Ewch i’r prif gynnwys
Rhydian Lewis  BSc, PhD, FHEA

Yr Athro Rhydian Lewis

BSc, PhD, FHEA

Mathemategydd

Yr Ysgol Mathemateg

Email
LewisR9@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74856
Campuses
Abacws, Ystafell 4.55, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Rhyd Lewis yn athro yn yr Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd. Ei ddiddordebau ymchwil yw ymchwil weithredol, optimeiddio cyfuniadol a theori graff algorithmig. Ef yw awdur y llyfr A Guide to Graph Colouring: Algorithms and Applications (2021).

Dyletswyddau gweinyddol

 • Cyfarwyddwr Rhyngwladol
 • Aelod o'r Grŵp Ymchwil Gweithredol a'r Grŵp Cynllunio ac Optimeiddio

Gwefan bersonol

Gwefan bersonol Rhyd Lewis

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Rhyd Lewis yn cynnwys:

 • Theori graff algorithmig;
 • Optimization combinatorical;
 • Lliwio graffiau;
 • Metaheuristics a rhaglennu cyfanrif;
 • Llwybro cerbydau a llwybro arc;
 • Algorithmau llwybr byrraf;
 • Llwybro bysiau ysgol;
 • Amserlennu awtomataidd a phroblemau cysylltiedig;
 • Problemau grwpio a rhannu;
 • Amserlennu theatr lawdriniaeth;
 • Amserlennu chwaraeon;
 • Datrys problemau sgwâr Lladin a Sudoku;
 • bin-pacio, pacio trapesoid (trapesiwm), a'r broblem cyfartal-pentyrau.

Dysgwch fwy am ei ymchwil a'i adnoddau lawrlwytho ar ei wefan bersonol.

Grŵp ymchwil

Addysgu

Undergraduate

 • MA0276 Visual Basic Programming for OR
 • MA3602 Algorithms and Heuristics

Postgraduate

 • MAT002 Statistical Methods

Postgraduate students

Current

 • Bradley Hardy
 • Asyl Hawa
 • Wasin Padungwech

Past

 • Penny Holborn: Thesis Title: "Dynamic vehicle routing problems with pickups, deliveries and time windows"
 • Matthew John: Thesis Title: "Metaheuristics for designing efficient routes and schedules for urban transportation networks"
 • Elizabeth Rowse: Thesis Title: "Robust optimisation of operating theatre schedules"
 • Lisa Taylor: Thesis Title: "Post-enrolment based course timetabling"

Bywgraffiad

Mae Rhyd Lewis yn athro mewn mathemateg. Ef yw awdur y llyfr A Guide to Graph Colouring: Algorithms and Applications. Mae ganddo PhD o Brifysgol Napier Caeredin (2006), a BSc (Anrh) mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Abertawe (2002).

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2023 - Yn bresennol: Cadeirydd Personol, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd
 • 2019 - 2023: Darllenydd, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd
 • 2015 - 2019: Uwch Ddarlithydd, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd
 • 2008 - 2015: Darlithydd, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd
 • 2006 - 2008: Darlithydd, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2003 - 2006: Arddangoswr Ôl-raddedig, Ysgol Gyfrifiadura, Prifysgol Napier Caeredin
 • 2003 - 2006: Ymchwilydd Ôl-raddedig, Ysgol Gyfrifiadura, Prifysgol Napier Caeredin

Pwyllgorau ac adolygu

 • Golygydd Cyswllt, International Journal of Metaheuristics.
 • Golygydd gwadd, Rhifyn Arbennig ar Algorithmau ar gyfer Graffiau a Rhwydweithiau, Algorithmau, 2020.
 • Aelod o'r Pwyllgor Rhaglen ar gyfer:
  • Cyfrifiant Esblygiadol mewn Optimeiddio Cyfryngol (EVOCOP).
  • Ymarfer a Theori Cynhadledd Amserlennu Awtomataidd (PATAT).
  • Cynhadledd Cyfrifiant Genetig ac Esblygiadol (GECCO).

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Optimization Combinatorial
 • Theori graff algorithmig
 • Lliwio graffiau;
 • Pacio, amserlennu, a phroblemau amserlennu
 • Problemau llwybro

Goruchwyliaeth gyfredol

Monique Sciortino

Monique Sciortino

Myfyriwr ymchwil

Daniel Hambly

Daniel Hambly

Arddangoswr Graddedig

Ping Chen

Ping Chen

Myfyriwr ymchwil

Lukas Dijkstra

Lukas Dijkstra

Tiwtor Graddedig

Prosiectau'r gorffennol

 • Hawa, A. (2020) "algorithmau union ac esblygiadol ar gyfer y broblem pacio â chyfyngiad sgôr".
 • Hardy, B. (2018) "Dulliau heuristaidd ar gyfer lliwio graffiau ar hap deinamig".
 • Padungwech, W. (2018) "algorithmau heuristaidd ar gyfer llwybro arc capacitated deinamig".
 • John, M. (2016) "Metaheuristics ar gyfer dylunio llwybrau ac amserlenni effeithlon ar gyfer rhwydweithiau cludiant trefol".
 • Rowse, E. (2015) "Optimeiddio amserlenni theatr weithredu yn gadarn".
 • Holborn, P. (2013) "Heuristics ar gyfer problemau llwybro cerbydau deinamig gyda pickups a danfoniadau a ffenestri amser".
 • Taylor, L. (2013) "Dulliau chwilio lleol ar gyfer y broblem amserlennu cwrs ar ôl cofrestru".