Ewch i’r prif gynnwys
Reece Lewis  PhD (Bristol), LLM (Bristol), LLB (Cardiff)

Dr Reece Lewis

PhD (Bristol), LLM (Bristol), LLB (Cardiff)

Darlithydd yn y Gyfraith

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
LewisR74@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75287
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 1.21, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys pob agwedd ar Gyfraith Ryngwladol Gyhoeddus. Ar hyn o bryd, rwy'n canolbwyntio'n benodol ar gyfraith y môr a theori gyfreithiol ryngwladol. Rwy'n awdur Ffuglen Gyfreithiol mewn Cyfraith Ryngwladol (Edward Elgar 2021). Rwyf wedi cyd-ysgrifennu'n ddiweddar Fislands, cyfraith a chyd-destun: trin ynysoedd mewn cyfraith ryngwladol (Edward Elgar 2023) gyda'r Athro Syr Malcolm D. Evans. Gwasanaethais fel Cynghorydd Arbenigol Pwyllgor Dethol Cysylltiadau Rhyngwladol ac Amddiffyn Tŷ'r Arglwyddi'r DU drwy gydol ei ymchwiliad i "A yw Confensiynau'r Cenhedloedd Unedig o Gyfraith y Môr yn addas i'r diben yn yr 21ain Ganrif". Cyhoeddwyd yr adroddiad ar 1 Mawrth 2022. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi gweithiau ac erthyglau cylchgronau eraill. Rwy'n gynorthwyydd cynadledda gweithredol ac rwyf wedi cael gwahoddiad i gyflwyno i wahanol gyrff ar draws y byd. 

Rwyf hefyd yn Gymrawd Academaidd Cymdeithas Anrhydeddus y Deml Ganol. 

Ymunais ag Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd fel Darlithydd yn y Gyfraith ym mis Medi 2019. Mae fy ngweithgareddau addysgu yn cynnwys bod yn arweinydd modiwl dau fodiwl dewisol israddedig sy'n ymwneud â chyfraith ryngwladol gyhoeddus. Rwyf hefyd wedi dysgu pynciau cyfraith sylfaenol. Rwy'n goruchwylio traethodau hir yn tanlongyfarch ac ôl-raddedig yn rheolaidd. Rwy'n Gymrawd Achrededig yr Academi Addysg Uwch (HEA). Rydw i hefyd yn Oruchwyliwr PhD.

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, cwblheais fy astudiaethau doethurol (o 2016 i 2019) ym Mhrifysgol Bryste o dan oruchwyliaeth sylfaenol yr Athro Syr Malcolm D. Evans KCMG OBE a'r Athro Eirik Bjorge fel fy ail oruchwyliwr. Cafodd fy nhraethawd doethuriaeth ei enwebu am y wobr "rhagoriaeth ragorol mewn traethawd doethuriaeth yn y gwyddorau cymdeithasol". Gwasanaethais hefyd fel Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedig ym Mhrifysgol Bryste ochr yn ochr â'r tair blynedd a dreuliais yn cwblhau fy thesis doethurol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

Articles

Book sections

 • Evans, M. D. and Lewis, R. 2020. The regime of islands. In: Jensen, ?. ed. The Development of the Law of the Sea Convention: The Role of International Courts and Tribunal. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 14-47.

Books

Conferences

Websites

Ymchwil

Fy mhrif faes ymchwil yw Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus. Mae fy ngwaith presennol yn ymwneud â chyfraith ryngwladol y môr a theori gyfreithiol ryngwladol. Mae'r rhestr isod yn gofnod cynhwysfawr o'm gwaith cyhoeddedig ym mis Tachwedd 2023:

Llyfrau

Penodau

 • 'Law of the Sea' yn MD Evans, International Law (6ed argraffiad, OUP yn dod) (gyda MD Evans)
 • 'The Regime of Islands' yn Øystein Jensen (gol.), Datblygiad Confensiwn Cyfraith y Môr: Rôl Llysoedd a Thribiwnlysoedd Rhyngwladol (Edward Elgar 2020) 14-47. (Ailgyfeiriad oddi wrth M.D. Evans) https://doi.org/10.4337/9781839104268.00009.   

Erthyglau Cyfnodolyn

 • 'Ynysoedd a Chyfraith Ryngwladol gan Donald R Rothwell (Adolygiad Llyfr)' (2023) 72(2) Cyfraith Ryngwladol a Cymharol Chwarterol 565-566.

 • 'The Artificial Construction and Modification of Maritime Features: piling Pelion on Ossa' (2021) 52(3) Datblygiad Cefnfor a Chyfraith Ryngwladol (cyhoeddwyd gan Routledge)  239-259. https://doi.org/10.1080/00908320.2021.1917099

 • Ffuglen gyfreithiol ryngwladol: gwersi o Ddyfarniad Môr De Tsieina' (2021) 11(2) Asian Journal of International Law (cyhoeddwyd gan Cambridge University Press) 261-280. https://doi.org/10.1017/S204425132100014X.

 • 'Sut y gall ymgynghoriadau fod yn deg yn ystod pandemig Covid-19?' (2021) 26(2) Adolygiad Barnwrol (cyhoeddwyd gan Routledge)  108-113. https://doi.org/10.1080/10854681.2021.1964865.

 • 'The Doctrine of Constructive Presence and the Arctic Sunrise Award: The Emergence of the Scheme Theory' (2020) 51(1) Ocean Development and International Law (cyhoeddwyd gan Routledge)  19-34. https://doi.org/10.1080/00908320.2019.1617927.

Gwaith cyhoeddedig arall

Addysgu

Is-raddedig

 • Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus (Arweinydd Modiwl)
 • Cyfraith Ryngwladol a Heriau Trawswladol (Arweinydd Modiwl)
 • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau
 • Traethawd Hir Israddedig

Ôl-raddedig

 • Cyfraith y Môr 
 • Goruchwylio Traethawd Hir
 • Goruchwylio PGR

Yn flaenorol, rwyf wedi dysgu Jurisprudence i israddedigion a Chyfraith Defnyddio Grym i fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir. 

Rwyf wedi fy achredu fel Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA).

Bywgraffiad

Education

 • PhD, University of Bristol (2019): Legal Fictions in International Law: Lessons from the Law of the Sea, supervised by Professor Sir Malcolm D. Evans KCMG OBE and Professor Eirik Bjorge. My thesis was examined by Professor Malgosia Fitzmaurice (Queen Mary University London) and my internal examiner was Professor Patrick Capps.
 • LLM International Law, University of Bristol (2016): Distinction
 • LLB Law, Cardiff University (2015), First Class.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau Addysgu

 • Enwebai Tiwtor Personol y Flwyddyn - Gwobrau Gwella Bywyd Myfyrwyr (2023)
 • Enwebai Aelod Staff Mwyaf Diddorol y Flwyddyn - Gwobrau Gwella Bywyd Myfyrwyr (2023)
 • Enwebai Aelod Staff Mwyaf Arloesol y Flwyddyn - Gwobrau Gwella Bywyd Myfyrwyr (2022)

Anrhydeddau Addysg

 • Enwebai Gwobr am Ragoriaeth Eithriadol mewn Traethawd Hir Doethurol (2019)
 • Ysgoloriaeth Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedig i ymgymryd â fy Ymchwil Doethurol (2016-19)
 • Perfformiad Gorau yn gyffredinol yn y LLM, Perfformiad Gorau mewn Cyfraith Ryngwladol LLM a Thraethawd Hir LLM Ôl-raddedig (2016)
 • Graddiodd yn y Dosbarth Uchaf yn y LLB (2015)

Aelodaethau proffesiynol

 • Academic Fellow of the Honourable Society of the Middle Temple
 • International Law Association UK Branch (ILA)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2019 - presennol: Darlithydd yn y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd
 • 2016 - 2019: Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedigion, Prifysgol Bryste

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Ymrwymiadau Siarad Diweddar

 • "Ynysoedd a Chyfraith y Môr" - Prifysgol Colombo, Cyfadran y Gyfraith, Sri Lanka (26 Ebrill 2023)
 • "Ymchwiliad UNCLOS Tŷ'r Arglwyddi" - Prifysgol y Gyfraith Genedlaethol Maharashta Mumbai, India (10 Rhagfyr 2022)
 • "Cyfansoddiadoldeb 'Cyfansoddiad y Cefnforoedd': Archwiliad o ganlyniadau'r honiad bod Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith Môr 1982 yn gyfansoddiad" - Prifysgol Genedlaethol Awstralia, New Horizons: Dyfodol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr (9-10 Rhagfyr 2022)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Gwasanaethwch fel cyfoed-ddiwygiwr ar gyfer nifer o gyfnodolion academaidd a chyhoeddwyr.
 • Cynorthwy-ydd Golygyddol ar gyfer y canlynol: Malcolm D. Evans a Sofia Galani (eds), Diogelwch Morwrol a Chyfraith y Môr:  Help neu Rwystr? (Edward Elgar Cyhoeddi 2019); Golygydd Cynorthwyol, Maritime Safety and Security Law Journal (2018);  Eirik Bjorge and Cameron Miles (eds), Achosion Nodedig mewn Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus (Hart Publishing 2017)

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu cynigion ymchwil mewn meysydd sy'n ymwneud â'm diddordebau ymchwil gan gynnwys: cyfraith ryngwladol y môr; Theori gyfreithiol ryngwladol ryngwladol a chyfraith ryngwladol gyhoeddus gyffredinol.

Goruchwyliaeth gyfredol

Cihan Burak Sancak

Cihan Burak Sancak

Myfyriwr ymchwil

Ayten Selin Dogan

Ayten Selin Dogan

Tiwtor Graddedig

Hamoud Alotaibi

Hamoud Alotaibi

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Cyfraith ryngwladol gyhoeddus
 • Cyfraith y Môr
 • Cyfraith hawliau dynol
 • Setliad anghydfod rhyngwladol