Ewch i’r prif gynnwys
James Lambert-Smith

Dr James Lambert-Smith

Darlithydd mewn Daeareg Archwilio ac Adnoddau

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
Lambert-SmithJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74323
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell 2.11, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

 • Metallogenesis
 • Mineral deposits
 • Hydrothermal fluids
 • Mineralogy
 • Tourmaline

Cyhoeddiad

2022

2020

2017

2016

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb ym mhob agwedd ar genesis blaendal mwynau hydrothermol, gyda ffocws ar ddyddodion aur orogenig. Yn benodol, mae fy ymchwil yn cynnwys sefydlu'r prosesau sy'n arwain at ganolbwyntio aur mewn symiau economaidd, a ffynonellau a chymeriad yr hylifau hydrothermol sy'n hwyluso'r prosesau hyn. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn rheolaethau strwythurol ar leoliad a maint dyddodion mwynau, yn ogystal â datblygu offer newydd ar gyfer archwilio blaendal mwynau.

Rwy'n mynd i'r afael â'r pynciau hyn trwy astudiaethau maes, dadansoddi testunol a chemegol o fwynau, ac ymchwilio i gyfansoddiad a thymheredd gwreiddiol a phwysau hylifau hydrothermol hynafol sy'n dwyn aur wedi'u dal mewn grawn mwynau. Rwyf hefyd yn defnyddio geocemeg isotop sefydlog o fwynau sy'n gysylltiedig â mwyn (e.e. tourmaline, dolomite, pyrite) i archwilio ffynonellau hylifau hydrothermol, a thrwy ddirprwy, ffynonellau aur.

Addysgu

Rwy'n addysgu cysyniadau fundemental mewn daeareg adnoddau (gan gynnwys metel, mwynau diwydiannol a dyddodion cyfanredol, adnoddau ynni a hydrodaeareg) i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf. Rwyf hefyd yn arwain modiwl astudiaethau achos archwilio ail flwyddyn, sy'n cynnwys cyflwyniad i ymdrin â data archwilio mwynau yn y byd go iawn gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol y diwydiant.

Rwy'n arwain cyrsiau maes yng Nghernyw a Gogledd Cymru, ac yn cydlynu nifer helaeth o ddiwydiannau ar gyfer y rhaglen BSc Archwilio ac Adnoddau yng Nghaerdydd.

Bywgraffiad

 • 2017-present: Lecturer in Exploration and Resource Geology – School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University
 • 2014-2017: Lecturer in Applied Geology and Metamorphic Petrology – School of Natural and Built Environments, Kingston University
 • 20110-2014: PhD – Kingston University and Randgold Resources
 • 2005 - 2009: MSci Geology – University of Southampton

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of The Geological Society
 • Member of the Mineralogical Society
 • Member of the Society of Economic Geologists

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2014-2017: Lecturer in Applied Geology, Kingston University

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Metallogenesis
 • Adneuon mwynau ac archwilio mwynau
 • hylifau hydrothermol
 • Mwynau cymhwysol
 • isotopau sefydlog a gymhwysir i ddyddodion mwyn

Goruchwyliaeth gyfredol

Charles Routleff

Charles Routleff

Myfyriwr ymchwil

Ardrawiad

Mae gan ddealltwriaeth fanwl o fwynoleg ac esblygiad daearegol dyddodion mwynau botensial mawr i effeithio'n gadarnhaol ar effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd archwilio, o bron i waith cloddio i weithgareddau maes glas.

Mae fy ymchwil, mewn cydweithrediad â diwydiant, yn cyfrannu nodweddu manwl dyddodion unigol, ac at ddatblygu modelau system mwynau gysyniadol, sy'n cynorthwyo ymgyrchoedd archwilio rhanbarthol.