Ewch i’r prif gynnwys
Stephen Lynch

Yr Athro Stephen Lynch

University Reader and Deputy Head of Condensed Matter and Photonics

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
LynchSA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75315
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell N/1.21, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Mae gen i rôl ddeuol yn y Brifysgol. Rwy'n academydd addysgu gweithredol ymchwil, ac mae gen i swydd uwch reolwr yng Ngholeg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

Yn fy swydd academaidd, rwy'n addysgu'r modiwl craidd 2il flwyddyn, Cyflwyniad i Ffiseg Mater Cyddwys. Mae fy ymchwil yn archwilio sut mae ymbelydredd electromagnetig yn rhyngweithio â mater ar amserlenni o picoseconds i milieiliadau. Rwy'n gweithio gyda golau uwchfioled, gweladwy, is-goch a THz. Mae gen i ddiddordeb hefyd yn nodweddion optegol cwantwm deunyddiau.

Yn fy swydd Deon, rwy'n gofalu am bortffolio Ymchwil ac Arloesi'r Coleg. Mae hyn yn cwmpasu'r saith Ysgol academaidd gyfansoddol, Pensaernïaeth, Cemeg, Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Gwyddorau Daear a'r Amgylchedd, Peirianneg, Mathemateg a Ffiseg a Seryddiaeth.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1999

1998

1996

Articles

Conferences

Ymchwil

Mae ffocws fy ymchwil dros y ddau ddegawd diwethaf wedi bod ar ryngweithio mater ysgafn, yn fwy penodol y ffiseg cwantwm y tu ôl i'r rhyngweithiadau hyn.

Yn ystod fy saith mlynedd gyntaf fel ymchwilydd ôl-ddoethurol yn Labordy Cavendish, gweithiais ar eiddo is-goch a THz deunyddiau lled-ddargludyddion, gyda'r nod o ddeall a yw'n bosibl peiriannu laser rhaeadru cwantwm sy'n seiliedig ar silicon. Fy mhapurau 2002/2003 ar electroluminescence intersubband THz o strwythurau rhaeadru cwantwm SiGe, oedd y cyntaf yn y byd o hyd a nhw yw'r gweithiau a ddyfynnir fwyaf yn y maes.

Ar ôl i mi symud i Ganolfan Nanodechnoleg Llundain yn UCL, symudodd ffocws fy ngwaith ychydig, tuag at ecsbloetio priodweddau THz atomau rhoddwyr Grŵp V mewn silicon ar gyfer technolegau cwantwm. Perfformiwyd llawer o'r gwaith hwn yng nghyfleuster laser electronau rhydd FELIX yn yr Iseldiroedd. Uchafbwynt yr ymchwil hwn oedd fy mhapur Natur 2010, sy'n cynrychioli datblygiad arloesol ym maes cyfrifiadura cwantwm sy'n seiliedig ar silicon.

Pan symudais i Gaerdydd fe wnaeth ffocws fy ngwaith symud ychydig eto, tuag at donfeddi byrrach. Gellir trin rhoddwyr Chalcogen (Group-VI) mewn silicon gyda golau is-goch canol-goch mwy egnïol. Ariannwyd y gwaith hwn gan Ymddiriedolaeth Leverhulme. Ehangais fy niddordebau ymchwil hefyd i archwilio priodweddau electronig ac optegol deunyddiau ocsid tryloyw (mewn cydweithrediad â Chaergrawnt). Yn fwy diweddar rwyf wedi bod yn gweithio ar excitons Rydberg yn cuprous oxide. Mae'r pwnc hynod ddiddorol hwn yn pontio'r bwlch rhwng lled-ddargludyddion a ffiseg atomig. Ariennir y gwaith gan yr EPSRC ac fe'i gwneir mewn cydweithrediad â fy nghydweithwyr agos ym Mhrifysgol Durham. Mae gen i ddiddordeb hefyd yn nodweddion optegol diemwnt ac mae dau fyfyriwr PhD o dan fy oruchwyliaeth wedi cael eu hariannu gan De Beers.

Addysgu

PX2236: Cyflwyniad i Ffiseg Mater Cyddwysedig

Bywgraffiad

Dechreuodd fy ngyrfa ymchwil ôl-ddoethurol ymuno â grŵp yr Athro Syr Mike Pepper yn Labordy Cavendish, ar ddechrau 2000, yn dilyn amddiffyn fy PhD yn llwyddiannus yng Ngholeg y Drindod Dulyn. Etholwyd fi wedyn i Gymrodoriaeth Ymchwil yng Ngholeg St Edmund, Caergrawnt, yn 2002. Yn ystod y cyfnod hwn gweithiais ar ddatblygu dyfeisiau rhaeadru cwantwm SiGe pell-is-goch (THz).

Yn 2007 ymunais â Chanolfan Nanodechnoleg Llundain yng Ngholeg Prifysgol Llundain, gan weithio'n gyntaf o dan y diweddar Athro Marshall Stoneham FRS, ac yn ddiweddarach yr Athro Gabriel Aeppli FRS. Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil Uwch EPSRC i mi weithio ar ffiseg allyriadau is-goch pell o led-ddargludyddion doped amhurdeb yn ddiweddarach y flwyddyn honno.

Symudais i Brifysgol Caerdydd ganol 2011 i swydd academaidd denured, yn gyntaf fel Uwch Ddarlithydd cyn cael fy nyrchafu i gadair bersonol. Cefais fy mhenodi'n Ddeon Ymchwil Cysylltiol Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn 2018, ac wedyn yn Ddeon Ymchwil ac Arloesi ar gyfer Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn 2020, yn dilyn cystadleuaeth agored.

Aelodaethau proffesiynol

Ar hyn o bryd, rwy'n aelod o'r IEEE. Rwyf wedi bod yn aelod o Goleg yr EPSRC ers 2008, ac rwyf wedi gwasanaethu sawl Panel EPSRC o 2010. Rhoddais un o Baneli TGCh EPSRC yn 2013. Rwyf wedi gwasanaethu ar Banel Hidlo'r Academi Beirianneg Frenhinol ar gyfer Cymrodoriaethau Ymchwil ar gyfer 2010 a 2011. Rwyf wedi gwasanaethu ar Banel IEEE 2011 ar gyfer dyrchafiad i lefel Uwch Aelod.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Ffion James

Ffion James

Myfyriwr ymchwil

Reza Hekmati

Reza Hekmati

Myfyriwr ymchwil

Sam Gavin-pitt

Sam Gavin-pitt

Myfyriwr ymchwil