Ewch i’r prif gynnwys
Robert Jones

Dr Robert Jones

Darlithydd

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
JonesRD7@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74133
Campuses
8 Ffordd y Gogledd, Ystafell 0.02, 8 North Road, Caerdydd, CF10 3DY
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ymunodd Rob ag Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd ym mis Ionawr 2022 fel Darlithydd yn System Cyfiawnder Troseddol Cymru. Ei brif feysydd diddordeb yw carcharu, polisi cosbi, datganoli, a chyfiawnder troseddol yng Nghymru. Mae'n aelod o Ganolfan Llywodraethiant Cymru a Chanolfan Trosedd, Cyfraith a Chyfiawnder Caerdydd. Mae Rob hefyd yn Gydlynydd y Grŵp Ewropeaidd ar gyfer Astudio Gwyliadwriaeth a Gweithgor Carchardai, Cosb a Chadw Rheolaeth Gymdeithasol.

Yn 2018, secondiwyd Rob i brosiect Cyfiawnder ac Awdurdodaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru a sefydlwyd i lywio gwaith parhaus y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru. Cyfeiriwyd ato fel Cyfrannwr Arbenigol yn adroddiad terfynol y Comisiwn a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019.

Ar hyn o bryd mae Rob yn dysgu ar Camesgoriadau Cyfiawnder: Prosiect Dieuog Caerdydd a Throsedd, y Gyfraith a Chymdeithas. Ef yw Cadeirydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2013

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Dyfarnwyd PhD yn y Gyfraith i Rob ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2017. Roedd ei draethawd ymchwil, The Hybrid System: Imprisonment and Devolution in Wales, yn siartio ymddangosiad Cymru fel man troseddegol amlwg o fewn y system Cymru a Lloegr a oedd unwaith yn 'unffurf'. Ar ôl mapio'r trefniadau cwbl wahanol sy'n nodweddu gweithrediad y system garchardai yng Nghymru ar ôl datganoli, tynnodd ymchwil Rob sylw at y cymhlethdodau a'r anawsterau ymarferol sy'n codi oherwydd y 'ymyl iasol' rhwng swyddogaethau cyfiawnder heb eu datganoli a meysydd polisi cymdeithasol eraill (sydd wedi'u datganoli).

Ers cwblhau ei PhD yn 2017, mae Rob wedi cyhoeddi nifer o allbynnau gan gynnwys cyhoeddiadau academaidd yn ogystal â chyfres o adroddiadau ymchwil gyda'r nod o ddatblygu dealltwriaeth fwy manwl, feirniadol ac awdurdodol o system cyfiawnder troseddol Cymru. Yn 2022, cyhoeddwyd The Welsh Criminal Justice System: On the Jagged Edge gan Wasg Prifysgol Cymru. Cafodd y llyfr ei gyd-ysgrifennu ochr yn ochr â'r Athro Richard Wyn Jones ac mae'n darparu adroddiad academaidd cyntaf System Cyfiawnder Troseddol Cymru. 

 

Addysgu

Ar hyn o bryd mae Rob yn dysgu ar Camesgoriadau Cyfiawnder: Prosiect Dieuog Caerdydd a Throsedd, y Gyfraith a Chymdeithas.

Bywgraffiad

Dyfarnwyd PhD i Rob o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd yn 2017. Roedd ei ymchwil yn canolbwyntio ar garcharu a datganoli yng Nghymru. Cyn astudio yng Nghaerdydd, cwblhaodd Rob MRes Troseddeg ac Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol yn y Brifysgol a Manceinion a BA Troseddeg a Chymdeithaseg ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl.

Ph.D.          Y Gyfraith (Prifysgol Caerdydd, 2017).

                   Thesis: Y System Hybrid: Carcharu a Datganoli yng Nghymru

                   Goruchwylwyr: Yr Athro Richard Wyn Jones a Dr Kirsty Hudson

MRes         Troseddeg ac Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol (Prifysgol Manceinion, 2010).

BA Anrh.    Troseddeg a Chymdeithaseg (Prifysgol John Moores Lerpwl, 2009). Anrhydedd Dosbarth Cyntaf

PgCDPPHE Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Datblygu Ymarfer Proffesiynol mewn Addysg Uwch (Prifysgol De Cymru,

                     2017)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

  • Carchardai
  • Polisi Cosb
  • Datganoli
  • System Cyfiawnder Troseddol Cymru