Ewch i’r prif gynnwys
Jasmine Kilburn-Toppin

Dr Jasmine Kilburn-Toppin

Darlithydd mewn Hanes Modern Cynnar

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Rwy'n hanesydd modern cynnar sydd â diddordebau ymchwil penodol mewn diwylliannau artiffisial, gofod trefol a phensaernïaeth, a rhwydweithiau o grefft a gwybodaeth 'wyddonol'. Mae fy ngwaith cyhoeddedig wedi archwilio themâu megis arbenigedd, diwylliannau materol coffa, a defodau rhoddion ymhlith crefftwyr a masnachwyr. Yn fwyaf diweddar, rwyf wedi ysgrifennu am weithdai gofaint aur metropolitan fel mannau arbrofol sylweddol.

Mae fy monograff, o'r enw Crafting identities: artisan culture in London, c.1550-1640 (MUP, 2021), yn dadlau bod neuaddau lifrai urddau artisan wedi dod yn safleoedd amlswyddogaethol ar gyfer arloesi technegol, coffau dinesig, a chyfnewid cymdeithasol a gwleidyddol. Gan leoli croestoriad sylfaenol o ddiwylliannau crefft, mercantile, 'gwyddonol', a gwybodaeth sefydliadol ym metropolis Lloegr, mae'n dangos, am y tro cyntaf, sut y cafodd statws cymdeithasol a deallusol crefftwyr Llundain ei wreiddio mewn cyd-destunau gofodol a materol.

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd ym mis Ionawr 2020 fel Darlithydd mewn Hanes Modern Cynnar (ar Gynllun Darlithwyr Disglair ). Cyn hyn, roeddwn yn gydymaith ymchwil ôl-ddoethurol ar brosiect a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, Metropolitan Science, ym Mhrifysgol Caint (2017-20), ac yn Gymrawd Hanes yng Ngholeg Murray Edwards, Prifysgol Caergrawnt (2016-17).

Cyhoeddiadau:

[gyda Elaine Tierney a Charlotte Wildman] Ymchwilio i ofod trefol a'r amgylchedd adeiledig (Manceinion, 2022).

'Gwneuthurwyr offerynnau, siopau ac arbenigedd yn Llundain y ddeunawfed ganrif', yn Gordon McOuat a Larry Stewart (eds), Spaces of Enlightenment Science (Brill, 2022), tt. 74-90.

Hunaniaethau crefftus: diwylliant crefftus yn Llundain, c.1550-1640 (Manceinion, 2021).

[Rebekah Higgitt a Noah Moxham] 'Science and the City: Spaces and Geographies of Metropolitan Science', Science Museum Group Journal, 15 (2021).

'Ysgrifennu gwybodaeth, creu hanesion: ryseitiau metelegol, artisiaid a diwylliannau sefydliadol yn Llundain fodern gynnar', Hanes Diwylliannol a Chymdeithasol, 18:3 (2021), 297-314.

Lle o ymddiriedaeth fawr i'w gyflenwi gan ddynion o sgil ac uniondeb': arwerthwyr a diwylliannau gwybodaeth yn Llundain ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg', The British Journal for the History of Science, 52:2 (2019), 197-223.

'Rhoddion diwylliannau ac urddau crefftus yn Llundain yr unfed ganrif ar bymtheg a dechrau'r ail ganrif ar bymtheg', The Historical Journal, 60:4 (2017),  865-887.

'Atgofion materol o'r guildsmen. Hunaniaethau crefftus yn Llundain fodern gynnar', yn E. Kuijpers a J. Pollmann, eds., Cof cyn moderniaeth. Arferion cof yn Ewrop fodern gynnar (Leiden, 2013), tt. 165-181.

"Mae anghytundebau wedi codi a chariad brawdol wedi gostwng': cyd-destunau gofodol a materol gwledd yr Urdd yn Llundain fodern gynnar', Hanes y Bragdy, 150 (2013), 28-38.

Cyhoeddiad

2022

2021

2019

2017

2013

Articles

Book sections

Books