Ewch i’r prif gynnwys
Bev Jones

Mrs Bev Jones

Gweinyddwr Canolfan Ymchwil, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Trosolwyg

Rwy'n aelod o dîm CASCADE Gwasanaethau Proffesiynol, yn gweithio'n rhan-amser.  Rwy'n Weinyddwr profiadol a recriwtiwyd i rolau amrywiol am dros 21 mlynedd yn y Brifysgol, gan gynnwys gweinyddu mewn Ymchwil a Datblygu a Deintyddiaeth, gyda chyfoeth o brofiad blaenorol yn y sector preifat.

Yn CASCADE, fi yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymholiad, gan ddarparu cymorth ymchwil i brosiectau ymchwil ar draws y ganolfan, gan gysylltu ag ymchwilwyr i yrru prosesau gweinyddol ymchwil prifysgol a chynorthwyo i ddatblygu systemau newydd ac effeithlon.  Rwy'n cefnogi lledaenu ymchwil yn amserol i bartneriaid mewnol ac allanol ac yn darparu cymorth gweinyddol cyffredinol ar draws y Ganolfan, sicrhau cydymffurfiaeth â phrosesau a therfynau amser.

Bywgraffiad

Gweinyddwr Ymchwil, CASCADE. (Ebrill 2021 - presennol)

Cynorthwy-ydd Gweinyddol, Ysgol Deintyddiaeth.  (2003 - Ebrill 2021)

Clerc Hawliadau Yswiriant Modur, Yswiriant Cydweithredol. (2001 - 2003)

Ysgrifennydd Personol, Ymchwil a Datblygu (  1999 - 2001)

PA i'r Athro Michel Rosen, Anesthetydd, Cyncoed, Caerdydd.  (1997 - 1999)

PA i Gyfarwyddwr Gwasanaethau Diogelwch Corfforaethol, Llanisien, Caerdydd.  (1992 -  1997)

Clerc Hawliadau Yswiriant Modur, Yswiriant Cydweithredol.  (1979 – 1987)