Ewch i’r prif gynnwys
Morgan Lee BA (Aberystwyth), MA (Cardiff)

Morgan Lee

(hi/ei)

BA (Aberystwyth), MA (Cardiff)

Tiwtor Graddedig

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
LeeMG@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell Ystafell 2.64, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Dechreuais fy PhD llawn amser mewn Llenyddiaeth Saesneg ym mis Hydref 2021. Cyn ymuno â charfan PGR Caerdydd, derbyniais radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf gan Brifysgol Aberystwyth (2016-19) ac yna Rhagoriaeth yn fy ngradd Meistr o Brifysgol Caerdydd (2019-20).

O dan oruchwyliaeth yr Athro Carl Plasa, nod fy nhraethawd doethurol yw archwilio ffigur yr ysbryd neu'r dial o fewn barddoniaeth Alfred Lord Tennyson, mae'n berthynas â rhyngdestunoldeb, ac yn olaf i archwilio sut mae Tennyson wedi aflonyddu ar dreftadaeth ddiwylliannol a llenyddol Prydain ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Ochr yn ochr â'm hastudiaethau, roeddwn yn Brif Olygydd y cyfnodolyn Intersectional Perspectives: Identity, Culture and Society (IPICS) o Hydref 2022-23. Ar hyn o bryd, rwy'n gwasanaethu fel Rheolwr Cyswllt.

O fewn ENCAP, rydw i'n gweithio fel Tiwtor Ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 1 ar hyn o bryd. Gwasanaethais fel Cynrychiolydd Myfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg a Theori Feirniadol a Diwylliannol o fis Tachwedd 2021-Ionawr 2024, a chefais fy enwebu fel Cadeirydd y Panel Myfyrwyr / Staff Medi 2022-Ionawr 2024. Cyd-drefnais hefyd Gynadleddau PGR ENCAPsulate 2022 a 2023.

 

Ymchwil

 • Alfred Lord Tennyson
 • Victorian Poetry
 • Spectrality Studies
 • Jacques Derrida

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n Diwtor Graddedig o fewn seminarau addysgu ENCAP ar y Modiwl Blwyddyn 1 Star Cross'd Lovers (Hydref). Rwyf wedi dysgu o'r blaen ar yr un modiwl a'r modiwl llenyddiaeth ganoloesol Cyrff Troseddol.

Cefais fy newis hefyd ar gyfer y 40 cais gorau yng nghystadleuaeth Delweddau Ymchwil yr Academi Ddoethurol ym mis Rhagfyr 2022 gyda'm cais 'Tennyson From Life'.

 

Bywgraffiad

Mynychais Brifysgol Aberystwyth i gwblhau fy ngradd israddedig o 2016-2019 ar ôl ennill Ysgoloriaeth Agored academaidd. Graddiais gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf BA Llenyddiaeth Saesneg gyda thraethawd hir o'r radd flaenaf. 

O 2019-2020, ymgymerais â gradd Meistr mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Graddiais gyda rhagoriaeth, yn gyffredinol ac am fy nhraethawd hir MA.

Daeth pwnc fy nhraethawd ymchwil MA yn sail i'm cynnig traethawd ymchwil. Ymunais â charfan PGR Prifysgol Caerdydd ym mis Hydref 2021 ac ar hyn o bryd rwy'n cael fy astudiaethau doethurol dan oruchwyliaeth yr Athro Carl Plasa.

Wrth ymgymryd â fy ndoethuriaeth, rwyf wedi bod yn hyrwyddo fy mhrofiad academaidd proffesiynol trwy amrywiol ffyrdd. Roeddwn yn Gadeirydd Panel Myfyrwyr / Staff yr adran (Hydref 2022-Ionawr 2024), roeddwn yn Brif Olygydd Safbwyntiau Rhyngblethol: Hunaniaeth, Diwylliant a Chymdeithas (Hydref 2022-Hydref 2023) ac rwyf wedi trefnu dwy gynhadledd hyd yma.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Tennyson
 • Cymdeithas Astudiaethau Fictorianaidd Prydain
 • Cymdeithas Arthuraidd Ryngwladol (British Branch)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Tiwtor Graddedig ar gyfer Israddedigion Bl 1 o fewn ENCAP (Medi 2023-presennol)
 • Cadeirydd Panel Myfyrwyr / Staff ENCAP (Hydref 2022-Ionawr 2024)
 • Prif Olygydd Safbwyntiau Intersectional: Hunaniaeth, Diwylliant a Chymdeithas (Hydref 2022-Hydref 2023)
 • Tiwtor Ôl-raddedig ar gyfer israddedigion bl 1 o fewn ENCAP (Medi 2022-Medi 2023)
 • Dirprwy Olygydd Safbwyntiau Intersectional: Hunaniaeth, Diwylliant a Chymdeithas (Hydref 2021-22)
 • Cynrychiolydd Myfyrwyr ar Banel Myfyrwyr / Staff ENCAP (Hydref 2021-Ionawr 2024)

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Papurau Cynhadledd

 • 'Marwol i Arthur: Dychweliad Arthur Henry Hallam yn Alfred, Idylls of the King gan yr Arglwydd Tennyson', Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Arthuraidd Ryngwladol (Cangen Prydain), Prifysgol Caerdydd (Medi 2023)
 • 'Ghostly with Grief: Alfred, 'Demeter and Persephone' yr Arglwydd Tennyson a galaru rhieni', Cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Fictoraidd Prydain, Prifysgol Surrey (Medi 2023)
 • 'Ghostly with Grief: Alfred, 'Demeter and Persephone' yr Arglwydd Tennyson a galaru rhieni', Cynhadledd ENCAPsulate, Prifysgol Caerdydd (Mehefin 2023)
 • 'Corff Toredig Maud Tennyson', Cynhadledd Atgofion, Chwyldroadau a Realiti Fictoraidd, Prifysgol Caroll (Mai 2023)
 • 'Corff Toredig Maud Tennyson',  Cynhadledd ENCAPsulate, Prifysgol Caerdydd (Mehefin 2022)

Seminarau Ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Alfred Arglwydd Tennyson
 • Ysblander
 • Jacques Derrida
 • Barddoniaeth Fictoraidd