Ewch i’r prif gynnwys
Eshrar Latif BArch, MSc, MSc, PhD, Certified Passive House Designer

Dr Eshrar Latif

(e/fe)

BArch, MSc, MSc, PhD, Certified Passive House Designer

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Bensaernïaeth

Email
LatifE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70217
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell 1.29, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Athro Cyswllt yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), Prifysgol Caerdydd, y DU. O fewn WSA, rwy'n dal rôl Cyfarwyddwr Cwrs ar gyfer y rhaglen MSc Adeiladau Mega Cynaliadwy a Chadeirydd y Pwyllgor Moeseg Ymchwil, cyfrifoldebau sy'n cyd-fynd â'm hangerdd am bensaernïaeth gynaliadwy ac arferion academaidd moesegol. Rwyf wedi cyfrannu'n sylweddol at amrywiol grantiau ymchwil, ymgynghori a seilwaith, gan hyrwyddo paradeim pensaernïol cynaliadwy. Cyd-ysgrifennais y llyfr o'r enw 'Thermal Insulation Materials for Building Applications yn 2019, ymdrech gydweithredol gyda'r nod o wella gwybodaeth ym maes deunyddiau adeiladu cynaliadwy. Yn ei hanfod, mae fy nhaith broffesiynol wedi cael ei nodweddu gan ymroddiad diwyro i hyrwyddo arferion pensaernïol cynaliadwy trwy addysg, ymchwil ac arweinyddiaeth foesegol o fewn y maes academaidd.

Cyfrifoldebau

 • Arweinydd Rhaglen: MSc Cynaliadwy Mega-Adeiladau
 • Arweinydd modiwl: Trosolwg Cynaliadwy Mega-Adeiladau
 • Arweinydd modiwl: Systemau Gwasanaeth Cynaliadwy ar gyfer Mega-Adeiladau
 • Arweinydd modiwl: Dylunio Mega-Adeiladau Cynaliadwy
 • Arweinydd modiwl: Hinsawdd. Cysur ac Ynni (CCE)

Gweithgareddau Dinesig

 • Aelod, Gweithgor Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Prifysgol Caerdydd
 • Aelod, Pwyllgor Effaith Gwyrdd WSA
 • Aelod, Pwyllgor Moeseg Ymchwil Ysgol WSA  

Gweithgareddau allanol

Adolygydd Journal

 • Deunyddiau Adeiladu ac Adeiladu (Elsevier)
 • Ynni ac Adeiladau (Elsevier)
 • Adeiladu a'r Amgylchedd (Elsevier)
 • Rhan B: Peirianneg (Elsevier)
 • Strwythurau Peirianneg (Elsevier)
 • Springer Natur
 • Adeiladau (MDPI)
 • Egni (MDPI)
 • Cynaliadwyedd (MDPI)
 • Ffiniau Gwyddoniaeth a Pheirianneg Cemegol (Springer)

Parch Allanol

 • Uwch aelod o RILEM (Undeb Rhyngwladol y Labordai ac Arbenigwyr mewn Deunyddiau Adeiladu, Systemau a Strwythurau)
 • Aelod o'r Bwrdd Adolygu 'Gwybodaeth' (MDPI, OS 1.88)
 • Aelod o fwrdd adolygu Journal of International Journal of Contemporary Urban Affairs
 • Uwch aelod o Asia Pacific Sefydliad Gwyddoniaeth a Pheirianneg
 • Aelod o'r Cyngor ar Adeiladau Tal a Chynefin Trefol
 • Aelod Cyswllt (AMEI) o'r Sefydliad Ynni, y DU

Gwybodaeth arall

 • Ardystiedig Cynllunydd Tŷ Goddefol
 • Ardystiedig Arbenigwr Asesu Cylch Bywyd Adeiladu
 • Leed Green Associate
 • Arbenigwr hyfforddiant ardystiedig yr Athro / Trac UE mewn egwyddorion NZEB
 • Cymhwyster Hanfodion Prosiect APM (PFQ)
 • Llysgennad STEM
 • Cofrestrwyd fel pensaer ym Mangladesh

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Perfformiad hygrothermol deunyddiau inswleiddio thermol bio-seiliedig
 • Perfformiad Hygrothermal o hemp-calch
 • Monitro perfformiad ynni o adeiladau a chelloedd prawf
 • Arbrofion labordy sy'n gysylltiedig â ffiseg adeiladu
 • Deunyddiau adeiladu arloesol
 • Dylunio adeiladu ynni isel
 • Efelychu trosglwyddo gwres a màs.
 • Ansawdd Aer Dan Do
 • Economi Gylchol ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy
 • Cynaliadwyedd lefel drefol

Gwobrau Ymchwil

 • Prif ymchwilydd, Prosiect Monitro ac Optimeiddio Adeiladu Hemp-calch Tachwedd 2022.
 • Prif ymchwilydd, Hygrothermal Modelu Abaty Caerfaddon, Medi 2021.
 • Cyd-ymchwilydd, DURALAB, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Medi 2021.
 • Grant cychwynnol GW4 'Economi gylchol ar gyfer deunyddiau crai eilaidd fforddiadwy, carbon isel' (IF11-003), grant a ddyfarnwyd ym mis Ionawr 2019.

Gwobrau eraill

 • Gwobr adolygydd rhagorol: Deunyddiau Adeiladu ac Adeiladu (Elsevier)
 • Gwobr adolygydd rhagorol: Ynni ac Adeiladau (Elsevier)
 • Gwobr adolygydd rhagorol: Adeiladu a'r Amgylchedd (Elsevier)

Addysgu

Teaching profile

Energy Balance (Climate, Comfort and Energy) Thermal Comfort (Climate, Comfort and Energy) Passive Buildings Climate Characterisation(Climate, Comfort and Energy) Micro-climate Modification (Climate, Comfort and Energy) Solar Energy (Climate, Comfort and Energy) Mega  Buildings: typology, history and development,The  socio-cultural implications of mega-building design Aesthetic, visual and skyline implications   of mega buildings

Previously delivered lectures at Bath University on Hemp-lime, Natural Fibre Construction.

Bywgraffiad

Before joining Cardiff University, Eshrar was a Research Officer in the Department of Architecture and Civil Engineering of Bath University working for the HEMPSEC project. The HEMPSEC Project was aimed at expanding the market for a pre-fabricated, pre-dried panelised system of Hemp-lime construction. It assures high quality construction, rapid on-site erection, optimal hygrothermal performance and results in energy and resource efficient buildings.

Eshrar obtained his professional Bachelor of Architecture award from Bangladesh University of Engineering and Technology in 1999. Between 2000 and 2002, Eshrar worked as a junior architect in Bangladesh.

Eshrar completed his first MSc in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies ( Centre for Alternative Technology and UEL) in 2003. Between 2004 and 2008, Eshrar was involved in numerous architectural design projects in the UK.

Eshrar obtained his second MSc in Planning Practice and Research from Cardiff University in 2009. Eshrar was awarded a PhD studentship by the Technology Strategy Board (TSB) and the industrial partners in the same year. He has completed his PhD on ‘Hygrothermal performance of hemp based thermal insulation materials in the UK’ in November 2013.

Eshrar was  awarded a certificate in ‘A systems approach to product and service design’ from Cornell University, College of Engineering in 2010.

Eshrar is also a Certified Passive House Designer and a LEED Green Associate.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Research Awards

 • Co-investigator in GW4 initiator grant 'Circular economy for affordable, low-carbon secondary raw materials' (IF11-003), grant awarded in January, 2019.

Other Awards

 • Outstanding reviewer award: Construction and Building Materials (Elsevier)
 • Outstanding reviewer award: Energy and Buildings (Elsevier)
 • Outstanding reviewer award: Building and Environment (Elsevier)

Aelodaethau proffesiynol

 • Member of Council on Tall Buildings and Urban Habitat
 • Associate memeber (AMEI) of Energy Institute, UK
 • Senior member of Asia Pacific Institute of Science and Engineering

Safleoedd academaidd blaenorol

2013-2016: Research Associate, University of Bath

Pwyllgorau ac adolygu

Journal Reviewer

 • Construction and Building Materials (Elsevier)
 • Energy and Buildings (Elsevier)
 • Building and Environment (Elsevier)
 • Composite Part B: Engineering (Elsevier)
 • Engineering Structures (Elsevier)
 • Springer Nature
 • Buildings (MDPI)
 • Energies (MDPI)
 • Sustainability (MDPI)

Member of Editorial Board

 • International Journal of Contemporary Urban Affairs

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • Low energy buildings
 • Sustainable building materials
 • Bio-based building materials
 • Hygrothermal performance of building materials
 • Hygrothermal performance of building envelopes
 • Thermal and hygrothermal simulation

Goruchwyliaeth gyfredol

Mohammed Alghafis

Mohammed Alghafis

Myfyriwr ymchwil

Adell Awaj

Adell Awaj

Myfyriwr ymchwil

Kamil Haddad

Kamil Haddad

Tiwtor Graddedig

Salwa Albarssi

Salwa Albarssi

Myfyriwr ymchwil

Monirh Aldagany

Monirh Aldagany

Myfyriwr ymchwil