Ewch i’r prif gynnwys
Jennifer Keating

Dr Jennifer Keating

(hi/ei)

Cydymaith Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Trosolwyg

Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw nodi a deall ffactorau sy'n cefnogi datblygiad plant. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn anawsterau prosesu synhwyraidd a phrofiadau synhwyraidd a'u heffaith ar ddatblygiad plant. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio yn y Labordy Data Addysg yn Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru. Yn fy ymchwil, rwy'n dadansoddi data addysg weinyddol, data arolwg ar raddfa fawr, a chysylltiad data, gan ganolbwyntio ar blant ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Cyn hynny, gweithiais fel Cydymaith Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd a'r Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y rôl hon, gweithiais ar brosiectau ymchwil gyda ffocws ar hyblygrwydd gwybyddol, anhwylder cydlynu datblygiadol, a manteision chwarae ar gyfer datblygiad cymdeithasol ac emosiynol. Rwy'n defnyddio amrywiaeth o ddulliau ymchwil gan gynnwys asesiadau ymddygiadol, adroddiadau rhoddwyr gofal, electroenceffalograffi (EEG), a sbectrosgopeg bron i mewn swyddogaethol (fNIRS).

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

Erthyglau

Ymchwil

Prosiectau cyfredol:

Labordy Data Addysg Cymru: Yn yr ymchwil hwn, rwy'n cynnal dadansoddiad o ddata addysg weinyddol, data arolwg ar raddfa fawr, a chysylltiad data, gan ganolbwyntio ar blant ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Cydlynu, Symud, ac Astudiaeth Ymennydd (CoMB): Mae astudiaeth CoMB yn ymchwilio i gydberthynas niwral Anhwylder Cydlynu Datblygiadol (DCD). Yn benodol, rwy'n defnyddio electroenceffalograffi (EEG) i archwilio gweithgarwch system niwronau drych mewn plant â DCD.

Manteision chwarae doliau: Rwy'n gweithio ar nifer o astudiaethau sy'n ymchwilio i effaith chwarae doliau ar draws nifer eang o feysydd gan gynnwys empathi, sgiliau cymdeithasol ac iaith. Mae'r prosiect hwn yn cynnwys defnyddio sbectrosgopeg swyddogaethol bron-yn-infared, asesiadau ymddygiadol, adroddiadau rhoddwyr gofal, a mesurau arsylwadol.

Rôl hyblygrwydd gwybyddol mewn ymddygiad ailadroddus plant:  Mae'r astudiaeth hon yn archwilio rôl is-fathau o hyblygrwydd gwybyddol (hyblygrwydd symud a chynrychioliadol set) ar ymddygiadau ailadroddus plant.

 

Bywgraffiad

Addysg israddedig

2017: BA Seicoleg, Coleg Prifysgol Dulyn (Anrhydedd Dosbarth Cyntaf)

Addysg ôl-raddedig

2020: PhD Seicoleg, Coleg Prifysgol Dulyn

Cyflogaeth 

2023-presennol: Cydymaith Ymchwil, Cymru Insitute o Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd

2021-2023: Cydymaith Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

2020-2021: Cydymaith Ymchwil, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cronfa Ymchwil a Datblygu Strategol Sefydliad Arloesedd y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd - Ebrill 2022
 • Cais Infastructure Ymchwil ar gyfer Offer Delweddu'r Ymennydd Newyddenedigol (Cyd-ymchwilydd), Prifysgol Caerdydd - Awst 2021
 • Rhestr fer Gwobr Gyrfa Gynnar Adran Niwroseicoleg Cymdeithas Seicolegol Iwerddon – Tachwedd 2019
 • Cyllid Ymgysylltu â'r Cyhoedd SPARC, UCD – Tachwedd 2019
 • Cyllid Hadau – Lledaenu ac Allbynnau, UCD – Ebrill 2019
 • Cronfa Ymchwil ac Arloesi Graddedigion, UCD – Mawrth 2019
 • Cronfa Ymchwil ac Arloesi Graddedigion, UCD – Hydref 2018
 • Gwobr Deithio, Gwarantwyr yr Ymennydd – Mai 2018
 • Ysgoloriaeth Ôl-raddedig yn y Celfyddydau, UCD – Mawrth 2018

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Niwroddatblygiad
 • Niwroamrywiaeth
 • Niwroseicoleg
 • Datblygiad plant a'r glasoed