Ewch i’r prif gynnwys
Meng Li

Yr Athro Meng Li

Chair in Stem Cell Neurobiology, Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
LiM26@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88345
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell Room 3.39, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Meng Li's group is interested in elucidating the molecular mechanisms underlining neural fate specification and the subsequent differentiation of neuroectoderm cells into defined neuronal subtypes.

We aim to exploit iPSC-derived neurons for elucidating the cellular basis of neuropsychiatric diseases and developing better strategies for cell therapies.

We employ an integrated experimental approach involving in vitro neural development of human and mouse embryonic stem cells (hESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs), as well as contemporary genetic manipulation in model organisms.

We apply the resulting knowledge to devise novel strategies that drive pluripotent stem cells into clinically important neurons, such as midbrain dopamine neuron, striatal GABAergic neurons and cortical interneurons.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

Articles

Book sections

Ymchwil

Prif ddiddordeb ymchwil ein labordy yw datgelu'r mecanweithiau moleciwlaidd sy'n sail i fanyleb isdeip niwronau bôn-gelloedd plwripotent ac yn ystod datblygiad mamalaidd. Mae ein hymchwil dros y blynyddoedd wedi cyfrannu at y cynnydd mewn deall trosi ffawd bôn-gelloedd pluripotent (PSC) a manyleb ffawd dopaminergig PSCs ac yn ystod datblygiad mamalaidd arferol. Arweiniodd yr astudiaethau hyn at sefydlu 'blychau offer' gwerthfawr ar gyfer marcio llinol-benodol o goesyn/progenitors diffiniedig a niwronau dopamin aeddfed, a dulliau newydd effeithlon ar gyfer gwahaniaethu niwronau wedi'u cyfarwyddo. Yn ddiweddar, rydym wedi ymestyn ein diddordeb i ryngniwronau cortical GABAergig, grŵp cymhleth o gelloedd y mae camweithrediad wedi'i gysylltu â chlefydau niwroseiciatrig ac epilepsi.  

Mecanweithiau moleciwlaidd sy'n rheoli niwrogenesis a manyleb is-fath niwronau

Mae ein gallu i reoli'r dewis o ffawd gwahaniaethu bôn-gelloedd pluripotent yn hanfodol ar gyfer gwireddu eu potensial mewn modelu clefydau, sgrinio cyffuriau a therapi celloedd. Yn ddiweddar, rydym wedi nodi'r ffactor trawsgrifio 5 (Dmrt5) sy'n gysylltiedig â Doublesex a Mab-3 fel ffactor allweddol sy'n rheoli hunaniaeth progenitor niwral canol yr ymennydd fentruol a gwahaniaethu  niwronau dopamin. Roedd tystiolaeth sy'n dod i'r amlwg hefyd yn dangos cyfranogiad swyddogaeth Dmrt5 mewn niwrogenesis cortical. Gan ddefnyddio offer moleciwlaidd a cellog o'r radd flaenaf a modelau anifeiliaid a beiriannir yn enetig, ein nod yw cael dealltwriaeth fanwl o rôl Dmrt5 yn natblygiad forebrain a chanol yr ymennydd a'r rhaeadr moleciwlaidd sylfaenol.

Clefydau niwroseiciatrig enghreifftiol gydag iPSCs cleifion

Mae astudiaethau genomeg diweddar wedi nodi nifer o ffactorau risg genetig sy'n rhoi tueddiad ar draws sbectrwm o ffenoteipiau clinigol gan gynnwys sgitsoffrenia, awtistiaeth, anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADHD), ac anabledd deallusol. Fodd bynnag, mae sut mae'r amrywiant genetig yn achosi camweithrediad y meddwl yn parhau i fod yn anhysbys i raddau helaeth. Mae ein grŵp wedi datblygu protocolau i gynhyrchu niwronau dopamin midbrain a rhyngniwronau cortical, yn y drefn honno, o hESCs a hiPSCs. Dyma ddau o'r tri phenoteip niwrodrosglwyddydd mawr yr effeithir arnynt mewn cleifion seiciatrig. Rydym yn datblygu model cellog i astudio effeithiau amrywiadau genetig mewn datblygiad niwronau a phathoffisioleg gan ddefnyddio hiPSCs sy'n deillio o gleifion â chlefydau niwroseiciatrig.

Therapi sy'n seiliedig ar gelloedd ar gyfer anhwylderau niwroddirywiol

Mae trawsblannu niwral yn parhau i fod yn therapi addawol i drin clefydau niwroddirywiol fel Parkinson's a chlefyd Huntington. Mae'r rhain yn cael eu nodweddu gan golli niwronau dopamin yn y niwronau taflunio nigra a GABAergic substantia yn y striatum. Amcan arall ein grŵp yw cynhyrchu cynwysyddion nigral ac strigeni trawsblanadwy o fôn-gelloedd pluripotent dynol gan ddefnyddio cydweddu cyfryngau diwylliant â chymwysiadau clinigol. Yn ogystal, rydym yn defnyddio'r systemau diwylliant hyn fel model datblygu in vitro i astudio'r mecanweithiau moleciwlaidd sy'n rheoli manyleb niwronau yn ystod datblygiad mamalaidd cynnar.

Cymorth grant

 • Y Comisiwn Ewropeaidd (FP7)
 • Ymddiriedolaeth Wellcome
 • Cyngor Ymchwil Meddygol

Aelodau'r grŵp

 • Lucia Cardo
 • Marija Fjodorova
 • Craig Joyce
 • Zoe Noakes
 • John Pflug
 • Krishanthi Sinnadurai
 • Claudia Tamburini
 • Matthieu Trigano
 • Fraser Young