Ewch i’r prif gynnwys
Tyler Keevil BA MA PhD

Dr Tyler Keevil

BA MA PhD

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
KeevilT@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74040
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 1.07, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Mae Tyler Keevil yn nofelydd, awdur straeon byrion, ac yn sgriptiwr o Vancouver, Canada. Mae'n Ddarlithydd ac yn Gyfarwyddwr yr MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd.    Mae'n awdur sawl nofel ac mae ei weithiau byr wedi ymddangos mewn ystod eang o gylchgronau ac antholegau, gan gynnwys The Missouri Review, New Welsh Review, a PRISM: International. Mae wedi derbyn nifer o wobrau am ei ysgrifennu, yn fwyaf nodedig Gwobr Golygyddion Jeffrey E.  Smith Adolygiad Missouri, Gwobr y Bobl Llyfr y Flwyddyn, a Gwobr Taith Ymddiriedolaeth Awduron Canada / McClelland & Stewart.

Yng Nghaerdydd, ar lefel israddedig, mae fel arfer yn dysgu ar Reading Creadigol ac Ysgrifennu Creadigol, Ysgrifennu Sgrin, a Phrosiect Ysgrifennu Creadigol Blwyddyn 3; ar lefel MA mae'n dysgu ar Weithdy Awduron a'r Portffolio Ysgrifennu Creadigol.  Mae hefyd yn goruchwylio nifer o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig; Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys straeon ffyrdd mewn ffuglen a ffilm, y Bildungsroman a straeon sy'n dod i oed, a ffuglen fer Canada, ac mae'n croesawu ceisiadau am brosiectau ymchwil yn y meysydd hynny.

Cyhoeddiad

2022

2021

 • Keevil, T. 2021. Summer of our discontent. In: Forest, S. and Law, L. K. eds. Seasons Between Us. Calgary, Canada: Laksa, pp. 174-198.

2020

2018

 • Keevil, T. 2018. Last seen leaving. In: Keevil, T. and Gramich, E. eds. Hometown Tales: Wales. London: Orion Publishing Co
 • Keevil, T. 2018. No good brother. London: The Borough Press.

2017

2016

 • Keevil, T. 2016. The weeds & the wildness. In: Strangers Among Us: Tales of Underdogs and Outcasts. Laksaw Media Groups Inc., Calgary, Alberta, pp. 91-107.
 • Keevil, T. 2016. Foul is fair. Black Static 50, pp. 46-58.
 • Keevil, T. 2016. Starlings. Interzone 264, pp. 14-33.
 • Keevil, T. 2016. The Search. PRISM International 54(4), pp. 9-100.

2015

2014

 • Keevil, T. 2014. Burrard inlet. Parthian.
 • Keevil, T. 2014. Hot feet. Black Static 39
 • Keevil, T. 2014. Mangleface. In: Wild, S. ed. Rarebit. Parthian Books, Cardigan
 • Keevil, T. 2014. Sealskin. In: The Journey Prize Stories 26. McClelland & Stewart, Toronto

2013

 • Keevil, T. 2013. The Drive. Myriad Editions.

2010

2009

 • Keevil, T. 2009. Knockout. New Welsh Review 85, pp. 47-47.

2008

 • Keevil, T. 2008. Tokes from the wild. In: Ware, G. ed. Brace: A New Generation in Short Fiction. New Writer Showcase Comma Press

Adrannau llyfrau

 • Keevil, T. 2021. Summer of our discontent. In: Forest, S. and Law, L. K. eds. Seasons Between Us. Calgary, Canada: Laksa, pp. 174-198.
 • Keevil, T. 2018. Last seen leaving. In: Keevil, T. and Gramich, E. eds. Hometown Tales: Wales. London: Orion Publishing Co
 • Keevil, T. 2016. The weeds & the wildness. In: Strangers Among Us: Tales of Underdogs and Outcasts. Laksaw Media Groups Inc., Calgary, Alberta, pp. 91-107.
 • Keevil, T. 2015. Fabrications. In: A Fiction Map of Wales. H'mm Foundation, Swansea
 • Keevil, T. 2015. Night start. In: New Welsh Short Stories. Seren Books, Bridgend, pp. 7-19.
 • Keevil, T. 2014. Mangleface. In: Wild, S. ed. Rarebit. Parthian Books, Cardigan
 • Keevil, T. 2014. Sealskin. In: The Journey Prize Stories 26. McClelland & Stewart, Toronto
 • Keevil, T. 2008. Tokes from the wild. In: Ware, G. ed. Brace: A New Generation in Short Fiction. New Writer Showcase Comma Press

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Ymchwil

Mae gwaith creadigol Tyler yn cynnwys nofelau, ffuglen fer a ffeithiol, a sgriptiau.  Mae ei nofel gyntaf, Fireball (Parthian, 2010), yn stori sy'n dod i oed ar arfordir gorllewinol Canada. Enwebwyd y nofel ar gyfer Llyfr y Flwyddyn Cymru a Gwobr Not-the-Booker y Guardian, a derbyniodd Wobr Llyfr y Flwyddyn Cymru.    Ei ddilyniant, Mae The Drive, yn nofel ffordd sy'n ceisio archwilio, cwestiynu, a gwrthdroi'r traddodiad a wnaed yn enwog gan Kerouac. Ffurfiodd y Drive ran greadigol o draethawd PhD Tyler.  Cyhoeddwyd y nofel yn 2013 gan Myriad Editions ac, fel Fireball, fe'i henwebwyd ar gyfer Llyfr y Flwyddyn yn ddiweddarach a derbyniodd Wobr y Bobl y flwyddyn honno. Cyhoeddir ei nofel ddiweddaraf, No Good Brother, gan The Borough Press / HarperCollins yn 2018.  

Yn ogystal â nofelau, mae Tyler yn ysgrifennu ffuglen ffurf fer a ffeithiol greadigol, ac mae ei waith wedi ymddangos mewn ystod eang o gylchgronau ac antholegau ym Mhrydain, Canada, a'r Unol Daleithiau; mae'r rhain yn cynnwys The Missouri Review, New Welsh Review, a PRISM: International, ymhlith llawer o rai eraill. Enillodd ei ddarn o ffuglen greadigol 'Swarf' , Wobr Golygyddion Jeffrey E.  Smith, ac enillodd ei stori, 'Sealskin,' Wobr Journey  Ymddiriedolaeth Awduron Canada / McClelland a Stewart. Yn 2014 rhyddhaodd Parthian ei gasgliad cyntaf o straeon byrion, Burrard Inlet, sy'n archwilio themâu llafur, gwrywdod, a rhyngweithio dynol â'r amgylchedd.  Enwebwyd y llyfr am nifer o wobrau gan gynnwys Gwobr Stori Edge Hill, Gwobr Frank O'Connor, a Gwobr Llyfr y Flwyddyn y Bobl; Mae hefyd wedi ennill Gwobr Cyhoeddwr Annibynnol (IPPY) yn America.

Mae Tyler hefyd wedi ysgrifennu ar gyfer y sgrin, ac mae ffilmiau byrion a ddatblygwyd o'i sioeau sgrin wedi eu dangos mewn gwyliau yng Nghanada a Phrydain. Derbyniodd un o'i ffilmiau, 'Pitch', a gyd-ysgrifennodd ac a gyd-gyfarwyddodd, wobr y Ddraig Gymreig yng Ngŵyl Ffilm Casnewydd, a chynhyrchwyd a dangoswyd un arall, 'Running Pains' ar ITV Cymru.    Ei stori fer, Mae 'The Herd', wedi'i ddewis ar gyfer addasiad ffilm nodwedd gan y cyfarwyddwr Jeremy Ball, ac yn ddiweddar derbyniodd Tyler a Jeremy gyllid datblygu i gyd-ysgrifennu'r sgript ffilm.

Mae diddordebau beirniadol Tyler yn cyd-fynd yn agos â'i waith creadigol. Ymhlith pynciau eraill, mae wedi cyhoeddi erthyglau ar y traddodiad sy'n dod i oed, ffuglen fer Canada, cysyniad Kerouac o'r 'bookmovie', a dod â phersbectif newydd i'r stori ffordd fodern. Mae hefyd wedi cyhoeddi erthyglau ar addysgeg Ysgrifennu Creadigol ac archwilio'r Anthropocene trwy gydweithredu gwyddoniaeth a chelf.      Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn goruchwylio prosiectau ôl-greadigol-feirniadol sy'n canolbwyntio ar naratifau taith a straeon sy'n dod i oed.

Bywgraffiad

Ganwyd Tyler yn Edmonton, cafodd ei fagu yn Vancouver, ac yng nghanol ei ugeiniau symudodd i Gymru.  Cwblhaodd ei BA mewn Saesneg (pwyslais Llenyddiaeth) ym Mhrifysgol British Columbia, ac ar ôl amser allan i ganolbwyntio ar ei ysgrifennu dychwelodd i fyd addysg i astudio ar gyfer ei MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle aeth ymlaen i wneud ei PhD dan oruchwyliaeth Matthew Francis.

Cyn dod i'r byd academaidd bu Tyler yn gweithio mewn ystod eang o alwedigaethau, gan gynnwys fel tirluniwr, planhigyn, a deckhand icebarge, yn ogystal ag mewn ffatrïoedd, bwytai, a cychod. Mae'r profiadau amrywiol hyn wedi llywio llawer o'i waith creadigol, yn enwedig ei gasgliad o straeon Burrard Inlet (Parthian, 2014), sy'n archwilio themâu llafur, gwrywdod a rhyngweithio dynol â'r amgylchedd.

Ar ôl cyrraedd Cymru, gweithiodd Tyler gyda Theatr Powys, cwmni theatr gymunedol a Theatr mewn Addysg (TIE), lle roedd ei bartner yn ymarferydd preswyl. Hyrwyddodd y cwmni ethos o allgymorth ac ymgysylltu, a nod Tyler yw bwrw ymlaen â hynny trwy gymryd rhan mewn digwyddiadau darllen, gwyliau llenyddol, mentora ac ysgrifennu gweithdai gyda'r cyhoedd.