Ewch i’r prif gynnwys
Fei Jin  BEng (Hons), PhD, FHEA CEng MIMMM

Dr Fei Jin

(e/fe)

BEng (Hons), PhD, FHEA CEng MIMMM

Darlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Email
JinF2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75760
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell C/4.16, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd yn y Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol, lle rwy'n arbenigo ym meysydd sment a gwyddoniaeth goncrit yn ogystal ag adfer pridd. Mae fy mhrif ffocws yn troi o gwmpas archwilio technegau sy'n gysylltiedig â dal carbon, defnyddio a storio (CCUS), gyda phwyslais arbennig ar drosoli deunyddiau gwastraff solet ar gyfer datblygu deunyddiau adeiladu cynaliadwy ac atebion adfer pridd.

Enillais fy Radd Batchlor ym Mhrifysgol Southeast, Tsieina ac ymunais â Phrifysgol Caergrawnt i ddilyn fy PhD yn 2010. Ar ôl graddio, gweithiais fel Cydymaith Ymchwil ar ddau brosiect a ariennir gan EPSRC ar ddefnyddio deunyddiau smentrus sy'n dwyn MgO, mewn adfer tir a seilwaith ynni. Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd ym mis Gorffennaf 2020, roeddwn yn Athro Cynorthwyol ym Mhrifysgol Glasgow ar ei champws yn Singapore.

Rwy'n ymroddedig i fynd i'r afael â heriau peirianneg geoamgylcheddol yn bennaf trwy arloesi deunydd a phroses. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 1. Cements Magnesia-dwyn a smentau activated alcali;
 2. Dal a storio carbon mewn deunyddiau gwastraff ac adeiladu;
 3. Mwynau clai/Biochar a'u haddasiadau ar gyfer adfer dŵr / pridd cynaliadwy;
 4. Synwyryddion a thechnegau profi ar gyfer monitro ansawdd dŵr / pridd.

Rwy'n Gymrawd Ymchwil UNESCO fel rhan o dîm Cadeirydd UNESCO yn Datblygu Geoamgylchedd Cynaliadwy. Arweinir y tîm gan yr Athro Devin Sapsford (Cadeirydd UNESCO) ac mae ganddo Dr. Arif Mohammad, Dr. Pallavee Srivastava, a fi fel aelodau o'r tîm.

Rwy'n Beiriannydd Charted (CEng) ac yn Aelod o'r Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (MIMMM). Rwy'n gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau ac yn adolygu'n weithredol ar gyfer cyfnodolion a chyllidwyr. Cyhoeddais yn eang ar draws pynciau peirianneg deunyddiau, geotechnegol a pheirianneg geoamgylcheddol (gweler adran Cyhoeddiadau). Mae croeso i ddarpar fyfyrwyr gysylltu â mi drwy e-bost (gweler yr adran Goruchwylio am fwy o wybodaeth).

Dolenni:

https://www.researchgate.net/profile/Fei_Jin4

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/P-4472-2018

https://orcid.org/0000-0003-0899-7063

https://scholar.google.com/citations?user=cN32JuAAAAAJ&hl=en

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Cyllid

Teitl Cyllidwr Pobl Gwerth Hyd

Montmorillonite-cefnogi nanoscale zero-valent haearn ar gyfer perfformiad gwell o rwystrau athreiddedd isel

Y Gymdeithas Frenhinol Jin F. (PI), Cleall P., Sapsford D. £11,860 2023-2025
CIPIO: Rheoleiddio CaCO3 polymorffiaeth to uddiadell botensial slag dur carbonedig fel lleoliad sment re EPSRC Jin F. (PI)

£198,863

2024-2025
Ymweliad ymchwil â Phrifysgol Technoleg Suranaree, Gwlad Thai Cyllid symudedd teithiau gan Lywodraeth Cymru Jin F. (PI)

£925

2024
WasteReBuilt – dull cylchol o drawsnewid tywod gwastraff yn REsource ar gyfer yr amgylchedd adeiledig EPSRC IAA Maddalen, R., Jin F. (Co-I)

£44,170

2023-2024
Adfer mwynau hanfodol o wastraff CU (ENGIN) Jin F. (PI), Sapsford D. (Co-I)

£6,997

2024
Sbectrometreg Màs Cell Gwrthdrawiad CU RIF (CCAUC) Cooper G., Inglis E., ... (eraill), Jin F. (Co-I) £736,000 2023
METAL-SoLVER (Triniaeth Elifiant Mwynglawdd Am Cost isel gan ddefnyddio adweithyddion llif VERtical VERtical Cynaliadwy) SMART Expertise Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a Llywodraeth Cymru Sapsford, D, Jin F. (Co-I) £941,437 2021-2022
Concrete Ecolegol Negyddol Carbon ar gyfer Amddiffyn Arfordirol Cynaliadwy Cronfa Ymchwil Academaidd Haen 1 (Singapore) Zhao M., ... (eraill), Jin F. (Cydweithredwr) ~ £94,000 2022-2024
Gwerthfawrogi Gwastraff mewn Cynhyrchu Concrit trwy Dal CO2

Awdurdod Adeiladu ac Adeiladu (Singapore)

Zhao M., ... (eraill), Jin F. (Cydweithredwr), Maddalena, R.  ~ £270,000 2022-2025
Technolegau Adeiladu Arloesol ar gyfer Sylfaen Dwfn a Chloddio NatSteel Holdings PTE Ltd a Sefydliad Technoleg Singapore Tong WK, Wu H, Del Linz P., Juan KY, Zhao M., Lim ZK, Jin F. (Co-I), Parc JH  ~ £276,000 2021-2023
Cyfansoddion mandyllog hierarchaidd sy'n deillio o wastraff ar gyfer trin dŵr gwastraff

CU (ENGIN)

Jin F. (PI) £6,653 2021-2022
Dadansoddiad o adeilad pridd hyrddedig ar raddfa fach sy'n destun profion bwrdd ysgwyd gan ddefnyddio dulliau elfen gyfyngedig gymhwysol CU (ENGIN) Novelli V., Jin F. (Co-I) £15,300 2021-2022
Canolfan Effeithlonrwydd Quantum CU RIF (CCAUC)

Hou B., ... (eraill), Jin F. (Co-I) 

£404,000 2021-2022
DURALAB (Labordy Gwydnwch a Chymeriad) CU RIF (CCAUC)

Maddalena R., Gardner D., Novelli V., Jin F. (Co-I) ac eraill

£383,000 2020-2021

 

Tîm Ymchwil:

PDRA

Dr. Yaowen Xu - CIPIO: Rheoleiddio polymorffiaeth CaCO3 i ddatgloi potensial slag dur carbonedig fel amnewid sment

Ymgeiswyr PhD

Yao Fu (ar y gweill) - Effaith Biochar sy'n deillio o blanhigion fel Gwelliant Pridd ar Wella'r Cynnwys Macronutrients Cynradd: Archwilio Dulliau Dysgu Peiriant

Zongqiang Ren (ar y gweill) - cyfansoddion biochar sy'n deillio o wastraff ar gyfer trin dŵr gwastraff

Rachel Seddon (ar y gweill, cyd-oruchwyliwr) - Adfer Metelau o Wastraff Mwyngloddiau a Dŵr trwy Wella Adferiad

Academyddion a myfyrwyr sy'n ymweld

Dr. Erxing Peng o State Key Laboratory of Frozen Soil Engineering, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, Academi Gwyddorau Tsieineaidd (Mawrth 2023 - Mawrth 2024)

Dr. Xiaoying Hu o Brifysgol Technoleg Lanzhou, Tsieina (Mawrth 2023 - Mawrth 2024)

Xinli Mu o Brifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Beijing (Mawrth 2024 - Mawrth 2025)

Addysgu

 • Mathemateg a Chyfrifiadura Peirianneg
 • Labordai Mecaneg Pridd
 • Cemeg pridd a dŵr daear
 • Prosiectau BEng ac MSc
 • Cwrs Maes

Bywgraffiad

 • 2010 - 2014     PhD mewn Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol, Prifysgol Caergrawnt, UK
 • 2005 - 2009     BEng. mewn Peirianneg Sifil, Prifysgol Southeast, Tsieina

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Canadian Geotechnical Journal Fredlund (2019)
 • Grant teithio i'r Uwchgynhadledd Gwyddonwyr Ifanc Byd-eang, Singapore (2017)
 • Rhagoriaeth mewn adolygu ar gyfer Chemosphere (2016)
 • Grant ymchwil Cymdeithas Athronyddol Caergrawnt (2014)
 • Gwobr papur gorau yn y 3ydd Cynhadledd Ryngwladol ar Ddeunyddiau a Thechnolegau Adeiladu Cynaliadwy, Japan (2013)

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Higher Education Academy (FHEA) (2022-present)
 • Chartered Engineer (CEng) and Professional Member of Institute of Materials, Minerals and Mining (MIMMM) (2018-present)
 • Committee Member, BSI EH/4 on Soil Health (2020-present)
 • Council Member, International Society of Environmental Geotechnology (ISEG) (2020-present)
 • Associate Member of the British Society of Soil Science (2021-present)
 • Member of EPSRC Associate Peer Review College and UKRI Future Leaders Fellowships Peer Review College (2021-present)
 • Member of Geotechnical Society of Singapore (2018-2020)
 • Member of Cambridge Philosophical Society (2011-2018)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Athro Cynorthwyol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Glasgow, Campws Singapore (2017-2020)
 • Cydymaith Ymchwil, Adran Peirianneg, Prifysgol Caergrawnt, y DU (2014-2017)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Golygydd Cyswllt, Ffiniau mewn Deunyddiau (Chwefror 2022-presennol)
 • Aelod o'r bwrdd golygyddol, ICE-Environmental Geotechnics (Ionawr 2019-presennol)
 • Golygydd Gwâd, Llygredd Amgylcheddol Mater Arbennig Rhithwir (VSI): Llygredd Pridd Byd-eang, Elsevier (Rhagfyr 2018-Rhagfyr 2020)
 • Aelod o'r Pwyllgor Gwyddonol, 5ed a 6ed Cynhadledd Ryngwladol ar Beirianneg Sifil, Singapore (2021 - 2024), 5ed Cynhadledd Ryngwladol ar Ymchwil a Pheirianneg Geodechnegol (ICGRE'20), 3ydd Cynhadledd Ryngwladol ar Bioadnoddau, Ynni, yr Amgylchedd a Thechnoleg Deunyddiau 2019 (BEEM2019), 2il Fforwm Tsinghua ar Adfer Amgylcheddol.
 • adolygydd grant, EPSRC (DU), Horizon Europe, Asiantaeth Technoleg y Weriniaeth Tsiec, Sefydliad Gwyddoniaeth Tsiec, Canolfan Genedlaethol Gwerthuso Gwyddoniaeth a Thechnoleg (Gweriniaeth Kazakhstan), Awdurdod Adeiladu ac Adeiladu (BCA) Singapore, Canolfan Wyddoniaeth Genedlaethol Gwlad Pwyl, Prifysgol Emiradau Arabaidd Unedig a Phrifysgol Dechnolegol Nanyang (Singapore)
 • adolygydd cyfnodolion, Ymchwil Cement a choncrid, Geotechneg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Amgylchedd, PNAS Nexus, Journal of Hazardous Materials, Chemical Engineering Journal, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, Journal of Cleaner Production, Cement and Concrete Composites, Journal of CO2 Defnyddio, Environmental International, Gwyddoniaeth y Cyfanswm Amgylchedd, Llygredd Amgylcheddol, Chemosphere, Geoderma, RSC Advances, Royal Society Open Science a llawer o rai eraill (gweler https://www.webofscience.com/wos/author/record/P-4472-2018)

Meysydd goruchwyliaeth

Cyfeiriwch at fy arbenigedd ymchwil ar gyfer pynciau posibl i weithio gyda'i gilydd ond rwyf bob amser yn agored i syniadau newydd. Gall prosiectau ymchwil posibl fod: 

 • biochars swyddogaethol ar gyfer adfer dŵr / pridd;  
 • biochar ar gyfer gwella iechyd pridd;
 • tynnu carbon deuocsid gan ddefnyddio gwastraff alcalïaidd a'u cymwysiadau mewn sment/concrid;
 • deunyddiau sment carbon isel a gwastraff;
 • synwyryddion a dysgu peiriannau mewn cymwysiadau dŵr / pridd / sment

 

Mae efrydiaeth EPSRC DTP sy'n dechrau ar ddiwedd 2024/dechrau 2025 (ysgoloriaeth lawn) ar gael yn: https://www.findaphd.com/phds/project/locking-co2-into-cement-new-perspectives-from-advanced-spectroscopic-techniques/?p166847.

Yn ogystal, gellir dod o hyd i ddau brosiect PhD hunan-ariannu isod ond mae croeso i brosiectau hunan-gynig. 

Cineteg a mecanweithiau carbonad gwastraff mwynau ym Mhrifysgol Caerdydd ar FindAPhD.com

Gwell monitro amgylcheddol yn y fan a'r lle: datblygu deunyddiau newydd a thechnegau dysgu peiriannau ym Mhrifysgol Caerdydd ar FindAPhD.com

Dylai darpar fyfyrwyr ymchwilio i gyllid a/neu ysgoloriaethau posibl cyn cysylltu. Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol i jinf2@cardiff.ac.uk

Goruchwyliaeth gyfredol

Yao Fu

Yao Fu

Arddangoswr Graddedig

Zongqiang Ren

Zongqiang Ren

Arddangoswr Graddedig

Arbenigeddau

 • Gwyddoniaeth Sment a Choncrit
 • Llygredd a halogi
 • Peirianneg geodechnegol sifil