Ewch i’r prif gynnwys
Emyr Macdonald

Yr Athro Emyr Macdonald

Grŵp Mater Cyddwysedig a Ffotoneg

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
Macdonald@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76766
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - estyniad y Gorllewin, Ystafell WX/3.08, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Yn ystod fy ngyrfa ymchwil, rwyf wedi cyhoeddi tua 120 o bapurau wedi'u dyfarnu. Am y rhan fwyaf o'r amser hwn canolbwyntiais ar ddatblygu cymwysiadau technegau diffreithiant i ddatrys problemau heriol amserol yn ymwneud â strwythur atomig solidau, ffilmiau tenau ac arwynebau. Perfformir llawer o'r gwaith hwn yn y Synchrotron Ffynhonnell Ymbelydredd Ewropeaidd yng Ngrenoble a'r Diamond Light Source ger Rhydychen.    

Yn ystod y degawd diwethaf, mae fy meysydd ymchwil wedi ehangu i gynnwys agweddau ar nanowyddoniaeth foleciwlaidd. Mae ein grŵp wedi perfformio mesuriadau trydanol nanoraddfa ar foleciwlau protein sengl, nanodiwbiau a ffilmiau moleciwlaidd tenau. Mae'r materion gwyddonol sylfaenol hyn yn bwysig mewn biosynwyryddion bychain newydd ac yn sail i nanodechnoleg moleciwlaidd yn y dyfodol.    

Yn ogystal ag ymchwil, rwyf wedi chwarae rhan weithredol mewn addysgu a gweinyddu o fewn yr adran, fel y rhestrir yn y datganiad gyrfa. Rwyf wedi dysgu ystod eang o gyrsiau/modiwlau dros bob blwyddyn 0-4 yn ogystal ag ar lefel ôl-raddedig.   Rhestrir y cyfrifoldebau addysgu presennol o dan y tab priodol.

Mae'r rolau sydd ar hyn o bryd yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn cynnwys:

 • Swyddog Diogelu Ymbelydredd

Cyhoeddiad

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

 • Zeng, X. B., Liu, F., Xie, F., Ungar, G., Tschierske, C. and Macdonald, J. E. 2008. Small angle X-ray and neutron scattering in the study of polymers and supramolecular systems. Presented at: International Conference on Neutron and X-Ray Scattering, Serpong and Bandung, Indonesia, 23-31 July 2007 Presented at Ikram, A. ed.Neutron and X-Ray Scattering in Materials Science and Biology. AIP Conference Proceedings Vol. 989. Melville, NY: American Institute of Physics pp. 68., (10.1063/1.2906097)
 • MacDonald, J. E., Williams, A. A., Thornton, J. M. C., Vansilfhout, R. G., Vanderveen, J. F., Finney, M. S. and Norris, C. 1991. Grazing-incidence x-ray-diffraction studies of strain relaxation in monolayer-thick films. Presented at: 7th Conference on Microscopy of Semiconducting Materials, Oxford, UK, 25-28 March 1991 Presented at Cullis, A. G. and Long, N. J. eds.Microscopy of semiconducting materials 1991: Conference Papers, Vol. 117. Institute of Physics Conference Series London: Institute of Physics pp. 645-650.
 • MacDonald, J. E., Norris, C., Vlieg, E., van der Gon, A. D. and van der Veen, J. F. 1988. Epitaxial Growth Studied by Surface X-Ray Diffraction. Presented at: 2nd International Conference on the Structure of Surfaces (ICSOS II), Amsterdam, The Netherlands, 22–25 June 1987 Presented at van der Veen, J. F. and Van Hove, M. A. eds.Epitaxial Growth Studied by Surface X-Ray Diffraction:The Structure of Surfaces II. Springer Series in Surface Sciences Vol. 11. Berlin, Germany: Springer Berlin Heidelberg pp. 438-442., (10.1007/978-3-642-73343-7_72)
 • Osborn, R., Andersen, N., Clausen, K. N., Hackett, M., Hayes, W., Hutchings, M. and MacDonald, J. E. 1986. Neutron scattering investigation of the defect structure of Y2O3 - stabilised ZrO2 and its dynamical behaviour at high temperatures. Presented at: Kinetics and Mass Transport in Silicate and Oxide Systems, London, UK, September 1984 Presented at Freer, R. and Dennis, P. F. eds.Kinetics and Mass Transport in Silicate and Oxide Systems: Proceedings of an International Symposium, London, 1984 (Materials Science Forum). Material science forum Vol. 7. London, UK: Trans Tech Publications pp. 55-62.
 • Andersen, N. A., Clausen, K. N., Hackett, M. A., Hayes, W., Hutchings, M. T., MacDonald, J. E. and Osborn, R. 1985. Coherent neutron scattering investigation of the defect structure of yttria-stabilised zirconia. Presented at: Transport-structure relations in fast ion and mixed conductors : 6th Risø International Symposium on Metallurgy and Materials Science, Risø, Denmark, 9-13 September 1985Transport-structure relations in fast ion and mixed conductors : proceedings of the 6th Risø International Symposium on Metallurgy and Materials Science, 9-13 September 1985. Roskilde, Denmark: Risø National Laboratory pp. 279-284.

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys agweddau electronig a strwythurol ar gynnal systemau moleciwlaidd. Rydym yn defnyddio technegau sganio chwiliedydd i ymchwilio dargludiad trydanol mewn moleciwlau sengl. Yn benodol, mae cydweithrediad agos â Martin Elliott (Ffiseg a Seryddiaeth) a Dafydd D Jones (Ysgol y Biowyddorau) wedi arloesi mesuriadau dargludiad trwy foleciwlau protein sengl sydd wedi'u bondio'n gemegol ag arwyneb a blaen metal. Defnyddir diffreithiant achosion pori synchrotron hefyd i archwilio strwythur ffilmiau cynnal organig, yn enwedig cyfuniadau polymer-llawneren ar gyfer celloedd ffotofoltäig organig.

Arolygiaeth

Mae fy niddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys agweddau electronig a strwythurol ar gynnal systemau moleciwlaidd. Rydym yn defnyddio technegau sganio chwiliedydd i ymchwilio dargludiad trydanol mewn moleciwlau sengl. Yn benodol, mae cydweithrediad agos â Martin Elliott (Ffiseg a Seryddiaeth) a Dafydd D Jones (Ysgol y Biowyddorau) wedi arloesi mesuriadau dargludiad trwy foleciwlau protein sengl sydd wedi'u bondio'n gemegol ag arwyneb a blaen metal. Defnyddir diffreithiant achosion pori synchrotron hefyd i archwilio strwythur ffilmiau cynnal organig, yn enwedig cyfuniadau polymer-llawneren ar gyfer celloedd ffotofoltäig organig.

Addysgu

Ar hyn o bryd, rwy'n drefnydd modiwl ar gyfer:
PX2231 Ffiseg Thermol ac Ystadegol (modiwl dwbl)
PX4119 Moleciwlau Mawr a Bywyd
Rwy'n cynnal sesiynau tiwtorial blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn bob wythnos.

Rwyf hefyd yn goruchwylio nifer o fyfyrwyr prosiect 3ydd a 4edd flwyddyn yn cymryd:
PX3315 - Prosiect Ffiseg
PX4310 - Prosiect

Mae'r modiwlau a addysgir yn ddiweddar yn cynnwys:
PX2221 Ffiseg Cymhwysol
PX2223 Ffiseg Solidau a Mater Meddal
PX3109 Ffiseg Wladwriaeth Solid

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

 • 1984:  DPhil (Ffiseg), Prifysgol Rhydychen
 • 1980:  B.Sc. Ffiseg, Prifysgol Caerdydd (Coleg Prifysgol Caerdydd ar y pryd)

Trosolwg Gyrfa

 • 2015 - presennol:  Athro ym Mhrifysgol Caerdydd
 • 2004-2015:  Darllenydd ym Mhrifysgol Caerdydd
 • 1988-2004:  Darlithydd ac Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd
 • 1986-1988:  Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Cymru Caerdydd
 • 1984-1986:  Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Caerfaddon

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o'r Sefydliad Ffiseg