Ewch i’r prif gynnwys
Nicola Ivins   MSc  RN (Adult)

Mrs Nicola Ivins

MSc RN (Adult)

Nyrs Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Nyrs Ymchwil sy'n gweithio yn y Ganolfan Treialon Ymchwil. Mae gen i expereince helaeth wrth ddylunio, sefydlu a gweithredu profion dyfais a CTIMP. Ar hyn o bryd rwyf yn ymwneud â threialon gan gynnwys triniaethau gwrthfeirysol a hunanreolaeth bersonol ar y cyd o gyflyrau iechyd cronig. Mae gen i ddiddordeb mewn Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth a gwerth canlyniadau a adroddir gan gleifion (PROMS).  Rwyf wedi gweithio yn flaenorol ym maes Iacháu Clwyfau gyda diddordeb mewn diagnosis, ymateb lletyol a thrin haint. 

Cyhoeddiad

2023

2016

2015

2014

2011

2007

2004

Erthyglau

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

MSc Atgyweirio Clwyfau ac Atgyweirio Meinwe 2009 

Aelodaethau proffesiynol

Cofrestr NMC