Ewch i’r prif gynnwys
Robert Jones

Yr Athro Robert Jones

Athro ac Ymgynghorydd mewn Oncoleg Feddygol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
JonesRH7@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79035
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Ar hyn o bryd rwy'n Arweinydd Treialon Canser Cyfnod Cynnar yng Nghymru, Cyfarwyddwr Meddygol Cyswllt RD&I yng Nghanolfan Ganser Felindre, ac rwy'n arweinydd Solid Tumour ar gyfer Canolfan Meddygaeth Canser Arbrofol Caerdydd. Cyrhaeddais Gaerdydd yn 2009, ar ôl ymgymryd â swydd Gwyddonydd Clinigwyr CRUK yn dilyn fy hyfforddiant Oncoleg Meddygol yn y Beatson yn Glasgow.

Sefydlais unig Uned Treialon Cam 1 Canser Cymru ac agorais ei gyntaf erioed mewn Treial Dynol ac arwain recriwtio byd-eang arno. Ar ôl esblygu o fan cychwyn sero mae gennym dîm o tua 20 aelod o staff erbyn hyn. Rwyf wedi bod yn Brif Ymchwilydd ar gyfer tua 40 o Dreialon Cyfnod Cynnar ac rwy'n Brif Ymchwilydd ar ddau dreial Portffolio Cenedlaethol dan Arweiniad Ymchwilydd, FAKTION a FURVA. Adroddwyd FURVA yng nghyfarfod Cymdeithas Oncoleg Feddygol Ewrop (2020) a FAKTION yng Nghymdeithas Oncoleg Glinigol America (Chicago 2019, a 2022). Derbyniodd FAKTION sylw sylweddol yn y cyfryngau ac mae llwyddiant y treial hwn wedi cyfrannu at gymhwysiad llwybr cyflym o inihibitor AKT dosbarth cyntaf i'r FDA. https://www.youtube.com/watch?v=4DkiQaKzAIg&feature=youtu.be

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2009

2006

2004

2003

2001

1990

1989

1988

Articles

Bywgraffiad

Rwyf wedi cael fy hyfforddi mewn meddygaeth a gwyddoniaeth. Cynhaliais fy ngradd feddygol yn Rhydychen ac yna hyfforddais fel Oncolegydd Meddygol yn Glasgow. Cwblheais fy PhD yn labordy Nic Jones yn Llundain, ac rwyf wedi gwneud cyfnodau ymchwil byr gyda Paul Russell a Frank McCormick yng Nghaliffornia. Cefais fy mhenodi'n Uwch Ddarlithydd Ymgynghorol mewn Oncoleg Feddygol ym Mryste yn 2003 a chefais Gymrodoriaeth Gwyddonydd Clinigwyr CRUK yn 2005. Mae'r wobr hon wedi'i chynllunio i hyrwyddo ymchwil wyddonol sy'n berthnasol yn glinigol, a chynhaliais hyn yn labordy Alan Clark yng Nghaerdydd. Wedi hynny deuthum yn swydd Uwch Lecurer yng Nghaerdydd a alluogodd fi i sefydlu unig uned dreialu cam 1 Canser Cymru. Cefais fy ngwneud yn Gadeirydd llawn ym mis Chwefror 2022.