

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar uwchnofâu eithafol a dilyniant cymheiriaid electromagnetig tonnau disgyrchiant. Fi yw'r Prif Ymchwilydd (PI) a chyfarwyddwr Arolwg estyniad diweddaraf yr Arolwg Spectrosgopig ESO Cyhoeddus ar gyfer Gwrthrychau Dros Dro ynghyd â (ePESSTO +, ~ 425 noson a ddyfarnwyd gan ESO), yn ogystal ag un o wyth arweinydd yr arolwg gwreiddiol (PESSTO) a'i estyniad cyntaf (ePESSTO). Roeddwn hefyd yn PI gwyddoniaeth o'r grwpiau 'Superluminous supernova' a 'Fast transients' yn y cydweithio ePESSTO. Rwy'n un o'r LSST:UK PIs a'r LSST:UK Point of Contact (POC) ar gyfer seryddiaeth dros dro. yn ogystal â rhan o Fwrdd Gweithredol LSST:UK.

Fi yw gwyddonydd offeryn FORS2 yng nghronsortiwm ENGRAVE, cydweithrediad Ewropeaidd sy'n targedu cymheiriaid electromagnetig tonnau disgyrchol. Rwy'n aelod o LSST Dark Energy Science Collaboration (DESC), grŵp sêr dros dro ac amrywiol LSST  (TVS), yn ogystal â Chonsortiwm Euclid sy'n arwain y wyddoniaeth supernova eithafol (gweler yma Strategaeth Maes Dwfn Euclid - https://bit.ly/2Gce3B3). Rwyf hefyd yn aelod o gonsortiwm LIGO.

Addysgu

 • Rwy'n drefnydd modiwl (MO) ar gyfer y cwrs 3edd flwyddyn High-Energy Astrophysics (PX3245)
 • Rwy'n ddirprwy drefnydd modiwl (DMO) ar gyfer y cyrsiau MSc Technegau Arbrofol Uwch mewn Ffiseg ac Astroffiseg (PXT991). Ar gyfer hyn, rwy'n cydlynu'r prosiect micro mewn seryddiaeth parth amser

Bywgraffiad

Penodiadau academaidd

Darlithydd
 • Awst 2021  -  presennol ; Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd
Darlithydd
 • Tachwedd 2018  - Gorffennaf 2021 ; Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd
Cymrawd Ymchwil
 • Chwefror 2017 - Hydref 2018; Adran Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Southampton
 • Ebrill 2012 - Ionawr 2017; Canolfan Ymchwil Astroffiseg, Prifysgol Queen's Belfast

Addysg a chymwysterau

Chwefror 2012 - PhD mewn Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Catania, Yr Eidal

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr MERAC 2021 fel yr ymchwilydd Gyrfa Gynnar Gorau mewn Astroffiseg Arsylwadol (yn Ewrop) am ymchwilio i eithafion ffrwydradau serol, gan ddarparu cyfraniad arloesol i'w dealltwriaeth a'u rôl mewn seryddiaeth ac astroffiseg.
 • Gwobr Gyfalaf Winton y Gymdeithas Seryddol Frenhinol 2017 - Enillydd a chanmoliaeth uchel fel cymrawd ôl-ddoethurol y DU gyda'r datblygiad mwyaf addawol mewn Seryddiaeth.
 • Gwrthododd Cymrodoriaeth COFUND Marie Curie, 2016.
 • Gwobr Ymchwil Ôl-ddoethurol Is-Ganghellor Prifysgol y Frenhines 2016 - cyrhaeddodd y rhestr fer ar y rhestr fer. Canmoliaeth uchel am y gwaith mewn seryddiaeth ac uwchnofa.
 • Gwobr Ymchwil Ôl-ddoethurol Is-Ganghellor Prifysgol y Frenhines 2015 - cyrhaeddodd y rhestr fer ar y rhestr fer. Canmoliaeth uchel am y gwaith mewn seryddiaeth ac uwchnofa.

Aelodaethau proffesiynol

 • Prif Ymchwilydd y DU, Prif Ymchwilydd y DU, Pwynt Cyswllt ar gyfer seryddiaeth dros dro ac aelod o'r bwrdd gweithredol
 • Consortiwm Euclid - arwain gwyddoniaeth supernovae eithafol
 • Cymrawd y Gymdeithas Seryddol Frenhinol (RAS)
 • Cymrawd Cymdeithas Seryddol Ewrop (EAS)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Panel Athena SWAN (2017-2020) ac yna o 2022 ymlaen
 • Cyngor Cyfleuster Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) Ernest Rutherford Fellowship (ERF) Aelod Panel (sifftio a chyfweliad - 2019-2022)
 • UKRI - adolygydd Cymrodoriaeth Arweinyddiaeth y Dyfodol
 • Adolygydd cymrodoriaeth Ymchwil Prifysgol y Gymdeithas Frenhinol
 • Adolygydd: Gwyddoniaeth, Seryddiaeth Natur, Hysbysiadau Misol y Gymdeithas Seryddol Frenhinol (MNRAS), Y Astrophysical Journal (ApJ)
 • Adolygydd ar gyfer ceisiadau grant ar gyfer y Cyngor Ymchwil Ffrainc a Chyngor Ymchwil Estonia
 • Adolygydd cynigion seryddol ar gyfer Telesgop Gofod Hubble, Arsyllfa Ddeheuol Ewrop (ESO), Telesgop 4m William Herschel, Canada-Hawaii France Tel., Telesgop Lerpwl 2m ac OPTICON-Radionet