Ewch i’r prif gynnwys
Tamara Lechon Gomez

Dr Tamara Lechon Gomez

Darlithydd mewn Bioleg Planhigion

Ysgol y Biowyddorau

Email
LechonGomezT@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14679
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell W3.13, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

Rwy'n fiolegydd planhigion a biowybodegydd sydd â diddordeb mewn deall y mecanweithiau moleciwlaidd sy'n llywodraethu adfywio planhigion a phluripotency. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y digwyddiadau moleciwlaidd sy'n cychwyn ac yn caniatáu ailraglennu ffawd celloedd.

Rolau

Arweinydd modiwl: BI1051 (Geneteg ac Esblygiad)

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2016

2015

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n ymchwilio i'r mecanweithiau sy'n arwain at ailraglennu celloedd yn y planhigyn model Arabidopsis thaliana.

Roedd fy ymchwil ôl-ddoethurol yn canolbwyntio ar ddisgrifio'r rhwydweithiau rheoleiddio genynnau sy'n rheoli digonedd a gwahaniaethu mewn bôn-gelloedd planhigion gan ddefnyddio'r planhigyn model Arabidopsis thaliana. Gan ddefnyddio technegau omeg amrywiol, ceisiais ddeall sut mae tynged celloedd yn cael ei reoli yn y meristem apical saethu gan fodiwl rheoleiddio KNOX-TCP.

Nod fy ngwaith cyn-ddoethurol oedd egluro rôl moleciwl signalau planhigion yn ystod datblygiad gwreiddiau a thwf mewn sychder ac amodau halltedd uchel. Yn ystod fy PhD, astudiais y rhyngweithio rhwng rhwydweithiau signalau cymhleth yn ystod datblygiad planhigion cynnar a gwahaniaethu celloedd.

Addysgu

Rwy'n darlithio mewn geneteg, genomeg a bioleg planhigion. Ar hyn o bryd rwy'n cymryd rhan yn y modiwlau biowyddorau canlynol:

 • Arweinydd Modiwl: Geneteg ac Esblygiad (BI1051)
 • Cyfrannwr: Sgiliau ar gyfer Gwyddoniaeth (BI1001)
 • Darlithydd: Bioleg Foleciwlaidd y Genau (BI2234)
 • Darlithydd: Genynnau i Genomau (BI3254)

Bywgraffiad

2018-2022: Cydymaith Ymchwil yn labordy Dr Simon Scofield. Gweithiais ar y prosiect "Rheoli pluripotency a gwahaniaethu mewn celloedd planhigion: modiwl rheoleiddio KNOX-TCP".

2018: PhD, "Nodweddu genetig a moleciwlaidd homeostasis ocsid nitrig (NA) yn ystod datblygiad planhigion cynnar yn  Arabidopsis thaliana" - Prifysgol Salamanca

2014: Cynorthwy-ydd Ymchwil yn Sacyr Valoriza Medioambiente, "Archwilio'r mecanweithiau rheoleiddio sy'n sail i siedio dail yn Platanus sp."

2013: M.Res. mewn Biotechnoleg Amaethyddol, "Nodweddu ffenotypical o effaith rheoleiddwyr twf yn Arabidopsis:
Rôl ocsid nitrig mewn straen halen" - Prifysgol Salamanca

2012: Bl. (B.Sc + M.Sc.) Biotechnoleg - Prifysgol Salamanca

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Ddoethuriaeth Eithriadol Prifysgol Salamanca mewn Cell a Bioleg Foleciwlaidd (2018)
 • Gwobr Biolegwyr Ifanc Ffederasiwn Arbenigwyr Biotechnoleg Sbaen (FEBiotec) (2015)
 • Gwobr Traethawd Meistr Eithriadol Prifysgol Salamanca mewn Biotechnoleg Amaethyddol (2013)

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Gymdeithas Bioleg Arbrofol (SEB) (2019 - presennol)
 • Aelod o Gymdeithas Bioleg Planhigion Sbaen (SEPB-SEFV) (2013 - presennol)

Pwyllgorau ac adolygu

Prifysgol Caerdydd

 • Aelod o'r Pwyllgor Amrywiaeth, Diwylliant a Pherthyn Ysgol y Biowyddorau (Is-grŵp Cymunedol) (2019 - presennol)
 • Aelod Panel Beirniadu Cronfa Hadau Ôl-ddoethurol Adran Biowyddorau Caerdydd (2019, 2022)

Allanol

 • Aelod o Bwyllgor Trefnu ar gyfer Cyfarfod Bioleg Foleciwlaidd Planhigion Sbaeneg XIV (RBMP, Reunión de Biología Molecular de Plantas) (2018)
 • Cynrychiolydd Myfyrwyr PhD i Dîm Gweithredol y Sefydliad Ymchwil Amaethyddol Sbaeneg-Portiwgaleg (CIALE) (2014-2018)

Adolygu

 • Adolygydd Journal in Frontiers in Genetics - Genomeg planhigion, adroddiadau gwyddonol a'r cylchgrawn planhigion