Ewch i’r prif gynnwys
Sian Knott

Mrs Sian Knott

(hi/ei)

Darlithydd: Arweinydd Ffisiotherapi / HCT022

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd mewn ffisiotherapi yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd. Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer 2 fodiwl (HCT 022 a 023) ar gyfer yr MSc mewn Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Rwy'n parhau i weithio'n rhan amser yn glinigol mewn ymarfer priavte ac ar gyfer Gymnasteg Cymru. 

Fy mhrif faes profiad yw ym maes rheoli anafiadau chwaraeon, gan weithio ar draws nifer o chwaraeon drwy gydol fy ngyrfa sy'n cynnwys gymnasteg Cymru, Pêl-rwyd Cymru, Cymru Touch, undeb rygbi proffesiynol ac amatur. Rwyf hefyd wedi gweithio mewn chwe gêm Gymanwlad gyda Thîm Cymru (Birmingham 2022, Gold Coast 2018, Glasgow 2014, Delhi 2010, Melbourne 2006, Manceinion 2002), a 3 gêm Olympaidd yr haf (Rio 2016, Llundain 2012, Beijing 2008) a 2 Gemau Olympaidd y Gaeaf (Beijing 2022, Sochi 2014) gyda Team GB a byddaf yn ddirprwy brif ffisiotherapydd ym Mharis 2024. 

Rwy'n Gadeirydd Addysg Cymdeithas y Ffisiotherapyddion Siartredig mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff ac rwy'n angerddol am ddatblygiad proffesiynol. 

Fy iaith gyntaf yw Cymraeg ac mae'n cefnogi myfyrwyr sy'n astudio modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n cwblhau Doethuriaeth Broffesiynol mewn Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (blwyddyn 6). Mae fy ymchwil yn edrych ar brofiadau ffisiotherapyddion sy'n gweithio mewn chwaraeon elitaidd ar godi llais a beth yw'r rhwystrau a'r galluogwyr. Mae hon yn astudiaeth ansoddol disgrifiadol archwiliadol. 

Addysgu

Mae fy mhrif feysydd addysgu yn ymwneud â'r 2 fodiwl MSc canlynol:

 1. Asesu a thrin anafiadau chwaraeon
 2. Chwaraeon ac Ymarfer Particiaption, Rheolaeth Ryngddisgyblaethol ac Atal Anafiadau

Rwyf hefyd yn dysgu ar y Msc cyn cofrestru mewn Ffisiotherapi 

 1. Rhesymu clinigol a gwneud penderfyniadau mewn ffisiotherapi 
 2. Hanfodion ffisiotherapi

Bywgraffiad

Bûm yn gweithio fel clinigwr am 23 mlynedd, gyda 12 o'r rheiny mewn chwaraeon elitaidd cyn ymuno â staff academaidd Prifysgol Caerdydd, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd. Enillais statws cymrawd FHEA uwch yn 2021 a diploma mewn arweinyddiaeth a rheolaeth yn 2014. Yn 2003 cwblheais y dyfarniad MMACP a chefais MSc mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Adsefydlu ym Mhrifysgol Bryste yn 2000 lle roedd fy ymchwil yn rhan o reoli cyfergydion presennol. Ar hyn o bryd rwy'n astudio Doethuriaeth Broffesiynol mewn Ymarfer Gofal Iechyd Uwch ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae fy maes ymchwil yn codi llais/chwythu'r chwiban. Yn y Brifysgol rwy'n arwain ar nifer o weithgareddau ymgysylltu â myfyrwyr sy'n gysylltiedig â ffisiotherapi chwaraeon. 

Fy mhrif faes profiad yw ym maes rheoli anafiadau chwaraeon, yn enwedig mewn chwaraeon ieuenctid. Ond rydw i wedi gweithio ar draws nifer eang o chwaraeon drwy gydol fy ngyrfa, gan gynnwys gymnasteg (dynion a menywod ar draws nifer o wahanol ddisgleiniau), pêl-rwyd, bocsio, athletau anabledd, jiwdo, rhwyfo Prydain, hoci iâ, rygbi'r undeb a'r gynghrair.

 

ACTIFYDDION PROFFESIYNOL

 • Cymdeithas Ffisiotherapyddion Siartredig mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Yn flaenorol, roedd ganddo swydd Ysgrifennydd, Trysorydd a chynrychiolydd rhanbarthol Cymru.
 • Ffisiotherapyddion yn yr Academi Chwaraeon – rhan annatod o sefydlu'r grŵp hwn a threialu grŵp cyntaf De Cymru. Cynnig cyfleoedd i ffisiotherapyddion sydd newydd gymhwyso a myfyrwyr 3blynedd gysgodi ffisiotherapyddion cymwys sy'n gweithio mewn amgylcheddau chwaraeon.  

ARWEINYDDIAETH 

 • Prif ffisiotherapydd Tîm GB: Gemau Olympaidd y Gaeaf Beijing 2022.
 • Arweinydd y pentref Tîm Ffisiotherapydd Cymru Birmingham 2022.
 • Tîm Ffisiotherapydd Prif Cymru: Gold Coast 2018 a Glasgow 2014

AELODAETH BROFFESIYNOL

 • Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi
 • Cyngor Proffesiynau Gofal Iechyd
 • Cymdeithas Aelodau Aur Ffisiotherapyddion Siartredig mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Aelod o Gymdeithas Trin Ffisiotherapyddion Siartredig
 • Aelod o Gymdeithas Aciwbigo Ffisiotherapyddion Siartredig
 • Therapydd Corfforol Chwaraeon Rhyngwladol Cofrestredig. 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2023 Ymgynghorydd Chwaraeon Glân UKAD (a ddyfarnwyd gyntaf yn 2018, wedi'i ddiweddaru'n flynyddol)
 • Enwebiad 2022 ar gyfer Tiwtor Personol y Flwyddyn: Gwobrau Bywyd Cyfoethog
 • Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig 2014 Chwaraeon Cymru