Ewch i’r prif gynnwys
Fei Jin  BEng (Hons), PhD, FHEA CEng MIMMM

Dr Fei Jin BEng (Hons), PhD, FHEA CEng MIMMM

Darlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Email
JinF2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75760
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell C/4.16, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Enillais fy Radd Batchlor ym Mhrifysgol Southeast, Tsieina ac ymunais â Phrifysgol Caergrawnt i ddilyn fy PhD yn 2010. Ar ôl graddio, gweithiais fel Cydymaith Ymchwil ar ddau brosiect a ariennir gan EPSRC ar ddefnyddio deunyddiau smentrus sy'n dwyn MgO, mewn adfer tir a seilwaith ynni. Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd ym mis Gorffennaf 2020, roeddwn yn Athro Cynorthwyol ym Mhrifysgol Glasgow ar ei champws yn Singapore.

Rwy'n ymroddedig i fynd i'r afael â heriau peirianneg geoamgylcheddol yn bennaf trwy arloesi deunydd a phroses. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 1. Cements Magnesia-dwyn a smentau activated alcali;
 2. Dal a storio carbon mewn deunyddiau gwastraff ac adeiladu;
 3. Mwynau clai/Biochar a'u haddasiadau ar gyfer adfer dŵr / pridd cynaliadwy;
 4. Synwyryddion a thechnegau profi ar gyfer monitro ansawdd dŵr / pridd.

Rwy'n Beiriannydd Charted (CEng) ac yn Aelod o'r Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (MIMMM). Rwy'n gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau ac yn adolygu'n weithredol ar gyfer cyfnodolion a chyllidwyr. Cyhoeddais yn eang ar draws pynciau peirianneg deunyddiau, geotechnegol a pheirianneg geoamgylcheddol (gweler adran Cyhoeddiadau). Mae croeso i ddarpar fyfyrwyr gysylltu â mi drwy e-bost (gweler yr adran Goruchwylio am fwy o wybodaeth).

Dolenni:

https://www.researchgate.net/profile/Fei_Jin4

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/P-4472-2018

https://orcid.org/0000-0003-0899-7063

https://scholar.google.com/citations?user=cN32JuAAAAAJ&hl=en

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Cyllid

Teitl Cyllidwr Pobl Gwerth Hyd
WasteReBuilt – dull cylchol o drawsnewid tywod gwastraff yn REsource ar gyfer yr amgylchedd adeiledig EPSRC IAA Maddalen, R., Jin F. (Co-I)

£44,170

2023-2024
Sbectrometreg Màs Cell Gwrthdrawiad CU RIF (CCAUC) Cooper G., Inglis E., ... (eraill), Jin F. (Co-I) £736,000 2023
METAL-SoLVER (Triniaeth Elifiant Mwynglawdd Am Cost isel gan ddefnyddio adweithyddion llif VERtical VERtical ôl-troed cynaliadwy) SMART Expertise Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a Llywodraeth Cymru Sapsford, D, Jin F. (Co-I) £941,437 2021-2022
Concrete Ecolegol Negyddol Carbon ar gyfer Amddiffyn Arfordirol Cynaliadwy Cronfa Ymchwil Academaidd Haen 1 (Singapore) Zhao M., ... (eraill), Jin F. (Cydweithredwr) ~ £94,000 2022-2024
Gwerthfawrogi Gwastraff mewn Cynhyrchu Concrit trwy Dal CO2

Awdurdod Adeiladu ac Adeiladu (Singapore)

Zhao M., ... (eraill), Jin F. (Cydweithredwr), Maddalena, R.  ~ £270,000 2022-2025
Technolegau Adeiladu Arloesol ar gyfer Sylfaen Dwfn a Chloddio NatSteel Holdings PTE Ltd a Sefydliad Technoleg Singapore Tong WK, Wu H, Del Linz P., Juan KY, Zhao M., Lim ZK, Jin F. (Co-I), Parc JH  ~ £276,000 2021-2023
Cyfansoddion mandyllog hierarchaidd hierarchaidd sy'n deillio o wastraff ar gyfer trin dŵr gwastraff

Cronfa ECR ENGIN

Jin F. (PI) £6,653 2021-2022
Dadansoddiad o adeilad pridd hyrddedig ar raddfa fach sy'n destun profion bwrdd ysgwyd gan ddefnyddio dulliau elfen gyfyngedig gymhwysol Cronfa Hwb ENGIN Novelli V., Jin F. (Co-I) £15,300 2021-2022
Canolfan Effeithlonrwydd Quantum CU RIF (CCAUC)

Hou B., ... (eraill), Jin F. (Co-I) 

£404,000 2021-2022
DURALAB (Labordy Gwydnwch a Chymeriad) CU RIF (CCAUC)

Maddalena R., Gardner D., Novelli V., Jin F. (Co-I) ac eraill

£383,000 2020-2021

 

Ymweld ag ymchwilwyr a myfyrwyr

Enw Blwyddyn Sefydliad
Erxing Peng 2022-2023

State Key Laboratory of Frozen Soil Engineering, Northwest Sefydliad Eco-Amgylchedd ac Adnoddau, Academi Gwyddorau Tsieineaidd, Tsieina

Xiaoying Hu 2022-2023

Prifysgol Technoleg Lanzhou, Tsieina

 

Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Teitl Enw Statws

Effaith biochar sy'n deillio o blanhigion fel gwelliant pridd ar wella'r cynnwys macronutrients cynradd: Archwilio dulliau dysgu peiriant

Yao Fu PhD ar y gweill
Cyfansoddion biochar sy'n deillio o wastraff ar gyfer trin dŵr gwastraff Zongqiang Ren PhD ar y gweill

Addysgu

 • Engineering Analysis
 • Soil Mechanics Laboratories
 • Soil and Groundwater Chemistry
 • BEng/MSc projects

Bywgraffiad

 • 2010 - 2014     PhD mewn Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol, Prifysgol Caergrawnt, UK
 • 2005 - 2009     BEng. mewn Peirianneg Sifil, Prifysgol Southeast, Tsieina

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Canadian Geotechnical Journal Fredlund (2019)
 • Grant teithio i'r Uwchgynhadledd Gwyddonwyr Ifanc Byd-eang, Singapore (2017)
 • Rhagoriaeth mewn adolygu ar gyfer Chemosphere (2016)
 • Grant ymchwil Cymdeithas Athronyddol Caergrawnt (2014)
 • Gwobr papur gorau yn y 3ydd Cynhadledd Ryngwladol ar Ddeunyddiau a Thechnolegau Adeiladu Cynaliadwy, Japan (2013)

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Higher Education Academy (FHEA) (2022-present)
 • Chartered Engineer (CEng) and Professional Member of Institute of Materials, Minerals and Mining (MIMMM) (2018-present)
 • Committee Member, BSI EH/4 on Soil Health (2020-present)
 • Council Member, International Society of Environmental Geotechnology (ISEG) (2020-present)
 • Associate Member of the British Society of Soil Science (2021-present)
 • Member of EPSRC Associate Peer Review College and UKRI Future Leaders Fellowships Peer Review College (2021-present)
 • Member of Geotechnical Society of Singapore (2018-2020)
 • Member of Cambridge Philosophical Society (2011-2018)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Athro Cynorthwyol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Glasgow, Campws Singapore (2017-2020)
 • Cydymaith Ymchwil, Adran Peirianneg, Prifysgol Caergrawnt, y DU (2014-2017)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Associate Editor, Frontiers in Materials (Feb. 2022-present)
 • Editorial board member, ICE-Environmental Geotechnics (Jan. 2019-present)
 • Guest Editor, Environmental Pollution Virtual Special Issue (VSI): Global Soil Pollution, Elsevier (Dec. 2018-Dec. 2020)
 • Scientific Committee Member, 5th & 6th International Conference on Civil Engineering, Singapore (2021 & 2022), 5th International Conference on Geotechnical Research and Engineering (ICGRE’20), 3rd International Conference on Bioresources, Energy, Environment, and Materials Technology 2019 (BEEM2019), 2nd Tsinghua Forum on Environmental Remediation.
 • Grant reviewer, EPSRC (UK), Technology Agency of the Czech Republic, Czech Science Foundation, The Building and Construction Authority (BCA) of Singapore, National Science Centre of Poland, United Arab Emirates University and Nanyang Technological University (Singapore)
 • Journal reviewer, Cement and Concrete Research, Geotechnique, Environmental Science & Technology, Journal of Hazardous Materials, Chemical Engineering Journal, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, Journal of Cleaner Production, Cement and Concrete Composites, Journal of CO2 Utilisation, Environmental International, Science of the Total Environment, Environmental Pollution, Chemosphere, Geoderma, RSC Advances, Royal Society Open Science and many others (see https://publons.com/researcher/451782/fei-jin/peer-review/)

Meysydd goruchwyliaeth

Cyfeiriwch at fy arbenigedd ymchwil ar gyfer pynciau posibl i weithio gyda'i gilydd ond rwyf bob amser yn agored i syniadau newydd. Gall prosiectau ymchwil posibl fod: 

 • biochars swyddogaethol ar gyfer adfer dŵr / pridd; 
 • biochar ar gyfer gwella iechyd pridd;
 • tynnu carbon deuocsid gan ddefnyddio gwastraff alcalïaidd a'u cymwysiadau mewn sment/concrid;
 • deunyddiau sment carbon isel a gwastraff;
 • synwyryddion a dysgu peiriannau mewn cymwysiadau dŵr / pridd / sment

Gellir dod o hyd i ddau brosiect PhD isod ond mae croeso i brosiectau hunan-gynig. 

Cineteg a mecanweithiau carbonad gwastraff mwynau ym Mhrifysgol Caerdydd ar FindAPhD.com

Monitro amgylcheddol mewn-situ-seiliedig ar sbectrosgopeg gwell: datblygu deunyddiau newydd a thechnegau dysgu peirianyddol ym Mhrifysgol Caerdydd ar FindAPhD.com

Dylai darpar fyfyrwyr ymchwilio i gyllid a/neu ysgoloriaethau posibl cyn cysylltu. Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol i jinf2@cardiff.ac.uk

Goruchwyliaeth gyfredol

Yao Fu

Yao Fu

Myfyriwr ymchwil

Zongqiang Ren

Zongqiang Ren

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Gwyddoniaeth Sment a Choncrit
 • Llygredd a halogi
 • Peirianneg geodechnegol sifil