Ewch i’r prif gynnwys
Jun Liang

Yr Athro Jun Liang

(e/fe)

Athro Electroneg Pŵer a Rhwydweithiau Pŵer

Yr Ysgol Peirianneg

Email
LiangJ1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70666
Campuses
Adeiladau'r Frenhines-Adeilad Canolog, Ystafell C4.04, 5 The Parade, Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Athro Cadeiriol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad mewn ynni adnewyddadwy, trosglwyddiad DC / dosbarthu, rheoli trawsnewidydd electronig pŵer, gweithrediad system bŵer a thrafnidiaeth drydanol.

Ar hyn o bryd mae'n arwain grŵp ymchwil mewn electroneg pŵer a thechnolegau DC ar gyfer cynhyrchu a throsglwyddo pŵer adnewyddadwy. Mae wedi arwain a chael cyllid ymchwil dros £20M, gan gynnwys £9M o gyllid allanol o dan ei bortffolio mewn 32 o brosiectau.

Ef yw Cydlynydd a Gwyddonydd-yn-Gyfrifol tri phrosiect Marie-Skłodowska-Curie ITN / ETN / DN (cyfanswm € 13M, 2013-2026). 

Mae wedi cyhoeddi dros 260 o bapurau gan gynnwys 160 o bapurau cyfnodolion, 1 llyfr yn IEEE/Wiley, a 4 pennod o lyfrau. Mae wedi goruchwylio 32 o fyfyrwyr PhD gyda 21 ohonynt wedi graddio hyd yn hyn, a 10 o ymchwilwyr ôl-ddoethurol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2007

2006

2004

2003

2002

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Contractau

TeitlPoblyn NoddiHyd Gwerth
Dulliau sganio rhwystr grid a modelu

Li C., Liang J.

Grid Cenedlaethol

£285k

04/09/2023 - 28/02/2025
Model generig a dadansoddiad sefydlogrwydd o trawsnewidyddion ffurfio grid

Li C., Liang J.

Grid Cenedlaethol

£468k

01/04/2023 - 31/03/2026
Cyflymu'r defnydd o wynt alltraeth gan ddefnyddio technoleg DC (ADOreD)

Liang J., Ming W.L., Cipcigan L. Wang S.

EC Horizon Europe Marie- Skłodowska -Curie ITN (Cyllid Gwarant EPSRC)

€ 4.2M (+ £707k)

01/10/2022 - 30/09/2026
Canolfan DU-Awstralia mewn Rhyngrwyd Ddiogel o Ynni: Cefnogi Seilwaith Cerbydau Trydan ar "Ymyl" y Grid

Ranjan R (Newcastle Univ)

Liang J.(PI Caerdydd)

L.Cipcigan, O.Rana, P.Burnap,   

N.Saxena

EPSRC £1.889M+£1.276M (partneriaid prosiect) 01/07/2022 - 30/06/2025
Cyflenwad pŵer trefol cynaliadwy trwy reolaeth ddeallus ac adfer rhwydweithiau AC / DC yn well  Liang J., Cipcigan L., Rana O. EPSRC a Tsieina NSF  £750k +¥3m 01/04/2020 - 31/03/2023
Offer arloesol ar gyfer gridiau gwynt alltraeth a DC (InnoDC) Liang J Comisiwn Ewropeaidd Horizon 2020  € 3.9m 01/09/2017 - 31/08/2021
Datgarboneiddio Trafnidiaeth trwy Drydaneiddio, Dull System Gyfan (DTE) Cipcigan L., Featherston C., Haddad A., Liang J.  EPSRC £900k 01/09/2019 - 31/08/2022
Cyflymu Cymhwyso diwydiannol technolegau gwefru cerbydau trydan Liang J Achos EPSRC DTP £85k 01/10/2020 - 30/09/2023
Adnabod a lliniaru Osgiliadau Is-Synchronous a bron Liang J Grid Cenedlaethol £155k 01/01/2020 - 30/04/2021
Ymchwilio a phrofi manylebau cod grid gwell ar gyfer cynlluniau HVDC Liang J Canolfan SSE HVDC £84.7k 01/04/2019 - 31/12/2019
Astudiaeth ddichonoldeb ar amlffurf o gridiau DC ar gyfer rhyng-gysylltiadau trawswladol Liang J Sefydliad Ymchwil Rhyng-gysylltiad Ynni Byd-eang € 140k 01/11/2017 - 28/02/2019
Ymgysylltiad academaidd â phrosiect Angle DC Liang J, Wu J Scottish Power £300k 01/08/2016 - 31/07/2022
Modelu Rhwydwaith Trosglwyddo GB ar gyfer Blackstart trwy HVDC a Ffermydd Gwynt Alltraeth Li G, Liang J. EPSRC IAA 10000 01/01/2021 - 31/07/2021
Electroneg Pŵer ar gyfer Cymwysiadau Grid, E-Symudedd ac Ynni adnewyddadwy Liang J. Li G. GCRF 8000 01/04/2020 - 31/12/2020
Integreiddio adnewyddadwy gwell trwy opsiynau trosglwyddo hyblyg (ERIFT) Jenkins N, Liang J EPSRC drwy Goleg Imperial 291133 01/04/2013 - 31/03/2016
Rheoli tyrbin gwynt cyflymder amrywiol 1MW Jenkins N, Liang J Nordig Wind Power Ltd 18500 01/10/2010 - 30/09/2013
Integreiddio ffermydd gwynt mawr ar y môr trwy rwydweithiau cyfredol uniongyrchol foltedd uchel aml-derfynell Jenkins N, Liang J Alstom Grid 38478 01/10/2009 - 30/09/2012
LLWYBRAU GORAU Jenkins N, Liang J, Ugalde-Loo C EC FP7 501733 01/10/2014 - 30/09/2018
Rheoli Llif Pŵer a Strategaethau Gwrth-Fai gridiau DC Liang J Quzhou Hang Yong Transformer Corporation 60000 01/11/2011 - 30/09/2015
Trosolwg o ymchwil grid HVDC a datblygu a dibynadwyedd gorsafoedd HVDC Liang J Sefydliad Ymchwil Pŵer Trydan Tsieina 34043 01/07/2013 - 30/06/2015
Symudedd Athrawon Tramor Liang J, Gweinidogaeth Addysg Sbaen 1929 05/03/2012 - 31/12/2012
Prawf o strategaethau rheoli VSC HVDC aml-derfynell trwy rig profi analog Liang J, Grid Cenedlaethol 29984 01/02/2012 - 31/07/2012
MEDOW, Grid DC Aml-derfynell ar gyfer gwynt alltraeth (MEDOW) Liang J Y Comisiwn Ewropeaidd (FP7) 1285803 01/04/2013 - 31/12/2016
Lliniaru effeithiau interia isel a lefel cylched byr isel mewn gridiau AC HDVC-gyfoethog Liang J, Jenkins N, Ugalde Loo C EPSRC 295632 26/09/2014 - 25/09/2017
DC Grid yn gwahaniaethu amddiffyn Liang J, Jenkins N, Ugalde-Loo C Alstom Grid UK Ltd 147548 01/04/2014 - 31/03/2017
Rheoli llif presennol mewn gridiau DC Liang J, Ugalde-Loo C Alstom Grid UK Ltd 55000 25/11/2014 - 24/05/2015
Cymhwyso DC torrwr cylched mewn gridiau DC  Liang J Trosglwyddo Trydan y Grid Cenedlaethol PLC 127533 01/07/2012 - 30/09/2017

Myfyrwyr dan oruchwyliaeth

Teitl
GraddStatws Myfyriwr
Dylunio a rheoli newidydd DC ar gyfer troshaenu gridiau DC YANG Peng Graddedig Phd
Datblygu amddiffyn grid HVDC cyflym a gwahaniaethol LIU Wei Graddedig Phd
Perfformiad inswleiddio awyr agored o dan straen HVDC PINZAN Davide Graddedig Phd
Systemau casglu DC ar gyfer ffermydd gwynt ar y môr ABEYNAYAKA Gayan Graddedig Phd
Dadansoddiad sefydlogrwydd a rheolaeth systemau pŵer gydag ynni adnewyddadwy a storio ynni LI Xiangyu Graddedig Phd
Effaith Tyrbinau Gwynt Ar y Cyseiniant Is-gydamserol EWAIS FARGHALY Ahmed Graddedig Phd
Rheoli Tyrbin llif llanw echelinol WHITBY Benjamin Graddedig Phd
AMDDIFFYNIAD HVDC AML-DERFYNELL. LI Chuanyue Graddedig Phd
Integredig AC / DC efelychiad system drosglwyddo LI Gen Graddedig Phd
RHEOLI TYRBIN GWYNT CYFLYMDER AMRYWIOL LICARI John Graddedig Phd
Gweithredu gridiau DC gyda gwahanol fathau o drawsnewidyddion ffynhonnell foltedd GONCALVES Jorge Miguel Da Silva Graddedig Phd
Lliniaru effaith anadweithiol isel a lefel cylched fer isel mewn Gridiau AC HVDC-Rich JOSE Khadijat Folashade Graddedig Phd
Integreiddio ffermydd gwynt mawr ar y môr trwy rwydweithiau cyfredol uniongyrchol foltedd uchel aml-derfynell LIVERMORE Luke Graddedig Phd
Integreiddio pŵer gwynt i'r system drosglwyddo AC NAWIR Manal Hussein Graddedig Phd
Optimaidd trosglwyddo pŵer gwynt cafn DC grid CHEAH Marc Graddedig Phd
Cysylltiad grid ffermydd gwynt ar y môr trwy rwydweithiau cyfredol uniongyrchol foltedd uchel aml-derfynell ADEUYI OLUWOLE DANIEL Graddedig Phd
CYMHWYSO TCSC MEWN SYSTEMAU PŴER. ZHENG Rui Graddedig Phd
DC GRID SY'N GWAHANIAETHU AMDDIFFYNIAD. DANTAS Rui Sergio Senra Barbosa Graddedig Phd
Rheoli Llif Pŵer Hyblyg yn Meshed HVDC Gridiau BALASUBRAMANIAM Senthooran Graddedig Phd
Modelu a rheoli system drosglwyddo VSC-HVDC WANG Sheng Graddedig Phd
Modelu a Rheoli Netwroks HVDC Aml-Derfynell ar gyfer Cynhyrchu Pŵer Gwynt ar y Môr. ZHOU Shu Graddedig Mphil
Rheoli gridiau DC i wella sefydlogrwydd gridiau AC. JOSEPH Tibin Graddedig Phd
AC RHEOLI SEFYDLOGRWYDD GRID GAN DDEFNYDDIO FFEITHIAU WANG Xiaotian Graddedig Mphil

Addysgu

Addysgu tua 100 awr bob blwyddyn academaidd ar draws gwahanol lefelau israddedig ac ôl-raddedig.

Mae'r modiwlau'n cynnwys

Peiriant Blwyddyn 2 ac Electroneg Pŵer;

Electroneg Pŵer Blwyddyn 3;

MSc Uwch Electroneg Pŵer a Gyriannau;

MSc Smart Grid a Rheoli Rhwydwaith Gweithredol.

Dylunio Ynni Adnewyddu Blwyddyn 4

Bywgraffiad

Derbyniodd Jun Liang (IEEE Fellow'24) y B.Sc. gradd o Brifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Huazhong, Wuhan, Tsieina, yn 1992 a'r M.Sc. a Ph.D. graddau o Tsieina Electric Power Research Institute, Beijing, Tsieina, yn 1995 a 1998, yn y drefn honno. Rhwng 1998 a 2001, roedd yn Uwch Beiriannydd gyda China Electric Power Research Institute. Rhwng 2001 a 2005, roedd yn Gydymaith Ymchwil yng Ngholeg Imperial Llundain, y DU. Rhwng 2005 a 2007, roedd yn Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Morgannwg, Cymru, y DU. Ar hyn o bryd, mae'n Athro yn yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd, Cymru, y DU. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys dyfeisiau FACTS / HVDC, sefydlogrwydd a rheolaeth system bŵer, electroneg pŵer, a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Ennill gwobr i ymuno â rhaglen "Crwsibl Cymru" ar gyfer arweinwyr y dyfodol yng Nghymru. 2013.
 • Darlithoedd gwadd ar "gridiau HVDC ar gyfer pŵer gwynt ar y môr", yn Sefydliad Ymchwil Ynni Catalwnia ym mis Rhagfyr 2012, ac yn K.U. Leuven, Gwlad Belg ym mis Rhagfyr 2013.
 • Darlith wadd y cynllun "Symudedd Athrawon Tramor" gan Weinyddiaeth Addysg Sbaen, 01/02/2012 - 31/01/2013
 • Gwobr Gwyddoniaeth a Thechnoleg Gyntaf EPRI, Tsieina, yn 1999 a 2000.
 • Gwobr bapur gorau, Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas Pŵer ac Ynni IEEE, Boston, UDA 2016, "Astudiaeth ansefydlogrwydd cyseiniant trydanol mewn Planhigion Pŵer Gwynt Alltraeth sy'n gysylltiedig â HVDC,"
 • 3ydd Gwobr bapur gorau, IET Adnewyddadwy Power Generation, Shanghai, China, 2019, "Cau dolen Cynhwysydd Cyn-codi tâl Strategaethau ar gyfer Converters Aml-lefel Modiwlaidd yn ystod Dilyniannau Dechrau Busnes, "
 • Aelod Bwrdd Golygyddol Ardderchog, CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2017 a 2019
 • Adolygwyr Rhagorol, Trafodion IEEE ar Gyflenwi Pŵer, 2018 a 2019
 • Papur Ardderchog, CSEE Journal of Power and Energy Systems yn 2020 " Strategaethau gwrthdroad pŵer ar gyfer systemau hybrid LCC / MMC HVDC "
 • Adolygydd Rhagorol, Trafodion IEEE ar Drawsnewid Ynni, 2022
 • Golygydd Cyswllt Eithriadol ar gyfer trafodion IEEE ar Ynni Cynaliadwy yn 2021

Aelodaethau proffesiynol

Mae e

Cymrawd IEEE,

Cymrawd IET,

Cadeirydd UK & RI Chapter o IEEE Power Electronics Society, Is-gadeirydd pwyllgor Rhanbarth 8 IEEE PELS sy'n hyrwyddo aelodaeth IEEE,

CIGRE C6 Aelod Rheolaidd y DU, aelod Pwyllgor Trefnu o gynadleddau ACDC IET, aelod pwyllgor o Weithgorau CIGRE C6/B4-37, B4-58, 60, 62 a 72, Ysgrifennydd Technegol y CIGRE WG B4-60, C6/B4-37, aelod Pwyllgor y Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI), aelod Pwyllgor y Comisiwn Electrotechnegol Rhyngwladol (IEC) SC 8A,

Golygydd Cyswllt Trafodion IEEE ar Ynni Cynaliadwy, Golygydd CSEE JPES, Golygydd Gwadd IEEE Transaction on Power Delivery, ac aelodau pwyllgor technegol nifer o gynadleddau rhyngwladol. 

 

Pwyllgorau ac adolygu

aelod Pwyllgor Trefnu o gynadleddau ACDC IET, aelod pwyllgor o Weithgorau CIGRE C6/B4-37, B4-58, 60, 62 a 72, Ysgrifennydd Technegol y CIGRE WG B4-60, C6/B4-37,

Aelod Rheolaidd SC C6 CIGRE, sy'n cynrychioli'r DU

Aelod Bwrdd Golygyddol CSEE JPES, Golygydd Trafodion IEEE ar Ynni Cynaliadwy, Golygydd Gwadd IEEE Transaction on Power Delivery, ac aelodau pwyllgor technegol nifer o gynadleddau rhyngwladol. 

 • Adolygydd grant ERSRC.
 • Panel adolygu Academi'r Ffindir.
 • Adolygydd Sefydliad Gwyddoniaeth Naturiol Tsieina.