Ewch i’r prif gynnwys
Mykola Leonenko

Yr Athro Mykola Leonenko

Athro

Yr Ysgol Mathemateg

Email
LeonenkoN@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75521
Campuses
Abacws, Ystafell 3.59, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

I have been a Professor at Cardiff University since 2006. I joined the University as a lecturer in 2000 becoming a Reader in 2003.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

Articles

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • dadansoddiad ystadegol o brosesau stocastig a meysydd ar hap
 • modelau stochastig ar gyfer trylediadau ffracsiynol
 • Prosesau pwyntiau ffracsiynol a meysydd ar hap
 • Ambit stochastics and intermittency
 • Casgliad ystadegol ar gyfer prosesau stocastig a meysydd ar hap
 • cyfyngu ar theoremau ar gyfer ffwythiannau meysydd ar hap o dan ddibyniaeth wan a chryf
 • cyfyngu ar ddosbarthiad atebion wedi'u huwchraddio o hafaliadau differol rhannol llinol ac aflinol gydag amodau cychwynnol ar hap
 • meysydd ar hap sfferig a data CMB
 • hafaliadau differol ffracsiynol a PDE gyda data ar hap
 • Casgliad ystadegol gyda gwybodaeth uwch
 • Cyllid a stochastics, gweithgaredd ffractal amser yn peryglu modelu asedau
 • Prosesau risg ffracsiynol
 • multifractality ar gyfer prosesau stocastig a meysydd ar hap. Cyfyngu theoremau ar gyfer cynhyrchion amlfractal prosesau stocastig
 • amcangyfrif ystadegol o wybodaeth Shannon a Renyi a gwahaniaethau ystadegol.

Grŵp ymchwil

Rwy'n aelod o'r Grŵp Ymchwil Ystadegau .

Cyllid allanol ers 2003

1. Cefais grant Darganfod Cyngor Ymchwil Awstralia (DP034455477) "Amcangyfrif ystadegol a brasamcan o trylediad anghysondeb" fel Ymchwilydd Partner mewn cydweithrediad â C.C. Heyde (Prifysgol Genedlaethol Awstralia) a V.V. Anh (Prifysgol Queensland Technoleg, Brisbane, Awstralia). Bydd y grant hwn yn cwmpasu blynyddoedd 2003-2005 gyda A $ 65,000 y flwyddyn.

2. Dyfarnwyd EP/D057361 grant EPSRC imi; "Modelau ffracsiynol o Trylediad Anomalaidd gyda Cheisiadau i Macro-economeg, Cyllid a Chynnwrf" GR/S10186 (RCMTO91) fel Prif Ymchwilydd. Roedd y grant hwn yn cwmpasu blynyddoedd 2003-2005 gyda chyfanswm y gost ar grant o £9900. Mae'r grant hwn ar gyfer cydweithio ag O. E. Barndorff-Nielsen (Prifysgol Aarhus, Denmarc), E.Orsinger (Prifysgol Roma, yr Eidal) V.Anh Queensland Prifysgol Technoleg, Brisbane, Awstralia) a W. Woyczynski (Case Western Reserve University, Ohio, UDA)

3. Dyfarnwyd grant Darganfod Cyngor Ymchwil Awstralia imi:" Modelu ystadegol prosesau trylediadau aflinol gofodol gyda chracteristics amlfractal" (ID y Prosiect: DP0559807) fel Ymchwilydd Partner mewn cydweithrediad â V.V. Anh (Prifysgol Technoleg Queensland, Brisbane, Awstralia), Lau, KS (Prifysgol Tsieineaidd Hong Kong), Angulo, JM a Ruiz-Medina, L.M. (Prifysgol Granada, Sbaen) . Mae'r grant hwn yn cwmpasu blynyddoedd 2005-2009 gyda A $ 353,000.
4. Dyfarnwyd EP/D057361 grant EPSRC newydd i mi (RCMT119): "Terfynu theoremau ar gyfer meysydd hap-amserol spatio-tymhorol a phynciau cysylltiedig" fel Prif Ymchwilydd ar gyfer y blynyddoedd 2006-2009 gyda chyfanswm cost o £10379. Mae'r grant hwn ar gyfer cydweithio â C.C. Heyde (Prifysgol Genedlaethol Awstralia a Phrifysgol Columbia, UDA), MS Taqqu (Prifysgol Boston, UDA), V.Anh (Prifysgol Queensland, Brisbane, Awstralia) ac E. Taufer (Prifysgol Trento, yr Eidal).

5. Dyfarnwyd grant i mi gyda chefnogaeth DGI (Dirección Cyffredinol de Investigación) o Weinyddiaeth Addysg a Gwyddoniaeth Sbaen, a chronfeydd FEDER (cronfeydd Ewropeaidd) ar gyfer cydweithredu â'r athrawon JM Angulo a Maria D. Ruiz Medina (Prifysgol Granada, Sbaen). Teitl y grant yw: Modelu a Dadansoddiad Ystadegol o Nodweddion Lleol ac Eiddo Cof ar gyfer Data Spatiotemporal RHIF CYFEIRNOD: MTM2005-08597. Mae'r grant hwn yn cwmpasu blynyddoedd 2005-2008 gyda 48000 €.

6. Rwy'n ymchwilydd partner ar brosiect grant JSPS (Japan) "Datblygiadau a dulliau newydd ar gyfer damcaniaeth rhagfynegiad a theoremau Tauberaidd gyda chymhwyso i ddadansoddiad stocastig o brosesau stocastig gyda'r cof" (y Prif Ymchwilydd yw A / Athro. A. Inoue, Adran Mathemateg, Prifysgol Hokkaido, Japan).

7. Grant Cymdeithas Fathemategol Llundain (2007) 2632 am wahoddiad i'r Athro Florin Avram (Prifysgol Pau, Ffrainc), £1000.

8. Dyfarnwyd grant i mi gyda chefnogaeth DGI (Dirección Cyffredinol de Investigación) o Weinyddiaeth Addysg a Gwyddoniaeth Sbaen, a chronfeydd FEDER (cronfeydd Ewropeaidd) ar gyfer cydweithredu â'r athrawon M. D. Ruiz Medina a J.M. Angulo (Prifysgol Granada, Sbaen). Enw'r grant yw: Dulliau wavelet ar gyfer casglu Data Swyddogaethol mewn Gofodau Singular. RHIF CYFEIRNOD: MTM2008-03903. Mae'r grant hwn yn cwmpasu blynyddoedd 2009-2011 gyda 27000 €.

9. Rwy'n Brif Ymchwilydd Comisiwn Grant RCMT152 y Cymunedau Ewropeaidd PIRSES-GA-2008-230804 (Marie Curie) "Cynnig Brownian Aml-baramedr" ar gyfer cydweithio rhwng Prifysgol Caerdydd a CNRS, Nancy (Ffrainc); Prifysgol Genedlaethol Kyiv Shevchenko (Wcráin) a Phrifysgol Bar Ilan (Israel). Mae'r grant hwn yn cwmpasu blynyddoedd 2009-2012 gyda 90000 €.

10. Rwy'n Ymchwilydd Partner o grant gan y Weinyddiaeth Addysg a Gwyddoniaeth Sbaen, MTM2012-32674, Teitl Prosiect: Terfynu theoremau ar gyfer prosesau gofodol a chasgliad swyddogaethol asymptotig gyda cheisiadau i ddadansoddi newid yn yr hinsawdd, microarray CDNA a strwythur cyllid cwmnïau.
Tîm: N:N. Leonenko, R.M. Espejo, R Fernández-Pascual, M.P. Frías, R.
Román ac MD Ruiz-Medina. Mae'r grant hwn yn cwmpasu blynyddoedd 2012-2015 gyda 26900 €.


11. Rwy'n Ymchwilydd Partner Prosiect  Darganfod Grant Ymchwil Awstralia (ARC) DP 160101366. Mae'r grant hwn yn cwmpasu blynyddoedd 2016-2019 gyda A $ 324 686. Teitl y prosiect: Dull Newydd mewn Theori a Chymwysiadau ar hap Spherical, Tîm: Yr Athro Ph. Broadbridge a Dr A.Olenko ((Prifysgol La Trobe, Melbourne, Awstralia), Yr Athro V.Anh (Prifysgol Technoleg Queensland, Brisbane, Awstralia), Yr Athro N.Leonenko (Prifysgol Caerdydd, y DU).

12. Rwy'n Ymchwilydd Partner o grant y Weinyddiaeth Addysg a Gwyddoniaeth Sbaen, MTM2015-71839-P, Teitl Prosiect: Swyddogaethau Meysydd ar Hap, Theori Acwmptotig a Chasgliad"
Tîm: N:N. Leonenko, R.M. Espejo, R Fernández-Pascual,  M.P. Frías, J.A.Liebena ac MD Ruiz-Medina. Mae'r grant hwn yn cwmpasu blynyddoedd 2016-2019 gyda 25100 €.

13. Rwy'n Brif Ymchwilydd Cronfa  Sbarduno Cydweithrediad Caerdydd (cydweithrediad â M.S.Taqqu), £8780, 2015-2017.

14. Rwy'n Brif Ymchwilydd Cyllid  Corn Hadau Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data Caerdydd  (gyda P.Coles, Prifysgol Caerdydd), £ 5450, 2017.

15. Rwy'n Ymchwilydd Partner y prosiect gwyddonol a ariennir gan JJ Strossmayer Prifysgol Osijek, Croatia. Mae'n cwmpasu  blynyddoedd 2017-2018 gyda £5277 (neu 45000 HRK). Teitl y prosiect yw "Modelau stochastig gyda dibyniaeth hir-amrywiaeth". Tîm: N.N. Leonenko, D. Grahovac, I. Papić, N. Šuvak.

16. Rwy'n Ymchwilydd Partner y prosiect gwyddonol a ariennir gan JJ Strossmayer Prifysgol Osijek, Croatia. Mae'n cwmpasu  blynyddoedd 2018-2020 gyda £3727 (neu 31.882,50 HRK). Teitl y prosiect yw "Cyfyngu ar ymddygiad prosesau ysbeidiol a trylediadau". Tîm: D. Grahovac (Arweinydd y prosiect), N.Leonenko, M.Taqqu.

17.ARC grant ID (Darganfod) ID DP220101680  "Meysydd ar hap: modelau stocastig nad ydynt yn Gaussian a chynlluniau brasamcanu".  Math o gyfranogwr: Ymchwilydd Partner (Prif Ymchwilwyr Yr Athro Philip Broadbridge, A / Athro. A.Olenko La Trobe University, Melbourne, Awstralia; Yr Athro A.Ayache, Prifysgol Lille, Ffrainc), 2022-2025, AU $ 422680.

18. Derbyn grant o USD 10,000 gan MHRD (India) mewn cydweithrediad â Dr. Arun Kumar (IIT Ropar) i gynnal cwrs GIAN lefel ymchwil o hyd 5 diwrnod, o'r enw gyda "Modelau Asedau Peryglus gyda Dibyniaeth (191010K02) yn Sefydliad Technoleg India (IIT) Ropar yn ystod Medi 2021

19. Grant Cymdeithas Fathemategol Llundain, Cyf. 42007 (£1200).

20.   Rwy'n Ymchwilydd Partner y prosiect gwyddonol a sefydlwyd gan FAPESP 22/09201-8 (Brasil), ar gyfer cydweithio â'r Athro J.Vaz (Prif Ymchwilydd), 2022-2023, 31000R(5270£).

21. Cymerais ran yn y rhaglen Hafaliadau Gwahaniaethol Ffrissiynol (FDE2) (Ionawr-Ebrill 2022) yn Sefydliad Isaac Newton ar gyfer Gwyddorau Mathemategol, Caergrawnt, y DU.

22.  Rwyf hefyd  yn cymryd rhan yn y rhaglen Rhaglen Meintioli a Modelu Deunydd Ansicr (Awst 2023) yn Sefydliad Isaac Newton ar gyfer Gwyddorau Mathemategol, Caergrawnt.

23.   Rwy'n Ymchwilydd Partner y  Sefydliad Gwyddonol Croateg (HRZZ) grant Graddio mewn Modelau Stochastig (IP-2022-10-8081), 2023-2027, Euro 176742.32, Ymchwilydd Principar Dr.D.Grahovac.

Addysgu

Is-raddedig

 • Prosesau stochastig MA3503 ar gyfer Cyllid ac Yswiriant

Ôl-raddedig

 • MAT011 Mathemateg Ariannol a Theori Risg Acturial Modern

Bywgraffiad

I graduated with an MSc from Mathematical-Mechanics Faculty of Kyiv University in 1973. 

My PhD in Physics and Mathematics (Probability Theory and Mathematical Statistics) was from Moscow Institute for Electronic Constructions (MIEM) in 1976. PhD title, Central limit theorem for random fields and some problems of statistics.

In 1990 I was awarded my Doctor of Science Degree (Habilitation) in Physics and Mathematics (Probability Theory and Mathematical Statistics) from Institute of Mathematics Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv. Title: Limit theorems for functionals of homogeneous isotropic random fields and related topics.

Visiting Professorships since 2001

 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (April, 2003)
 • University of Granada, Spain (June 2003)
 • University of Trento, Italy (July 2003)
 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (September 2003)
 • University of Trento, Italy (March, 2004)
 • University Paris V, Malakhov, France (April, 2004)
 • Queensland University of Technology, Brisbane, and University of Western Australia, Perth, Australia (August-September 2004)
 • University of Nice-Sophia Antipolis, France (March 2005).
 • Hokkaido University, Sapporo, Japan (July 2005)
 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (August-September 2005)
 • University of Cambridge, (March 2006)
 • University of Granada, Spain (June 2006)
 • Hokkaido University, Sapporo, Japan (July 2006)
 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (August-September 2006)
 • University of Pau, France (September 2006).
 • National Taiwan University, Taipei (December 2006)
 • University of Granada, Spain (April 2007)
 • University of Umea, Sweden (May 2007)
 • Department of Mathematics, University of Nice-Sophia Antipolis, France (August 2007).
 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (August-September 2007)
 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (August-October 2008)
 • University of Boston, USA (July 2008)
 • University of Pau, France (November-December 2008).
 • Michigan State University, USA (January 2009).
 • University of Nice-Sophia Antipolis, France (April 2009).
 • University of Granada, Spain (May 2009)
 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (August 2009)
 • Michigan State University, USA (March 2010).
 • Wichita University, USA (April 2010).
 • Nancy University, France (July 2010)
 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (August 2010)
 • University of Granada, Spain (January 2011)
 • Michigan State University (April-May 2011)
 • University of Nice-Sophia Antipolis, France (May, June and July 2011).
 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (August-September 2011).
 • University of Trento, Italy (December 2011)
 • Bar Ilan University, Israel (January 2012)
 • Michigan State University (April 2012)
 • Universite de Cergy-Pontoise-AGM, France, Paris (June-July 2012).
 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (August-September 2012).
 • University of Roma “Tor Vergata”, Italy (January 2013)

Anrhydeddau a dyfarniadau

N. M. Krylov Medal of Academy of Science of Ukraine (1993), y wobr flynyddol uchaf i fathemategwyr yn yr Wcrain.

Aelodaethau proffesiynol

Member of editorial board of the following journals:

 • International Journal of Stochastic Analysis (Hindawi Publishing Corporation, USA), ISSN 1048-9533
 • International Journal of Differential Equations (Hindawi Publishing Corporation, USA), ISSN 1687-9643
 • Random Operators and Stochastic Equations (publ. Walter de Gruyter , Berlin, New York), ISSN 0926-6364
 • Statistics Research Letters, The World Academic Publishing Co., Limited, ISSN: 2325-7040
 • Theory of Probability and Mathematical Statistics (publ. TBiMC (Ukraine) and AMS (USA)), ISSN 1547-7363
 • Mathematical Communications (publ. Ele-Maths journals), ISSN 1331-0623
 • Bulletin of National Taras Shevchenko
  University of Kyiv (Publisher: Kyiv University, Ukraine), ISSN 1684-1565.
 • I was a Guest Editor of the Special Issue of International Journal of Differential Equations "Fractional Differential Equations" (jointly with F.Liu, M.Meerschaert, Sh. Momani, W.Chen and Om Agrawal), 2010, ISSN 1687-9643
 • I was a Guest Editor of the Special Issue of International Journal of Differential Equations "Fractional Differential Equations" (jointly with F.Liu, Om Agrawal, Sh. Momani and W.Chen), 2011, ISSN 1687-9643Major honours and distinctions

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 1973-1976 Engineer, Inst. of Cybernetics Acad. of Sci. of Ukraine, Kyiv
 • 1976-1977 Senior Scientific Researcher, Inst. of Cybernetics Acad. of Sci. of Ukraine, Kyiv
 • 1977-1980 Assistant-professor, Kyiv University
 • 1980-1991 Associate professor, Kyiv University
 • 1991-2002 Professor, Kyiv University
 • 1999-2000 Research/Senior Research Associate in Statistics, Queensland University of Technology, Brisbane

Pwyllgorau ac adolygu

Dirprwy Brif Olygydd  y cyfnodolyn canlynol

      Theori Tebygolrwydd ac Ystadegau Mathemategol, Cyhoeddwr AMS (UDA), ISSN 1547-7363

Aelod o Fwrdd Golygyddol y cyfnodolion canlynol:

 • Calculsus ffracsiynol a dadansoddiad cymhwysol, Springer, ISSN 13110454, 13142224
 • Gweithredwyr ar hap a hafaliadau stocastig (cyhoeddedig. Walter de Gruyter, Berlin, Efrog Newydd), ISSN 0926-636
 • Cyfathrebu Mathemategol (publ. Cyfnodolion Ele-Mathemateg), ISSN 1331-0623
 • Bwletin Prifysgol Genedlaethol Taras Shevchenko Kyiv (Cyhoeddwr: Prifysgol Kyiv, Wcráin), ISSN 1684-1565.
 • Roeddwn yn Olygydd Gwadd rhifyn Arbennig International  Journal of Differential Equations "Fractional Differential Equations" (ar y cyd â F.Liu, M.Meerschaert, Sh. Momani, W.Chen ac Om Agrawal), 2010, ISSN  1687-9643
 • Roeddwn yn Olygydd Gwadd Rhifyn Arbennig International  Journal of Differential Equations "Fractional Differential Equations" (ar y cyd â F.Liu, Om Agrawal, Sh. Momani a  W.Chen), 2011, ISSN  1687-9643Anrhydedd a gwahaniaethau mawr

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Ahlam Alghamdi

Ahlam Alghamdi

Myfyriwr ymchwil

Zoe Salinger

Zoe Salinger

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Damcaniaeth tebygolrwydd