Ewch i’r prif gynnwys
Jane Lynch

Yr Athro Jane Lynch

Athro Caffael

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
LynchJ2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76144
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C04, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am a Professor of Procurement for the Logistics and Operations Management (LOM) section. This is an exciting year as I lead the launch of the NEW Centre of Public Value Procurement in October 2022. The research centre aims to grow and support the talent pool of procurement professionals in public, private and third sectors.

I thrive on challenge and particularly enjoy multidisciplinary and interdisciplinary research, offering expertise in public procurement, social value, innovation in procurement and supply chain collaboration. I am experienced in providing a range of procurement and collaboration support to governments and the private sector from research to executive teaching. I am the practise lead for IRSPP (International Research Study on Public Procurement), Course Director for Help to Grow: Management (available for Micros and SMEs), the strategic co-lead for the Procurement Lab of Infuse 2023 and collaboration expert and social impact lead for LINC Multimorbidity project.

I am a Senior Fellow for the Advance Higher Education (SFHEA) and have won awards for personal tutoring and student experience, previously holding roles such as Senior Personal Tutor and Director of Student Experience for the Business School. My pedagogical research has included personal tutoring and international orientation, regularly attending and presenting at the LTSE Conference. 

Additional Roles

 • Branch Chair of the Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) - South Wales Branch
 • Associate Director (MICW) of Institute for Collaborative Working (ICW), Cymru
 • Procurement Expert Panel Member for Cabinet, Welsh Government
 • Judging Panel member for GOAwards(Wales), GOAwards UK National and Institute of Directors (IOD) Wales.
 • External Examiner - PhD, DBA

Professional Membership 

 • Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS)
 • Institute for Collaborative Working (ICW)
 • IPSERA - International Purchasing and Supply Educators Reseach Association

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2015

2014

2012

2010

 • Lynch, J., Beresford, A. K. C., Mason, R. J. and Found, P. 2010. Problems and challenges facing a market orientated supply chain approach. Presented at: 15th International Symposium on Logistics (ISL 2010), Kuala Lumpar, Malaysia, 4-7 July 2010Proceedings of the 15th International Symposium on Logistics (ISL 2010). Nottingham: Nottingham Business School pp. 67-74.

2009

 • Lynch, J., Mason, R. J., Beresford, A. K. C. and Found, P. 2009. An exploration of the supply chain design and organisation of the UK caravan manufacturing industry. Presented at: 14th International Symposium on Logistics : Global supply chains and inter-firm networks, Istanbul, Turkey, 5-8 July 2009Proceedings of the 14th International Symposium on Logistics (ISL 2009) Global supply chains and inter-firm networks Istanbul, Turkey 5-8 July 2009. Nottingham: Nottingham University Business School pp. 538-546.

Articles

Book sections

Conferences

Thesis

Ymchwil

Golygydd Gwadd ar gyfer rhifyn arbennig yn Journal of Public Procurement https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1535-0118/vol/21/iss/3

Rwy'n eiriolwr cryf dros Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth a'r ffordd y maent yn hyrwyddo cyfleoedd ymchwil arloesol a thwf busnes.

(Mae enghreifftiau'n cynnwys Partneriaethau'r Trydydd Sector mewn Gofal Cymdeithasol Plant) 

Sut i Gaffael Lles  

Cefnogais Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) gydag Adolygiad Caffael Adran 20 sy'n archwilio i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus yn ymgorffori'r nodau llesiant mewn caffael. https://www.futuregenerations.wales/work/procurement/

Sut ydym ni'n sicrhau llesiant? - Blog Ysgol Busnes Caerdydd - Prifysgol Caerdydd

Caffael Arloesedd Cyhoeddus

InFuSe (Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus y Dyfodol) - Mae Prifysgol Caerdydd wedi derbyn £2.4m i yrru partneriaeth sy'n hyrwyddo arloesedd ar draws gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol. Nod y cydweithrediad yw helpu gweithwyr y sector cyhoeddus i ddatblygu sgiliau a all gefnogi cymunedau, cyflymu datgarboneiddio a gwella iechyd a lles dinasyddion. Bydd cyllid gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yn galluogi Schoo BusnesCaerdydd i ymuno â'r Lab - Lab Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta - a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) i ddatblygu InFuSe – Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus y Dyfodol – dan arweiniad Cyngor Sir Fynwy https://www.cardiff.ac.uk/news/view/2484578-partnership-for-better-public-services

Cyfres Podlediadau Newydd i dynnu sylw at Wasanaethau Dyfodol Arloesol - Business News Wales

Cydweithio 

Prosiect Ymchwil ECR - Sut i ddefnyddio cydweithredu i fynd i'r afael â gwastraff bwyd mewn manwerthu https://instituteforcollaborativeworking.com/Research-and-Knowledge/Resource-Library/Effective-Collaboration

icw_future_report_web.pdf (instituteforcollaborativeworking.com)

Addysgu

Profiad addysgu

Mae gen i brofiad helaeth o addysgu ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig - e.e., (UG): Prynu a Rheoli Cadwyn Gyflenwi (Blwyddyn 2), (UG): Prynu Strategol a Rheoli Cyflenwr (Blwyddyn 3), MBA Prynu a Rheoli Cadwyn Gyflenwi (modiwl dewisol).

Ar hyn o bryd, mae fy mhortffolio addysgu yn cynnwys dylunio a chyflwyno rhaglenni gweithredol.

Bywgraffiad

Yn dilyn gyrfa gynnar yn y sector manwerthu, dilynais MBA rhan-amser a arweiniodd at gyfleoedd addysgu yn y Brifysgol Agored, Prifysgol Cymru, Casnewydd ac ymuno ag Ysgol Busnes Caerdydd yn 2006.

Cwblheais Gymhwyster Addysgu Addysg Uwch PGCert (FHEA), Prifysgol Cymru, Casnewydd yn 2007 a dyfarnwyd Uwch Gymrawd (SFHEA) i mi yn 2021 yng Nghaerdydd.

Archwiliodd fy PhD ym Mhrifysgol Caerdydd gyfluniad dulliau cyfeiriadedd strategol ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu yn ystod cyfnod o orgynnwrf (cwblhawyd 2015). Roeddwn i eisiau deall beth sy'n gyrru busnes yn ystod cyfnod heriol, a rôl prynu neu gaffael yn hyn o beth. Canolbwyntiais ar y strategaeth, y strwythur a'r ymddygiadau a ddylanwadodd ar effeithiolrwydd cydweithredu mewnol ac integreiddio strategol - cyfeiriadedd y gadwyn gyflenwi.

Rwy'n dderbynnydd balch o lawer o wobrau mewn addysgu, ymgysylltu ac ymchwil.

  Anrhydeddau a dyfarniadau

  Mae Jane wedi derbyn gwobrau yn rheolaidd am ei chyfraniad i addysgu a chefnogi myfyrwyr.

  • Enwebiad Undeb y Myfyrwyr - Gwobr "Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr" - Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr 2019 - 2020
  • LTSE - Sesiwn Sefyll a Argymhellir (Trafodaeth ford gron ar gymorth rhyngwladol cyfeiriadedd myfyrwyr) 2019
  • CARBS Gwella Cyflogadwyedd Myfyrwyr, 2018
  • Gwobr Cymorth Myfyrwyr Eithriadol CARBS 2017
  • Enwebiad Undeb y Myfyrwyr ar gyfer Gwobr "Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr" (Aelod o'r staff mwyaf dyrchafol; Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr, 2018)
  • Gwobr Cyfraniad Eithriadol CARBS 2016                                                                                                                       Gwobr Cyflogadwyedd Myfyrwyr sy'n Datblygu CARBS 2015                                                                                                            Prifysgol Caerdydd, a enwebwyd ar gyfer Gwobr Gwella Profiad Myfyrwyr Eithriadol 2015
  • Gwobr Cyfraniad Eithriadol CARBS 2014.

  Aelodaethau proffesiynol

  • Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS)
  • Sefydliad ar gyfer Gweithio ar y Cyd  MICW
  • IPSERA (International Purchasing and Supply Educator's Research Association)

  Pwyllgorau ac adolygu

  Jane yw cyd-olygydd Special Issue ar gyfer Journal of Public Procurement (JoPP)

  Adolygydd Erthygl Journal Journal ar gyfer Journal of Purchasing and Supply Management

  Mae rôl Jane fel Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr yn golygu ei bod yn aelod o lawer o Bwyllgorau a Byrddau Ysgolion a Phrifysgolion gan gynnwys:

  • Pwyllgor Dysgu ac Addysgu
  • Panel Myfyrwyr / Staff
  • Pwyllgor ISC
  • Bwrdd Rheoli Busnes Astudiaethau
  • Bwrdd Astudiaethau MBA
  • Cydlynydd - pwyllgor Bwrdd Cynghori adran LOM

  Meysydd goruchwyliaeth

  Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr MSc / MBA a Doethuriaeth ym meysydd:

  • Caffael
  • Cadwyn gyflenwi
  • Gwerth cymdeithasol
  • Cydweithio
  • Arloesedd