Ewch i’r prif gynnwys
Hakan Karaosman

Dr Hakan Karaosman

Darlithydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
KaraosmanH@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79366
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell Ystafell C22, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr. Hakan Karaosman yn ymchwilydd gwyddonol profiadol ac arobryn rhyngwladol sy'n canolbwyntio ar gadwyni cyflenwi ffasiwn yng nexus newid yn yr hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol. Mae'n Athro Cynorthwyol yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prif Wyddonydd FReSCH (Canolfan Cadwyn Gyflenwi Gyfrifol Ffasiwn, prosiect ymchwil gweithredol a gydnabyddir gan yr UE a gydnabyddir gan yr UE a gynhelir gan Goleg Prifysgol Dulyn a Phrifysgol Caerdydd), Athro Cynorthwyol Gwadd yng Ngholeg Prifysgol Dulyn, Cadeirydd Undeb Ymchwilwyr Pryderus mewn Ffasiwn (UCRF) ac Arweinydd Ffasiwn Cynaliadwy yng Nghanolfan Caffael Gwerth Cyhoeddus yn Ysgol Busnes Caerdydd dan arweiniad yr Athro Jane Lynch. 

Mae Hakan wedi'i enwi yn y Vogue Business 100 Innovators: Class of 2023 fel Arweinydd Meddwl Cynaliadwyedd. Mae hefyd wedi ennill Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd 2023 am Ragoriaeth mewn Cynaliadwyedd. Mae'n ymddangos yn rheolaidd mewn erthyglau cyfryngau rhyngwladol, gan gynnwys Forbes, The Guardian, Vogue Italia, Vogue Business, Business of Fashion, Eco-Age, Irish Times, Women's Wear Daily, Fashion Revolution, Corriere della Sera, La Repubblica.

Mae Hakan yn rhoi prif areithiau mewn digwyddiadau aml-randdeiliad gan gynnwys Financial Times, TEDx ac Uwchgynhadledd Ffasiwn Fyd-eang. Yn ogystal â'i waith cyhoeddedig sy'n cynnwys papurau academaidd a nodwyd yn fawr, penodau llyfrau, achosion addysgu ac adroddiadau diwydiannol, mae ganddo sawl cydweithrediad am gynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a thryloywder gyda sefydliadau gan gynnwys y Cenhedloedd Unedig, cyrff anllywodraethol, cwmnïau ffasiwn a llwyfannau cyfryngau.

Mae gan Hakan BSc. mewn Peirianneg Amgylcheddol, MSc. mewn Rheolaeth mewn Peirianneg Ynni a'r Amgylchedd a gradd ddwbl Ph.D. mewn Rheoli Diwydiannol.

 

ROLAU ARWEINYDDIAETH RYNGWLADOL

 • Aelod o'r Pwyllgor Pobl. Ysgol Busnes Caerdydd (2023 – presennol)
 • Cadair. Undeb yr Ymchwilwyr Pryderus mewn Ffasiwn (2021 – presennol)
 • Llysgennad. Addewid Caffael Cynaliadwy (2020 – Presennol)
 • Cyfarwyddwr Brandio. Cymdeithas Addysg ac Ymchwil Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol (IPSERA) (2020 – 2023)
 • Pwyllgor Trefnu. Y Gwir Gynghrair Cost (2022 – presennol)
 • Partner gwyddonol. Ymwybyddiaeth Newydd (2019 – presennol)
 • Cyngor Cynghori Creadigol. Cyflwr Ffasiwn (2020 – 2022)
 • Curadur Cynnwys Celf a Rhyngweithio a Phartner Gwyddonol Salvatore Ferragamo: Meddwl Cynaliadwy (2019-2021)
 • Arbenigwr Prosiect. Comisiwn Economaidd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ewrop (2019 – 2020)
 • Pwyllgor Cynaliadwyedd. Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth (2018-2019)
 • Curadur Cynorthwyol. Cyflwr Ffasiwn: Chwilio am y Moethus Newydd (2018)
 • Partner gwyddonol. MSc Hackathon Myfyrwyr mewn Cydweithrediad â Grŵp PRADA a Phrifysgol Yale (2018)
 • Pwyllgor Trefnu. Llunio Dyfodol Digidol Cynaliadwy, Digwyddiad Ymgysylltu Aml-randdeiliaid gan Grŵp PRADA (2017 – 2018)
 • Sylfaenydd. Cynulliad y Genhedlaeth Nesaf (MSs Student Hackathon mewn Cydweithrediad â Phrifysgol Caledonian Glasgow a Choleg Ffasiwn Llundain, Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth (2016 – 2019)
 • Pwyllgor gwyddonol. Gweithdy Rhyngwladol ar Manwerthu Moethus, Gweithrediadau a Rheoli Cadwyn Gyflenwi, Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth (2015 – 2019)
 • Cyd-drefnydd. Uwchgynhadledd Moethus Gyfrifol, Ysgol Rheolaeth Politecnico di Milano (2015 – 2019)

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Articles

Book sections

Conferences

Thesis

Websites

Ymchwil

ERTHYGLAU CYFNODOLION A ADOLYGIR GAN GYMHEIRIAID

 • Karaosman, H., Marshall, D. a Villena, V. H. 2023. Chrysalis of Crisis: COVID-19 fel catalydd ar gyfer deffro pŵer a chyfiawnder mewn cadwyn gyflenwi ffasiwn moethus. International Journal of Operations and Production Management 43(10), tt. 1634-1666. (10.1108/IJOPM-05-2022-0320)
 • Guerra-Scheiwiller, E. M., Karaosman, H. a Marshall, D. 2023. Cysyniadau amwys a golchi materion: grymuso menywod mewn cadwyni cyflenwi ffasiwn. International Journal of Procurement Management (10.1504/IJPM.2023.10058814)
 • Karaosman, H. a Marshall, D. 2023 Llwybrau effaith: Dim ond newid mewn gweithrediadau ffasiwn a rheoli cadwyn gyflenwi. International Journal of Operations and Production Management 43(13), tt. 226-237. (10.1108/IJOPM-05-2022-0348)
 • Karaosman, H., Marshall, D. and Brun, A. (2020), "A yw'r diafol yn gwisgo Prada? Gwersi mewn cynaliadwyedd cadwyn gyflenwi o ffasiwn moethus", European Business Review, Tachwedd-Rhagfyr, tt. 103–108.
 • Karaosman, H., Perry, P., Brun, A. and Morales-Alonso, G. (2020), "Tu ôl i'r rhedfa: Ymestyn cynaliadwyedd mewn cadwyni cyflenwi ffasiwn moethus", Journal of Business Research, Vol. 117, Medi, tt. 652–663.
 • Brun, A., Karaosman, H. and Barresi, T. (2020), "Cydweithio cadwyn gyflenwi ar gyfer tryloywder", Cynaliadwyedd , Cyf. 12 Rhif 11, 4429.
 • Brun, A. and Karaosman, H. (2020), "Cynaliadwyedd yn y gadwyn cyflenwi ffasiwn moethus: canfyddiad Millennials", Marche et Organisations, Cyf. 37 Rhif 1, tt. 99 –121
 • Brun, A. and Karaosman, H. (2019), 'Dylanwad cwsmeriaid ar strategaethau rheoli'r gadwyn gyflenwi'', Business Process Management Journal , Cyf. 25 Rhif 2, tt. 288-306.
 • Brun, A., Castelli, C. a Karaosman, H. (2017), 'Strategaeth cadwyn gyflenwi â ffocws ar gyfer rheoli ffasiwn moethus'', Journal of Fashion Marketing and Management , Vol. 21 Rhif 4, tt. 544-563.
 • Karaosman, H., Brun, A. and Morales-Alonso, G. (2017), "Effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol safiad rhydd a chanlyniadau ar y perfformiad gweithredol", Journal of Peirianneg Tecstilau a Thechnoleg Ffasiwn, Vol. 1 Rhif 4, tt. 1-12.
 • Karaosman, H., Morales-Alonso, G. and Brun, A. (2016), "O adolygiad systematig o lenyddiaeth i fframwaith dosbarthu: integreiddio cynaliadwyedd mewn gweithrediadau ffasiwn", Cynaliadwyedd, Cyf. 9 Rhif 1, t. 30.
 • Karaosman, H., Morales-Alonso, G. and Grijalvo, M. (2015), "Ymateb defnyddwyr i CSR mewn lleoliad traws-ddiwylliannol", Cogent Business & Management, Vol. 2 Rhif 1, tt. 1-18.
 • Karaosman, H., Morales-Alonso, G., Grijalvo, M. and Brun, A. (2015), "Effaith ffasiwn foesegol ar ddefnyddwyr Sbaen", Direccion y Organizacion, Cyf. 57, tt. 63–73. 

LLYFRAU

 • Brun, A. and Karaosman, H. (Eds.) (2017), "Manwerthu moethus, gweithrediadau a rheoli cadwyn gyflenwi: Trafodion y 4ydd a'r 5ed gweithdai rhyngwladol"

PENODAU LLYFRAU

 • Brun, A. and Karaosman, H. (2022), "Rheoli cadwyn gyflenwi moethus", yn Donzé, P.-Y., Pouillard, V. a Roberts, J. (Eds.), Busnes Moethus, Oxford Handbooks Ar-lein.
 • Karaosman, H., Brun, A. and Morales-Alonso, G. (2017), "Vogue or Vague: Arfarniad perfformiad cynaliadwyedd mewn cadwyni cyflenwi ffasiwn moethus", yn Gardetti, M.A. (Gol.), Rheoli Cynaliadwy o Moethus, Springer, Singapore, tt. 301–330.
 • Karaosman, H., Morales-Alonso, G. and Brun, A. (2017), "Strike a pose: Luxury for sustainability", yn Gardetti, M.A. (Gol.), Rheolaeth Gynaliadwy o Luxury, Springer, Singapore, tt. 145–162.
 • Brun, A., Castelli, C. a Karaosman, H. (2017), "See now buy now: A revolution for luxury supply chain management", yn Rinaldi, R. and Bandinelli, R. (Eds.), Nodiadau Darlith mewn Peirianneg Drydanol, Springer, tt. 33-46.
 • Karaosman, H. and Brun, A. (2016), "Myth cynaliadwyedd mewn cadwyni cyflenwi ffasiwn", yn Vecchi, A. a Buckley, C. (Eds.), Llawlyfr Ymchwil ar Reoli Ffasiwn Byd-eang a Merchandising, IGI Global, tt. 481–509.
 • Karaosman, H., Brun, A. a Morales-Alonso, G. (2016), "Ffasiwn a chynaliadwyedd araf: Yr effaith moethus", yn Vecchi, A. a Buckley, C. (Eds.), Llawlyfr Ymchwil ar Reoli Ffasiwn Byd-eang a Merchandising, IGI Global, tt. 468–481.
 • Karaosman, H., Mermod, A.Y. a Yuksel, U. (2014), "Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol yn yr Undeb Ewropeaidd: Asesiad o strategaeth CSR", yn Idowu, SO, Frederiksen, CS, Mermod, A.Y. a Nielsen, M.E.J. (EDS.), CYFRIFOLDEB CYMDEITHASOL CORFFORAETHOL A LLYWODRAETHU: Ymarfer a Theori, Springer, Berlin, 1st. ed., tt. 317–337.

 MONOGRAFFAU YMCHWIL

 • Karaosman, H. (2017) "integreiddio cynaliadwyedd mewn cadwyni cyflenwi ffasiwn moethus: ymchwiliad empirig o ledr a thecstilau yn yr Eidal", Cyflwynwyd yn Doethuriaeth Ewropeaidd y Comisiwn Ewropeaidd mewn Rheoli Diwydiannol (EDIM)

 TRAFODION CYNHADLEDD A ADOLYGIR GAN GYMHEIRIAID

 • Karaosman H, a Marshall D. (2023) "Gweithredu yn yr hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol mewn cadwyni cyflenwi ffasiwn", Cynhadledd Ranbarthol IPSERA UK-Iwerddon ar Gynaliadwyedd ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar, Newcastle, y DU, Chwefror 2023
 • Karaosman H, a Marshall, D., "I'r nifer nad yw'r ychydig sy'n cyflwyno trawsnewid radical cyfiawn ar gyfer prynu a rheoli cyflenwi", Cynhadledd Cymdeithas Addysg ac Ymchwil Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol (IPSERA), Jonkoping, Sweden, Ebrill 2022
 • Karaosman H, a Marshall, D., "Arrogant Hero': Cadwyn Gyflenwi Cawr Ffasiwn Cyflym Trawsnewid yn unig", Cynhadledd Cymdeithas Addysg ac Ymchwil Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol (IPSERA), Jonkoping, Sweden, Ebrill 2022
 • Karaosman H., Marshall D., a Villena V.H. (2021). "Defnydd pŵer brand a ffynonellau arloesol o bŵer cyflenwyr yn y diwydiant ffasiwn mewn ymateb i COVID-19". Cynhadledd IPSERA 2021 Ar-lein, Ebrill 2021
 • Karaosman H. a Marshall D. (2020) "Effaith adnoddau cymdeithasol ar gynaliadwyedd y gadwyn gyflenwi". Fforwm Cymdeithas Rheoli Gweithrediadau Ewropeaidd (EurOMA), Prifysgol Nottingham, DU, Chwefror 2020
 • Ciccullo F., Karaosman H., Xu J., Pero M.,  a Brun A. (2019). "Tuag at reoli cadwyn gyflenwi gylchol yn y diwydiant ffasiwn". Ysgol Haf XXIV "Francesco Turco" - Peirianneg Systemau Diwydiannol, Medi 2019
 • Karaosman H., Marshall D., a Brun A. (2019). "Datgloi moethusrwydd cyfrifol". Cynhadledd Cymdeithas Addysg ac Ymchwil Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol (IPSERA), Milan, yr Eidal, Ebrill 2019
 • Brun, A. and Karaosman, H. (2019). "Cadwyni cyflenwi pwrpasol: Trawsnewid rhwydweithiau cyflenwi moethus". 20fed Seminar Gwaith ar Economeg Cynhyrchu, Innsbruck, Chwefror 2019
 • Brun, A., Zampieri, A., and Karaosman, H. (2018). "Cynaliadwyedd yn y gadwyn cyflenwi ffasiwn moethus: canfyddiad millennials". Trydydd Symposiwm Monaco ar Luxury, Ebrill 2018
 • Karaosman, H., Perry, P., Brun, A. a Morales-Alonso, G. (2017). ''Integreiddio cynaliadwyedd mewn cadwyni cyflenwi ffasiwn moethus'''. Cynhadledd Rheoli Ffasiwn Byd-eang, Fienna, Gorffennaf 2017
 • Karaosman, H., Perry, P., Brun, A. a Morales-Alonso, G. (2017). "Integreiddio cynaliadwyedd mewn rhwydweithiau cynhyrchu ffasiwn moethus: Ymchwiliad empirig o ledr a sidan". Economi Gylchol: Pontio i Gynaliadwyedd? Cynhadledd CE2S, Coventry, Gorffennaf 2017
 • Brun, A. and Karaosman, H. (2017). 'Matrics cynaliadwyedd cynnyrch''. Cynhadledd Ffasiwn IT4, Florence, Ebrill 2017
 • Karaosman, H., Brun A., a Morales-Alonso, G. (2017). "Dechrau ar gynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol mewn cadwyni cyflenwi ffasiwn moethus", Fforwm Cynaliadwyedd EurOMA, Milan, Chwefror 2017
 • Brun, A., and Karaosman, H. (2017). 'Astudiaeth efelychiad o ailgyflenwi rhestr eiddo mewn cadwyni cyflenwi ffasiwn moethus'''. 19eg Seminar Gwaith Rhyngwladol ar Economeg Cynhyrchu, Innsbruck, Chwefror 2017
 • Karaosman, H., Brun A., a Morales-Alonso, G. (2017). "Ymuno â'r dotiau: Effaith cynaliadwyedd ar berfformiad gweithredol''. 19eg Seminar Gwaith Rhyngwladol ar Economeg Cynhyrchu, Innsbruck, Chwefror 2017
 • Karaosman, H., and Brun, A. (2016) 'Vogue neu Vague? Rhwystrau cynhwysiant cynaliadwyedd mewn rhwydweithiau cyflenwi ffasiwn''. 5ed Gweithdy Rhyngwladol ar Manwerthu Moethus, Gweithrediadau a Rheoli Cadwyn Gyflenwi, Milan, Tachwedd 2016
 • Karaosman, H., Morales-Alonso, G. and Brun, A. (2016). ''O adolygiad systematig i fframwaith dosbarthu: integreiddio cynaliadwyedd mewn gweithrediadau ffasiwn''. 5th Gweithdy Rhyngwladol ar Manwerthu Moethus, Gweithrediadau a Rheoli Cadwyn Gyflenwi, Milan, Tachwedd 2016
 • Karaosman, H., Brun, A., and Morales-Alonso, G. (2016) ''Vogue or Vague? Arfarniad Perfformiad Cynaliadwyedd'''. Cynhadledd Ffasiwn IT4, Florence, Ebrill 2016
 • Brun. A, Castelli. C, and Karaosman, H. (2016) 'See now buy now: A revolution for luxury fashion supply chain management''. Cynhadledd Ffasiwn IT4, Florence, Ebrill 2016
 • Karaosman, H., Brun A., and Morales-Alonso, G. (2015) "Cadwyni cyflenwi ffasiwn cynaliadwy integredig a'r effaith ar berfformiad gweithredol: Asesu adroddiadau cynaliadwyedd blynyddol''. 22ain Cynhadledd Euroma, Neuchatel, Gorffennaf 2015
 • Karaosman, H., Morales-Alonso, G. and Brun, A. (2015). "Sut gall gweithgynhyrchu lleol wella datblygiad economaidd? Saint Brissant: Astudiaeth achos o weithgynhyrchu lleol yn Sbaen". 8fed Cynhadledd Ryngwladol ar Beirianneg Ddiwydiannol a Rheoli Diwydiannol, Malaga, Gorffennaf 2014
 • Karaosman, H. ac Onurlu, Ö. (2009). ' ' Cyfrifoldeb a brandio cymdeithasol corfforaethol'', 5ed Cynhadledd Ryngwladol yr Academi Farchnata ar Brand, Hunaniaeth ac Enw Da Corfforaethol, Caergrawnt, Medi

ADRODDIADAU PROFFESIYNOL

 • Karaosman, H., Brun. A., Michele-Vicario, A., Sinibaldi, A., and Magnani, M. (2019), "Unlocking Responsible Luxury: The Manifesto 2019", Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth a Mazars Yr Eidal
 • Karaosman, H., Alexander, B., Teunissen, J., Huisingh, D., Marshall, D., Niepelt, L., Pal, R., a Moore, S. (2018), "Unlocking Responsible Luxury: The Manifesto", Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth a Mazars Yr Eidal
 • Adroddiadau ôl-troed carbon (CDP) a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol (GRI) a ysgrifennwyd ar gyfer ystod eang o gwmnïau rhwng 2012-2013 (ni ddylid datgelu enwau oherwydd cyfrinachedd busnes)

ACHOS ADDYSGU

 • Perry, P. and Karaosman, H. (2018), "Cymhwyso egwyddorion economi gylchol mewn ffasiwn moethus: pethe h", cyhoeddi Bloomsbury

 

Addysgu

Ers 2013, rwyf wedi creu darlithoedd ac wedi cyflwyno academaidd, yn ogystal â chorfforaethol, addysgu ar reoli cadwyn gyflenwi, cynaliadwyedd, rheoli cyflenwad ffasiwn a phynciau peirianneg diwydiannol amrywiol. Yn ystod fy addysgu, rwy'n darparu adborth personol, adeiladol ac wedi'i deilwra i fyfyrwyr ac yn darparu amgylchedd cynhwysol ac anogaeth i ysgogi dysgu parhaus. Rwy'n creu fy narlithoedd i hwyluso sgyrsiau atblygol a chyfranogol i feithrin trylwyredd, creadigrwydd, arloesedd a chyfrifoldeb wrth wneud penderfyniadau. Trwy drafod achosion, materion cyfoes, polisi ac ymarfer a thrwy wahodd ymarferwyr i'm darlithoedd, rwy'n creu ac yn cynnal sylw'r myfyrwyr. Ar hyn o bryd rwy'n addysgu Rheoli Cadwyn Gyflenwi Strategol yn Ysgol Busnes Caerdydd. 

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd 2023, Rhagoriaeth mewn Cynaliadwyedd Amgylcheddol
 • Y Busnesau Vogue 100 Arloeswyr: Dosbarth 2023; Arweinydd Meddwl Cynaliadwyedd
 • Rhaglen Ymchwil ac Arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd (2020), Cymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie, 200,000 o ymgeiswyr (cyfradd llwyddiant 5%), € 200,000
 • Rhaglen Ddoethuriaeth ar y Cyd Erasmus Mundus yr Undeb Ewropeaidd (2013), Doethuriaeth Ewropeaidd mewn Rheolaeth Ddiwydiannol (EDIM), Rhaglen PhD Gradd Ddwbl, € 110,000
 • Rhaglen Cyd-Feistr Erasmus Mundus yr Undeb Ewropeaidd (2010), Meistr ar y Cyd Ewropeaidd mewn Rheoli a Pheirianneg yr Amgylchedd ac Ynni (ME3), € 48,000
 • Cyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer y Wobr Papur Gorau (2022) Cynhadledd Flynyddol IPSERA 2022, Prifysgol Jonkoping, "I'r nifer nad yw'r ychydig yn cyflwyno pontio radical cyfiawn ar gyfer prynu a rheoli cyflenwi"
 • Gwobr y Gynulleidfa am Siarad Gorau (2021), Coleg Prifysgol Sefydliad y Ddaear Dulyn, Cystadleuaeth Siarad Flash Diwrnod y Ddaear, "Dad-drefedigaethu Ffasiwn: Sut i symud o wisgo ffenestri i drawsnewid cyfiawn?"

Safleoedd academaidd blaenorol

Mai 2020 – Medi 2022

Ymchwilydd Ôl-ddoethurol II - Coleg Prifysgol Dulyn (UCD), Iwerddon

       · Hyb Cadwyn Gyflenwi Gyfrifol Ffasiwn (FReSCH)

Tachwedd 2017 – Rhagfyr 2019

Ymchwilydd Ôl-ddoethurol I - Politecnico di Milano (POLIMI), Yr Eidal

       · Academi Moethus Cynaliadwy

Medi 2013 – Hydref 2017

Ph.D. Ymchwilydd - Universidad Politecnica de Madrid (UPM), Sbaen a POLIMI, Yr Eidal

Ebr 2017 – Awst 2017

Ysgolhaig Ymweld - Prifysgol Manceinion, Ysgol Deunyddiau

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

ERTHYGLAU CYFRYNGAU RHYNGWLADOL

CYFRANIADAU CYFRYNGAU RHYNGWLADOL

DIGWYDDIAD ACADEMAIDD YN GWAHODD SIARADWR

 • Karaosman H. (2023) Seinydd. "Yr academydd actifydd". The Power of Public Value Podcast, Ysgol Busnes Caerdydd, 10 Hydref
 • Karaosman H. (2023) Cadair. Cynulliad Cyffredinol Blynyddol UCRF 2023, 4 Gorffennaf
 • Karaosman H. (2023) Seinydd. Cynhadledd IPSERA 2023 Cynulliad Cyffredinol Blynyddol, 4 Ebrill
 • Karaosman H. (2023) Seinydd. "Gweithredaeth ymchwil heb ei raveled". 10fed Fforwm Cynaliadwyedd EurOMA. 23 Mawrth
 • Karaosman H. (2022) Seinydd. "Rheoli cadwyn gyflenwi gynaliadwy drwy ddulliau arloesol a chreadigol: Ymchwil Gweithredu". 10fed Ysgol Haf Euroma. 30 Mehefin.
 • Karaosman H. (2022) Seinydd. "Gwerth cofleidio amrywiaeth mewn dulliau ymchwil ansoddol". Cyfres Dulliau Rhithwir Journal of Supply Chain Management, Ar-lein. 2 Mai
 • Karaosman H., (2022) Seinydd. Cynhadledd IPSERA 2022 Cynulliad Cyffredinol Blynyddol, 12 Ebrill
 • Karaosman H. (2021) Seinydd. Fforwm Ffasiwn Cynaliadwy. Mae'r Asociación Moda Sostenible Barcelona mewn cydweithrediad â EADA. 15 Rhagfyr
 • Karaosman H., Ward I., a Marshall D. (2021). Seinydd. "Sicrhau trosglwyddiad cyfiawn a chynhwysol i gadwyni cyflenwi carbon isel". Symposiwm Coleg Ymchwil Busnes UCD, Ar-lein, Mehefin 2021
 • Karaosman H. (2021) Seinydd. "Sut i ddadfeddiannu ffasiwn? Ymchwilio i gyfiawnder a grymuso mewn cadwyni cyflenwi ffasiwn". Seminar Ymchwil ESADE BuNeD, 26 Mai
 • Cynulliad Cyffredinol Blynyddol Karaosman H. (2021). Seinydd. Cynhadledd Ar-lein IPSERA 2021, 30 Mawrth
 • Karaosman H. (2020) Seinydd. Gweithdy U21 ECR 2020 caethwasiaeth fodern, llafur gorfodol a masnachu pobl: Mapiau ffyrdd hyd at 2030, 3 Rhagfyr

 CADEIRYDD TRAC DIGWYDDIADAU ACADEMAIDD

 • Fforwm Pontio Cyfiawn (2023). Cadeirydd trac. Fforwm UCRF. 27 Ebrill
 • Astudiaethau'r Sector Cynaliadwyedd (2023). Cadeirydd trac. Cynhadledd Flynyddol IPSERA. 3 Ebrill 
 • Sut i alluogi newid systemig mewn ffasiwn? (2023). Cadeirydd Trac. Cynhadledd Flynyddol IPSERA. 3 Ebrill 
 • Gweithdy Doethurol (2023). Cadeirydd trac. Cynhadledd Flynyddol IPSERA. 2 Ebrill 
 • Economi Gylchol a Chynaliadwyedd (2023). Cadeirydd trac. Cynhadledd Ranbarthol IPSERA UK-Ireland ar Gynaliadwyedd ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa. 2 Chwefror
 • Ffyrdd o Ofalu: Ymarfer Cydsafiad (2022) Cadeirydd trac. Cynhadledd Ffasiwn Ryngwladol. Prifysgol ArtEZ x Wladwriaeth o Ffasiwn. 30 Mehefin
 • Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy (2022). Cadeirydd trac. Cynhadledd IPSERA 2022, 13 Ebrill
 • Cynaliadwyedd Cymdeithasol 2022). Cadeirydd trac. Cynhadledd IPSERA 2022, 11 Ebrill
 • COVID-19 a Rheoli Cadwyn Gyflenwi (2021). Cadeirydd trac. Cynhadledd Ar-lein IPSERA 2021, 30 Mawrth
 • Dosbarth Meistr: Meistr Newid (2018). Collocwiwm Ffasiwn: Chwilio am y Moethus Newydd, 1 Mehefin
 • Cynaliadwyedd mewn Rheoli Cadwyn Gyflenwi Moethus (2017). Cadeirydd trac. Gweithdy Rhyngwladol ar Manwerthu Moethus, Gweithrediadau a Rheoli Cadwyn Gyflenwi Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth. 27 Tachwedd

 DIGWYDDIAD YMGYSYLLTU DIWYDIANNOL PRIF SIARADWR

 • Ailddychmygu Pontio Cynaliadwyedd (2023). Prif siaradwr. Trefnu cynhadledd fusnes y dyfodol. Ysgol Busnes Caerdydd x Politecnico di Milano. 29 Tachwedd
 • Atebion y tu hwnt i Dwf: Cyfiawnder Cymdeithasol a Datgarboneiddio Ffasiwn (2023). Prif siaradwr. Agenda Ffasiwn Byd-eang. Uwchgynhadledd Ffasiwn Byd-eang. 27 Mehefin
 • #NoNewClothes + Pam mae Talu Cyflog Byw yn Ateb Hinsawdd (2023). Prif siaradwr. Ail-wneud cynhadledd i'r wasg. 31 Mai
 • Rhoi Pobl a'r Blaned Blaen a Chanol: Y Gallu i Cynnal trwy Ffasiwn (2023). Prif siaradwr. Wythnos Ffasiwn Milano, Ffasiwn ar gyfer Planed: Open Parliament. 23 Chwefror
 • Newid yn yr Hinsawdd ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol (2021). Prif siaradwr. TEDx Archivorum 15 Ebrill
 • Cyfiawnder ac Ecwiti mewn Ffasiwn (2021). Prif siaradwr. Fforwm Tryloywder a Chynaliadwyedd III (Brasil). 4 Mawrth
 • Ffasiwn Ailosod (2020). Prif siaradwr. Ffatri Proses 4Digwyddiad Blynyddol Cynaliadwyedd. 26 Tachwedd (yn Saesneg)
 • Crefftio diwylliant cadwyn gyflenwi fwy gwydn, effeithiol a chyfrifol (2020). Prif siaradwr. Financial Times x Uwchgynhadledd y We Nesaf 18 Mehefin
 • Progetto Quid Flagship Milan Store Inauguration (2019). Prif siaradwr. Progetto Quid. 25 Hydref
 • Maniffesto ar gyfer Cyfrifoldeb Moesegol ac Amgylcheddol mewn Ffasiwn (2019) Prif siaradwr. Cynhadledd Flynyddol Guru Brand Da. 10 Mai
 • Datgloi Moethus Cyfrifol (2017). Prif siaradwr. Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth, 27 Tachwedd
 • Pam newid? (2017). Prif Siaradwr. Academi Moethus Cynaliadwy Gweithdy Diwydiannol Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth, 12 Hydref
 • Ffasiwn Cynaliadwy (2017). Prif siaradwr. Sioe Ffasiwn Prifysgol Glasgow Caledonian 30 Mai
 • Cynaliadwyedd a Moethusrwydd: Croeso i Gynulliad y Genhedlaeth Nesaf (2016) Prif siaradwr. Uwchgynhadledd Moethus Cyfrifol Politecnico di Ysgol Rheolaeth Milano, 30 Tachwedd

DIGWYDDIAD YMGYSYLLTU DIWYDIANNOL YN GWAHODD SIARADWR

 • La Moda e Sostenabilita (2023). Seinydd. Cooperativa Lamongolfiera 13 Hydref
 • Uwchgynhadledd Amgylchedd Ffasiwn Busnes (2023). Seinydd. Vogue Polska. 10 Hydref
 • Y tu hwnt i ddatgarboneiddio: Mae angen pontio teg a chyflym ar y diwydiant ffasiwn sy'n osgoi atebion ffug (2023). Seinydd. Stand.Earth ac Oxfam Canada. 20 Medi
 • Beth sydd o'n blaenau? Deddfwriaeth, Cadwyni Cyflenwi Golchi Glas a Ffasiwn (2023). Seinydd. Cyfarfod Bwrdd Cynghori ar Gynaliadwyedd Factory 4. 24 Mai 
 • Dim ond newid mewn ffasiwn (2023). Union of Concerned Researchers in Fashion Forum. Seinydd. 27 Ebrill 
 • Dadeni Cadwyni Cyflenwi Ffasiwn Eidalaidd (2021). Seinydd. Ffatri Proses 4Digwyddiad Blynyddol Cynaliadwyedd. 2 Rhagfyr
 • Ffascapes: Economi Gylchol (2021). Seinydd. Rhaglen ddogfen gan Livia Firth, Lucy Siegle ac Andrew Morgan. 20 Medi
 • Ffascapes: Economi Gylchol (2021). Seinydd. Lansiad Dogfennol. 20 Medi
 • Jeans a'r Economi Gylchol (2021) Seinydd. Genova Jeans 5 Medi (yn Saesneg)
 • Dim byd gwastraff: pam? (2021). Siaradwr. WRAD x PVH. 6 Gorffennaf (yn Saesneg)
 • Cadwyni Ffasiwn a Chyflenwi: Cyfleoedd a Tagfeydd (2021). Seinydd. Bez Atölye Moda Çalıştayı. 22 Mai (yn Nhwrci)
 • O Addurno Ffenestri i Drawsnewid Cadwyn Gyflenwi Radical (2021). Seinydd. Instagram Live gyda Beira 22 Ebrill
 • A yw'r pandemig wedi ein rhybuddio i ddod yn ddefnyddwyr moesegol (2021). Seinydd. Uwchgynhadledd Ffasiwn Lerpwl. 21 Ebrill
 • Moda e catena produttiva all'inizio (Fashion and Production Chain) (2021). Seinydd. Grŵp Benetton. 20 Ebrill
 • Beth am Ffasiwn 2022? (2021). Siaradwr. Mae Instagram yn byw gyda chyflwr ffasiwn. 16 Ionawr
 • Addysg a Gyrfa mewn Ffasiwn Gynaliadwy (2021). Seinydd. Moda Kariyeri (Gyrfa Ffasiwn) 9 Ionawr (yn Nhwrci)
 • Cadwyni cyflenwi cynaliadwy yn erbyn Covid-19. (2020). Siaradwr. Gweithdy Cynaliadwyedd IPSERA. 30 Tachwedd
 • Ffasiwn rhwng y Pandemig a Chynaliadwyedd (2020) Seinydd. Bore da. 28 Tachwedd (yn Saesneg)
 • Bloc Dydd Gwener Du (2020). Seinydd. Cube Radio. 21 Tachwedd (yn Saesneg)
 • 4 Cynaliadwyedd (2020). Seinydd. Factory prosesu. 22 Hydref (yn Saesneg)
 • Ymddiriedolaeth Ffasiwn (2020). Seinydd. Siambr Genedlaethol Ffasiwn Eidalaidd (Camera nazionale della moda italiana). 24 Mehefin
 • Ailddiffinio Ffasiwn o A i Z (2020). Seinydd. Evde Moda Sohbetleri (sgyrsiau ffasiwn yn ystod y cyfnod clo) 20 Mehefin (yn Nhwrci)
 • Cadwyni Cynaliadwyedd a Chyflenwi: Parch ac Empathi mewn Cadwyni Cyflenwi Ffasiwn (2020). Seinydd. Syniad Kolektif. 31 Mai (yn Nhwrci)
 • Adeiladu cadwyni cyflenwi gwydn, effeithlon + cynaliadwy yng nghanol a thu hwnt i Covid-19 (2020). Seinydd. Conscious Chatter. 28 Mai
 • Cynaliadwyedd yn y Diwydiant Nwyddau Moethus Personol (2020). Seinydd. Sgyrsiau Rheoli Moethus – Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth. 18 Mai
 • Tueddiadau Ffasiwn Cynaliadwy (2020). Seinydd. Moda Kariyeri (Gyrfa Ffasiwn) 9 Mai (yn Nhwrci)
 • Gwella Tryloywder ac Olrhain Cadwyni Gwerth Cynaliadwy: Y Sector Lledr (2019). Seinydd. 34ain Comisiwn Economaidd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ewrop. 2 Tachwedd
 • Sut i Gyflymu'r Pontio i Gynaliadwyedd yng nghyd-destun ffasiwn? (2019). Llefarydd. Unitelma Sapienza - Prifysgol Roma 30 Medi
 • Dioddefwyr ffasiwn (2019). Y Siaradwr Premiere Ewropeaidd. 23 Ebrill
 • Gŵyl Ffilm Ffasiwn Milano ar gyfer Sgwrs Werdd (2018). Seinydd. Gŵyl Ffilm Ffasiwn Milano, 24 Medi

SAFONWR DIGWYDDIADAU YMGYSYLLTU DIWYDIANNOL

 • Ailfeddwl Datgarboneiddio (2023). Cymedrolwr. 29 Tachwedd
 • Dim ond newid mewn ffasiwn (2023). Union of Concerned Researchers in Fashion Forum. Cymedrolwr. 27 Ebrill
 • Sut mae myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol ifanc yn trawsnewid cadwyni cyflenwi corfforaethol er gwell? (2022) Safonwr. Diwrnod Caffael Cynaliadwy'r Byd, 21 Mawrth
 • Ffasiwn, cadwyn gyflenwi a chynaliadwyedd: Sut i drwsio system sydd wedi torri? (2021) Safonwr. Cynhadledd Ar-lein IPSERA 2021, 30 Mawrth
 • FFF Milano ar gyfer Sgwrs Werdd 2021: Uwchgylchu Natur gyda Javier Goyeneche a Hakan Karaosman (2021). Cymedrolwr. Gŵyl Ffilm Ffasiwn Milano. 7 Ionawr
 • Sut mae'r amseroedd presennol yn pwyso am ymwybyddiaeth newydd mewn ffasiwn (ymgyrch ymgysylltu â'r gymuned a chodi ymwybyddiaeth dros ffasiwn amgylcheddol gyfrifol a chymdeithasol gyfiawn) (2020). Cymedrolwr. 2020-presennol
 • Sut i ailddiffinio ffasiwn i Sicrhau Tegwch i Bawb: Sgwrs Frank rhwng Hakan Karaosman a Livia Firth (2020). Cymedrolwr. Fforwm Ffasiwn Moesegol Rio 30 Hydref
 • Adroddiadau Cynaliadwyedd & Comms Europe (2020). Cymedrolwr. Digwyddiad Reuters. 1 Medi
 • Ffasiwn yw 'Newid yn yr Hinsawdd a'r Economi Gylchol' (2020). Cymedrolwr. Fashinnovation ledled y byd. 8 Mehefin
 • Hyb Rhyngweithio: Addysg a Ffasiwn Cynaliadwyedd (2020). Cymedrolwr. Gwyn Milan Cynaliadwy. 11-12 Ionawr
 • Meithrin Ymgysylltu â'r Cyhoedd: Sgwrs gyda Vogue Italia a'r Cenhedloedd Unedig (2019). Cymedrolwr. Responsible Luxury Summit Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth. 21 Tachwedd
 • FFF Milano ar gyfer Sgwrs Werdd gydag Oskar Metsavaht: Premiere Eidalaidd y Rhaglen Ddogfen "ASAP" (2019). Cymedrolwr. Gŵyl Ffilm Ffasiwn Milano, 7 Tachwedd
 • Ymwybyddiaeth newydd o newid radical a theg (2019). Cyd-sylfaenydd & Moderator. Ymwybyddiaeth newydd. 20 Medi
 • Ffasiwn Cyfrifol i Gyflymu'r Pontio i Gynaliadwyedd (2019). Cyd-sylfaenydd & Moderator. Ymwybyddiaeth newydd. 20 Medi
 • Give a FOK-us: Fashion Force (2019) Cymedrolwr. Reboot Ffasiwn Milan Cynaliadwy Gwyn. 15 Mehefin
 • Meddwl yn Gynaliadwy (2019). Curadur Cynnwys Celf a Rhyngweithio a Phartner Academaidd. Salvatore Ferragamo. Ebrill 2019-2021
 • Cyflwr Ffasiwn: Chwilio am y Moethus Newydd (2018) Safonwr, Gweithdy Rhyngwladol ar Manwerthu Moethus, Gweithrediadau a Rheoli Cadwyn Gyflenwi Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth, 28 Tachwedd

Pwyllgorau ac adolygu

ROLAU ARWEINYDDIAETH RYNGWLADOL

 • Aelod o'r Pwyllgor Pobl. Ysgol Busnes Caerdydd (2023 – presennol)
 • Aelod o'r Pwyllgor Ymgysylltu Allanol. Ysgol Busnes Caerdydd (2023 – presennol)
 • Cadair. Undeb yr Ymchwilwyr Pryderus mewn Ffasiwn (2021 – presennol)
 • Llysgennad. Addewid Caffael Cynaliadwy (2020 – Presennol)
 • Cyfarwyddwr Brandio. Cymdeithas Addysg ac Ymchwil Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol (IPSERA) (2020 – 2023)
 • Pwyllgor Trefnu. Y Gwir Gynghrair Cost (2022 – presennol)
 • Partner gwyddonol. Ymwybyddiaeth Newydd (2019 – presennol)
 • Cyngor Cynghori Creadigol. Cyflwr Ffasiwn (2020 – 2022)
 • Curadur Cynnwys Celf a Rhyngweithio a Phartner Gwyddonol Salvatore Ferragamo: Meddwl Cynaliadwy (2019-2021)
 • Arbenigwr Prosiect. Comisiwn Economaidd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ewrop (2019 – 2020)
 • Pwyllgor Cynaliadwyedd. Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth (2018-2019)
 • Curadur Cynorthwyol. Cyflwr Ffasiwn: Chwilio am y Moethus Newydd (2018)
 • Partner gwyddonol. MSc Hackathon Myfyrwyr mewn Cydweithrediad â Grŵp PRADA a Phrifysgol Yale (2018)
 • Pwyllgor Trefnu. Llunio Dyfodol Digidol Cynaliadwy, Digwyddiad Ymgysylltu Aml-randdeiliaid gan Grŵp PRADA (2017 – 2018)
 • Sylfaenydd. Cynulliad y Genhedlaeth Nesaf (MSs Student Hackathon mewn Cydweithrediad â Phrifysgol Caledonian Glasgow a Choleg Ffasiwn Llundain, Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth (2016 – 2019)
 • Pwyllgor gwyddonol. Gweithdy Rhyngwladol ar Manwerthu Moethus, Gweithrediadau a Rheoli Cadwyn Gyflenwi, Politecnico di Milano Ysgol Reolaeth (2015 – 2019)
 • Cyd-drefnydd. Uwchgynhadledd Moethus Gyfrifol, Ysgol Rheolaeth Politecnico di Milano (2015 – 2019)

 ADOLYGYDD CYFNODOLION

 • Journal of Cleaner Production, 2023 - Presennol
 • International Journal of Production and Operations Management, 2022 - Present
 • Journal of Supply Chain Management, 2022 - Presennol
 • Journal of Purchasing and Supply Management. 2021 – Presennol
 • Journal of Business Research, 2020 – Presennol
 • Journal of Fashion Marketing and Management, 2018 – Presennol
 • Cynaliadwyedd, 2018
 • Business Process Management Journal, 2017 – Presennol
 • International Journal of Retail and Distribution Management, 2014 – Presennol
 • Busnes a Rheolaeth Cogent, 2014

 

Meysydd goruchwyliaeth

Ar ôl cwblhau PhD gradd ddwbl mewn amgylchedd rhyngwladol, profais agweddau cyfoethogi a heriol goruchwyliaeth traethawd ymchwil fel myfyriwr. Hoffwn ddod â fy mhrofiadau i helpu ein myfyrwyr i gyfoethogi eu profiad ar lefelau academaidd, personol a phroffesiynol. 

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr yn y meysydd canlynol:

 • Dim ond pontio 
 • Cyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd amgylcheddol mewn cadwyni cyflenwi cymhleth
 • Cynaliadwyedd cadwyn gyflenwi ffasiwn
 • Materion pŵer, cynhwysiant ac asiantaeth
 • Materion paradocsaidd wrth reoli'r gadwyn gyflenwi