Ewch i’r prif gynnwys
Katy Jones  SFHEA, PhD, MA

Dr Katy Jones

(hi/ei)

SFHEA, PhD, MA

Uwch Ddarlithydd

Email
JonesKS1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76393
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 3.53, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu , ac yn sylfaenydd a Chyfarwyddwr y Ganolfan Datblygu Ysgrifennu yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

Rwyf hefyd yn gweithio gydag Academi Dysgu ac Addysgu'r Brifysgol fel Arweinydd Academaidd Rhaglen Uwch Gymrodoriaeth Prifysgol Caerdydd.

Rwy'n Uwch Gymrawd o Advance HE (SFHEA).

 

 

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2018

2016

2014

Articles

Book sections

Books

Thesis

Ymchwil

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil ym maes astudiaethau ysgrifenedig, h.y. astudio ysgrifennu, yn enwedig ysgrifennu addysgeg, cyfansoddi ac ysgrifennu (digidol). Rwy'n arbennig o awyddus i ddod o hyd i ffyrdd o gefnogi a helpu myfyrwyr i lywio'r cyfnod pontio i lythrenneddau'r brifysgol. Ar hyn o bryd rwy'n treialu rhaglen tiwtor ysgrifennu cyfoedion israddedig a phrosiect ymchwil yng Nghanolfan Datblygu Ysgrifennu ENCAP, o'r enw 'Talking about Writing with Peers'. 

Dyma flog a ysgrifennais yn ddiweddar ar gyfer Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd, o'r enw The transition to university: the challenges of knowledge (re)packaging

 https://blogs.cardiff.ac.uk/LTAcademy/the-transition-to-university-the-challenges-of-knowledge-repackaging/

Mae gen i ddiddordeb hefyd yn yr ymchwil sy'n ymwneud â dysgu ac addysgu ieithoedd ail/ychwanegol (gyda ffocws sylfaenol ar ysgrifennu), datblygu dysgu, ac wrth fynd at yr astudiaeth o iaith (yn enwedig cyfeirio ymadroddion) o safbwynt amlddisgyblaethol.

Addysgu

Yn y flwyddyn academaidd 2023-24, rwy'n addysgu'r modiwlau israddedig canlynol:

 • Cyfathrebu mewn Perthynas

Fi yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Datblygu Ysgrifennu yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ac rwy'n rheoli portffolio o wasanaethau datblygu ysgrifennu academaidd ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Fi hefyd yw'r Arweinydd Academaidd ar gyfer y Rhaglenni Cymrodoriaethau Addysg (Uwch).

Bywgraffiad

Rwy'n Uwch-ddarlithydd Iaith a Chyfathrebu yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu , yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth (ENCAP). Fi hefyd yw'r Arweinydd Academaidd presennol ar gyfer Rhaglen Uwch Gymrodoriaeth Prifysgol Caerdydd, gydag Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd. Rwyf wedi bod yn ymwneud ag addysgu mewn AU mewn gwahanol alluoedd ers dros 20 mlynedd; yn gyntaf fel tiwtor Saesneg at ddibenion academaidd a sgiliau astudio, ac yna fel darlithydd/uwch ddarlithydd mewn iaith a chyfathrebu. 

Mae gen i PhD mewn Iaith a Chyfathrebu a Diploma mewn Addysgu Iaith Saesneg i Oedolion (DELTA). Rwy'n Uwch Gymrawd o Advance HE (SFHEA).

Rwyf hefyd yn sylfaenydd a Chyfarwyddwr y Ganolfan Datblygu Ysgrifennu yn yr Ysgol Saesneg, Beirniadu ac Athroniaeth. Mae'r Ganolfan Datblygu Ysgrifennu yn cefnogi datblygiad ysgrifennu dros 1000 o fyfyrwyr mewn Llenyddiaeth, Iaith ac Athroniaeth. Rydym yn cynnig portffolio o wasanaethau datblygu pwrpasol sy'n cynnwys 121 o sesiynau ysgrifennu gyda thiwtoriaid ysgrifennu profiadol, cyfres eang o weithdai a fideos tiwtorial, ac adnoddau ar-lein.

Rwyf wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu, gan gynnwys gweithio gyda Dr Lise Fontaine a Dr Michelle Aldridge-Waddon ar brosiect sy'n archwilio ymwybyddiaeth myfyrwyr o brosesau ac arferion ysgrifennu. Rwyf eisoes wedi gweithio gyda'r Athro Alison Wray ar gyfathrebu dementia, a chyda'r Athro Karin Wahl-Jorgensen yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant ar brosiect trawswladol The NSA Files: Veillance, Leaks a'r Dirwedd Newydd o Gyfreithlondeb.

Ar hyn o bryd rwy'n treialu rhaglen tiwtor ysgrifennu cyfoedion israddedig a phrosiect ymchwil yng Nghanolfan Datblygu Ysgrifennu ENCAP, o'r enw 'Talking about Writing with Peers'. 

Rwy'n adolygydd cymheiriaid ar gyfer Journal of Learning Development in Higher Education (JLDHE) a Lingua.

Cyn gwneud PhD, roeddwn yn diwtor Saesneg at ddibenion academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Sussex, ac yn athro EFL yn y DU a Japan am dros 15 mlynedd.

Aelodaethau proffesiynol

 • Uwch Gymrawd Advance HE (SFHEA)
 • Aelod o Rwydwaith Addysg Uwch sy'n Canolbwyntio ar Addysgu
 • Aelod o Gymdeithas Ysgrifennu ar draws y Cwricwlwm (AWAC) (aelod o'r Pwyllgor)
 • Aelod o'r Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Ysgrifennu Academaidd Addysgu (EATAW)
 • Aelod o Gymdeithas Ieithyddion Cymhwysol Prydain (BAAL)
 • Aelod o'r International Systemic Functional Linguistics Association (ISFLA)

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygydd Cyfnodolion. Journal for Learning Development in Higher Education

Adolygydd Cyfnodolion. Lingua

Aelod o'r Pwyllgor o Gymdeithas Ysgrifennu ar draws y Cwricwlwm (Aelod o'r Pwyllgor Cydweithio Rhyngwladol)

Aelod o'r Bwrdd Cynghori. Cynhadledd LED 2021: Cyfeirnod: (cyd-)adeiladu a defnyddio

 
 

Meysydd goruchwyliaeth

 

Rwy'n croesawu ceisiadau PhD mewn meysydd sy'n ymwneud â:

 • Ysgrifennu astudiaethau (gan gynnwys ysgrifennu addysgeg, (digidol) prosesau ysgrifennu, ysgrifennu (a darllen) mewn dysgu ac addysgu iaith ychwanegol/ail/ychwanegol)
 • Archwilio'r newid i lythrenneddau'r brifysgol
 • Cyfeirnodi, cydlyniant a chydlyniad
 • Datblygiad dysgu yng nghyd-destun AU (gyda ffocws ar ysgrifennu)

Goruchwyliaeth gyfredol

Wael Alqahtani

Wael Alqahtani

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Nasser Alqhatani: Astudiaeth draws-ieithyddol o farcwyr meta-ddisgwrs mewn Ysgrifennu Academaidd Saesneg Myfyrwyr Saudi EFL a siaradwyr brodorol Saesneg y DU.

Aeshah Alnemari: Dadansoddi Ffactorau Affeithiol mewn perthynas â chyflawniad ac ymddygiad myfyrwyr yn EFL yn Saudi Arabia

 

Arbenigeddau

 • Ieithyddiaeth gymhwysol ac ieithyddiaeth addysgol
 • Ysgrifennu yn y Brifysgol
 • Ysgrifennu digidol