Ewch i’r prif gynnwys
Caroline Lear

Yr Athro Caroline Lear

Reader in Earth Sciences

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Interests

 • Past climate change
 • Geochemical proxies
 • Long-term ice sheet stability
 • Cenozoic palaeoceanography

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2000

Articles

Ymchwil

I use the geochemistry of carbonate fossils as a window to past climatic change. For example, I use the Mg/Ca ratio of microscopic oceanic fossils called foraminifera to reconstruct past ocean temperatures, and their boron isotope ratios to reconstruct past changes in the carbon cycle and pCO2

. Most of these fossil samples have been drilled from deep-sea sediments by the International Ocean Discovery Program, and I have participated in several ocean coring expeditions. The overarching aim of my research is to constrain the long-term sensitivity of continental ice sheets to changing environmental conditions, including CO

2.


International Ocean Discovery Program - http://www.iodp.org/

PALSEA2 - http://people.oregonstate.edu/~carlsand/PALSEA2/Home.htmlScience, Technology, Engineering and Mathematics network -

http://www.stemnet.org.uk/

Addysgu

Blwyddyn 1:

Rwy'n cyfrannu at fodiwl Byd Amgylcheddau Dynamig, sy'n defnyddio astudiaethau achos i ymchwilio i Brosesau Arwyneb y Ddaear

Rwy'n cyfrannu at y modiwl Deunyddiau Daear, gan ddysgu myfyrwyr sut i ddisgrifio a nodi creigiau gwaddodol mewn sbesimen llaw ac adran denau, a deall eu proses ffurfio.

Rwy'n arwain cwrs maes preswyl Sir Benfro, gan ddysgu amrywiaeth o sgiliau maes daearegol i fyfyrwyr.

Rwy'n cyfrannu at sawl cwrs maes dydd (e.e., Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Barry Isalnd, Comin Rudry)

Blwyddyn 3:

Rwy'n arwain y modiwl a arweinir gan ymchwil Past Climates: Science into Society

Rwy'n goruchwylio Traethodau Estynedig Daeareg.

Blwyddyn 4:

Rwy'n goruchwylio Prosiectau Traethawd Hir Ymchwil MSci.

Bywgraffiad

 • Reader in Earth Sciences – School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University, UK (2013 – present)
 • Senior Lecturer in Earth Sciences - School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University, UK (2009-2013)
 • Lecturer in Earth Sciences, School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University, UK (2004-2009)
 • Postdoctoral Research Associate, Institute of Marine and Coastal Sciences, Rutgers University, NJ, USA (2001-2004)
 • PhD – Earth Sciences, Cambridge University, UK (2000)
 • BA – Earth Sciences, Oxford University, UK (1997).

Anrhydeddau a dyfarniadau

Medal Bigsby, Cymdeithas Ddaearegol Llundain (2017)

Gwobr Philip Leverhulme (2005)

Ysgoloriaeth Bateman (Coleg Gonville a Caius, Prifysgol Caergrawnt)

Gwobr Daeareg ac Ysgolheictod (Prifysgol Rhydychen) (1994-1997)

Aelodaethau proffesiynol

Llywydd Cymdeithas Paleohinsawdd y Deyrnas Unedig

Meysydd goruchwyliaeth

Paleoclimate a Paleoceanography

Dirprwyon geocemegol

Goruchwyliaeth gyfredol

Sophie Slater-lewis

Sophie Slater-lewis

Myfyriwr ymchwil

Ardrawiad

Rwyf wedi ymrwymo i gefnogi EDI yn y byd academaidd, ac fel rhan o hyn, rwyf hefyd yn cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau allgymorth ac ymgysylltu. Dyma rai enghreifftiau yn y meysydd hyn:

 • 2021 ymlaen: Cydweithrediad newydd gyda phrosiect Porth Cymunedol Grangetown. Mae digwyddiadau penodol yn cynnwys stondin ym marchnad Grangetown, am hanes Grangetown a Daeareg, a gweithgareddau gyda Fforwm Ieuenctid Grangetown.

2021: Prif siaradwr yng Ngŵyl Wyddoniaeth BGS BUFI, gyda ffocws ar EDI mewn Geowyddorau

2020: Darlith Daniell, Coleg y Brenin Llundain https://www.kcl.ac.uk/news/daniell-lecture-goes-online-for-2020

2020 Wedi'i chynnwys yn AL LARGO gan Anna Marziano, enillodd y ffilm hon wobr arbennig y rheithgor yn adran ddogfen Gŵyl Ffilm Torino

Gweithdy Ysgolion Newid Hinsawdd 2019 gyda First Campus ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru
2019 Tair darlith gyhoeddus a gynhaliwyd gan Gymdeithas Ddaearegol Llundain
Darlith Gyhoeddus 2018 a gynhaliwyd gan CoPSE, Prifysgol Caerdydd
2016-18 Digwyddiadau Ysgol Gynradd Dan Arweiniad yn ystod NSEW
2017-18 Sgyrsiau gyda Chymdeithas Daearegwyr a Grŵp Daeareg Rhydychen
Cyfweliad gwyddoniaeth hinsawdd BBC Radio Wales 2017
2017 Llefarydd ym Mheint Gwyddoniaeth Caerdydd (pintofscience.co.uk)
2016 Cyfrannwr at raglen Today BBC Radio 4
Cyfrannwr Rhaglen Bore Da BBC Radio Wales 2016
Gweithdai Pobl fel Fi 2016: St Teilo's ac Ysgolion Uwchradd Caerdydd, Caerdydd

2016 Llefarydd Cymdeithas Wyddonol Caerdydd
2015 Llefarydd Gŵyl Lenyddol y Gelli
2015 Siaradwr yn Digwyddiad Gwyddoniaeth Soapbox, Abertawe (soapboxscience.org)

2013 Guest ar "Yn Ein Amser" gyda Melvyn Bragg
2013 Darlithoedd i 300 o fyfyrwyr TGAU a 150 Lefel A, Sir Benfro

Darlith Gyhoeddus 2013 yng Nghyfres Darlithoedd 'Dangerous Earth', Prifysgol Caerdydd

Digwyddiad cyfathrebu Gwyddoniaeth-Celf 2012 yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter (BSA)

2010 Ymgynghorydd ar gyfer arddangosfa "Awyrgylch", Amgueddfa Wyddoniaeth, Llundain
2008 Cyfweliad BBC Radio Wales ac erthyglau papur newydd ar ymchwil

2007-8 Arddangosfa Archwilio Ein Byd Ymchwil yn Amgueddfa Cymru

2007 The Floating Classroom in Cardiff Bay: funded by RCUK.