Ewch i’r prif gynnwys
Haijiang Li

Yr Athro Haijiang Li

Athro - Cadeirydd yn BIM ar gyfer Peirianneg Smart

Yr Ysgol Peirianneg

Email
LiH@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75133
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell S2.10C, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Yr Athro HaiJiang LI (BSc, MSc, PhD, FHEA, FBCS, FICE)

Cadeirydd yn BIM ar gyfer Peirianneg Smart
Pennaeth y Grŵp Ymchwil - Mecaneg Gyfrifiadurol ac AI Peirianneg (CMAI)
Pennaeth y Grŵp Trawsbynciol – InSilico Digital Twins and Virtual Environments
Cyfarwyddwr BIM ar gyfer y Ganolfan Peirianneg Glyfar, Rhaglen Lab ac MSc
Prifysgol Caerdydd, Y Deyrnas Unedig

Prif olygydd: Arloesi Adeiladu (Ffactor Effaith: 3.3, CiteScore 6.0, Scopus Q1 uchaf 10%) 

Golygydd Cyswllt: Awtomeiddio mewn Adeiladu (Ffactor Effaith: 10.3, CiteScore 16.7, C1 uchaf 10%) 

Is-gadeirydd EG-ICE - Grŵp Ewropeaidd o Gyfrifiadura Deallus mewn Peirianneg

Pwyllgor Safonau Gweithredol Technegol – buildingSMART

FICE: Cymrawd Sefydliad y Peirianwyr Sifil

FBCS: Cymrawd Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain

 

Meysydd Ymchwil - Am fwy nag 20 mlynedd, mae'r Athro Li wedi bod yn gweithio tuag at lwyfan peirianneg gyfrifiadurol smart cenhedlaeth newydd wedi'i seilio ar gyfrifiadura pŵer uwch, data mawr a dysgu peiriant, gwybodaeth barth rhyng-gysylltiedig, algorithmau deallusrwydd artiffisial a safoni seiliedig ar BIM ar draws sectorau trwy gydol cylch bywyd prosiect, i gefnogi data peirianneg ar raddfa fawr / gwybodaeth / prosesu gwybodaeth, optimeiddio peirianneg smart a gwneud penderfyniadau cyfannol i helpu i gyflawni cynaliadwy a system seilwaith gwydn a'r amgylchedd adeiledig.

Mae'r Athro Li wedi bod yn gweithio'n ddwys mewn peirianneg sifil, strwythurol, hydrolig a morwrol, trwy gefeillio digidol ynghyd â dylunio craff, modelu, dadansoddi, efelychu, rhesymu, optimeiddio a rheoli i gefnogi ynni craff mewn adeiladau, ardal a dinasoedd; dosbarthu dŵr a rheoli dŵr trefol; Dinasoedd cynaliadwy a gwydn a datblygu'r amgylchedd adeiledig gan gynnwys ymateb a rheolaeth frys.

 

Ymchwil yn canolbwyntio -


(1) Cylch bywyd sylfaenol ac ar draws parthau data cymhleth, gwybodaeth a phrosesu gwybodaeth
(2) Cyfrifiadura peirianneg sy'n cael ei yrru gan ddata ar raddfa fawr, dadansoddeg data ac optimeiddio
(3) Roedd gwybodaeth yn seiliedig ar wybodaeth a deallusrwydd artiffisial yn cefnogi gwneud penderfyniadau cyfannol a systematig

 

Cyllid a Tîm: Mae'r Athro Li wedi sicrhau cronfeydd ymchwil sylweddol o'r DU, yr UE a Tsieina, fel Pennaeth/Cyd-ymchwilydd, cyfanswm gwerth y prosiect yw tua £40M (£9M fel PI, mae ffynonellau cyllid yn cynnwys EPSRC, NERC, EU FP7/H2020, InnovateUK, WEFO a chyllid diwydiant). Mae wedi sefydlu thema ymchwil BIM ar gyfer Peirianneg Glyfar ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2006, gan arwain y BIM ar gyfer Grŵp Ymchwil Peirianneg Glyfar, Ganolfan, Lab (gan ganolbwyntio ar HPC, BIM, VR / AR/MR, Digital Twins) a rhaglen MSc, gan weithio gyda thîm o fwy na 60 o gymrodyr/cymdeithion ymchwil / myfyrwyr PhD (a >60 o fyfyrwyr prosiect MSc) ers 2006. Mae'r Athro Li wedi sicrhau mwy na £2M o fuddsoddiad gan y diwydiant i gefnogi prosiectau ymchwil sy'n gysylltiedig â BIM a Pheirianneg Glyfar.

 

Effaith Academaidd - Mae'r Athro Li wedi cynhyrchu mwy na 200 o gyhoeddiadau (papurau, llyfrau, patentau ac adroddiadau swyddogol), ac ar hyn o bryd mae'n Brif Olygydd ar gyfer y Journal of Construction Innovation (Impact Factor: 3.3 CiteScore 6.0, Scopus Q1 uchaf 10%), a Golygydd Cyswllt i'r Journal of Automation in Construction (Ffactor Effaith: 10.3 CiteScore 16.7, C1 uchaf 10%); Mae hefyd yn gwasanaethu fel aelodau bwrdd golygyddol ar gyfer 5 cyfnodolyn rhyngwladol eraill; ac adolygwyr ar gyfer EPSRC (DU), NSERC (Canada), yr UE, Tsieina, ceisiadau am gyllid Singapore a 50+ o gyfnodolion a chynadleddau rhyngwladol (fel pwyllgorau / cadeiryddion gwyddonol); cyflwyno 50+ o areithiau gwadd / cyweirnod yn y DU, yr UE, Tsieina ac UDA. Mae'n Gymrawd Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain, yn aelod o Goleg Adolygu Cymheiriaid EPSRC. Mae wedi bod wrthi'n ymgysylltu â'r rhan fwyaf o'r prif gymdeithasau rhyngwladol o ran BIM a TGCh ym mharth AEC, e.e. EG-IÂ, ICCCBE, CIBW78, ECPPM ac ASCE. Mae wedi bod yn arwain / cymryd rhan yn y DU, prosiectau ymchwil FP7 / H2020 yr UE yn ddwys ac wedi creu sylfaen ryngwladol sylweddol ar gyfer cydweithredu academaidd a diwydiant; ef yw Is-gadeirydd EG-ICE: Grŵp Ewropeaidd Cyfrifiadura Deallus mewn Peirianneg, sy'n gymdeithas academaidd ryngwladol sefydledig iawn ym maes BIM a chyfrifiadura deallus.

 

Safonau a pholisi BIM Rhyngwladol - Mae'r Athro Li wedi bod yn gweithio gydag adeilad BIM agoredSMART ers 2010, gan wasanaethu'n gyntaf fel aelod o bwyllgor grŵp technegol BuildingSMART UK, ynghyd â BRE (Sefydliad Ymchwil Adeiladu), gan gynghori llywodraeth y DU ar eu llunio polisi BIM a'u hagenda gweithredu diwydiannol; ac yn awr fel Swyddog Gweithredol Technegol y Pwyllgor Safonau (SCTE) – buildingSMART rhyngwladol, goruchwylio datblygiadau safonau BIM agored rhyngwladol a phrosiect datblygu safonau Porthladdoedd a Dyfrffyrdd IFC sy'n arwain yn bersonol. Yn Tsieina, mae'r Athro Li yn gwasanaethu fel gwyddonydd BIM gwadd ar gyfer China State Construction Group a China Communications Construction Company. Cyhoeddwyd llyfr polisi BIM yn 2019 - "TSIEINA, UDA A SAFONAU A PHOLISI BIM Y DU" (Cyhoeddwr Diwydiant Adeiladu Tsieina) i gyflwyno a chymharu safonau a pholisïau BIM yn Tsieina, UDA a'r DU yn gynhwysfawr.

 

NEWYDDION - Mae grŵp Mecaneg a Pheirianneg AI (CMAI) Cyfrifiannol yn penodi Darlithydd newydd arall, os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â mi ...  

 

NEWYDDION - Mae grŵp Mecaneg a Pheirianneg AI (CMAI) Cyfrifiannol yn annog Darlithydd newydd, os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â mi ...   (swydd a gynigir)

 

NEWYDDION - Prifysgol Caerdydd (Yr Athro Haijiang Li) yn gweithio gydag UCL (Yr Athro Tim Broyd; Dr. Qiuchen Lu) i gynnal EG-ICE 2023 yn Llundain - ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth - 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • Li, H., Miles, J. C., Stevenson, G. and Poulter, R. 2008. Web enabled 3D collaborative conceptual design and facility management. Presented at: Intelligent Computing in Engineering (ICE08), Plymouth, UK, 2-4 July 2008 Presented at Rafiq, Y. and Sternad, M. eds.Intelligent Computing in Engineering 2008 conference. Plymouth: American Society of Civil Engineers pp. 250-259.

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

MECANEG GYFRIFIADUROL A GRŴP AI PEIRIANNEG

Fi yw Pennaeth Grŵp Mecaneg Gyfrifiadurol ac AI Peirianneg (CMAI) yn Ysgol Peirianneg Caerdydd.


Mae CMAI wedi sefydlu eu stondinau rhyngwladol ar ddatblygu atebion peirianneg cyfrifiadurol clyfar y genhedlaeth nesaf i alluogi'r trawsnewidiad digidol ar gyfer amgylchedd adeiledig. Mae ffiseg a mecaneg CMAI yn llywio AI Peirianneg, sy'n cael ei yrru gan ddata, gan alluogi deunyddiau craff, strwythur a datblygu efeilliaid digidol, yn cyd-fynd yn dda â blaenoriaethau cyllido mawr. Mae'r ymchwil yn cadarnhau algorithmau AI sy'n canolbwyntio ar barth, i wneud datblygiad arloesol tuag at AI generig, cyfrifol ac egluradwy, i alluogi digideiddio sy'n canolbwyntio ar bobl ar gyfer yr amgylchedd adeiledig.

Mae CMAI yn canolbwyntio ar dri phrif faes:  

 1. modelau cyfrifiadurol ar gyfer deunyddiau smart datblygedig
 2. modelau cyfrifiadurol ar gyfer strwythurau uwch a meta-strwythurau 
 3. Hysbyswyd BIM Uwch a Ffiseg Digital Twins 

Mae'r un cyntaf, mewn Deunyddiau Clyfar byr, yn cynnwys pynciau o'r radd flaenaf megis modelu deunyddiau a chyfansoddion micro-strwythuredig a nano, deunyddiau electroactive, deunyddiau biolegol (*), lled-grisialau (*) a meta-ddeunyddiau pensaernïol (*), sy'n golygu y gallwn gynhyrchu deunyddiau newydd pwrpasol wedi'u gwneud â dyn i helpu i gyflawni amgylchedd adeiledig cynaliadwy sero-net.  

O ran yr ail, yn fyr, Strwythurau Smart, mae'r pynciau yn strwythurau awyrofod cyfansawdd, dull elfennau cyfyngedig ar gyfer problemau aml-raddfa (*), optimeiddio dylunio awyrennau cadarn, meintioli ansicrwydd a rheoli mewn cymwysiadau peirianneg (*), hydrodynameg gronynnau llyfn ar gyfer llif modelu cyfansoddion gronynnol, modelu meta-strwythurau ar gyfer tonnau elastig (*), dynameg strwythurol (*), systemau deinamig, lluosogi tonnau elastig ac amsugno (*), strwythurol Optimeiddio, mecaneg topolegol (*), sy'n golygu y gallwn ddeall a chynhyrchu strwythur newydd a chynaliadwy ar bob graddfa i helpu i gyflawni amgylchedd adeiledig hirhoedlog a chynaliadwy. 

Mae'r trydydd maes, Digital Twins, yn canolbwyntio ar yr AI peirianneg sy'n seiliedig ar ffiseg arloesol a'u cymwysiadau peirianneg smart gymhwysol, gan gynnwys Mathemateg Symbolaidd, Chwarae Gemau, Rhwydweithiau Niwtral, Systemau Arbenigol, Rhesymeg Fuzzy,   Roboteg a Phrosesu Iaith Naturiol (*); aml-ddimensiwn BIM data, gwybodaeth a phrosesu gwybodaeth (*); Cyfrifiadura peirianneg smart ar raddfa fawr, dadansoddeg data ac optimeiddio (*); Roedd modelu gwybodaeth / gwybyddol a deallusrwydd artiffisial yn cefnogi gwneud penderfyniadau cyfannol (*), sy'n golygu y gallwn ddeall materion peirianneg cymhleth iawn a chynhyrchu dull cyfannol a systemau i alluogi digideiddio sy'n canolbwyntio ar bobl.  

Yn yr holl bynciau hynny mae'r grŵp yn bresennol ar lefel a gydnabyddir o leiaf yn rhagorol yn rhyngwladol. Mae'r rhai a nodir gyda'r (*) yn bynciau ffasiynol sy'n denu'r rhan fwyaf o sylw'r canolfannau ymchwil sy'n arwain y byd. 

PROSIECTAU YMCHWIL

Teitl y prosiect

Hyd

Gwerth i Gaerdydd

Datblygiadau Safonau Twin Digidol a BIM Agored ar gyfer Seilwaith 
Cyllid: Diwydiant

Awst 2023-
Awst 2027

£700,000
(trafod contract)

MEECE - Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol - Datblygiad Llwyfan Monitro Iechyd Seilwaith Morwrol Smart
Cyllid: WEFO

Ionawr 2023 -
Mehefin 2023

£82,260

DIGIBRIDGE: Cynorthwyodd efeilliaid Digidol AI wedi'u llywio gan ffiseg Diogelwch Strwythurol Pont Glyfar, Cyllid: WEFO

Tachwedd 2021-Rhag 2022

£248,560

DIGIBRIDGE: BIM ac Efeilliaid Digidol i gefnogi Arolygu Strwythurol Pont Glyfar, Cyllid: Innovate UK

Medi.2021-Medi.2024

£363,300

Digi-Transportation - Adeiladu Digidol a Rheoli Asedau ar gyfer Seilwaith Trafnidiaeth - safonau, technoleg allweddol a throsglwyddo  gwybodaeth

01/01/2021- 31/12/2023

£50,000

MetaBIM: Smart BIM Meta-Safonau ac Ymchwil a Datblygu Sicrhau Ansawdd, Cyllid: Diwydiant

01/01/2019-12/31/2022

£300,000

IFC-Harbour: Llwyfan safonol a chefnogi OpenBIM IFC ar gyfer seilwaith cludiant dŵr - cam 2, Cyllid: Diwydiant

01/02/2019-01/02/2023

£365,000
Cyfanswm gwerth: ¥ 12M 

IFC-Harbour: Llwyfan safonol a chefnogi OpenBIM IFC ar gyfer seilwaith cludiant dŵr - cam 1, Cyllid: Diwydiant

01/10/2017-30/09/2020

£115,485
Cyfanswm gwerth ¥3M  

IFC-Harbour: Llwyfan safonol a chefnogi OpenBIM IFC ar gyfer seilwaith cludiant dŵr - ymchwil ragarweiniol, Cyllid: Diwydiant

04/01/2017-03/04/2017

£35,960
Cyfanswm gwerth ¥1M 

BIMEET: Seiliedig ar BIM UE - Fframwaith Cymhwyster Safonol eang ar gyfer cyflawni Cyllid Hyfforddiant  Effeithlonrwydd Ynni: EC H2020

01/04/2017-31/03/2019

€ 123,125
Cyfanswm gwerth
€998,417

BIM4QA: fframwaith llywodraethu BIM sy'n cefnogi sicrwydd ansawdd prosiect amlochrog a sefydliad. Cyllid: KESS2 & Enterprise Ltd.

01/10/2017-30/09/2020

£98,566

Adeiladu Gwyrdd – Cyllid: Y Weinyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Tsieina

2016- 2020

Cyfanswm y gwerth: ¥ 90M

BIM y Dyfodol: Gwella'r ddealltwriaeth allweddol BIM yn y dyfodol a'i ddatblygiad map ffordd Cyllid: Peirianneg yr Academi Frenhinol

13/06/2016-24/07/2016

£4,572

REACH: Gwydnwch i ddaeargryn yn achosi risg tirlithriad yn Tsieina
Cyllid: NERC a NSFC - Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol Tsieina

25/01/2016-24/01/2019

£502,952
Cyfanswm gwerth £1M 

BIM4VET: Hyfforddiant BIM Galwedigaethol Safonol yn Ewrop
Cyllid: EC - ERASMUS+

01/09/2015-31/08/2017

£66,985 
Cyfanswm gwerth
€ 273K      

BIM4EA: Hwyluso rhyddhau data asedau daearyddol ac adeiledig
Cyllid: Asiantaeth Amgylcheddol y DU

15/03/2015-31/05/2015

£100,000

GovernBIM: Llywodraethu gweithredu BIM ar draws cylch bywyd a chadwyni cyflenwi
Cyllid: EPSRC

01/10/2015-31/03/2019

£84,000

OptiCloudBIM - Ymchwil ar dechnolegau allweddol Cloud, BIM a fframwaith prosesu data mawr ynni ar gyfer Shanghai City, China
Cyllid: Shanghai City

15/06/2014-14/06/2016

£19,753
Cyfanswm gwerth ¥1M 

DOETHINEB: Dadansoddeg dŵr a synhwyro deallus ar gyfer y galw ariannu rheoli optimeiddio: EC FP7

01/02/2014-31/01/2017

£352,687 
Cyfanswm gwerth
€ 4.4M    

BIM4Highway: Datblygu System Gwneud Penderfyniadau Amser Real ar sail BIM ar gyfer Cyllid Rheoli Asedau Priffyrdd: EPSRC

01/10/2014-30/09/2017

£56,000

OntoCrowd - Mwyngloddio gwybodaeth yn seiliedig ar efelychiad enfawr
Cyllid: EPSRC

01/10/2014-01/10/2017

£56,000

BIM4H&E: Defnyddio BIM i wella diogelwch adeiladu
Cyllid: Cyngor Ysgoloriaethau Tsieina

01/10/2014 -30/09/2017

£83,000

PERFFORMIWR: Dull cludadwy, cynhwysfawr, dibynadwy, hyblyg a optimaidd o fonitro a gwerthuso cyllid perfformiad adeiladu: EC FP7

02/09/2013 - 1/09/2017

£459,505 
Cyfanswm gwerth
€ 8.2 M   

CloudBIM: Datblygu system cwmwl preifat arloesol i gefnogi cydweithredu aml-fusnes, gan ddefnyddio llywodraethu a fersiynu, ar gyfer y diwydiant adeiladu gan ddefnyddio modelu gwybodaeth adeiladu Cyllid: KTP a Wakemans Ltd

01/02/2013 -31/01/2015

£133,033   

Wanda: Datblygu proses drwyddedu tynnu a rhyddhau amser real ar gyfer rheoleiddio dalgylch a rheoli dŵr wedi'i optimeiddio Cyllid: Innovate UK

01/08/2013 -31/07/2016

£224,959 
Cyfanswm gwerth 
£1.2M    

Seilwaith-BIM: Safbwynt contractwr o Fodelu Gwybodaeth Isadeiledd, Cyllid: EPSRC.

01/07/2013 -31/12/2016

£79,399

GWYDN: Cyplu Adnewyddadwy, Storio a TGCh, ar gyfer rheoli ynni deallus carbon isel ar lefel  ardal Cyllid: EC FP7

01/09/2012 - 1/08/2016

£527,442 
Cyfanswm gwerth
€ 8.1m    

SPORTE2: System Rheoli Deallus i integreiddio a rheoli cynhyrchu, defnyddio a chyfnewid ynni ar gyfer Arian Adeiladau Hamdden Chwaraeon Ewropeaidd: EC FP7

06/07/2012 - 8/02/2014

£235,871 
Cyfanswm gwerth
€ 4.7M    

RegBIM: Amgylchedd Dylunio Cydymffurfiaeth Rheoleiddiol seiliedig ar BIM, Cyllid: Innovate UK

01/02/2012 - 1/01/2014

£127,278 
Cyfanswm gwerth 
£1.1M   

KNOWHOIEM: Rheoli ynni seiliedig ar wybodaeth ar gyfer adeiladau cyhoeddus trwy fodelu gwybodaeth holistig a delweddu 3D, Cyllid: EC FP7

01/09/2011 - 1/08/2014

£286,252 
Cyfanswm gwerth: € 4.5M 

SCriPT: Cyllid Llwyfan y Gwasanaeth Adeiladu Cynaliadwy: Llywodraeth Cynulliad Cymru (A4B)

01/01/2010 - 0/06/2013

£339,295

Adeilad digidol - O ddylunio cysyniadol hyd at reolaeth gydol oes
Cyllid: EPSRC

01/07/2006 -01/10/2009

£83,092

 

Addysgu

Mae'r Athro Haijiang Li wedi bod yn chwarae'r rôl arweiniol ar gyfer hyrwyddo ymchwil, addysgu a hyfforddiant BIM yng Nghaerdydd ers 2006.

Mae BIM wedi bod yn galluogi ffordd chwyldroadol o weithio i'r diwydiant adeiladu ledled y byd ers iddo gael ei fathu gyntaf yn 2003. Mae bellach yn sbarduno pwynt tipio ledled y byd i drawsnewid yr hynaf yn llwyr tra'n dal i fod gyda'r diwydiant adeiladu cynhyrchiant isaf. Ar hyn o bryd, mae galwadau brys i raddedigion BIM ar bob lefel o'r DU a ledled y byd yn y diwydiant AEC (Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu). 

Yn 2018, datblygodd yr Athro Li raglen MSc - BIM ar gyfer Peirianneg Glyfar i groesawu myfyrwyr meistr ledled y byd sydd â diddordeb mewn BIM mewn Peirianneg  . Mae'r rhaglen wedi rhoi Caerdydd ar flaen y gad ar gyfer hyfforddiant ac addysg BIM yn y DU ac yn fyd-eang.

Arweinydd Modiwl ar gyfer tri modiwl craidd BIM:

Cyfrifiadura BIM a Phrosesu Gwybodaeth (ENT516)
Modelu Gwybodaeth Adeiladu a Seilwaith (ENT768)
Modelu Gwybodaeth Adeiladu a Seilwaith (EN4308)

Roedd modiwlau eraill yn cynnwys:

Adeiladu Integredig / Dylunio Seilwaith
(ENT510 ac EN4102)
Astudiaeth Achos Peirianneg (ENT725)
Traethawd Hir (Sifil, Strwythurol, Geo-amgylcheddol, Dŵr) ( ENT509)

Meysydd goruchwyliaeth

CYFLEOEDD...   Ysgoloriaethau ymchwil PhD - Astudio - Prifysgol Caerdydd

Mae nifer o rolau cysylltiol / cynorthwyol ymchwil a nifer o ysgoloriaethau PhD wedi'u hariannu'n llawn ar gael (gan y diwydiant / Cyngor Ysgoloriaeth Tsieina) ar gyfer ceisiadau ym maes Peirianneg Smart a gefnogir gan BIM. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch lih@cardiff.ac.uk, a dolen ymgeisio yw -  cliciwch i gyflwyno'ch cais PhD

Assisstants Ymchwil / Cymdeithion / Cymrodyr (15)    

 1. Guanyu Xiong - BIM a Digital Twins i gefnogi Arolygon Strwythurol Pont Smart
 2. Ali Khudihair - Minitoring Iechyd Strwythurol Smart ar gyfer strwythurau beirniadol
 3. Alex Bradley - Safon a Datblygiad Llwyfan Porthladdoedd a Dyfrffyrdd IFC
 4. Alan Rawdin - AutoBIM - Mae BIM yn prosesu awtomeiddio 
 5. Guoqian Ren - Digital Twins - ar gyfer Prosiect Dinasoedd a Harbyrau
 6. Kai Zhao - Cynorthwyodd efeilliaid Digidol AI wedi'u llywio gan ffiseg Diogelwch Strwythurol Pont Smart (wedi'i gwblhau)
 7. Tom Bower - MetaBIM - Prosiect Ardystio BIM Smart (wedi'i gwblhau)
 8. Ioan Petri - SGRIPT & SPORTE2 Prosiectau (wedi'u cwblhau)
 9. Baris Yuce - Prosiect SPORTE2 (wedi'i gwblhau)
 10. Tom Beach - Prosiect REGBIM (wedi'i gwblhau)
 11. Jean-Laurent Hippolyte - Prosiect RESILIENT (wedi'i gwblhau)
 12. Yang Liu - Prosiect WANDA (wedi'i gwblhau)
 13. Wanqing Zhao - Prosiect REACH (wedi'i gwblhau)
 14. Michael Dibley- Prosiect KNOWHOIEM (wedi'i gwblhau)
 15. Ian Wilson - Prosiect SGRIPT (wedi'i gwblhau)

Ymchwilwyr PhD (51)

 1. System fonitro a rhybuddio cynnar amser real deallus ar gyfer peirianneg o dan y ddaear yn seiliedig ar dechnoleg platfform cwmwl, YAN HongChuan (2023.9)
 2. Mynegeion perfformiad seismig o bentwr colofn ddwbl ar gyfer gwerthuso ail-ddaeargryn pontydd yn seiliedig ar efeilliaid digidol, DENG HaiRong (2023.9)
 3. Asesiad risg amser real o system bont yn seiliedig ar ddull sy'n cael ei yrru gan wybodaeth, LIU JiuCai (2023.9)
 4. Aml-barth Amser real dosbarthu cyfrifiadura ac optimeiddio rheoli data, Mert Altindag (2023.6)
 5. Digital Twin sy'n seiliedig ar ficro-wasanaethau sy'n cefnogi cynnal a chadw pont smart, CHAI Chengzhang (2023.1)
 6. Adnabod difrod a chynnal a chadw penderfyniad optimization pontydd yn seiliedig ar Digital Twin, YANG Siyao (2023)
 7. Arbrofi concrid hunan-gryno a dysgu peirianyddol, Abdulaziz Omar F Aldawish (2023.1)
 8. BIM4H&E: Defnyddio BIM i wella diogelwch adeiladu GAO Shang (2023)

 9. Twins Digidol Cysylltiedig Ac Esbonadwy Ai Cefnogi Ymateb Brys Cydweithredol, CHEN Kehong (2022.10)
 10. Mecaneg hysbysodd Digital Twins ar gyfer dylunio a chynnal a chadw pontydd, SONG Honghong (2022)
 11. BIM ontolegol sy'n cefnogi dylunio a dadansoddi pont glyfar, JIANG Yali (2022)
 12. Ynni adeiladu smart, Oguzhan Gulaydin (2022.1)
 13. Gwiriad Cydymffurfio Smart yn seiliedig ar NLP a LLM, LIU Xiaoyu (2022.1)

 14. IoTs ar gyfer arolwg Seilwaith Pont Digidol, XIONG Guanyu (2021.1)
 15. Dysgu peiriant wedi'i atal rhagfynegiad perfformiad concrit hunan-gryno, CUI Tianyi (2021.1)
 16. AI sy'n seiliedig ar wybodaeth i gefnogi dylunio ac optimeiddio twnnel rheilffordd parametrig, LING Jiaxin (2021-2022) 

 17. Lleihau risg gorboethi yn adeiladau'r DU, Mousa Alrasheed (2020.10)
 18. BIM & Digital Twins ar gyfer rheoli asedau pont smart, GAO Yan (2020.1)
 19. MetaBIM - Cydymffurfio BIM smart Gwirio a chefnogi datblygu llwyfan, ZHU Xiaofeng (2020.1)

 20. Fframwaith damcaniaethol ar Brosesu Gwybodaeth, AN Yi (2019.10)
 21. BIMChain - BIM & Blockchain, ARTHUR Steven (2019)
 22. Modelu ontoleg ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd, ZHANG Rujie, 2019-2020
 23. Dylunio cyfannol ar gyfer system Pile, MENG Kun, 2019-2020

 24. BIM4QA - Fframwaith Llywodraethu Cefnogi Prosiect Amlochrog a Sefydliad Sicrhau Ansawdd RAWDIN Alan, 2018-2022
 25. Cefnogodd BIM Gweithgynhyrchu Smart ar gyfer Digideiddio Adeiladu, SU Tengxiang, 2018-2022
 26. Dylunio cyfannol yn seiliedig ar brosesu gwybodaeth a modelu surrogate, KHUDHAIR Ali, 2018-2022

 27. Dysgu peirianyddol a pheirianneg gwybodaeth i gefnogi dylunio adeiladu cysur cynhwysfawr, BIE Sisi, 2017
 28. Cefnogodd BIM Dylunio Strwythur Cynaliadwy, ZHANG Jisong, 2017-2018
 29. Rhwydwaith llywodraethu data ar gyfer gweithredu BIM cylch bywyd, Mohamed Binesmael 2017-2022

 30. Isadeileddau trefol gwydn a chynaliadwy CERE Giulia, 2016-2020

 31. Tai di-garbon yn Irac SHALLAL Balsam Alwan, 2015-2019
 32. Llywodraethu-BIM: Llywodraethu gweithredu BIM ar draws cylch bywyd a chadwyni cyflenwi, GOONETILLAKE Jaliya, 2015-2019
 33. Cymorth Penderfyniad ar y Cyd ar sail BIM ar gyfer gwerthuso Gwerth am Arian yn PPP, REN Guoqian, 2015-2019
 34. Fframwaith llywodraethu ac asesu ar gyfer rheoli asedau priffyrdd BIM, LAMB Simon, 2015-2021
   
 35. Cloddio gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau dylunio cyfannol trwy drosoli modelau gwybodaeth ar gyfer dadansoddi ymddygiad torf, BOJE Calin, 2014-2018 

 36. Sylwadau ontolegol ar gyfer modelu a dadansoddi data dinasoedd deallus integredig HOWELL Shaun, 2013-17
 37. Datblygu Fframwaith Asesu Cynaliadwyedd Trefol ar gyfer dinasoedd Irac AMEEN Raed, 2013-17
 38. Datblygu platfform cyfrifiadurol Dynamic Cloud ar gyfer optimeiddio peirianneg LI Zhaojun, 2013-2014
 39. Seilwaith-BIM: Safbwynt contractwr o Fodelu Gwybodaeth Isadeiledd, BRADLEY Alex, 2013-18

 40. Fframwaith arfaethedig ar gyfer gwytnwch i drychinebau biolegol; Achos Bygythiad Mers-COV mewn Digwyddiad Casglu Torfol Dros Dro ALSHEHRI Saud, 2012-2016
 41. Optimeiddio a rhesymu cyfun seiliedig ar BIM ar gyfer adeiladu smart a rheoli ynni ardal JAYAN Bejay, 2012-2016
 42. Optimization peirianneg gyfrifiadurol HPC / Cloud YANG Chunfeng, 2012-2014
 43. BIM ar gyfer Peirianneg Strwythurol, Scott Knight (2012)

 44. Fframwaith Consensws ar gyfer Datblygiad Cynllunio Trefol Cynaliadwy Dinas Riyadh ALI Alqahtany, 2011-2015
 45. Galluogi BIM Rhyngweithiol Aml-swyddogaethol i Ddefnyddwyr Galluogi Amgylchedd Rhithwir Aml-Swyddogaethol Cefnogi Adeiladu Cynllunio Brys a Gwacáu WANG Bin, 2011-2015
 46. Gwirio Cydymffurfiaeth Smart Seiliedig ar BIM i Wella Cynaliadwyedd Amgylcheddol KASIM Tala, 2011-2014
 47. Fframwaith Gwneud Penderfyniadau Strategol ar gyfer Gweithredu BIM Sefydliadol CHEN keyu, 2011-2015
 48. Dull cyfannol seiliedig ar BIM ar gyfer dylunio integredig aml-amcan gan ddefnyddio ontoleg HOU Shangjie, 2011-2015

 49. Rheoli Arloesi mewn sefydliadau ymchwil a datblygu cyhoeddus gan ddefnyddio dull proses hierarchaeth ddadansoddol a Delphi Cyfunol MEESAPAWONG Pawadee, 2009-2013
 50. Astudiaeth Gymharol o Systemau Rheoli Theatr Gweithredu, AL OJAIMI Abdulkarim, 2009-2012

 51. Adeilad digidol - O ddylunio cysyniadol hyd at reolaeth gydol oes DIBLEY Michael, 2007-2011

Graddedigion MSc BIM (57)

Daqi Deng
Jiefeng Zheng
Tom Gillard
Maurin Ringeisen
Mohammed Abass
Ocen Gabriel

HIN CHAN
Yu GU
Huan Li
Peijun LIU
Wenting LIU
Jifu Zuo

Zimo LI
Xiaoyu LIU
Zihan LIU
Weiyang WANG
Yutong WEI
Yihong XU
Qiushi WEI

Wai Kwong Ng (Billy)
Yuhua Han (Carol)
Changhe LIU
Chengzheng Huang
Danyang WU
Rundong PU
Ruowang RUI

David Joseph Pugh
Priyanka Narayanamoorthy
Eisteddwch Wai Choy
Xiaofeng ZHU

DING Rui
FAN Yuxiang
GEORGIOS TSIOULOS

APANOMERITAKI EVANGELIA
DILIP M DHARNA
NIKOLAS CHATZIIOAKEIMIDIS

Parveer Singh

MUHAMMAD UMARU
LI Xiao
GAO Zishu

GAN Lu
ZOU Yang

KNIGHT Scott
JAYAN Bejay
DU Xiang
Isaac Bamfield
SUN Yanhui

LUO Chengshi
ZHANG Renfei
LIN Yeli

Atul Ravi Dongargaonkar
DONG Haichuan
SUNIL KUMAR MANNI
ZHAO Bo

LIU Zhi
NA Qing

ABDUL MATEEN KHAN SAFDAR

     

Goruchwyliaeth gyfredol

Sisi Bie

Sisi Bie

Myfyriwr ymchwil

Tengxiang Su

Tengxiang Su

Myfyriwr ymchwil

Mousa Alrasheed Al-rasheed

Mousa Alrasheed Al-rasheed

Myfyriwr ymchwil

Yi An

Yi An

Myfyriwr ymchwil

Alan Rawdin

Alan Rawdin

Myfyriwr ymchwil

Xiaofeng Zhu

Xiaofeng Zhu

Myfyriwr ymchwil

Tianyi Cui

Tianyi Cui

Myfyriwr ymchwil

Yan Gao

Yan Gao

Myfyriwr ymchwil

Xiaoyu Liu

Xiaoyu Liu

Myfyriwr ymchwil

Honghong Song

Honghong Song

Myfyriwr ymchwil

Kehong Chen

Kehong Chen

Myfyriwr ymchwil

Yali Jiang

Yali Jiang

Myfyriwr ymchwil

Oguzhan Gulaydin

Oguzhan Gulaydin

Myfyriwr ymchwil

Chengzhang Chai

Chengzhang Chai

Myfyriwr ymchwil

Shang Gao

Shang Gao

Myfyriwr ymchwil

Abdulaziz Aldawish

Abdulaziz Aldawish

Myfyriwr ymchwil