Ewch i’r prif gynnwys
Helena Lopes DPhil (Oxon) FHEA FRHistS

Dr Helena Lopes DPhil (Oxon) FHEA FRHistS

Darlithydd mewn Hanes Asiaidd Modern

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
LopesH@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 12106
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell Ystafell 2.64, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Rwy'n hanesydd o Tsieina fodern a hanes byd-eang. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar hanes rhyngwladol, gwleidyddol a chymdeithasol yr Ail Ryfel Byd a'r cyfnod wedi'r rhyfel cynnar yn Ne Tsieina, gan gynnwys imperialaeth(au) a gwrth-imperialaeth, yn ogystal â phrofiadau o ddadleoli a ffoaduriaid. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn hanesion am fudo Tsieineaidd yn ehangach, mewn hanesion cymunedau Portiwgaleg a Chymreig yn Nwyrain Asia yr ugeinfed ganrif, ac mewn sinemâu Tsieineaidd/Sinophone.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Gan adeiladu ar waith a ddatblygwyd yn ystod Cymrodoriaeth Gyrfa Gynnar Leverhulme yn ddiweddar, mae fy ymchwil gyfredol yn ymchwilio i ryngweithiadau gwladwriaeth Tsieineaidd ac anwladwriaethol â phwerau trefedigaethol Ewropeaidd a reolodd diriogaethau yn Ne Tsieina yn y 1940au: Prydain, Ffrainc a Phortiwgal. Rwy'n edrych ar y cydgysylltiad rhwng symudiad pobl, mynegiannau cenedlaetholdeb gwrth-imperialaidd Tsieineaidd, ac ymarfer gwladychiaeth Ewropeaidd yn Hong Kong, Guangzhouwan, a Macau. Mae'r astudiaeth gymharol a thrawswladol hon yn ail-feddwl hanes yr Ail Ryfel Byd, y Rhyfel Oer a'r dadwladychu yn Ne Tsieina, yn ogystal â'i chysylltiadau byd-eang. Gan dynnu ar ymchwil amlieithog ac aml-safle, mae'r prosiect hwn yn taflu goleuni newydd ar gysylltiadau Tsieina-Ewrop ar adeg o drawsnewid mawr: o ryfel i ryfel ar ôl y rhyfel a'r Rhyfel Oer, o genedlaetholwyr i reolaeth Gomiwnyddol, ac o dra-arglwyddiaethu imperialaidd i ddadwladychu byd-eang. Cyhoeddais erthyglau ar ffoaduriaid yn Hong Kong a Macau, profiad Guangzhouwan, Hong Kong a Macau yn y cyfnod uniongyrchol ar ôl y rhyfel, a chysylltiadau Sino-Portiwgaleg ar ôl y rhyfel. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar gyhoeddiadau eraill sy'n ymwneud â'r prosiect hwn, gan gynnwys ar fy ail fonograff.

Mae fy llyfr cyntaf, Neutrality and Collaboration in South China: Macau during the Second World War (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2023), yn dadansoddi'r haenau o gydweithio a ddatblygodd o niwtraliaeth adeg y rhyfel ym Macau, sef amgaead bach ar groesffordd gwahanol ymerodraethau a oedd yr unig diriogaeth a reolir dramor yn Tsieina na chafodd ei meddiannu gan Japan yn ystod y rhyfel. Ysgrifennais erthyglau a phenodau a adolygwyd gan gymheiriaid ar wahanol agweddau ar brofiad yr Ail Ryfel Byd Macau, gan gynnwys gweithgareddau'r Groes Goch (yma ac yma), adleoli ysgolion a myfyrwyr ffoaduriaid o dir mawr Tsieina a Hong Kong, a phropaganda rhyngwladol (yn y gyfrol olygyddol Propaganda and Neutrality: Global Cases Studies yn yr 20fed ganrif).
Ysgrifennais hefyd ar bynciau eraill yn hanes a chof yr Ail Ryfel Byd yn Nwyrain Asia, gan gynnwys ar POWs Ewrasia Portiwgaleg yn Hong Kong a Japan ac ar gynrychioliadau ffilmig o Ail Ryfel Byd byd-eang mewn sinema Tsieineaidd gyfoes.

Ariannwyd fy ymchwil gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Portiwgal (FCT), a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC), ymhlith sefydliadau eraill. Ochr yn ochr â chydweithwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, rwy'n cymryd rhan mewn prosiect newydd ar hanes cymunedau Cymru yn Nwyrain a De-ddwyrain Asia a ariennir gan Rwydwaith Arloesi Cymru a Chymru Fyd-eang.

Rwyf wedi ymrwymo i ymgysylltu â'r cyhoedd ac wedi bod yn chwarae rhan weithredol mewn lledaenu gwybodaeth trwy ddigwyddiadau a llwyfannau sy'n agored i bawb. Roeddwn yn un o gynullwyr sefydlu Seminar Hanes Rhyngwladol Dwyrain Asia, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Oxford China ers 2016 ac a gyd-drefnais tan 2019. Fi oedd prif drefnydd Seminar Hanes Asia ym Mhrifysgol Bryste yn 2020-21. Ynghyd â chydweithwyr ym maes Anthropoleg, Hanes a Cherddoriaeth mewn gwahanol sefydliadau, rwy'n aelod o'r rhwydwaith rhyngddisgyblaethol Porthladdoedd Trefedigaethol a Hanes Byd-eang, yr oeddwn yn ymwneud â hi i drefnu'r gynhadledd ryngwladol 'Myriad Materialities: Towards a New Global Writing of Colonial Ports and Port Cities' yn 2021. Gweithiais gyda phrosiect dyniaethau digidol Prifysgol Bryste, Historical Photographs of China, fel Uwch Gydymaith Ymchwil yn 2019-20. Ysgrifennais bostiadau blog ar gyfer Visualising China (yma ac yma), Hanes Ffoaduriaid, Hanes Prosiect Macau, Blog Craidd Caergrawnt a Fifteen Eighty Four.

Addysgu

I contribute to different undergraduate and MA modules in History, including the new Global Histories module.
Before joining Cardiff, I taught a range of History units at the University of Oxford and the University of Bristol, having convened modern Chinese history units.
I am a Fellow of the Higher Education Academy.

Bywgraffiad

I joined Cardiff in January 2023. Prior to that, I was a Leverhulme Early Career Research Fellow at the Department of History, University of Bristol, a Lecturer in Modern Chinese History and Senior Research Associate in the History of Hong Kong, also at Bristol, and a Departmental Lecturer in Modern East Asia History at the University of Oxford. I studied in Lisbon, London, Taipei, and Oxford, and hold a DPhil in History from St Antony’s College.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Hanesyddol America (AHA)
 • Cymdeithas Astudiaethau Asiaidd (AAS)
 • Rhwydwaith Ymchwilydd Gyrfa Gynnar yr Academi Brydeinig (BA ECRN)
 • Cymdeithas Astudiaethau Tsieineaidd Prydain (BACS - Aelod o'r Cyngor ers 2023)
 • Porthladdoedd Trefedigaethol a Rhwydwaith Rhyngddisgyblaethol Hanes Byd-eang (CPAGH)
 • Cymdeithas Ewropeaidd Astudiaethau Tsieineaidd (EACS)
 • Cymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol (RHS)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2023–present: Lecturer in Modern Asian History, Cardiff University
 • 2020–23: Leverhulme Early Career Research Fellow, University of Bristol
 • 2019–20: Lecturer in Modern Chinese History and Senior Research Associate in the History of Hong Kong, University of Bristol
 • 2017–19: Departmental Lecturer in Modern East Asian History, University of Oxford

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

(Yn fwyaf diweddar yn unig)

 • Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau Tsieineaidd Prydain, Coleg y Brenin, Llundain, DU (2023)
 • Symposiwm 'Dewi Sant yn y Dwyrain: Cymunedau Cymreig yn Nwyrain a De-ddwyrain Asia yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg a'r Ugeinfed Ganrif', Prifysgol Aberystwyth, Cymru, y DU (2023)
 • Cynhadledd ddwyflynyddol Cymdeithas Nordig Astudiaethau Tsieina, Prifysgol Gothenburg, Sweden (2023)
 • Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau Asiaidd, Boston, UDA (2023)
 • Seminar Canolfan Hanes Trefol, Prifysgol Caerlŷr, DU (2022)
 • Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau Tsieineaidd Prydain, Coleg Sant Antony, Rhydychen, DU (2022)
 • Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau Asiaidd, Honolulu, Hawaii, UDA (2022)
 • Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol–Adran Cymdeithaseg Seminar, Prifysgol Macau, Macau SAR, Tsieina (2022)
 • Confensiwn Rhyngwladol Ysgolheigion Asia, Kyoto, Japan (2021)
 • Cynhadledd 'Propaganda and Neutrality: Alternative Battlegrounds and Active Deflection', Institute of Historical Research, Llundain, UK (2021)
 • Cyngres Ewropeaidd ar Hanes y Byd a Byd-eang 'Lleiafrifoedd, Diwylliannau Integreiddio a Patters o Wahardd', Prifysgol Turku, Y Ffindir (2021)
 • Seminar Ymchwil yr Adran Hanes, Prifysgol Bryste, DU (2021)

Meysydd goruchwyliaeth

I welcome supervision enquiries in the following areas:

 • Modern East Asian History / Modern Chinese History (including Hong Kong, Macau, and Taiwan)
 • Second World War and Cold War in East Asia
 • Colonialism, anti-imperialism, and decolonisation in East Asia
 • Migration histories (East Asian communities overseas and foreign communities in East Asia)
 • Gender in modern East Asia
 • Cinema and or about East Asia

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Hanes Asiaidd
 • Hanes modern Tsieineaidd
 • Hanes byd-eang a'r byd
 • Hanes ymerodraethau, imperialaeth a gwladychiaeth
 • Hanes mudo