Ewch i’r prif gynnwys
Hiroyuki Kido PhD

Dr Hiroyuki Kido

(e/fe)

PhD

Darlithydd

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydw i wedi bod yn astudio deallusrwydd artiffisial ers tua 2002 pan ddes i ar draws y llyfr enwog, Deallusrwydd Artiffisial: Dull Modern,  yn llyfrgell fy mhrifysgol i. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar draws rhesymeg, dysgu peirianyddol a niwrowyddoniaeth. Mae gen i gefndir addysgol mewn tair prifysgol a phrofiad ymchwil mewn diwydiant, sefydliad cenedlaethol a thair prifysgol ar draws Japan, Tsieina a'r DU.

Cyhoeddiad

2022

2018

2017

2016

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb mewn sut mae'r ymennydd yn prosesu rhesymu. Rwy'n astudio'n gyrsiol modelau cyfrifiannol credadwy biolegol o resymu. Mae Mumford yn awgrymu bodolaeth damcaniaeth o'r fath:

I grynhoi, fy nghred i yw bod damcaniaeth patrymau yn cynnwys germau damcaniaeth gyffredinol o feddwl ei hun, un sy'n sefyll yn erbyn y dadansoddiad a dderbynnir o feddwl o ran rhesymeg. ... Mae'r tebygrwydd rhyfeddol o strwythur pob rhan o'r cortecs dynol i'w gilydd ac o cortex dynol â chortecs y mamaliaid mwyaf cyntefig yn awgrymu bod pennaeth cyffredinol cymharol syml yn rheoli ei weithrediad, hyd yn oed mewn meddwl cymhleth a dwfn. (David Mumford, Damcaniaeth Patrwm: Safbwynt Uno, 1994)
 
Does neb yn gwybod o hyd sut mae rhesymu yn gweithio yn ein hymennydd. Mae fy ngwaith yn cael ei ysbrydoli gan ddulliau a dulliau a ddefnyddir mewn rhesymeg ffurfiol ac anffurfiol, dysgu peirianyddol a niwrowyddoniaeth. Mae fy ngwaith yn wahanol i resymeg a dysgu peirianyddol, gan fod gen i fwy o ddiddordeb mewn theori fiolegol gredadwy. Mae fy ngwaith hefyd yn wahanol i niwrosicnice, gan fy mod yn chwilio am fodel cyfrifiadurol.

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n addysgu ac yn arwain y modiwlau canlynol.

 • CM3112 (Deallusrwydd Artiffisial)
 • CMT215 (Rhesymu Awtomataidd)
 • CM2501 (Blwyddyn Astudio Dramor)

Rwy'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA).

Bywgraffiad

Prosiectau (Prif Ymchwilydd)

 • 2018 - 2022: Modelau Geneteg Bayesaidd Seiliedig ar Ddadl ar gyfer Cloddio Dadleuon, Ymchwil Gwyddonol C, Grantiau mewn Cymorth ar gyfer Ymchwil Gwyddonol <KAKENHI>
 • 2015 - 2019: Astudiaethau Gwrthdaro sy'n Seiliedig ar Ddata sy'n Seiliedig ar Dadl, Ymchwil Gwyddonol B (Meysydd Ymchwil Cynhyrchiol "Astudiaethau Gwrthdaro"), Grantiau Cymorth ar gyfer Ymchwil Gwyddonol <KAKENHI>

Dyfarniadau

 • JSAI (Gwobr Papur Gorau Cymdeithas Deallusrwydd Artiffisial Japan) 2012

Profiad

 • Darlithydd, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd, UK
 • ymchwilydd cyswllt nodedig, Sefydliad Logic a Gwybyddiaeth, Prifysgol Sun Yat-sen, Tsieina
 • Jokyo (athro cyswllt ymchwil/cynorthwy-ydd) ac ymchwilydd prosiect, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Tokyo, Japan
 • Ymchwil ôl-ddoethurol, Sefydliad Cenedlaethol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Diwydiannol Uwch, Japan
 • gweithiwr llawn amser, Canolfan Ymchwil a Datblygu Technoleg Gwybodaeth, Mitsubishi Electric Co, Ltd., Tokyo, Japan

Addysg

 • PhD mewn cudd-wybodaeth gyfrifiadurol a gwyddoniaeth systemau, Tokyo Sefydliad Technoleg, Japan
 • MSc mewn cyfrifiadureg, Prifysgol Hokkaido, Japan
 • BSc mewn peirianneg gwybodaeth, Prifysgol Niigata, Japan

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Deallusrwydd artiffisial