Ewch i’r prif gynnwys
Emyr Lloyd-Evans

Dr Emyr Lloyd-Evans

Senior Lecturer, Tiwtor Adrannol Ôl-raddedig

Ysgol y Biowyddorau

Email
Lloyd-EvansE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74304
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell Cardiff School of Biosciences, The Sir Martin Evans Building, Museum Avenue, Cardiff, CF10 3AX, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Trosolwg ymchwil

Mae lysosomau yn is-set o organynnau sy'n hanfodol ar gyfer swyddogaeth gellog, fel yr epitomeiddio gan y 50 o glefydau dynol sy'n cael eu hachosi gan fwtaniadau yn y genynnau sy'n amgodio lysosomal a phroteinau cysylltiedig. Mae gan fy labordy ddiddordeb yn swyddogaeth proteinau trawsmembrane lysosomal heb eu nodweddu newydd, eu rolau mewn swyddogaeth gellog arferol a'r digwyddiadau sy'n datblygu pan fydd y proteinau hyn yn dod yn gamweithredol mewn clefydau lysosomal. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cymhwyso ein hymchwil ar broteinau lysosomaidd i glefydau dynol eraill, yn enwedig clefydau heintus a niwroddirywiol. Mae ymchwil lysosomal yn faes sy'n dod i'r amlwg oherwydd datblygu offer newydd sy'n gallu mesur swyddogaeth lysosomal yn y pH asidig a geir yn yr adrannau hyn. Mae fy labordy yn defnyddio'r offer hyn i ymchwilio i swyddogaeth y dosbarth enigmatig hwn o organynnau.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2011

2010

2008

2005

2004

2003

Articles

Books

Conferences

Ymchwil

Our current interests

  • Mechanisms regulating lysosomal calcium ion (Ca2+) and zinc ion (Zn2+) homeostasis in health and disease
  • Use of superparamagnetic ferrofluid to purify lysosomes
  • Function of the NPC1 protein as a lysosomal RND multi-substrate permease and it's role in tuberculosis
  • Sterol precursor inhibition of the NPC1 protein as a therapeutic target for the sterol biosynthetic disease Smith-Lemli-Opitz Syndrome
  • Role of lysosomal dysfunction in the pathogenesis of Parkinson's disease
  • Mechanisms of pathogenesis and therapy development for soluble lysosomal protein diseases (MPS type II, NPC2, Tay-Sachs)

Lloyd-Evans Lab website

Group members

Bywgraffiad

Fy ngradd gyntaf oedd gradd israddedig mewn Biocemeg (M.Biochem) ym Mhrifysgol Caerfaddon. Yn ystod y radd hon, treuliais 11 mis (2 leoliad yn olynol) yn labordy yr Athro Tony Futerman yn Sefydliad Gwyddoniaeth Weizmann, Rehovot, Israel. Yma y cefais ddiddordeb mewn clefydau storio lysosomal, gan ymchwilio i rôl homeostasis endoplasmig (homeostasis) Ca2+ endoplasmig wedi'i newid mewn clefyd Gaucher. Yn dilyn fy ngradd yn 2002 symudais i Rydychen i wneud fy DPhil gyda'r Athro Fran Platt yn y Sefydliad Glycobiology. Yma, ymchwiliais i rôl y sffingosîn sffingolipid syml ym bathogenesis Niemann-Pick math C1. Ar ôl cwblhau fy DPhil Yn 2005, symudais gyda Fran i'r Adran Ffarmacoleg (Rhydychen) lle, mewn cydweithrediad â'r Athro Antony Galione, datblygom dechnegau i astudio homeostasis lysosomal Ca2+ yn y clefydau lysosomal. Yn 2010 cefais fy mhenodi'n Gymrawd RCUK yn Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd, i barhau â'm hymchwil i swyddogaeth lysosomaidd.