Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Ivins

Mr Andrew Ivins

Cydymaith Addysgu

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
IvinsA1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76560
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell -1.02, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Trosolwyg

Rwy'n Ymchwilydd Cyswllt Addysgu a PhD sydd â diddordebau penodol yn effaith yr amgylchedd adeiledig ar les goddrychol, creu lleoedd cynaliadwy, cyfranogiad y cyhoedd, a'r defnydd o ddata wrth lunio cynlluniau trefol. Mae fy ymchwil PhD yn ceisio archwilio rôl cyfranogiad y cyhoedd mewn cynllunio, sut mae data ymgynghori yn cael ei werthfawrogi gan actorion unigol ac awdurdodau cynllunio lleol, a sut mae pŵer a'r cysyniad o agoniaeth yn gweithredu fel elfennau o achosiad yn y broses o wneud gwerthoedd.

Yn 2022 dyfarnwyd Grant Ymchwil Bach Gyrfa Cynnar i'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol ar gyfer prosiect o'r enw "Teuluoedd, rhad ac am ddim, a dibyniaeth ar geir: nodi rhinweddau penderfyniadau symudedd teuluol a hamdden" gyda'r cyd-ymchwilydd Dr Justin Spinney. Bydd y prosiect yn cael ei gynnal rhwng mis Chwefror a mis Medi 2023 a'i nod yw archwilio'r ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau symudedd teuluol / hamdden a sut mae'r rhain yn rhyngweithio â pholisi teithio llesol sydd fel arfer yn targedu symudedd cymudo.

Ymchwil

Mae fy ymchwil PhD yn ceisio archwilio rôl cyfranogiad y cyhoedd mewn cynllunio, a sut mae awdurdodau cynllunio lleol yn gwerthfawrogi data ymgynghori. Gan ddefnyddio theori realaeth feirniadol, mae'r ymchwil hon yn cysylltu rhyngweithio sefydliadau a strwythurau sefydliadol, asiantaeth ymarferwyr, a sut mae antagoniaeth ac adlais i ymyriadau cynllunio blaenorol yn cyflwyno eu hunain yn y broses ymgynghori, mewn model o achosu gwerth. Mae'r ymchwil yn dadlau y bydd effaith data cyfranogol cyhoeddus yn y broses gynllunio yn parhau i fod yn ansicr hyd nes y deallir y broses hon o wneud gwerthoedd.

Grantiau ymchwil yn cael eu dyfarnu

Grant Ymchwil Bach Gyrfa Gynnar y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol - 'Teuluoedd, rhad ac am ddim, a dibyniaeth ar geir: nodi rhinweddau penderfyniadau symudedd teuluol a hamdden'

Dyfarnwyd ar gyfer cyfnod y prosiect: Chwefror 2023 - Medi 2023. Cyd-ymchwilydd: Dr Justin Spinney

Cyflwyniadau a gweithdai cynhadledd

'Pwysigrwydd cario a theithio gyda llwyth mewn penderfyniadau symudedd teuluol a hamdden: goblygiadau ar gyfer cynllunio trafnidiaeth a dylunio cerbydau', a gyflwynwyd yng Nghynhadledd Ymchwil Cynllunio 2023 y DU ac Iwerddon 2023, 04-06 Medi 2023, Glasgow, y DU.

'Teuluoedd, rhad ac am ddim, a dibyniaeth ar geir: nodi rhinweddau penderfyniadau symudedd teuluol a hamdden', gweithdy a gyflwynwyd yng Nghynhadledd Cynllunio RTPI Cymru Wales 2023, 22 Mehefin 2023, Caerdydd, y DU.

'Sut mae data cyfranogol cyhoeddus yn cael ei werthfawrogi (neu beidio): fframio'r broses o wneud gwerth', a gyflwynwyd yng Nghynhadledd Ymchwil Cynllunio 2022 y DU ac Iwerddon 2022, 05-07 Medi 2022, Manceinion, y DU.

Adolygiadau llyfrau

Pensaernïaeth Ôl-ddynol: catalog o archdeipiau' gan Jacopo Leveratto. Cyhoeddwyd yn Urban Design Journal, Rhifyn 164, Hydref 2022.

Addysgu

Mae fy addysgu presennol (2022/23) yn cynnwys

Addysgu a goruchwylio israddedig

 • Blwyddyn 1 - Cymdeithas, amrywiaeth a chynllunio
 • Blwyddyn 1 - Gwneud gwybodaeth: tystiolaeth ac ymarfer
 • Blwyddyn 1 - Dylunio lleoedd a chynlluniau
 • Blwyddyn 1 - Materion allweddol mewn cynllunio trefol
 • Blwyddyn 3 - Theori ac ymarfer cynllunio
 • Blwyddyn 3 - Goruchwyliwr traethawd hir

Addysgu a goruchwylio ôl-raddedig

 • Cynllunio ar gyfer cynaliadwyedd
 • Ymarfer cynllunio beirniadol ac ymchwil
 • Goruchwyliwr traethawd hir

Mae fy addysgu blaenorol wedi cynnwys

Ôl-raddedig

 • Prosiect byw ar gyfer eco-ddinas deveopment

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cynllunio Amgylcheddol), Rhagoriaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU (2021)
 • BA (Anrh) Hanes, Prifysgol Cymru Abertawe, y DU (2006)