Ewch i’r prif gynnwys
Usama Kadri

Dr Usama Kadri

Darllenydd mewn Mathemateg Gymhwysol

Yr Ysgol Mathemateg

Email
KadriU@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75863
Campuses
21-23 Ffordd Senghennydd, Ystafell M/2.55, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Grŵp Ymchwil

Grŵp Ymchwil Mathemateg Gymhwysol a Chyfrifiannol.

Diddordebau Ymchwil

Rwy'n fathemategydd ac yn beiriannydd cymwysedig. Mae fy ffocws ymchwil ym maes dynameg hylif a ffenomenau aflinol. Yn benodol, mae'n ymwneud ag astudio "tonnau acwstig-disgyrchiant" - maes sy'n dod i'r amlwg sy'n prysur ennill poblogrwydd ymhlith y gymuned wyddonol, gan ei fod yn dod o hyd i ddefnyddioldeb eang mewn ffiseg fathemategol, eigioneg ffisegol, analogau cwantwm, llifoedd aml-gam, harneisio pŵer tonnau, a bioleg forol, gan fynd i'r afael â chwestiynau mwyaf heriol gydag effaith uchel ar wyddoniaeth a chymdeithas.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • Kadri, U., Mudde, R. F. and Oliemans, R. V. A. 2008. A growth model for dynamic slugs in gas/liquid horizontal pipes. Presented at: 6th North American Conference on Multiphase Technology, Banff, Canada, 4-6 June 2008Proceedings of the 6th North American Conference on Multiphase Technology. BHR Group pp. 241-254.

2007

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Gwefannau

Ymchwil

Acoustic-Gravity Waves

Acoustic-gravity waves (AGW) are compression-type waves propagating with amplitudes governed by the restoring force of gravity. They are generated, by wind-wave interactions, surface wave interactions, and movements of the tectonic lithosphere plates; they can be found in the oceans, rivers, and even in hydraulic systems and flow pipelines. Employing AGW we can explain various natural phenomena, and identify a great potential for early detection of severe sea states, including tsunami, rogue waves, storms, and ice-quakes, as well as various other industrial applications. I am studying the fundamental aspects of the generation, propagation, and interaction of AGW, theoretically, preparing the ground for the current ongoing experiments and field observations, with applications in:

- Early detection of Tsunami
- Deep water transportation
- Quantum Analogs
- Multiphase Flow

Addysgu

MA2300 - Mecaneg II

Bywgraffiad

Addysg

2015 | Rhaglen Tystysgrif Addysgu Kaufman - MIT
2009 | Ph.D mewn Gwyddorau Cymhwysol | Prifysgol Technoleg Delft
2005 | M.Sc. mewn Peirianneg Awyrofod | Technion - Sefydliad Technoleg Israel
2002 | B.Sc. (Anrh) mewn Peirianneg Awyrofod | Technion - Sefydliad Technoleg Israel

Profiad Ymchwil

 • Athro Cynorthwyol Gwadd (2018 - ), Coleg Prifysgol Dulyn, Ysgol Peirianneg
 • Cyswllt Ymchwil (2016 - 2020), MIT, Adran Mathemateg
 • Athro Cynorthwyol Gwadd (2015 - 2016) - Sefydliad Technoleg Massachusetts - Adran Mathemateg
 • Darlithydd Cyfadran (2014 - 2016) - Prifysgol Haifa -  Adran Technolegau Morol Hatter
 • Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol (2014 - 2015) - Sefydliad Technoleg Massachusetts - Adran Peirianneg Fecanyddol
 • Gwyddonydd Ymweld (2013 - 2014) - Sefydliad Technoleg Massachusetts - Adran Peirianneg Fecanyddol
 • Ysgolhaig Ymweld (Ebrill - Mehefin, 2013) - Prifysgol California, San Diego - Adran Peirianneg Fecanyddol ac Awyrofod
 • Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol (2010 - 2013) - Technion, Sefydliad Technoleg Israel - Cyfadran Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol
 • Cydymaith Ymchwil PhD (2005 - 2009) - Prifysgol Technoleg Delft - Adran Ffiseg Aml-Raddfa, Yr Iseldiroedd
 • Ysgolhaig Ymweld - Rhaglen ENGAS (Mawrth - Mai, 2007) - Prifysgol Technoleg Norwyaidd - Adran Ynni a Pheirianneg Prosesau
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil (2002 - 2005) - Technion - Sefydliad Technoleg Israel - Cyfadran Peirianneg Awyrofod

Aelodaethau proffesiynol

American Mathematical Society (AMS)
European Geosciences Union (EGU)