Ewch i’r prif gynnwys
Peter Leech  B.A. B.Mus. Grad.Dip.Mus.(Conducting). Ph.D

Dr Peter Leech B.A. B.Mus. Grad.Dip.Mus.(Conducting). Ph.D

Darlithydd

Trosolwyg

Rwy'n arweinydd corawl a cherddorfaol proffesiynol (enillydd y Wobr Gyntaf yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Mariele Ventre 2003 ar gyfer Arweinwyr Corawl), darlithydd, cerddolegydd, cyfansoddwr, canwr a chwaraewr bysellfwrdd.

Astudiais i arwain gyda Graham Abbott, https://www.aso.com.au/profiles/graham-abbott/

Heribert Esser https://en.m.wikipedia.org/wiki/Heribert_Esser

Robert Rosen (Opera Awstralia)

David Porcelijn https://en.m.wikipedia.org/wiki/David_Porcelijn

Rwy'n arbenigwr mewn cerddoriaeth offerynnol a lleisiol llys Lloegr (1600-1750), cerddoriaeth yn y Jeswitiaid Prydeinig a diaspora Catholig Ewropeaidd ehangach (1600-1800) a cherddoriaeth sanctaidd Ewropeaidd (1550-1800) yn ogystal â cherddoriaeth gysegredig yn Rhufain sy'n gysylltiedig â llys y Cardinal Henry Benedict Stuart (1725-1807) a cherddoriaeth gysegredig yn llys Ymerodraeth Rwsia o c.1700-1900.

Rwyf wedi cyhoeddi erthyglau ac adolygiadau sylweddol mewn Cerddoriaeth Gynnar (OUP), Music & Letters (OUP), The Consort (Dolmetsch Foundation), Cerddoriaeth y Ddeunawfed Ganrif (CWPAN), Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM), Archivum Historicum Societatis Iesu (IHSI, Rhufain), Journal of Jesuit Studies (Brill) a chylchlythyr y Society For Eighteenth-Century Music (UDA).

Fel arweinydd, rwyf wedi recordio ar gyfer labeli Nimbus Alliance, Tall Poppies a Toccata Classics. Rwy'n arweinydd Côr Siambr Prifysgol Caerdydd, yn ogystal â Cappella Fede, Harmonia Sacra a Costanzi Consort. Gyda Harmonia Sacra rwyf wedi rhyddhau CDs o gerddoriaeth gorawl hanesyddol, ac mae un ohonynt - Cherubim & Seraphim - yn cynnwys cerddoriaeth o lys Catherine Fawr hyd at Nicholas II, ac un arall - Princely Splendour - sy'n cynnwys cerddoriaeth gan y cyfansoddwyr Rhufeinig Sebastiano Bolis, Giovanni Battista Costanzi, maestri i Cardinal Henry Stuart.

Gyda Cappella Fede rhyddheais CD newydd arloesol yn 2016, The Cardinal King (yn cynnwys recordiadau cyntaf o gerddoriaeth gysegredig Rufeinig o'r ddeunawfed ganrif gan Sebastiano Bolis, Giovanni Battista Costanzi ac eraill), i glod beirniadol eang. Disgrifiodd Adolygiad Recordiau BBC Radio 3 (Ionawr 2017) y gân fel 'disg symudol' gyda 'chydweddog yn canu heb ei ail' (Elin Manahan-Thomas ac Andrew McGregor). Bydd fy mhrosiectau yn y dyfodol yn cynnwys astudiaeth fanwl o gerddoriaeth gysegredig o'r ddeunawfed ganrif yn San Lorenzo yn Damaso (Rhufain), ymchwil bellach ar gerddorion Jeswit yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau'r ddeunawfed ganrif a bywgraffiad diwylliannol y Cardinal Henry Benedict Stuart (1725-1807).

Rhyddhaodd Harmonia Sacra CD newydd yn 2017 - Lux memoriaque - yn cynnwys recordiadau cyntaf o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr Prydain, gan gynnwys nifer o fy nghyfansoddiadau corawl diweddaraf.

Ar 20 Gorffennaf 2018 cafodd fy lleoliad corawl o Adam lay ybounden ei berfformio am y tro cyntaf yn St Paul's, Knightsbridge, Llundain, gan Gantorion y BBC dan arweiniad Peter Foggitt.

Ym mis Mehefin a Gorffennaf 2019 arweiniais Gôr Siambr Prifysgol Caerdydd ar eu taith i Tsieina, gan berfformio ystod eang o repertoire mewn cyngherddau yn Xi'an, Xiamen, Guangzhou a Beijing https://youtu.be/a8HGhlH78nw

Ym mis Hydref 2019 perfformiodd fy ensemble proffesiynol Cappella Fede yn San Giorgio yn Velabro, Rhufain, mewn cyngerdd arbennig fel rhan o Canoneiddio Sant John Henry Newman, y cyfansoddwyd fy ngwaith corawl Duc, alma lux ar ei gyfer hefyd https://youtu.be/-3ZX9k7A4Yk

Yn 2019 rhyddhaodd fy nghôr Harmonia Sacra CD newydd - In dulci jubilo - yn cynnwys cerddoriaeth gorawl newydd ar gyfer yr Adfent a'r Nadolig gan gyfansoddwyr byw, a gafodd ei raddio erbyn rhifyn Rhagfyr 2019 o BBC Music Magazine fel un o'r 10 albwm Nadolig gorau am y flwyddyn honno.

Yn 2020 cyhoeddwyd fy chaper ar gerddoriaeth Gatholig ôl-Ddiwygiad sy'n gysylltiedig â St Thomas Becket yn Memory, Martyrs and Mission (gol. Maurice Whitehead), gan Gangemi Editore, Rhufain.

Yn haf 2023 arweiniais Gôr Siambr Prifysgol Caerdydd ar daith o amgylch Malaysia, gan berfformio ym Mhrifysgol Xiamen Malaysia, Prifysgol Sunway, Prifysgol UCSI ac yn Eglwys Crist Melaka. Côr Siambr Prifysgol Caerdydd yn UCSI Malaysia 2023 - YouTube

 

 

 

 

Cyhoeddiad

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2003

2001

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Sain

Ymchwil

My main research deals with vocal and instrumental music of the seventeenth and eighteenth centuries, with specific areas including music and musicians in the British Royal Catholic chapels 1660-1714, music and musicians in the British Jesuit diaspora 1580-1773, late 17th century instrumental and vocal music in England, 18th century choral and instrumental music in Rome and early Russian Orthodox choral music.

Addysgu

Rwy'n addysgu ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig, gan gymryd dosbarthiadau blwyddyn gyntaf mewn Astudiaethau Repertoire, dosbarthiadau ail flwyddyn mewn Ymarfer Perfformiad ac Organoleg (Y Ddeunawfed Ganrif Hir c.1700-c.1830), dosbarthiadau trydedd flwyddyn mewn Ymarfer Perfformiad ac Organoleg (yr ail ganrif ar bymtheg c.1550-c.1700), yn ogystal â goruchwylio myfyrwyr Meistr sy'n ymgymryd ag elfen traethawd hir y cwrs MA.

Mae fy nosbarthiadau Ymarfer Perfformiad Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3 yn ymdrin â thraethodau cerddorol pwysig a gyhoeddwyd o tua 1550 hyd at ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda llawer o astudiaethau achos penodol yn ymdrin ag agweddau ar addurniadau cerddorol, mynegiant, astudiaethau ffynhonnell, dehongli a deall printiau a llawysgrifau cerddoriaeth gwreiddiol a meddwl beirniadol. 

Lle bo'n bosibl, rwy'n ymgorffori cymaint o agweddau ar y cwricwlwm academaidd â phosibl yn fy ngweithgaredd perfformio gyda Chôr Siambr Prifysgol Caerdydd (ers 2016) a'r Ensemble Baróc (ers 2021).

Rwyf hefyd wedi bod yn ymwneud â'r Fforwm Perfformiad Uwch (hyd at 2020), Dosbarthiadau Perfformiad (hyd heddiw) ac agweddau seminarau ar y cyrsiau MA a addysgir.

Yn 2018 a 2019 cyflawnodd fy myfyrwyr Traethawd Hir Meistr (gan weithio ar gerddoriaeth ffidil unigol C17 Giuseppe Colombi, a lyrique tragedie Andre Campra, yn y drefn honno) ragoriaeth uchel ac fe'u hargymhellir ar gyfer parhau â'u hymchwil ar lefel PhD.

Ers 2018 mae tri o'm cyn-fyfyrwyr israddedig wedi mynd ymlaen o Brifysgol Caerdydd i ennill rhagoriaeth uchel mewn astudiaethau MA ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.

Bywgraffiad

Rwyf wedi dal y swyddi canlynol fel Cyfarwyddwr Cerdd (MD) neu Guest Musical Director (GMD)

Consort Costanzi (2017-presennol) MD

Côr Dinas Caerfaddon Bach (2016) GMD

Côr Siambr Prifysgol Caerdydd (2016-presennol) MD

St Catharijne Cantorei, Brielle (2015-presennol) GMD

Coro di Teatro Comunale, Bologna (2010) GMD

Harmonia Sacra (2009-presennol), MD

Cappella Fede (2008-presennol), MD

Cymdeithas Gorawl Aylesbury (2004-2014) MD

Côr a Cherddorfa Siambr Eszterhazy (2002) GMD

Coro Euridice, Bologna (2005 a 2010), GMD

Cerddorfa Ffilharmonig Bryste (2005) GMD

Corws Cerddorfa Genedlaethol Frenhinol yr Alban (2002-3) GMD

Cerddorfa Siambr y Ddinas Hong Kong (2002) GMD

Côr Siambr Chandos, Llundain (2002-2004) MD

Frideswide Ensemble Rhydychen (1999-2009) GMD

Côr Bristol Bach (1999-2008) MD

Côr Dinas Rhydychen (1998-2005) MD

Cantorion Eglwys Crist, Rhydychen (1997-1999) MD

The Song Company (1996) GMD

Cerddorfa Symffoni Tasmania (1994) GMD

Côr y Tuduriaid, Melbourne (1994-95)

Eglwys Gadeiriol Sant Pedr, Adelaide (1994-1995) MD

Cymdeithas Gorawl Prifysgol Adelaide (1994-1995) MD

Cerddorfa Siambr Newydd Holland Baróc (1993-1995) MD

The Handel Bande, Melbourne (1992) MD

Ensemble Eszterhaza, Melbourne (1990-1995) MD

Ensemble Cyfoes Libra (1991-1993) MD

Cerddorfa Melbourne Cerddorfa Symffoni Cerddoriaeth (1991)

Cerddorfa Ieuenctid Melbourne (1991-1992) GMD

Cerddorfa Ieuenctid Percy Grainger (1991) Rheolwr Gyfarwyddwr Cynorthwyol

Cerddorfa Siambr Geminiani (1991) GMD

Côr Merched Awstralia (1988-89) MD

Cerddorfa Siambr Prifysgol Adelaide (1988) GMD

Cymdeithas Gorawl Prifysgol y Fflint (1986) MD

Safleoedd academaidd blaenorol

  • Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Ysgol y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe (2008-14)
  • Tiwtor yn City Literary Institute, Llundain (2000-02)
  • Darlithydd mewn Cerddoleg yn Sefydliad Colchester (1996-99)

Meysydd goruchwyliaeth

Ers 2016 rwyf wedi goruchwylio nifer o draethodau hir myfyrwyr MA, gyda phynciau yn amrywio o opera baróc Ffrangeg i gerddoriaeth offerynnol Eidalaidd o ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg.

Yn 2022 dechreuais oruchwylio PhD a wnaed gan y chwaraewr recordydd proffesiynol James Brookmyre, a fydd yn canolbwyntio'n ddwys ar gerddoriaeth offerynnol Stuart Court-in-Exile yn Saint-Germain-en-Laye o 1688-1718.