Ewch i’r prif gynnwys
Melissa Julian-Jones

Miss Melissa Julian-Jones

Honorary Research Fellow

Trosolwyg

Rwy'n arbenigo ym mis Mawrth 1066-1272, gyda diddordebau mewn rhwydweithiau cymdeithasol-wleidyddol ac eglwysig. Mae gen i brofiad o addysgu ar lefelau Israddedig, Ôl-raddedig, Mynediad i Addysg Uwch a Chyrsiau Dysgu Oedolion, ac roeddwn yn Gydymaith Ymchwil er Anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 2015-2016 a Hwylusydd Rhwydwaith y prosiect a ariennir gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, Voices of Law: Text, Language and Practice o 2016-2018.

Ar hyn o bryd, fi yw cyd-drefnydd a chyd-olygydd Cyfres a Thrafodion Cynhadledd Pŵer yr Esgob , ac yn Diwtor Hanes ar gyfer Canolfan Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd (CPE).

 Rwyf hefyd yn Ymchwilydd Canoloesol gwirfoddol ar gyfer y Prosiect Treftadaeth CAER (CHP), a ariennir gan AHRC, yn cyd-gynhyrchu ymchwil gyda'r gymuned leol ac ysgolion yng Ngorllewin Caerdydd, ac rwyf yn arwain cyrsiau cymunedol gyda nhw trwy Ddysgu Lleol Byw'n Lleol.

Yn ogystal â'r gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd a chefnogi'r cwricwlwm y mae CHP yn eu cyflawni, fi hefyd yw Arweinydd Prosiect prosiect gwella'r cwricwlwm sy'n cynhyrchu adnoddau sgiliau ymchwil hanes i fyfyrwyr ac athrawon ar gyfer CA4-5. Gellir dod o hyd i'r wefan prosiect hon a ariennir gan Gynghorau Ymchwil y DU yn: www.welshbacchistory.co.uk.

Cyhoeddiad

2020

2019

2017

2015

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil Cyfredol

 • Cymdeithas bonedd y bedwaredd ganrif ar ddeg yn Swydd Lincoln: llofruddiaeth William Cantilupe 1375
 • Rhyfel rhwng y Gororau 1100-1300
 • Esgobion Cymru 1066-1300
 • Rhwydweithiau cymdeithasol-wleidyddol ac eglwysig ar draws rhanbarth Glannau Hafren 1066-1300
 • Iaith ac ymarfer cyfraith Merser 1100-1282
 • Hanes canoloesol Caerau a Threlái, Gorllewin Caerdydd - Prosiect Treftadaeth CAER. [Gweler fy allbwn erthygl gyntaf ar gyfer y prosiect, 'Finding Caerau']

Addysgu

Mynediad i Gyrsiau AU

Llwybr i Radd Hanes

2015/16 - Presennol - Archwilio'r Gorffennol: Hanes - tiwtor y modiwl craidd a'r dylunydd modiwl

Cyrsiau Addysg Oedolion

Dewisiadau Hanesyddol 2020: Llofruddiaeth a Phriodas - William Cantilupe (1375) - dylunydd cwrs a chyflwynydd

Dysgu Lleol Lleol Lleol

2018 - LLLL Hanesion Cudd - tiwtor a dylunydd modiwl

2016 - LLLL Archwilio Hanes Teulu - tiwtor a dylunydd modiwl

Modiwlau Ôl-raddedig

MA

2015/16 - Dulliau o Hanes yr Oesoedd Canol - cyd-diwtor

2015/16 - Paleograffeg - cyd-diwtor

Modiwlau Israddedig

Blwyddyn 3

2015/16 - Brenhiniaeth: Image and Power c.1000-1399 - seminar a addysgir ar y cyd

Blwyddyn 1

2011/12 - 2013/14 - Ewrop Ganoloesol 1000-1350 - tiwtor

2013/14 - Gwneud y Byd Modern 1750-1970 - Tiwtor

Bywgraffiad

Addysg

 • 2015: PhD (Hanes Canoloesol: Mawrth Cymru) Prifysgol Caerdydd
 • 2010: MA (Astudiaethau Prydeinig Canoloesol) Prifysgol Caerdydd
 • 2008: BA (Cydanrhydedd Hanes a Llenyddiaeth Saesneg) Prifysgol Rhydychen

Trosolwg Gyrfa

 • 2016-2018: Hwylusydd Rhwydwaith - Lleisiau'r Gyfraith: Testun, Iaith ac Ymarfer, Rhwydwaith ymchwil rhyngwladol a ariennir gan Ymddiriedolaeth Leverhulme
 • 2016: MA cyd-diwtor, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd [SHARE], Prifysgol Caerdydd
 • 2015-presennol: Tiwtor Hanes, Canolfan Addysg Barhaus a Phroffesiynol, Prifysgol Caerdydd
 • 2015-2016: Cyswllt Ymchwil Anrhydeddus, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd [SHARE], Prifysgol Caerdydd
 • 2015-2016: Arweinydd Prosiect ar gyfer Prosiect Adnoddau Hanes Baccalureate Cymru, a ariennir gan Research Councils UK
 • 2013-presennol: Cyd-sylfaenydd a chyd-drefnydd Pwer eilflwydd Cynhadledd yr Esgob yn Ewrop yr Oesoedd Canol, a chyd-olygydd ei drafodion.
 • 2013-presennol: Ymchwilydd Canoloesol ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd ar gyfer Prosiect Treftadaeth CAER, wedi'i ariannu gan AHRC
 • 2012-2014: Cydlynydd Ôl-raddedig y prosiect ehangu mynediad blaenllaw, SHARE With Schools, Prifysgol Caerdydd
 • 2011-2014: Tiwtor Hanes i Israddedigion, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd [SHARE], Prifysgol Caerdydd

Safleoedd academaidd blaenorol

2015-presennol: Tiwtor, CPE Prifysgol Caerdydd

2016-2018: Hwylusydd Rhwydwaith ar gyfer Lleisiau'r Gyfraith: Iaith, Testun ac Ymarfer (Ymddiriedolaeth Leverhulme)

2015-2016: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

2008-2014: Arddangoswr Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd