Ewch i’r prif gynnwys
Riccardo Maddalena BEng, MSc, PhD, FHEA, CAPM, CEng, CEnv, CSci, MIMMM

Dr Riccardo Maddalena

(e/fe)

BEng, MSc, PhD, FHEA, CAPM, CEng, CEnv, CSci, MIMMM

Darlithydd mewn Peirianneg Sifil

Yr Ysgol Peirianneg

Email
MaddalenaR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76150
Campuses
Adeiladau'r Frenhines-Adeilad Canolog, Ystafell Ystafell C/4.09, 5 The Parade, Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

#myself

Rhagenwau: Ef / Ef;  Gwrandewch ar fy enw

Rwy'n Ddarlithydd (Athro Cynorthwyol) mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gymrawd Addysg Uwch (FHEA). Rwy'n Beiriannydd Siartredig (CEng), Gwyddonydd Siartredig (CSci) ac Amgylcheddwr Siartredig (CEnv), gyda ffocws ar ymchwil gymhwysol amlddisgyblaethol. Cefais brofiad yn y diwydiant modurol, ymgynghoriaeth peirianneg sifil a'r byd academaidd. Ers i mi ymuno â Phrifysgol Caerdydd, rwyf wedi bod yn gweithio ar ddatblygu deunyddiau seilwaith hunaniachau a biomimetig, a choncrid carbon isel. 

Rwy'n angerddol am #equality a #diversity, yn enwedig mewn STEMM. Fi yw'r Cyfarwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.  

#myinterests

Mae fy mhrif weithgarwch ymchwil yn gysylltiedig â'r Grŵp Ymchwil Strwythurau Adnewyddadwy a Deunyddiau COnstruction (RESCOM). Fy niddordebau yw nodweddu a gwydnwch deunyddiau adeiladu, gwyddoniaeth sment a choncrit, cemeg a chymwysiadau peirianneg. Mae gen i brofiad mewn dylunio arbrofi ar raddfa fainc a pheilot. Rwy'n defnyddio technegau dadansoddol ar gyfer astudiaethau nodweddu graddfa swmp a nano (XRD, SEM, TGA / DSC, Raman a NMR sbectrosgopeg, calorimetreg, techneg gwasgaru golau laser ar gyfer PSD, MIP). Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn gwrthbwyso carbon ac asesiad cylch bywyd (LCA) o ddeunyddiau seilwaith arloesol ac atebion peirianneg.

Fi yw Cyfarwyddwr y DURALAB, y cyfleuster profi gwydnwch rhyngddisgyblaethol cyntaf yng Nghymru, "capsiwl amser", sy'n gallu efelychu cannoedd o flynyddoedd o heneiddio a dirywiad deunyddiau mewn mater o wythnosau. 

Rwy'n aelod o Rwydwaith Ymchwil Deunyddiau Caerdydd, tîm rhyngddisgyblaethol o academyddion ar draws gwahanol Ysgolion sy'n canolbwyntio ar strwythur ac eiddo deunyddiau. 

#myresearch

Gweithgareddau a diddordebau ymchwil blaenorol a pharhaus:

 • Cements carbon isel
 • deunyddiau seilwaith hunan-iachau a bio-mimetig
 • deunyddiau adeiladu wedi'u hailgylchu ac ailgylchadwy
 • immobilisation radionuclide i mewn i fwynau sment
 • Asesiad Cylch Bywyd (LCA) a dadansoddiad ôl troed carbon
 • deunyddiau carbon isel (geo) newydd
 • atebion atgyweirio concrid yn y fan a'r lle
 • triniaethau thermol mewnol a chyn-situ o briddoedd a gwaddodion llygredig.

#myroles

 • Cyfarwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (Ysgol Peirianneg)
 • Cyfarwyddwr cyfleuster profi DURALAB
 • Aelod o Banel Goruchwylio Cydraddoldeb Hil y Brifysgol
 • Aelod o Bwyllgor Llywio Netowrk Ymchwil Deunyddiau Caerdydd

#getintouch

Hoffech chi drafod eich syniadau gyda mi?  Cysylltwch drwy e-bost neu archebwch gyfarfod yn uniongyrchol (ar-lein neu yn bersonol). 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Articles

Books

Conferences

Ymchwil

 

#funding

       
Teitl Pobl Cyllidwr Gwerth Hyd
FUSCO - Ffibrau naturiol swyddogaethol ar gyfer Concrit cynaliadwy Maddalena R. (PI Caerdydd), Gauss C. (Waikato PI) Univertsity Caerdydd - Prifysgol Waikato (NZ) £10,000 05/2023-01/2024
MEECE - Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol Ahmadian R. (PI), R Maddalena (Cyd-), ac eraill WEFO £1,150,000 10/2021-05/2023
Datgarboneiddio'r diwydiant concrit (Ysgoloriaeth PhD) Maddalena R. (PI), Gardner D. (Cyd-I) Knights Brown, Grŵp WeirCarbon Upcycling  £84,000 04/2023-09/2026
WASC - Welsh Fly Ash ar gyfer Concrit Cynaliadwy Maddalena R. CU (ENGIN) a Mwynau Celtaidd £7,000 03/2023-07/2023
WasteReBuilt - Tywod ffowndri Gwastraff mewn Concrid Maddalena R. (PI), Fei J. (Co-I) IAA-EPSRC £45,000 03/2023-02/2024
Hygrothermal Monitro Paneli Amnewid Ffrâm Bren Whitman C. (PI), Maddalena R. (Cyd-I) Historic England £50,000 01/2023-12/2024
MOT concrit - Gwydnwch concrid trwy wrthsefyll trydanol Maddalena R. (PI) CU (ENGIN) £7,000 07/2022-06/2023
CANOLBWYNT EFFEITHLONRWYDD CWANTWM Hou B. (PI), Maddalena  R. (Co-I), ac eraill

CCAUC drwy CU

£404,000 06/2022-04/2023
Strwythurau concrit hunaniachau yng nghyd-destun gwella cyflawniad prosiect priffyrdd mawr Gardner D. (PI), Maddalena  R. (Cyd-I)

Priffyrdd Cenedlaethol

£30,000 10/2021 - 10/2024
Gwerthfawrogi Gwastraff mewn Cynhyrchu Concrit trwy Dal CO2 (gwerth S $ 279,955) Mingshan Z. (PI), Fei J . (Cyd-I) Maddalena R.(Co-I), ac eraill

Awdurdod Adeiladu ac Adeiladu (Singapore)

£166,500 09/2022-03/2025
DURALAB (Lab Gwydnwch a Chymeriad) Maddalena R. (PI), (ac eraill)

CCAUC drwy CU

£383,000 09/2021- 04/2022
Deunyddiau Gwydn 4 Bywyd (RM4L) Jefferson T (PI), Maddalena R. (Co-I) (ac eraill) UKRI-EPSRC £4,837,625 04/2017 - 04/2022
TETCRETE 2.0 Maddalena R. (PI), Sweeney J. (Co-I) IAA-EPSRC £19,500 06/2021 - 02/2022
Themo-crete: dargludedd thermol deunyddiau adeiladu Maddalena R. (PI) CU (ENGIN) £6,500 03/2021 - 07/2021
CCK (Sment Cylchlythyr yn Kenya) Maddalena R. (PI), Latif E . (Co-I),  Marangu J. (Cymrodyr) UKRI - GCRF £6,100 01/2021 - 04/2021
PYSGOD (Fiber atgyfnerthu Hunan-Healing) Concrid (gwerth ¥ 2,700,000) Maddalena R. (Cymrodyr), Nishiwaki T. (Goruchwyliwr) JSPS £15,000 05/2019 - 08/2019

 

 

#PGRs

   
Teitl Myfyriwr Gradd
Tetcrete ar gyfer rheoli crac a hunan-wella (gyda Priffyrdd Cenedlaethol a Costain) Thomas Moore Mphil
Gwydnwch concrid hunan-gywasgu Ibrahim Degani Phd
Hunan-gywasgu cynaliadwy modelu concrit a rhifiadol Ayman Almutlaqah Phd
Dylunio a gwydnwch concrit cynaliadwy carbon isel Ahmad Alhamdan  Phd
Datgarboneiddio'r diwydiant concrit drwy werthfawrogi gwastraff Joseph Pugh Phd
Gwydnwch concrid CFRP o dan gylchoedd gwlyb/sych Nirthiha Fernando Mphil
Priodweddau mecanyddol ac ymddygiadau esblygiad diraddiad cyfansoddion a atgyfnerthir gan ffibrau planhigion Xinru Liang Phd

 

Hoffech chi drafod eich syniadau gyda mi? Cysylltwch trwy e-bost neu archebu cyfarfod ar-lein yn uniongyrchol. 

Addysgu

#2023/24

 • Hanfodion Peirianneg Sifil (Blwyddyn 1)
 • Goruchwylio prosiect 3edd flwyddyn
 • Goruchwyliaeth prosiect MSc

Angen help gyda chyfrifiadau neu diwtorialau? Cysylltwch drwy e-bost neu archebwch gyfarfod yn uniongyrchol (ar-lein neu yn bersonol). 

Bywgraffiad

Education

 • 2017: PhD (in submission), Civil and Environmental Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, UK
 • 2013: Laurea Magistrale (MEng equivalent) in Civil and Environmental Engineering, University of Catania, Catania, Italy
 • 2011: Laurea in Civil and Environmental Engineering (BEng equivalent), University of Catania, Catania, Italy

Career overview

 • 2017 - present: Research Associate, School of Engineering,  Cardiff University, Cardiff, UK
 • 2017 - present: Visiting Researcher, University of Strathclyde, Glasgow, UK
 • 2017: Research Assistant, University of Strathclyde, Glasgow, UK
 • 2016 - 2017: Visiting Researcher, Tsinghua University, Beijing, PR China

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2017: Travel Grant - European Commission via the Marie Curie IRSES project GREATGeotechnical and geological Responses to climate change: Exchanging Approaches and Technologies on a world-wide scale. 
 • 2017: Research fund - Tsinghua University, Beijing, UK
 • 2016: Beam time (user) at UK National synchrotron facility DIAMOND Light Source Ltd, Oxfordshire, UK
 • 2016: Travel Grant - University of Strathclyde, Faculty of Engineering, Glasgow, UK
 • 2014: Remediation Technologies (REMTECH) Thesis Award, Ferrara, Italy
 • 2014: PhD Scholarship - EPSRC - DISTINCTIVE Consortium, Decommissioning, Immobilisation and Storage 
  soluTIons for NuClear wasTInVEntories
 • 2009: Vulcanus in Japan Internship, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. 

Aelodaethau proffesiynol

 • Peiriannydd Siartredig (CEng), Cyngor Peirianneg y DU
 • Gwyddonydd Siartredig (CSci), Cyngor Gwyddoniaeth y DU
 • Amgylcheddwr Siartredig (CEnv), UK Society for the Environment
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
 • Cydymaith Ardystiedig mewn Rheoli Prosiectau (CAPM), a ddyfarnwyd gan y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI)
 • Aelod (MIMMM) o'r Sefydliad Mwynau, Deunyddiau a Mwyngloddio (IOM3) ers 2016
 • Aelod (MIET) o Intitution Peirianneg a Thechnoleg (IET) 2016 - 2023
 • RILEM Aelod ers 2020
 • Ingegnere Civile ed Ambientale (Cyfwerth â Peiriannydd Sifil Siartredig, Cyngor Peirianneg yr Eidal).

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2017 - present: Visiting Researcher, University of Strathclyde, Glasgow, UK
 • 2017: Research Assistant, University of Strathclyde, Glasgow, UK
 • 2016 - 2017: Visiting Researcher, Tsinghua University, Beijing, PR China
 • 2014 - 2017: Laboratory Demonstrator, University of Strathclyde, Glasgow, UK

Pwyllgorau ac adolygu

 • 2014 - 2017: PhD students' Representative for Health & Safety in the laboratories (Chemistry, Microbiology, Geotechnical and Construction Labs)
 • 2014 - 2017: Students' Representative at the Department Postgraduate Studies Committee

Meysydd goruchwyliaeth

#SupervisedAreas

Rwyf ar gael i oruchwylio myfyrwyr PhD, MPhil, myfyrwyr prosiect (israddedig ac ôl-raddedig), interniaid a myfyrwyr sy'n ymweld â'r pynciau canlynol:

 • Concrid hunan-iachau
 • Ailddefnyddio gwastraff yn ymddygiad concrit a mecanyddol
 • Dadansoddiad thermol a delweddu thermol sment a choncrit
 • Cemeg morter sment a choncrit
 • Cludiant dŵr mewn concrit
 • Concrete carbon isel gwyrdd
 • Asesiad Cylch Bywyd (LCA) ac ôl troed carbon deunyddiau seilwaith
 • ... Rwyf hefyd yn agored i bynciau eraill. 

Nodi: Dylai darpar fyfyrwyr ymchwil (PhD, EngD, MPhil, MRes) ymchwilio i gyllid a/neu ysgoloriaethau posibl cyn cysylltu. Mae Llywodraeth y DU wedi sicrhau bod Benthyciadau Myfyrwyr Doethurol ar gael (hyd at £26,000 i fyfyrwyr y DU a'r UE). Archwiliwch hefyd ysgoloriaethau PhD Ymchwil ac Addysg yr Amgylchedd (EREF).

Hoffech chi drafod eich syniadau gyda mi?  Cysylltwch drwy e-bost neu archebwch gyfarfod yn uniongyrchol (ar-lein neu yn bersonol). 

Goruchwyliaeth gyfredol

Ahmad Alhamdan

Ahmad Alhamdan

Uwch Dechnegydd

Joseph Pugh

Joseph Pugh

Arddangoswr Graddedig

Ayman Almutlaqah

Ayman Almutlaqah

Arddangoswr Graddedig

Ibrahim Degani

Ibrahim Degani

Myfyriwr ymchwil

Nirthiha Fernando

Nirthiha Fernando

Arddangoswr Graddedig

Arbenigeddau

 • Peirianneg Sifil
 • Asesiad cylch bywyd
 • Deunyddiau adeiladu
 • Gwyddoniaeth Sment a Choncrit
 • Economi gylchol