Ewch i’r prif gynnwys
Tingting Li

Dr Tingting Li

Darlithydd

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
LiT29@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79153
Campuses
Abacws, Ystafell Ystafell 5.23, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

NEWYDDION (02/2023): Mae gen i swydd PhD wedi'i hariannu ar Seibergadernid Systemau Seiber-Ffisegol. Gweler y manylion yma: Gwella Cydnerthedd Seiber-Ffisegol Systemau trwy Arallgyfeirio Dynamig

NEWYDDION (04/2021): Mae gen i swydd PhD wedi'i hariannu ar Seiberddiogelwch ar gyfer Cerbydau Ymreolaethol. Gweler manylion yma: System Cymorth Penderfyniadau ar Bolisïau Seiberddiogelwch ar gyfer Cerbydau Ymreolaethol

Ar hyn o bryd mae Dr Tingting Li yn Ddarlithydd (Athro Cynorthwyol) mewn Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei diddordebau ymchwil yn bennaf mewn AI ar gyfer seiberddiogelwch, cynrychiolaeth gwybodaeth a rhesymu.

Cyn ymuno â Chaerdydd, roedd hi'n Gydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol yn y Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg DiogelwchColeg Imperial Llundain. Enillodd ei gradd PhD mewn Deallusrwydd Artiffisial o Brifysgol Caerfaddon. Derbyniodd ei gradd MSc mewn Cyfrifiadura (Coleg Imperial Llundain) a'i gradd baglor mewn Diogelwch Gwybodaeth (Prifysgol Xidian, Tsieina).

Ewch i'w tudalen bersonol am fwy o fanylion.

Cyhoeddiad

2020

2017

2016

 • Fielder, A., Li, T. and Hankin, C. 2016. Defense-in-depth vs. critical component defense for industrial control systems. Presented at: 4th International Symposium for ICS & SCADA Cyber Security Research 2016 (ICS-CSR 2016), Belfast, Ireland, United Kingdom, 23-25 August 2016ICS-CSR '16: Proceedings of the 4th International Symposium for ICS & SCADA Cyber Security Research 2016. BCS Learning & Development Ltd. pp. 1-10., (10.14236/ewic/ICS2016.1)
 • Fielder, A., Li, T. and Hankin, C. 2016. Modelling cost-effectiveness of defenses in industrial control systems. Presented at: International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security (SafeComp 2016), Trondheim, Norway, 20-23 September 2016 Presented at Skavhaug, A., Guiochet, J. and Bitsch, F. eds.Computer Safety, Reliability, and Security: 35th International Conference, SAFECOMP 2016, Trondheim, Norway, September 21-23, 2016, Proceedings, Vol. 9922. Lecture Notes in Computer Science series and Programming and Software Engineering series Springer Verlag pp. 187-200., (10.1007/978-3-319-45477-1_15)
 • Padget, J., ElDeen Elakehal, E., Li, T. and De Vos, M. 2016. InstAL: An institutional action language. In: Social Coordination Frameworks for Social Technical Systems., Vol. 30. Law, Governance and Technology Series, pp. 101-124., (10.1007/978-3-319-33570-4_6)

2015

 • King, T. C., Li, T., Vos, M. D., Dignum, V., Jonker, C. M., Padget, J. and van Riemsdijk, M. B. 2015. A framework for institutions governing institutions. Presented at: International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS '15), Istanbul, Turkey, 4-8 May 2015AAMAS '15: Proceedings of the 2015 International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems. Richmond, SC, USA: International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems pp. 473-481., (10.5555/2772879.2772940)

2013

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Fy niddordebau ymchwil yw Deallusrwydd Artiffisial a'i gymwysiadau yn Cyber Security. Y nodau ymchwil yr wyf wedi bod yn eu dilyn yw datblygu technegau AI a'u haddasu i ddarparu amddiffyniad deallus i amddiffyn systemau rheoli diwydiannol critigol (ICS), systemau seiber-ffisegol a systemau IoT rhag ymosodiadau seiber. Er mwyn cyflawni hynny, rwyf wedi defnyddio technegau AI traddodiadol i weithredu asesiad risg smart a chaledu rhwydwaith gorau posibl, yn ogystal â defnyddio'r technegau dysgu dwfn diweddaraf i ganfod ymyrraeth gyflym a chywir ac ymosodiadau llechwraidd wedi'u gwella gan AI.

Am y rhestr o fy nghyhoeddiad, ewch i'm tudalen Google Scholar .

Rwyf wedi bod yn rhan o nifer o grantiau o amrywiaeth o ffynonellau. Rhestrir grantiau dethol isod:

Amrywiaeth-wrth-ddylunio Meintioli tebygrwydd bregusrwydd Rhwydweithiau Rhyng-gysylltiedig

Ymchwilydd: Tingting Li (PI) a Pete Burnap
Llinell amser: 2021-2022
Gwerth y prosiect (cyllidwr): £142K (GCHQ/NCSC)

Mae'r prosiect Amrywiaeth yn cael ei ariannu gan NCSC fel un o'r prosiectau RITIC. Astudiwyd dulliau seiliedig ar amrywiaeth fel strategaeth effeithiol i wella diogelwch a gwytnwch systemau cymhleth. Nod y prosiect yw mesur amrywiaeth y system trwy nodi strwythurau cydrannau sydd yr un mor agored i niwed mewn systemau rhyng-gysylltiedig. Mae'n defnyddio Rhwydweithiau Nerfol Graff (GNN) a thechnegau dysgu peiriannau eraill yn bennaf i drosi data graff rhwydwaith yn gynrychiolaeth fector a chwilio am strwythurau sydd yr un mor agored i niwed. Yna gallwn werthuso strategaethau arallgyfeirio mewnbwn dynol yn effeithiol cyn eu defnyddio go iawn. Mae'r gwaith arfaethedig hefyd yn darparu ffordd effeithiol o gynrychioli'r CNI a systemau rhyng-gysylltiedig eraill gyda'r ffocws o nodi pwyntiau agored i niwed tebyg o system, sy'n gallu rhoi mewnwelediad i wytnwch y dibyniaethau yn erbyn ymosodiadau a atgynhyrchir ac osgoi methiant rhaeadru.

Fframwaith ar gyfer Cybersecurity wedi'i Gyfoethogi gan Risg Metrig-Gyfoethogi Seiberddiogelwch ar gyfer CNI Resilience 

Ymchwilydd: Yulia Cherdantseva (PI), Tingting Li (Co-I), Pete Burnap a Barney Craggs (Bryste)
Llinell amser: 2021-2023
Gwerth y prosiect (cyllidwr): £503K (EPSRC EP/V038710/1)

Nod y prosiect yn y pen draw yw gwella gwytnwch CNI yn y DU trwy alluogi ymateb amserol ac effeithlon i ddigwyddiadau. Er mwyn cyflawni hyn, bydd y prosiect hwn yn darparu Fframwaith ar gyfer creu Gweithlyfrau Chwarae wedi'u cyfoethogi gan Fesureg sy'n Wybodus ar gyfer Seilwaith Cenedlaethol Critigol (FRIMP4CNI). Rydym yn cynnig mynd at lyfrau chwarae ymateb i ddigwyddiadau mewn ffordd sylfaenol wahanol. Yn gyntaf, mae llyfrau chwarae yn y prosiect hwn wedi'u hintegreiddio i brosesau craidd CNI y mae digwyddiad yn effeithio arnynt, gan ddangos sut mae gweithredu ymateb penodol yn effeithio ar brosesau craidd yn ogystal â phrosesau rhyngddibynnol. Yn ail, mae ein llyfrau chwarae yn mynd i'r afael â mwy na chamau gweithredu technegol, maent yn edrych ar agweddau y tu hwnt i dechnoleg, e.e. ymateb gweithredol, materion sy'n ymwneud ag argaeledd a chostau staff, proses adrodd, ymateb gwleidyddol a chyfathrebu. Yn drydydd, mae llyfrau chwarae yn cael eu llywio gan risg oherwydd bod gan bob llyfr chwarae fodel risg cysylltiedig; Ac yn bedwerydd, maent yn cael eu cyfoethogi â metrigau amlochrog sy'n cael eu gyrru gan fusnes sy'n adlewyrchu'r newidiadau y mae digwyddiad yn eu creu ar broses graidd. Y bumed nodwedd yw bod ein llyfrau chwarae yn optimaidd: cymhwysir algorithm optimeiddio i set o strategaethau ymateb amgen i nodi'r llyfr chwarae ymateb gorau posibl ar gyfer pob achos. Mae cyfuniad o'r nodweddion a restrir uchod yn gwneud ein dull gweithredu'n unigryw ac yn caniatáu i'n llyfrau chwarae wasanaethu fel canllaw gweithredu sy'n galluogi gwell ymateb i ddigwyddiadau seiberddiogelwch ac fel offeryn cefnogi penderfyniadau ar lefel y Bwrdd.

Addysgu

 • Arweinydd Modiwl, Systemau Cronfa Ddata CM6125 / CM6625, Semester y Gwanwyn, 2019 - 2020, 2020-2021
 • Arweinydd Modiwl, CM6224 / CM6724 Seiberddiogelwch, Semester yr Hydref, 2022 - 2023

Bywgraffiad

 • Darlithydd, Prifysgol Caerdydd, 2019 -
 • Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol, Coleg Imperial Llundain,  2014 - 2019
 • PhD mewn Deallusrwydd Artiffisial, Prifysgol Caerfaddon
 • MSc mewn Cyfrifiadura, Coleg Imperial Llundain
 • BSc mewn Diogelwch Gwybodaeth, Prifysgol Xidian, Tsieina

Meysydd goruchwyliaeth

NEWS (04/2020): I have a funded PhD position for explainable AI and cyber security. Drop me an email if you are interested!

In general, I am interested in supervising students in the areas of:

 • AI for Cyber Security
 • Explanable AI for Cyber Security
 • Cyber Security for Industrial Control Systems and other critical infrastructure.
 • Adversarial Machine Learning for Cyber Security
 • Multi-agent systems
 • Knowledge Representation and Reasoning